5 Μαρ 2022

"Οἴμοι! ὁ Ἀδάμ..."

"Οἴμοι! ὁ Ἀδάμ
Ἰδιόμελο Αἴνων Κυριακῆς Τυρινῆς
Ψέλνει ὁ Γέροντας Ἀμφιλόχιος Δοχειαρίτης τὸ πρῶτο Ἰδιόμελο τῶν Αἴνων τῆς Κυριακῆς της Τυρινῆς. 
Ἠχογράφηση ἀπὸ τὴν Ι.Μ.Δοχειαρίου τὸ 2018.
Ἦχος πλ. α' 
Οἴμοι! ὁ Ἀδάμ, ἐν θρήνῳ κέκραγεν, ὅτι ὄφις καὶ γυνή, θεϊκῆς παρρησίας με ἔξωσαν, καὶ Παραδείσου τῆς τρυφῆς ξύλου βρῶσις ἡλλοτρίωσεν. Οἴμοι! οὐ φέρω λοιπόν τὸ ὄνειδος, ὁ ποτὲ βασιλεὺς τῶν ἐπιγείων πάντων κτισμάτων Θεοῦ, νῦν αἰχμάλωτος ὤφθην, ὑπὸ μιᾶς ἀθέσμου συμβουλῆς, καὶ ὁ ποτὲ δόξαν ἀθανασίας ἠμφιεσμένος, τῆς νεκρώσεως τὴν δοράν, ὡς θνητὸς ἐλεεινῶς περιφέρω. Οἴμοι! τίνα τῶν θρήνων συνεργάτην ποιήσομαι; Ἀλλὰ σὺ Φιλάνθρωπε, ὁ ἐκ γῆς δημιουργήσας με, εὐσπλαγχνίαν φορέσας, τῆς δουλείας τοῦ ἐχθροῦ, ἀνακάλεσαι καὶ σῶσόν με.

1 σχόλιο:

  1. Οίμοι! άπασα η ανθρωπότης, εν θρήνω κράζει σιωπηρώς, αλλ' ουκ έχει τον βοηθούντα, ως αιχμάλωτος ούσα υπό της αθέσμου συμβουλής των οργάνων του πονηρού και ούτως ελεεινώς άγεται και φέρεται!
    ΑΜΑΣΕΥΣ

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.