29 Μαρ 2022

Νέα «Ναυπάκτια Ἔπη»

Ἀπὸ τὴν ἡμέραν ἐκδημίας τοῦ μακαριστοῦ Αἰτωλοακαρνανίας ἡ ΔΙΣ ὥρισεν ὡς τοποτηρητὴν τὸν Σεβ. Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεον. Ὁ Σεβασμιώτατος δὲν ἔχει παύσει νὰ «ὀργώνη» τὴν Ἱ. Μητρόπολιν. Μόνον τὰς τελευταίας τρεῖς ἑβδομάδας ὁ Σεβασμιώτατος ἐδραστηριοποιήθη εἰς τὰ ἑξῆς:
«Β΄ Στάση τῶν Χαιρετισμῶν στὸ Ἀγρίνιο, Ἐπίσκεψη στὸ Ἐργαστήρι «Παναγία Ἐλεοῦσα» στὸ Μεσολόγγι, Β΄ Κατανυκτικὸς Ἑσπερινὸς καὶ προσκύνηση ἱεροῦ λειψάνου Ἁγίου Καλλινίκου στὴν Ἱερὰ Πόλη Μεσολογγίου, Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας στὸ Ἀγρίνιο, Κυριακὴ Α΄ Νηστειῶν – Ραδιοφωνικὴ ἀναμετάδοση, Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίας Τριάδος Ἀγρινίου, Α΄ Στάση τῶν Χαιρετισμῶν στὴν... Ἱερὰ Πόλη Μεσολογγίου, Ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου στὶς Σχολὲς ΕΠΑ.Σ. Μεσολογγίου, Ἡ Κυριακὴ τῆς Τυρινῆς στὸ Θέρμο, Ποιμαντικὴ περιοδεία τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου στὸ Ἀγρίνιο, Ἐπίσκεψη τοῦ Μητροπολίτη Ναυπάκτου στὸ Αἰτωλικό, Ἑορτὴ Παρεκκλησίου Μητροπόλεως Αἰτωλίας & Ἀκαρνανίας – Χοροστασία & ψαλμωδία Ναυπάκτου κ. Ἱεροθέου»

Ὑπάγονται ὅλα αὐτὰ καὶ πολλὰ ἄλλα (πχ. Σύναξις κλη­ρικῶν Ἱ. Μ. Αἰτωλοακαρνανίας) εἰς τὰ καθήκοντα τοῦ Τοποτηρητοῦ; Πρόφθασε τὸ ποίμνιον τῆς Ἱ. Μ. Ναυπάκτου νὰ «καθαρθῆ, φωτισθῆ, θεωθῆ», ὥστε ὁ Σεβασμιώτατος νὰ ἀσχολῆται μὲ λειτουργικὰς ἀλλὰ καὶ μὴ λειτουργικὰς ἐπισκέψεις εἰς ἑτέραν Μητρόπολιν; Ἂν ὁ Σεβασμιώτατος ἐνδιαφέρεται νὰ μὴ παραμένη ἀποίμαντος ἡ Ἱ. Μητρόπολις, τότε ἂς ζητήση σύγκλησιν τῆς Ἱεραρχίας. Μάλιστα ἐκτὸς αὐτῶν πρόλαβε νὰ ἀποστείλη καὶ εὐχετήριον εἰς τὸν Πατριάρχην Βαρθολομαῖον διὰ τὰ γενέθλιά του! Τί παράδειγμα δίδει εἰς τοὺς πιστοὺς τῶν Ἱ. Μητροπόλεων Ναυπάκτου καὶ Αἰτωλοακαρνανίας; Περαιτέρω, ἐδημοσιοποίησε τὴν πρᾶξιν του ἀλλὰ καὶ τὴν ἀπάντησιν τοῦ Πατριάρχου γράφων:

«Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἀπαντώντας σὲ ἐπιστολή μου γιὰ τὴν ἐπέτειο τῶν γενεθλίων του, ἀναφέρθηκε στὰ γεγονότα στὴν Οὐκρανία, στὸ αἷμα ποὺ χύνεται ἀπὸ τὸν πόλεμο, καὶ ζήτησε πνευματικὴ ἐγρήγορση, βαθεῖα περισυλλογὴ καὶ ἀδιάλειπτη προσευχὴ ὑπὲρ τῆς εἰρήνης τοῦ σύμπαντος κόσμου, καὶ κατὰ πρῶτον ὑπὲρ τῆς ἄνωθεν εἰρήνης. Παραθέτω τὸ Πατριαρχικὸ Γράμμα ὡς πολὺ ἐκφραστικό: «…Ἡμεῖς, ὁ ἐλέῳ Θεοῦ Πρῶτος τῶν Ὀρθοδόξων, δὲν ἑορτάζομεν ἀσφαλῶς ἐπέτειον γενεθλίων, ἰδίως ἐφέτος…».

Βεβαίως, ὑπάρχουν φωτογραφίαι ἀπὸ ἄλλα ἔτη ὅπου ὁ Πατριάρχης κόβει τούρτα (ἔκοψεν ἄλλωστε τὴν 3ην Νοεμβρίου 2021 εἰς ΗΠΑ διὰ τὰ 30 ἔτη ποιμαντορίας… ἀρκετά!). Ὁ Σεβασμιώτατος τοῦ εὔχεται, ἐνῶ ἐκεῖνος δὲν ἑορτάζει(!), ἀντὶ νὰ τὸν ἐλέγξη διὰ τὴν ἀνάμειξίν του εἰς τὴν Οὐκρανίαν, τῆς ὁποίας τὰ ἀποτελέσματα εἶναι ἐμφανῆ… Ἀκόμη ὅμως καὶ ἀφοῦ ἐμελέτησε τὴν ἀπάντησιν ὁ Σεβασμιώτατος ἀδυνατεῖ νὰ ἀντιληφθῆ ὅτι ὁ τίτλος «Πρῶτος τῶν Ὀρθοδόξων» εἶναι ἀντιεκκλησιολογικός! «Ἔ­νοχος ἔνοχον οὐ ποιεῖ»…

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.