29 Μαρ 2022

Νέα ἀθλιότητα τῶν Ἄγγλων - Τριχοτόμησαν τήν Κύπρο

Χάρτης - πρόκληση made in UK
Σέ τρεῖς ἡμέρες, τήν 1η Ἀπριλίου 2022, ἡ Κύπρος θά γιορτάζει τή συμπλήρωση 67 χρόνων ἀπό τήν ἔναρξη τοῦ ἀπελευθερωτικοῦ ἀγῶνα τῆς ΕΟΚΑ 1955-59.΅Ενός ἀγῶνα πού εἶχε ὡς στόχο τήν ἀπελευθέρωση τῆς νήσου ἀπό τή βρετανική κυριαρχία. Καί παρά τήν ἀνεξαρτησία τῆς νήσου πρίν ἀπό 62 χρόνια, ἡ καχυποψία ἀνάμεσα σέ Λευκωσία καί Λονδῖνο συνεχίζει νά ὑφίσταται, μέ τόν ἕνα ἤ τόν ἄλλο τρόπο, κυρίως σέ ζητήματα ὅπως... τό Κυπριακό πρόβλημα.

Οἱ Κύπριοι ἀπό τή μιά θεωροῦν τούς Βρετανούς ὅτι βρίσκονται πίσω ἀπό κάθε δόλιο σχέδιο πού στρέφεται ἐναντίον τῆς Κύπρου καί ἀπό τήν ἄλλη οἱ Βρετανοί μέ τόν δικό τους τρόπο φροντίζουνν ἔμμεσα ἤ ἄμεσαν νά ἐπιβεβαιώνουν τήν κυπριακή καχυποψία, ἔστω κι ἄν δημοσίως ἐμφανίζονται μέ καλές διαθέσεις.

Σ' αὐτή τήν μακρά ἱστορία καχυποψίας ἦρθε νά προστεθεῖ μιά ἀκόμα ἐνέργεια ἀπὸ πλευρᾶς Βρετανίας τήν ὁποία οἱ Κύπριοι δέν θεωροῦν ὡς ἕνα τυχαῖο συμβάν. Ἕνα βίντεο στό ὁποῖο παρουσιάζεται μόνο τό ἔδαφος ἐπί τοῦ ὁποίου ἀσκοῦν κυριαρχία οἱ Ἀρχές τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας. Οὐσιαστικά πρόκειται γιά πράξη τριχοτόμησης τῆς νήσου, ἀφοῦ ἀφαιρέθηκαν τά κατεχόμενα ἐδάφη στό βόρειο μέρος καί οἱ περιοχές τῶν βρετανικῶν βάσεων νοτίως.

Τό ὑπουργεῖο Ἄμυνας τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου δημοσίευσε ἕνα βίντεο μέ χῶρες πού καταδικάζουν τήν εἰσβολή τῆς Ρωσίας στήν Οὐκρανία, στό ὁποῖο ἀπεικονίζεται ἡ Κύπρος χωρίς τίς κατεχόμενες περιοχές καί τίς δύο περιοχές τῶν Βάσεων σέ Ἀκρωτήρι καί Δεκέλεια.

Στό βίντεο, τό ὁποῖο δημοσιεύτηκε στούς λογαριασμούς τῶν μέσων κοινωνικῆς δικτύωσης (ΜΚΔ) τοῦ ὑπουργείου Ἄμυνας τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου, ἀναβοσβήνουν οἱ σημαῖες τῶν χωρῶν πού καταδικάζουν τήν εἰσβολή. Ὁλόκληρο τό βίντεο εἶναι μόλις 30 δευτερόλεπτα, μέ τίς χῶρες νά περνοῦν πολύ γρήγορα. Καί μόνο ἕνας πού γνωρίζει τόν χάρτη τῆς Κύπρου μπορεῖ νά ἀντιληφθεῖ τό βρετανικό τέχνασμα.

Καί ὅσοι γνωρίζουν ἀπό Κύπρο τό ἀντελήφθησαν καί ἀντέδρασαν ἀναλόγως. Στά κατεχόμενα, φαίνεται πώς τό πρόσεξαν πρῶτοι, καί ἔσπευσαν νά ἐκφράσουν ἱκανοποίηση γιατί θεωροῦν πώς εἶναι γιά «πρώτη φορά πού ἕνας ἐπίσημος φορέας τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου ἀπεικόνισε τήν Κύπρο ὡς διχασμένη καί ἀποδέχτηκε τήν πραγματικότητα».

Καί ἐπ' ἐκεῖ ἔγινε ἀντιληπτό σέ ἑλληνοκυπριακά μέσα ἐνημέρωσης τά ὁποῖα δημοσιοποίησαν τό ἐπίμαχο βίντεο μέ ἐπικριτικά σχόλια κατά τῆς Βρετανίας. Ὡς ἀποτέλεσμα τοῦ θορύβου πού προκλήθηκε, οἱ Βρετανοί προχώρησαν σέ ἀφαίρεση τοῦ ἐπίμαχου βίντεο ἀπό τούς λογαριασμούς τους στά μέσα κοινωνικῆς δικτύωσης.

Ὡστόσο τά ἐρωτήματα γιά τή συγκεκριμένη ἐνέργεια τῶν Βρετανῶν παραμένουν, ἰδιαίτερα ἐάν ληφθεῖ ὑπόψη ὅτι ὁ συγκεκριμένος χάρτης παρουσιάστηκε ἀπό ἕνα ἐπίσημο ὄργανο τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου καί ἰδιαιτέρως ἕνα ὑπουργεῖο τό ὁποῖο γνωρίζει πολύ καλά τήν κυπριακή ἐπικράτεια. Γι' αὐτό καί τό συμβάν δέν θεωρεῖται, ἀπό πολλούς κύκλους, ὡς ἕνα τυχαῖο συμβάν. Ὁ χάρτης ὅπως παρουσιάστηκε καλυμμένος μέ τή σημαία τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας δείχνει τό ἔδαφος πού ἐλέγχεται ἀπό τίς κυπριακές Ἀρχές. Ἡ ἀνάρτηση ἀφοροῦσε τίς χῶρες πού καταδίκασαν τή ρωσική εἰσβολή στήν Οὐκρανία, καί στίς ὁποῖες χῶρες κατά του Βρετανούς ἡ Κύπρος δέν εἶναι ὁλόκληρο τό νησί ἀλλά ἕνα κομμάτι.

Σέ ἀνακοίνωσή του ὁ Δημοκρατικός Συναγερμός ἀναφέρει γιά τό ζήτημα ὅτι «τό ὑπουργεῖο Ἄμυνας τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου δημοσίευσε σέ κοινωνικά δίκτυα βίντεο μέ χῶρες, πού καταδικάζουν τήν εἰσβολή τῆς Ρωσίας στήν Οὐκρανία, στό ὁποῖο ἀπεικονίζεται ἡ Κύπρος χωρίς τίς κατεχόμενες μᾶς περιοχές καί τά ἐδάφη τῶν Βρετανικῶν Βάσεων». Καί προσθέτει ὅτι «παρά τό ὅτι τό ἐν λόγῳ βίντεο ἔχει ἀφαιρεθεῖ, εἴμαστε βέβαιοι ὅτι ἡ κυβέρνηση μᾶς θά προχωρήσει μέ ὅλους τούς ἀπαραίτητους γιά τήν περίσταση χειρισμούς καί διαβήματα».

Ἡ ΕΔΕΚ σέ ἀνακοίνωσή της καταδικάζει τό ἐπίμαχο βίντεο καί σημειώνει πώς «ἡ κίνηση αὐτή τοῦ Βρετανικοῦ ΥΠΑΜ ἀποτελεῖ μία ἀκόμα ἐπιβεβαίωση τοῦ ὕποπτου καί ὑπονομευτικοῦ ρόλου τῆς Βρετανίας σέ βάρος τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας». Σύμφωνα μέ τήν ΕΔΕΚ, «ἡ στάση ἀνοχῆς πού ἐπιδεικνύει ἡ κυπριακή Κυβέρνηση ἐκθρέφει ἀκόμη περισσότερο τόν βρετανικό ὑπονομευτικό ρόλο». Παίρνοντας ἀφορμή ἀπό τό συμβάν, ἡ ΕΔΕΚ θεωρεῖ πώς «θά πρέπει νά προχωρήσει ἡ διαδικασία ἀπομάκρυνσης τῶν Βρετανικῶν Βάσεων ἀπό τήν Κύπρο δεδομένου ὅτι ἡ παρουσία τους εἶναι παράνομη, ἀντισυνταγματική καί δέν ἔχει καμία νομιμοποίηση».

Τό ΕΛΑΜ «καταγγέλλει καί καταδικάζει τή συγκεκριμένη ἐνέργεια τοῦ ὑπουργείου Ἄμυνας τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου. Τήν ἴδια στιγμή καλεῖ τήν Κυβέρνηση νά πράξει τά δέοντα, ὅπως καί τά ἁρμόδια ὑπουργεῖα, Ἐξωτερικῶν καί Ἄμυνας, εὐελπιστῶντας ὅτι ὁ κ. Κασουλίδης δέν θά μᾶς πεῖ πάλι τό ἀμίμητο: «τί θέλετε νά κάνω ἐγώ;>»>. Τό ΕΛΑΜ ἀναφέρει πώς δέν μποροῦσαν νά ἀναμένουν διαφορετική ἀντιμετώπιση ἀπό τό ΗΒ ὅταν μόνο τό ἴδιο ἀντιδρᾶ καί θέσει θέμα Βρετανικῶν Βάσεων. Καί μέ ἀφορμή τῶν συμβάν ἐπαναφέρουν «τό ξεκάθαρο αἴτημά γιά ὁριστική ἀποχώρηση τῶν Βρετανικῶν Βάσεων ἀπό τήν Κύπρο».


1 σχόλιο:

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.