28 Μαΐ 2022

Παγκόσμιο Οἰκονομικό Φόρουμ: Στό Νταβός δόθηκε τό «σύνθημα» γιά τήν ἐπιβολή τοῦ ψηφιακοῦ φασισμοῦ

Στή συνάντηση πού ἔκανε τό Παγκόσμιο Οἰκονομικό Φόρουμ, δόθηκαν σαφεῖς κατευθύνσεις γιά τό ἐφιαλτικό μέλλον πού φέρνει ὁ «μετανθρωπισμός».
Παγκόσμιο Οἰκονομικό Φόρουμ: Πυρετώδεις διεργασίες γιά τό πῶς θά ἐπιβληθεῖ μιά διεθνής δικτατορία σέ ὅλα τά κράτη πού πρόσκεινται στή Δυτική σφαῖρα ἐπιρροῆς, γίνονται στήν ἐτήσια συνάντηση τοῦ Παγκόσμιου Οἰκονομικοῦ Φόρουμ, ἐκεῖ πού ἔσπευσε καί ὁ Ἕλληνας Πρωθυπουργός νά καταθέσει τά... διαπιστευτήρια τοῦ.

Ἀπό τό Νταβός τῆς Ἑλβετίας χαράζονται οἱ κατευθυντήριες γραμμές γιά τήν ἑπόμενη φάση ἑνός πολυπαραγοντικοῦ ψηφιακοῦ φασισμοῦ. Μπαίνουμε σέ ἕνα νέο κεφάλαιο κατά τό ὁποῖο οἱ γνωστοί ζάμπλουτοι δικτατορίσκοι ἐπιζητοῦν νά θερίσουν ὅτι σπάρθηκε στά κράτη κατά τήν περίοδο τῆς πανδημίας, τοῦ Οὐκρανικοῦ καί τῆς (τεχνητῆς) ἐνεργειακῆς κρίσης.

Γιά δύο χρόνια οἱ κοινωνίες μπολιάστηκαν μέ τό δηλητήριο τῆς τρομοκρατίας, τῆς ὑγειονομικῆς ὑστερίας, τῆς ἐλαστικοποίησης τῶν νόμων. Συμφιλιώθηκαν μέ τόν διχασμό καί τήν πόλωση πού ἐπέβαλλαν οἱ κυβερνήσεις. Παραχώρησαν ἔδαφος στόν ὁλοκληρωτισμό. Ἐξοικειώθηκαν μέ τόν ρατσισμό πού πρῶτα πῆρε τή μορφή ὑγειονομικῶν φρονημάτων καί στή συνέχεια στράφηκε ἐναντίον τῆς «λάθος πλευρᾶς τῆς ἱστορίας». Ἔγιναν δεκτικές πρός τή στενή παρακολούθηση τοῦ κράτους «γιά τό καλό μας». Δέχθηκαν ὅτι ἡ δημοκρατία δέν εἶναι ἴση γιά ὅλους, ἄλλα μόνο γιά τούς «προνομιούχους».

«Νά μή χαθεῖ τό... μομέντουμ» στήν ὑγεία
Ἐφόσον οἱ κοινωνίες ἔκαναν μιά καλή «προθέρμανση» ἐκφασισμοῦ, οἱ παγκόσμιοι «εὐεργέτες» μέ τίποτα δέν ἐπιθυμοῦν νά χαθεῖ αὐτή ἡ χρυσή εὐκαιρία νά ἐπιβάλλουν τά δυστοπικά σχέδια τούς. Τό λένε οἱ ἴδιοι μάλιστα, χωρίς περιστροφές. Στή συνάντηση τοῦ Παγκόσμιου Οἰκονομικοῦ Φόρουμ, ἡ πρώην πρωθυπουργός τῆς Νέας Ζηλανδίας, Helen Clark τοποθετήθηκε σχετικά μέ τήν πιθανότητα ἐφαρμογῆς ἑνός παγκόσμιου διαβατηρίου ἐμβολιασμοῦ. Παρών ἦταν καί ὁ νεοταξικός «προφήτης» Bill Gates.

«Δέν ξέρω γιά διαβατήριο ἄλλα πρέπει νά ἔχουμε παγκόσμια πρότυπα ταυτοποίησης» ἀπάντησε ἡ Clark. Καί συνέχισε λέγοντας κυνικά πώς πρέπει ὁ Π.Ο.Υ νά ἀποκτήσει ἐξoυσίες γιά νά ἐπεμβαίνει διεθνῶς, χωρίς νά ἐμποδίζεται ἀπό ἐπιτροπές ἐθνικοῦ ἐπιπέδου. Νά μπορεῖ νά κηρύξει μιά παγκόσμια ἔκτακτη ἀνάγκη ὅποτε ὁ ὀργανισμός κρίνει πώς πρέπει. Νά ὑπάρξουν ἀλλαγές στούς διεθνεῖς ὑγειονομικούς κανονισμούς.

Ὅπως ὁμολογεῖ ἡ Clark καί οἱ ὁμοϊδεάτες της, γίνεται προσπάθεια νά προσαρμοστοῦν οἱ ὑγειονομικοί θεσμοί στήν «ψηφιακή ἐποχή», ὥστε νά ἐντοπίζονται οἱ πανδημικές «ἀπειλές» μέσα σέ λίγες ὧρες ἤ μέρες. Μιά ὑγειονομική αὐτοκρατορία ἀναδύεται ὑπό τό πρόσχημα τῆς προστασίας ἀπό τήν «ἑπόμενη πανδημία» πού καραδοκεῖ ἀκόμα καί «στό ἑπόμενο ἀεροπλάνο». Κι ὅμως, τέτοια ἐξωφρενική κινδυνολογία χρησιμοποιοῦν.

Καί γιατί νά μήν τό κάνουν, ἐφόσον οἱ κοινωνίες φαίνονται ἕτοιμες γιά κάτι τέτοιο;

Διανύουμε ἕνα σημεῖο καμπῆς γιά ὁλόκληρη τήν ἀνθρωπότητα. Τώρα εἶναι τό «μομέντουμ γιά μιά μεταμορφωτική ἀλλαγή πού δέν πρέπει νά χαθεῖ» ὅπως εἶπε ἡ Clark. Τά κράτη γίνονται παραρτήματα ἑνός παγκόσμιου κέντρου ἐλέγχου, προθυμοποιοῦνται νά παραδώσουν ἐξουσίες σέ μιά ἀπολύτως ἐλεγχόμενη ἰδιωτική ἑταιρεία (Π.Ο.Υ), ὥστε νά ἐπιβληθεῖ μιά ψηφιακή δικτατορία, μέ παγκόσμιες καραντῖνες, μέτρα ἐλέγχου καί σύγχρονα συστήματα βιομετρικής παρακολούθησης.

Ἡ ἀνεξαρτησία τῶν κρατῶν στήν διαχείριση θεμάτων ὑγείας θά ἐξανεμιστεῖ, ἡ πολυφωνία στήν ἐπιστήμη θά ἰσοπεδωθεῖ (ἀκόμα περισσότερο), καί οἱ φωνές λογικῆς θά διωχθοῦν μέ περισσότερη ἀγριότητα.

Ἀτζέντα ἐλέγχου καί μέ πρόσχημα τήν «κλιματική κρίση»
Πέρα ἀπό τό θέμα τῆς ὑγείας, οἱ δυνάστες τῆς ἀνθρωπότητας βλέπουν κρίσιμο «μομέντουμ» καί στήν προστασία τοῦ περιβάλλοντος. Στά πλαίσια τοῦ Παγκόσμιου Οἰκονομικοῦ Φόρουμ, ὁ πρόεδρος τοῦ πολυεθνικοῦ κολοσσοῦ Alibaba Μίκαελ Ἔβανς, μίλησε γιά τήν ἀνάπτυξη μιᾶς πλατφόρμας πού θά συνδέεται μέ ἕναν ἀνιχνευτή ἀποτυπώματος ἄνθρακα, καί «θά παρακολουθεῖ πού καί πώς ταξιδεύουν, τί τρῶνε καί τί καταναλώνουν».

Νά μιά ἀποκαλυπτική πτυχή τοῦ «μετανθρωπισμοῦ». Ὁ ἄνθρωπος δέν εἶναι εἰκόνα Θεοῦ, δέν εἶναι ὅν μέ ψυχή καί αἰώνια προοπτική, ἄλλα ἀντιμετωπίζεται σάν ἕνα καταναλωτικό βιο - μηχάνημα πού θά ὑποχρεώνεται νά κυκλοφορεῖ μέ «κάρτα καυσαερίων».

Τήν ὥρα πού οἱ μεγάλες πολυεθνικές τῆς Δύσης χτίζουν βιομηχανικές ἀποικίες στήν Κίνα καί ἀσελγοῦν σέ ἀσύλληπτο βαθμό πρός τό περιβάλλον, οἱ «πράσινοι» δικτάτορες πού μετακινοῦνται μέ τά ἰδιωτικά jet τους, ἔχουν τό θράσος νά μιλοῦν γιά «ἀτομική εὐθύνη» του κάθε πολίτη πού θά πρέπει νά δίνει λόγο στίς ἀρχές γιά τό ἐνεργειακό ἀποτύπωμα τοῦ.

Τήν ὥρα πού οἱ μεγαλοκαρχαρίες τῆς ὑγείας καί τοῦ περιβάλλοντος ἁρπάζουν τό «μομέντουμ» πού οἱ ἴδιοι κατασκεύασαν, οἱ ἁπλοί πολῖτες μετατρέπονται σέ μόνιμους «ἐνόχους» μέχρι ἀποδείξεως τοῦ ἐναντίου, ἀφοῦ εἰσέρχονται στή λογική μιᾶς μόνιμης ψηφιακῆς «πιστοποίησης» πού θά ἀποδεικνύει πώς δέν ρυπαίνουν, δέν παρακούν τήν χειραγωγούμενη ἐπιστήμη, δέν παρουσιάζουν «προβληματικά» κοινωνικά φρονήματα.

Σέ ἕναν κόσμο πού γίνεται πολυπολικός, οἱ ἰσορροπίες ἐξουσίας γίνονται ρευστές, καί ἡ ἔννοια τοῦ «πλανητάρχη» ὁδεύει στό χρονοντούλαπο, τό δυτικό σύστημα ἐλέγχου βιάζεται νά «μαντρώσει» τά κεκτημένα του, μέ μιά λυσσαλέα προσπάθεια ἰσχυροποίησης τῆς ἐξουσίας του.

Ἄν κάποιος πιστεύει πώς ὅλα αὐτά εἶναι σενάρια... «συνομωσιολογίας», δέν ἔχει παρά νά κάνει μιά μικρή ἔρευνα στίς εἰσηγήσεις καί τίς τοποθετήσεις πού ἔγιναν στό Νταβός. Τόν περιμένουν μεγάλες ἐκπλήξεις ἀπό αὐτά πού θά ἀκούσει...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.