17 Φεβ 2022

O ἄνθρωπος ἔμαθε νά λατρεύει τό σῶμα του καί νά προσέχει τήν ὑγεία του

Κωνσταντῖνος Βαθιώτης
Κατά τά προηγούμενα χρόνια οἱ πολῖτες ὅλων τῶν χωρῶν ἐκπαιδεύονταν σάν πειραματόζωα σέ ἕναν συγκεκριμένο τρόπο ζωῆς, κύριο χαρακτηριστικό τοῦ ὁποίου ἦταν ἡ λατρεία τῆς ὕλης σέ κάθε της ἔκφανση. Βασικός στόχος τοῦ σύγχρονου ἀνθρώπου ἦταν νά συγκεντρώνει ὅσο περισσότερα χρήματα μπορεῖ, ὥστε νά τά μετατρέπει σέ καταναλωτικά ἀγαθά καί νά ἀπολαμβάνει διάφορες ὑπηρεσίες. Μέ τήν ἴδια λογική, ὁ ἄνθρωπος ἔμαθε νά... λατρεύει τό σῶμα του καί νά προσέχει τήν ὑγεία του σάν νά πρόκειται γιά τό πολυτιμότερο ἀγαθό. Ἔτσι, στήθηκε μιά γιγαντιαία ἐπιχείρηση γιά τήν ἐκμετάλλευση τῆς νέας θρησκείας τοῦ ἀνθρώπου: Ἀπό τή διοργάνωση τακτικῶν μαραθωνίων καί ἡμιμαραθωνίων μέχρι τήν ἀντικαπνιστική καμπάνια μέ σοκαριστικές φωτογραφίες πάνω στά πακέτα τῶν τσιγάρων καί βεβαίως τή διενέργεια τέστ γιά τήν πρώιμη διάγνωση ἀσθενειῶν (ὅπως διαφόρων μορφῶν καρκίνου ἤ τῆς ὀστεοπόρωσης).
Οὕτως ἐχόντων τῶν πραγμάτων, ὅταν ἐμφανίσθηκε ὁ νέος «ἀόρατος ἐχθρός» τῆς ἀνθρωπότητας, δηλ. ὁ κορωνοϊός (ὁ παλαιός «ἀόρατος ἐχθρός» ἦταν ἡ Ἄλ Κάϊντα καί κάθε ἄλλη τρομοκρατική ὀργάνωση), καί ἡ παγκόσμια ἐλίτ ἀποφάσισε νά διεξαγάγει πόλεμο ἐνάντια στόν ἐχθρό τῆς δημόσιας ὑγείας, χρησιμοποιῶντας γιά τήν ἐπιβολή τῶν δρακόντειων ὑγειονομικῶν μέτρων τίς μαριονέτες της, δηλ. τά μέλη τῶν ἐθνικῶν κυβερνήσεων, οἱ λαοί τρομοκρατήθηκαν μπροστά στόν κίνδυνο νά χάσουν τό πολυτιμότερο ἀγαθό τους, δηλ. τήν ὑγεία τους.
Δέν ἦταν λοιπόν καθόλου δύσκολο οἱ πολῖτες νά ἐφαρμόσουν πρόθυμα τά πρωτοφανῆ στήν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας ὑγειονομικά μέτρα ἀπεμπολῶντας ὄχι μόνο τά θεμελιώδη δικαιώματά τους, ἀλλ' ἀκόμη καί τήν ἀνθρώπινη ἀξιοπρέπειά τους. Πίστεψαν ὅτι, θυσιάζοντας προσωρινά τίς ἐλευθερίες τους, θά τίς ἀνακτοῦσαν, ὅταν θά ἐξαφανιζόταν ὁ κίνδυνος κατά τῆς ὑγείας τους. Ἡ θυσία καί ἡ λατρεία εἶναι μεγέθη ἀλληλοεξαρτώμενα: Ὅσο πιό πολύ λατρεύει κάποιος ἕνα πρόσωπο ἤ ἀντικείμενο, τόσο περισσότερες ἀπώλειες δέχεται νά ὑποστεῖ.
Ἔτσι, δικαιώνεται ὁ Ἰβάν Ἴλλιτς, ὁ ὁποῖος ἤδη ἀπό τό 1976, στό θεμελιῶδες γιά τήν ἐποχή μας βιβλίο του «Ἰατρική Νέμεση. Ἡ ἀπαλλοτρίωση τῆς ὑγείας», ἐφιστοῦσε τήν προσοχή μας στήν ἰ ἅ τ ρ ἰ κ ὁ π ὁ ἴ ἡ σ ἡ τῆς κοινωνίας καί στόν κίνδυνο νά χ ἄ σ ἔ ἰ ὁ ἄνθρωπος ἕνα κομμάτι ἀπό την ἅ ὑ τ ὁ ν ὁ μ ἴ ἅ του πού το σ φ ἔ τ ἔ ρ ἴ ζ ὁ ν τ ἅ ἰ οἱ θ ἔ ρ ἅ π ἔ ὑ τ ἔ ς του.
[Ἀπόσπασμα ἀπό τό πρῶτο μέρος συνέντευξης πού ἔδωσα γιά τό ρουμανικό περιοδικό Familia Ortodoxă. Ἐπιμέλεια: Τατιάνα Πετράκε.]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.