13 Μαρ 2022

Facebook: Τό κάποτε «ἀθῶο» μέσο δικτύωσης, ἔγινε ὑπερόπλο καί «δολοφονεῖ» προσωπικότητες καί κράτη

Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης
Ἡ ἀπόφαση τοῦ Facebook νά ἐπιτρέψει τή ρητορική μίσους καί δολοφονίας πρός Ρώσους ἡγέτες καί στρατιῶτες, ξεσκέπασε μιά καί καλή τόν πραγματικό ρόλο αὐτῆς τῆς πλατφόρμας.
Facebook: Ἄν μποροῦμε νά ποῦμε πώς ἡ κρίση τῆς πανδημίας ἔριξε πολλές μάσκες καί βοήθησε τούς λαούς νά καταλάβουν ποιά εἶναι τά μέσα πού χρησιμοποιεῖ τό μονοπολικό σύστημα ἐλέγχου τῆς Δύσης γιά τήν καθυπόταξη τῶν μαζῶν, ἡ κρίση τοῦ Οὐκρανικοῦ μέ τή σειρά της ἀποκαλύπτει μέχρι πού ἔχει φτάσει ὁ ἐκτροχιασμός τῆς ἀναδυόμενης παγκόσμιας... δικτατορίας.

Μέσα σέ λίγες μέρες ἦταν σά νά ἔφυγε ἕνα τεράστιο καταπέτασμα πάνω ἀπό τόν δυτικό κόσμο, καί νά ἀποκαλύφθηκε τό μέγεθος ὑποκρισίας τῆς ἄρχουσας τάξης, ἀφοῦ ὅλα τά ἀφηγήματα περί πολυφωνίας, ἀνεξάρτητης ἐνημέρωσης, ἀνοχῆς τῆς διαφορετικότητας, προοδευτικῆς σκέψης κ.λπ., ἔγιναν χαρτοπόλεμος.

Καμία ἀξία, κανένας ἠθικός φραγμός, καμία ὑπερεθνική ἔννοια δέν ἔμεινε σέ οὐδέτερη ζώνη. Τά πάντα ἔγιναν «ὅπλα» στή διάθεση τῶν πολεμοχαρῶν δυνάμεων. Ὁ πολιτισμός, ἡ τέχνη, ἡ ἐνημέρωση, ὁ τουρισμός, ἡ ψυχαγωγία, ἀκόμα καί ἡ κοινωνική δικτύωση.

Τά social media γίνονται ψηφιακές «πυρηνικές βόμβες»
ἀπόφαση τῆς Meta Platforms καί τοῦ Facebook νά τροποποιήσει τόν κανονισμό χρήσης της ὡς πρός τήν ὑποκίνηση βίας καί τή ρητορική μίσους καί νά ἐπιτρέπει τίς ἀναρτήσεις πού καλοῦν νά «πεθάνουν οἱ Ρῶσοι εἰσβολεῖς» καί ὑποκινοῦν πράξεις βίας ἐναντίον τῆς Ρωσικῆς πολιτικῆς ἡγεσίας, φανερώνει το πού ἔχει φτάσει ὁ φασισμός τῆς δυτικῆς ἐλίτ.

Τό νά ζεῖς σέ μιά κοινότητα κρατῶν πού (ἐπίσημα!) σοῦ ἀπαγορεύεται νά ἀκοῦς Τσαϊκόφσκι σέ μιά Ρωσική παράσταση ἤ παροτρύνεσαι (καί πάλι ἐπίσημα) νά ἀπαιτεῖς πολιτικές δολοφονίες μέσω Facebook, σέ τί ἄλλο παραπέμπει παρά σέ μιά διεθνῆ μονοπολική δικτατορία; Ἄν κάποιος δέν προβληματίζεται ἀπό αὐτό τό τερατούργημα, εἶναι ἤ ἠλίθιος ἤ συνειδητοποιημένο κομμάτι του.

Ἄς θυμηθοῦμε πώς ὁ μεγιστᾶνας Zuckerberg πουλάει ψηφιακά οἰκόπεδα στό σύμπαν του Meta καί ὀνειρεύεται μιά ἀπoβλακωμένη ἀνθρωπότητα πού θά ζεῖ στόν «κόσμο» πού χτίζει ὁ ἴδιος. Μέ πολῖτες χαμένους στόν κυβερνοχῶρο πού θά περνοῦν μερόνυχτα σιελόρροιας, ὑπνωτισμένοι μέ μιά συσκευή VR στά μάτια τους.

Καί τώρα αὐτός ὁ στῦλος τῆς ἀνεξαρτησίας καί τῆς ἐλευθερίας, χρησιμοποιεῖ μιά πλατφόρμα του ὡς ὅπλο ἐναντίον τῆς Ρωσίας. Καί φυσικά τό θέμα δέν ἔχει νά κάνει μέ τή Ρωσία ἤ μέ τήν ὁποιαδήποτε Ρωσία. Ἡ οὐσία εἶναι πώς ὁτιδήποτε καί ὁποιοσδήποτε σταθεῖ ἐμπόδιο στή νέα τάξη πραγμάτων, θά ὑποστεῖ τίς ἴδιες συνέπειες. Ἄν σήμερα εἶναι ἡ Ρωσία στό στόχαστρο τῶν διαδικτυακῶν δεξαμενῶν σκέψης, τί τούς ἐμποδίζει νά ἐπιτρέψουν αὔριο μιά ἀνεξέλεγκτη ρητορική μίσους πρός ὁποιαδήποτε ἡγεσία ἄλλης χώρας, μέ σκοπό νά τήν ρίξουν;

Τά social media μεταβάλλονται σέ ἀρένες ἐξουδετέρωσης τῶν «ἐχθρῶν» τοῦ παγκόσμιου καθεστώτoς. Ἀπό ἁπλοί πολῖτες μέχρι καί ὁλόκληρα κράτη θά ρίχνονται στά ἄγρια ψηφιακά θηρία νά κατασπαραχθοῦν. Τά ΜΚΔ ἐξελίσσονται σέ ὑπερόπλα, γιατί αὐτός ἦταν ὁ σκοπός τους ἐξ' ἀρχῆς. Ἔσπειραν γιά δεκαετίες στά κράτη ὅλου τοῦ κόσμου, καί τώρα ἦρθε ἡ ὥρα νά θερίσουν. Καί οἱ κανονισμοί γιά τή ρητορική μίσους, θά γίνονται πιό «ἀέρας» καί ἀπό τά οἰκόπεδα πού πουλάει τό «ἀνδροειδές» μέ τό κενό βλέμμα.

Σύμφωνα μέ ἐσωτερικά ἔγγραφα τῆς Μeta πού περιῆλθαν στήν κατοχή τοῦ Reuters, θά ἐπιτρέπονται ἀκόμα καί ἀναρτήσεις πού ζητοῦν τόν θάνατο τοῦ Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν ἤ τοῦ Λευκορώσου ἡγέτη Ἀλεξάντερ Λουκασένκο, ἀρκεῖ νά μήν ἀναφέρονται σέ... συγκεκριμένα σχέδια δολοφονίας. Δηλαδή ἄν εἶναι ἀόριστη πρόθεση γιά δολοφονία ἔχει καλῶς. Ἄν ἀρχίσουν νά γίνονται πιό συγκεκριμένοι καί περιγραφικοί, τότε ὁ θεῖος Zuckerberg θά τούς μαλώσει. Μιλᾶμε γιά ἀπαύγασμα ποιοτικοῦ πολιτισμοῦ. Καμάρι τῆς Δύσης.

Καί τήν ἴδια στιγμή ἐπιτρέπονται ἀναρτήσεις πού ὑποστηρίζουν τό ναζιστικό Τάγμα Ἀζόφ (τό ὁποῖο ἔχει κατασφάξει καί Ἕλληνες ὁμογενεῖς), καί κάπου ἐδῶ μᾶς ἀποχαιρετᾶ καί τό τελευταῖο ἴχνος λογικῆς.

Ἡ ρητορική μίσους, ὁ ρατσισμός καί οἱ πολιτικές δολοφονίες γίνονται θεμιτές συμπεριφορές στό μεγαλύτερο δίκτυο κοινωνικῆς δικτύωσης τοῦ κόσμου. Τό συνειδητοποιοῦμε αὐτό; Καταλαβαίνουμε πού ὁδηγεῖ; Καί μιλᾶμε γιά τήν ἴδια πλατφόρμα πού ἐπιστρατεύει στρατιές ἀπό «fact checkers» γιά νά κατεδαφίζει ἀναρτήσεις μέχρι καί ἄν ἔτυχε νά γράψεις ὅτι ἡ παπαρούνα εἶναι... πράσινη.

Καί ἀσφαλῶς τήν ἴδια πολιτική διαδικτυακοῦ πολέμου ἀκολουθεῖ καί τό Instagram (θυγατρική τοῦ Facebook) καί τό YouTube καί ἄλλες δυτικές πλατφόρμες. Πρόσφατα τό YouTube διέγραψε ντοκιμαντέρ μέ παραγωγό τόν Ἀμερικανό (!) σκηνοθέτη Όλιβερ Στόουν μέ τίτλο «Ukraine on Fire». Πολύ ἁπλά ἐπειδή ἡ παραγωγή ἔκανε τό... ἔγκλημα νά συμπεριλάβει στή ταινία καί τήν ἄποψη τῆς Ρωσικῆς πλευρᾶς. Τόσο πολιτισμένα, τόσο δημοκρατικά.

Οἱ φανατισμένες ρατσιστικές κορῶνες τῆς Δύσης φανέρωσαν τήν ὑποκρισία ἑνός ἀφηγήματος δεκαετιῶν. Ὁ πόλεμος ἐξελίσσεται σέ ὅλα τά μέτωπα καί τά προσωπεῖα ἐξαφανίζονται μέρα μέ τή μέρα.

Ἄν ὅπως λένε ὁ Πούτιν εἶναι δικτάτορας, τί σέ κάνει νά ξεχωρίζεις ἀπό αὐτόν, ἐφόσον χρησιμοποιεῖς τέτοια ἄθλια μέσα πού ἁρμόζουν μόνο σέ μιά χειρίστου εἴδους δικτατορία, καί μάλιστα (ἐν δυνάμει) παγκόσμια;

1 σχόλιο:

  1. Έτσι ακριβώς είναι. Η παγκόσμια δικτατορία προελαύνει και στον κυβερνοχώρο. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτό το όνομα του δόθηκε από τα σπάργανα. Και το ανατριχιαστικό είναι ότι τα cyborgs εκπαιδεύονται ταχύτατα για να υπερασπιστούν αυτόν τον τεχνοφασισμό. Το μηδέν και το ένα είναι τα γράμματα της δυαδικής γλώσσας του, η ευκολία είναι το όχημα του, και ο λόγος του είναι ο εξαποδω. Ας προσευχόμαστε.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.