12 Απρ 2022

Ρεσιτάλ ἀπολυταρχισμοῦ ὁ Θ. Πλεύρης: Οἱ ἀνεμβολίαστοι ὑγειονομικοί νά ἀπολυθοῦν ἐπειδή ἔχουν «προσωπική ἄποψη»

Για ἄλλη μιά φορά προκλητικός ὁ Θ. Πλεύρης πού ζητᾶ ἀπόλυση τῶν ὑγειονομικῶν, ἐπειδή «ἀρνοῦνται τήν ἐπιστήμη» καί βρίσκονται στήν ἀνεργία «ἀπό ἐπιλογή» τους.
Δέν θά μποροῦσε νά κάνει πιό ξεκάθαρο ὁ ὑπουργός Ὑγείας Θάνος Πλεύρης μέ ὅσα εἶπε, πώς σέ τελική ἀνάλυση οἱ ἀνεμβολίαστοι ὑγειονομικοί ἐκδιώκονται ἐπειδή... τολμοῦν νά ἔχουν προσωπική βούληση ἄλλα καί διότι δέν συμμορφώνονται... «πρός τάς ὑποδείξεις».

Καί αὐτό διότι κάθε ἄλλο τεχνητό ἀφήγημα πού χρησιμοποιοῦσε ἐδῶ καί μῆνες ἡ κυβέρνηση ἔχει γκρεμιστεῖ μέ πάταγο. Οἱ - ὑποτίθεται - προστατευμένοι ἐμβολιασμένοι ὑγειονομικοί τελικά πλημμύρισαν μέ κρούσματα τίς δημόσιες δομές ὑγείας, ἐνῶ οἱ διπλοεμβολιασμένοι πού ἀρνήθηκαν νά κάνουν τήν τρίτη δόση καί θεωροῦνται ἀνεμβολίαστοι ὑπό τήν ὀπτική τοῦ κράτους, τελικά τους ἐπετράπη νά δουλεύουν κανονικά!

Ἄρα ἀφοῦ κάθε ἔρεισμα λογικῆς ἔχει καταπέσει, δέν μένει ἄλλη δικαιολογία γιά τόν Θάνο Πλεύρη, παρά νά πεῖ τήν ὠμή ἀλήθεια. Καί ποιά εἶναι αὐτή; Πώς οἱ χιλιάδες ὑγειονομικοί πού κρατοῦνται ἐκτός ΕΣΥ, εἶναι ἀνεπιθύμητοι λόγῳ κοινωνικῶν φρονημάτων! Καί φυσικά ἀπό ἕνα πεῖσμα (!) ἑνός ἀνάλγητου πρωθυπουργοῦ, σύμφωνα μέ βουλευτή τῆς ΝΔ!

«Μέχρι 31 Δεκεμβρίου θά παραμείνουν σέ ἀναστολή» εἶπε ὁ Θ. Πλεύρης  γιά νά συμπληρώσει:

«Ἡ θέση τοῦ ὑπουργείου εἶναι ὅτι ὅσο διαρκεῖ ἡ πανδημία θά μείνουν ἐκτός ΕΣΥ. Ἐγώ εἶχα πεῖ ὅτι πρέπει νά ἀπολυθοῦν, ἡ θέση μοῦ εἶναι ὅτι γιά τοὐλάχιστον ὅσο εἶναι ἡ πανδημία δέν μποροῦν νά ἐπιστρέψουν στό ΕΣΥ».

Μαζικές ἀπολύσεις εἰσηγεῖται ὁ Θάνος Πλεύρης, λές καί μιλᾶ γιά ἄψυχες μονάδες καί ὄχι γιά ἀνθρώπους, γιά οἰκογένειες καί νοικοκυριά πού καταδικάστηκαν νά βρίσκονται στήν ἀνέχεια. Ἕνας πολιτικός πού ἔχει καταντήσει τή δημόσια ὑγεία σέ τέτοια ἀξιακή παρακμή πού περιδιαβαίνει διαδρόμους νοσοκομείων μέ τή συνοδεία πάνοπλων μονάδων ΟΠΚΕ, μιλᾶ γιά χιλιάδες ἀπολύσεις σάν νά πρόκειται γιά γραφειοκρατική ρουτίνα. Καί πού στηρίζει πώς αὐτοί οἱ ἄνθρωποι πρέπει νά ἀπολυθοῦν;

Ὅπως εἶπε, οἱ ὑγειονομικοί πού βρίσκονται σέ ἀναστολή εἶναι «ἄνθρωποι πού ἀρνοῦνται τήν ἐπιστήμη (!) καί ἀρνοῦνται νά ὑπηρετήσουν τούς κανόνες» καί γι' αὐτούς τούς λόγους μόλις παρέλθει ἡ πανδημία ἡ κυβέρνηση θά ἐξετάσει ἄν θά εἶναι ἀπαραίτητη προϋπόθεση ὁ ἐμβολιασμός, ὁπότε κάτι τέτοιο θά σημάνει καί τήν ἀπόλυση τῶν ἀνεμβολίαστων.

«Ὅταν τελειώσει ἡ πανδημία τότε θά ἐξετάσουμε ἐάν θά πρέπει νά εἶναι τυπικό προσόν ὁ ἐμβολιασμός ἤ ἐάν μποροῦν νά ἐπιστρέψουν στό ΕΣΥ», εἶπε ὁ Θ. Πλεύρης. Ὁ ὑπουργός Ὑγείας χρησιμοποιεῖ ἀκόμα τό «μπαγιάτικο» καί ἀνυπόστατο ἀφήγημα τῶν «ἀρνητῶν» τῆς ἐπιστήμης (ὅπως εἶχε κάνει καί ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης, ὅταν δήλωνε ὅτι ὁ κορονοϊός χτυπᾶ μόνο τούς ἀνεμβολίαστους) τήν ὥρα πού μέχρι χθές, τό 43,42% τῶν διασωληνωμένων στίς ἐντατικές ἦταν ἐμβολιασμένοι.

Ὁ γενικός καί ἀόριστος ἀφορισμός τοῦ «ἀρνητῆ τῆς ἐπιστήμης» ἐκ τῶν πραγμάτων ἀποδεικνύεται τοὐλάχιστον γραφικός πλέον, ἐνῶ τό «ἀρνοῦνται νά ὑπηρετήσουν τούς κανόνες» παραπέμπει σέ αὐταρχικά καθεστῶτα τοῦ παρελθόντος πού ἡ συλλογική μνήμη τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ θέλει νά ξεχάσει.

Θ. Πλεύρης: Οἱ ὑγειονομικοί ἔχασαν τίς δουλεῖες τούς «ἀπό προσωπική τους ἄποψη»!
Ὁ Θ. Πλεύρης μίλησε καί γιά τούς ὑγειονομικούς πού ἔχουν προσληφθεῖ στό ΕΣΥ γιά νά καλύψουν τίς τεράστιες «τρῦπες» πού ἄφησε ἡ κυβέρνηση καί τόνισε ξεκάθαρα πώς ἐπιθυμεῖ νά παραμείνουν οἱ νεοπροσληφθέντες στό ΕΣΥ, καί ὄχι νά ἐπιστρέψουν οἱ ἀνεμβολίαστοι (!) γιατί ὅπως εἶπε «ἀπό προσωπική τους ἄποψη καί δική τους ἐπιλογή βρίσκονται σέ ἀναστολή ἐργασίας».

«Προσωπική ἄποψη» λοιπόν, τό νά μήν ὑποκύπτει κάποιος σέ κυβερνητικό ἐκβιασμό ὅπως τά βλέπει ὁ Θ. Πλεύρης. Καί ἡ κυβέρνηση - ὅπως φαίνεται - ἀπεχθάνεται τίς προσωπικές ἀπόψεις καί ἐπιλογές, εἰδικά ὅταν αὐτές συγκρούονται μέ τό διάτρητο ἐμβολιαστικό ἀφήγημα ἄλλα καί τίς προσπάθειες διάλυσης τοῦ δημόσιου χαρακτῆρα τοῦ ΕΣΥ.

Πόσο πιό καθαρά νά τό πεῖ ἕνας ὑπουργός; Αὐτοί οἱ ἄνθρωποι βρίσκονται σέ δυσμένεια, ἐπειδή ἔχουν προσωπική ἄποψη καί... τολμοῦν νά ἀποφασίζουν οἱ ἴδιοι γιά τό σῶμα τους, γιά τό ἄν θά ἐμβολιαστοῦν. Καί ἄν σκεφτεῖ κανείς τί εἴδους πολιτεύματα καταδικάζουν τήν προσωπική ἄποψη, τότε μπορεῖ νά βγάλει πολύ χρήσιμα συμπεράσματα...

1 σχόλιο:

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.