20 Μαΐ 2022

H ἰερόσυλη σύγκριση

Δημήτρης Νατσιός
δάσκαλος-Κιλκίς
«Ἦταν πρωί, Σάββατο τοῦ Λαζάρου, 10 Ἀπριλίου τοῦ 1826, ὅταν συγκροτήθηκε τό νεκροδόξαστο ἐκεῖνο συμβούλιο ἀποφάσεως. Ἦταν ἕνα συμβούλιο θανάτου. Οἱ καπεταναῖοι εἶχαν ἀναλάβει νά διερευνήσουν, μέ ἀνιχνευτές τήν ὕπαρξη μυστικοῦ δρόμου-διόδων γιά ἀκίνδυνο πέρασμα των Ἐλεύθερων Πολιορκημένων στήν ἐλευθερία. Κανένας ὅμως δέν ἔφερε ἐλπιδοφόρα πληροφορία. Οἱ λόχμες καί οἱ στενωποί φυλάγονταν ἄγρυπνα ἀπό τούς πολιορκητές σέ βάθος χώρου καί τόπου. Γενική ἦταν ἡ κατήφεια καί ἡ σιωπηλή θλίψη. Τήν σιωπή τῆς στιγμῆς ἔσπασε ἡ βροντώδης καί.... σταθερή ἔκρηξη τοῦ τρανοδύναμου ἀρχηγοῦ τῆς Φρουρᾶς, τοῦ Θανάση Ραζη-Κότσικα.

Ὑπάρχει δρόμος ωρέ!

Ποιός εἶναι, στρατηγέ, καί δέν τόν λές τόση ὥρα; διαμαρτυρήθηκαν ὅλοι οἱ παριστάμενοι.

—εῖναι ὁ δρόμος τοῦ Θεοῦ, φωνάζει». (Τό κείμενο εἶναι ἀπόσπασμα ἀπό τό βιβλίο τοῦ Ν. Βούλγαρη «Τό Μεσολόγγι τῶν Ἰδεῶν, ἑρμηνεία τῆς ἀπόφασης τῆς ἐξόδου»). Καί ὅταν ρωτήθηκαν οἱ ἥρωες τῆς Ἐξόδου, πόσοι χάθηκαν, ἀπάντησαν; «Κανείς δέν χάθηκε. Ἄλλοι περπατοῦν στήν γῆ καί ἄλλοι στόν οὐρανό;».

Μεσολόγγι εἶναι καί σήμερα ἡ πατρίδα. «Κλεισμένο» ἀπό ἐχθρούς προαιώνιους, ἀλλά τώρα δέν ἔχουμε ἀρχηγούς «τρανοδύναμους», νά ἀποφασίζουν γιά τήν τύχη του, προκρίνοντας τόν «δρόμο τοῦ Θεοῦ». Αὐτός ὁ δρόμος εἶναι σταυρικός, εἶναι Γολγοθᾶς, εἶναι μαρτυρικός, ἀλλά ἔτσι φτάνεις στήν Ἀνάσταση, ἀνεβαίνεις τά σκαλοπάτια πού ὁδηγοῦν στήν λευτεριά. Εἶναι «ἔξοδος» ἀπό τήν κακοήθεια, τήν ἀφιλοπατρία, τον δολερή διχόνοια, τήν ἀπιστία.

Ὁ δρόμος τοῦ Θεοῦ σημαίνει νά ἔχουμε πολιτικούς, ὄχι ἀνάξια λόγου περιτρίμματα τοῦ κομματισμοῦ, ἀλλά ἀναστήματα πού θά ζοῦν καί θά πολιτεύονται σάν τόν Καποδίστρια, πού ὅταν τόν συμβούλευσε ὁ γιατρός του νά βελτιώσει τήν διατροφή του, γιατί ἦταν κάτισχνος ἀπό τήν πολλή ἐργασία, ἀπάντησε: « Τότε μονάχα θά βελτιώσω τήν διατροφή μου, ὅταν εἶμαι βέβαιος ὅτι δέν ὑπάρχει οὔτε ἕνα Ἑλληνόπουλο πού νά πεινάει..»...

Τί σχέση ἔχει τό ἅγιο βῆμα τῆς ἱστορίας μας, ἡ Ἔξοδος τοῦ Μεσολογγίου, μέ τήν Μαριούπολη; «Τά ἅγια τοῖς κυσί». Βγῆκαν στά παζάρια τοῦ κόσμου -κογκρέσα καί οἱ Λευκοί Οἶκοι, οἱ σύγχρονες «πύλες τοῦ ἅδου» - καί ξεπουλοῦν καί μαγαρίζουν τά ὅσια καί τά ἱερά μας.

«Πατρίδα, πατρίδα, ἤσουνα ἄτυχη ἀπό ἀνθρώπους νά σέ κυβερνήσουν».

Δημήτρης Νατσιός
δάσκαλος-Κιλκίς

1 σχόλιο:

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.