18 Φεβ 2022

Δυὸ Πάπες μᾶς μιλάνε γιὰ τὴν εἰρήνη καὶ ρωτάμε -Κοινοποίηση Παν. Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη

Toῦ Βασίλειου Εὐσταθίου
Δρ. Φυσικοῦ, πτ. Θεολογίας (Τμ.Κοιν.Θ.ΕΚΠΑ)
Ὁ πρῶτος Πάπας εἶναι διάδοχος ἐκείνου, ποὺ συνεργάστηκε τυφλὰ μὲ τὸ καθεστῶς Χίτλερ-Μουσολίνι, ὅπως καὶ ἐκείνου ποὺ διοργάνωσε τὴν Β’ Βατικάνειο Σύνοδο, ἀπὸ τὴν ὁποία πῆρε ὁ δεύτερος τὰ «φώτα» καὶ διοργάνωσε τὴν αντίστοιχή της «ὀρθόδοξη» ἔκδοση, γνωστὴ ὡς Κολυμπάρεια ἐν ἔτη 2016. Καὶ τότε ἀκριβῶς ἄρχισαν τὰ μεγαλύτερα δεινὰ τῶν Ὀρδοδόξων καὶ γενικὰ τῆς Οἰκουμένης. Δύο χρόνια μετά, κατὰ ἀπόλυτη ἱστορικὴ συνέπεια στὸν διαχρονικὸ κανόνα ὅτι τὴν πτώση στὴν πίστη... ἀκολουθεῖ ἐθνικὴ ἀπώλεια ξεπουλήθηκε φθηνὰ καὶ ντροπιασμένα, τελείως ἀμαχητί, τὸ ἱερὸ καὶ αἰώνιο ὅνομα τῆς Μακεδονίας τῶν Ἑλλήνων. Λίγους μῆνες ἀργότερα ἦρθαν τὰ ἀκόμα χειρότερα: διέρρηξαν τὸν χιτώνα τοῦ Χριστοῦ στὴν Οὐκρανία. Ἦταν ἀναμενόμενο ὅτι, ἐφόσον ὄχι μόνο δὲν εἶχε ἐπιτευχθεῖ συμφωνία ἐπ’ αὐτοῦ στὸ Κολυμπάρι πρὸ δύο ἐτῶν ὡς ὄφειλε νὰ εἶχε γίνει πρώτα ἀπὸ ὅλα, ἀλλὰ ἀντ’ αὐτοῦ ἀναγνωρίστηκε ὁ παπισμός, δηλαδὴ ἡ κεφαλίδα αἵρεση, ἡ αἵρεση τῶν αἱρέσεων, ὡς ἐκκλησία, κατὰ συνέπεια θὰ ἐπακολουθοῦσαν νέα σχίσματα καὶ θὰ γίνονταν τὰ ἔσχατα χειρότερα τῶν πρώτων.

Οἱ δύο κεφαλὲς τῆς χορήγησης τῆς Αὐτοκεφαλίας στοὺς σχισματικούς τῆς Οὐκρανίας, ὁ Πατριάρχης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου καὶ ὁ «Πατριάρχης» Φιλάρετος ποιὰ ἐξέλιξη εἶχαν; Ὁ δεύτερος ἀποσχίστηκε καὶ πάλι μετὰ ἀπὸ ἔξι μήνες, ἐγκαταλείποντας τὴν «Αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας», καὶ μέχρι σήμερα «χειροτονεῖ» κι ἄλλους νέους «ἱεράρχες», ἔτσι ὥστε τὸ «Πατριαρχεῖο» του συνεχίζει νὰ αὐξάνει ἀπτόητο, τουλάχιστον φαινομενικά. Ὁ πρῶτος, ποὺ εἶναι καὶ ὁ Πρῶτος, ἐμμένει ἀνυποχώρητος στὴν ὑπεράσπιση τῆς «Αύτοκέφαλης Ἐκκλησίας τῆς Οὐρκανίας», ποὺ δημιούργησε «θαυματουργικά» ἐκ τοῦ μὴ ὄντως: ἔδωσε Τόμο Αὐτοκεφαλίας σὲ μιὰ ἐκκλησία ποὺ δὲν ὑπήρχε κάν, τὴν συνέστησε ἀπὸ «ἱεράρχες» καθηρημένους καὶ ἀχειροτόνητους, ἁπλὰ καὶ μόνο μὲ μιὰ «συνοδική» ἀπόφαση. Τὶ καὶ ἄν ἡ πραγματικὴ Ἐκκλησία ὑπὸ τοῦ ἅγιου Προκαθήμενου Μητροπολίτη Ὀνούφριου ἔμεινε ἔκθετη καὶ ὁ διωγμὸς ἐναντίον της, ποὺ ἤδη ὑπήρχε, ἐντάθηκε μὲ ἀφαιρέσεις τῶν Ἱερῶν Ναῶν της, ξυλοδαρμοῦς καὶ βιαιοπραγίες; Τὶ καὶ ἄν οἱ δέκα Προκαθήμενοι ἀπὸ τοὺς δεκατέσσερις, τριάμισι ἔτη μετά, ἐπιμένουν νὰ μὴν ἀναγνωρίζουν τὴν νέα αὐτοκέφαλη; Τὶ καὶ ἄν πρὶν ἑνάμιση μήνα οἱ Ρώσοι ἔχασαν τὴν ὑπομονή τους καὶ ἀντέδρασαν στὴν ἀθέτηση τῶν ὑποσχέσεων στήριξης ἀπὸ τὸν Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας, ἱδρύοντας Ἐξαρχία στὴν Ἀφρική; Γιὰ τὸν Παναγιώτατο, ὅπως εἶπε λίγους μῆνες πρίν, τὸν Ὀκτώβριο 21, στοὺς ὁμογενεῖς τῆς Ἀμερικῆς: «Σκασίλα» του. Ἴσως ποῦν κάποιοι τοῦ «ξέφυγε», ἄνθρωπος εἶναι. Ναί, ἄν τὸ πεῖ ὁ ἴδιος καὶ τὸ ἀναιρέσει μὲ τὶς πράξεις του νὰ τὸ πιστέψουμε, ἀλλὰ ποῦ;

Και τώρα ποὺ ξεπρόβαλλαν στὸν ὀρίζοντα τὰ δυσάρεστα προμηνύματα καὶ ἡ συμφορὰ βρίσκεται πρὸ τῶν θυρῶν μας, οἱ δυὸ ἀδελφοὶ Πάπες ἄρχισαν τὶς προσευχὲς καὶ τὶς ἐκκλήσεις γιὰ εἰρήνη: «Ἡ εἰρήνη προέρχεται ἀπό τὸν ἀμοιβαῖο σεβασμὸ καὶ τὴν συνεργασία», «Πιστεύουμε ἀκράδαντα ὅτι δὲν ὑπάρχει δυνατὴ λύση γιὰ τὴ διατήρηση καὶ τὴ διασφάλιση τῆς εἰρήνης ἐκτός ἀπὸ τὸν δρόμο τοῦ διαλόγου» «Ὅπως εἶπε πρόσφατα ὁ ἀγαπημένος μας ἀδελφὸς Φραγκίσκος, ὁ Πάπας τῆς Ρώμης: “Ἄς μὴν ξεχνάμε: ὁ πόλεμος εἶναι τρέλα”», «Ὁ Θεὸς νὰ φυλάξει, ἕνας τέτοιος πόλεμος σήμερα μπορεῖ νὰ ἐξελιχθεί στὸν 3ο Παγκόσμιο Πόλεμο».

Παναγιώτατε, ποιὰ εἰρήνη ζητάτε; Αὐτὴν ποὺ ὑπομονεύσατε ἐσεῖς ὁ ἴδιος στὴν Οὐκρανία μὲ τὴν ἀντικανονικὴ καὶ ἀνάδελφη ἐπέμβαση στὰ ἐκκλησιαστικὰ πράγματα τῶν Οὐκρανῶν ἀδελφῶν, καὶ μετὰ τὴν ἀναστάτωση ποὺ προξενήσατε, σὲ τίποτα δὲν ὑποχωρήσατε ὡς σήμερα;

Γιὰ ποιὸν ἀμοιβαῖο σεβασμὸ καὶ συνεργασία μιλάτε, γιὰ αὐτὸν ποὺ ἐφαρμόζετε ἐσεῖς τῆς λογικῆς τοῦ «σκασίλα» μου καὶ τοῦ «ἀποφασίζουμε καὶ διατάσσουμε», ὡς «πρῶτοι ἄνευ ἴσων» κατὰ τὸ πιστὸ παράδειγμα ποὺ μᾶς δίνει ὁ ἀλάθητος «ἀγαπημένος μας ἀδελφὸς Φραγκίσκος, ὁ Πάπας τῆς Ρώμης»;

Γιὰ ποιὸν διάλογο μιλάτε, σὰν αὐτὸν ποὺ καλλιεργεῖτε μὲ τὸν ἀληθινὸ ἐν Χριστῶ ἀδελφό σας Πατριάρχη Μόσχας Κύριλλο, καὶ σὰν αὐτὸ ποὺ σᾶς ζητάει τὸ πανορθόδοξο πλήρωμα μέσα ἀπὸ τὴν σύγκληση καὶ διεξαγωγὴ μιὰς Πανορθόδοξης Συνόδου ἤ Συνόδου Προκαθημένων γιὰ τὴν διευθέτηση τοῦ Οὐκρανικοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ζητήματος ποὺ τὸ ὁδηγήσατε σὲ ἀδιέξοδο μὲ τὴν μονομερὴ ἐπέμβασή σας, ἀλλὰ αρνείστε πεισματικὰ ὡς σήμερα νὰ συγκαλέσετε;

«Ὁ πόλεμος εἶναι τρέλα» λέτε καὶ σεῖς μαζὶ μὲ τὸν «ἀδελφό» σας, ὅμως πιστεύετε ὅτι ἡ χορήγηση τοῦ Τόμου Αὐτοκεφαλίας στοὺς σχισματικοὺς τῆς Οὐκρανίας, ποὺ ἀποφασίσατε μονομερῶς καὶ πράξατε, εἶχε τὴν παραμικρὴ λογική;

Ἐπικαλεῖστε τὸν Κύριο νὰ μᾶς φυλάξει ἀπὸ τὸν ἐπερχόμενο φρικτὸ πόλεμο, ποὺ φαίνεται ἐγγύτερα ἀπὸ ποτέ. Παναγιώτατε «Σὺν Θεῶ καὶ χείρα κίνει». Κοιτάξτε νὰ τὰ βρεῖτε πρώτα μὲ τὸν ἀδελφό σας ἐκ Ρωσίας στὰ ἐκκλησιαστικά, μὲ τὸν ὁποῖο βρίσκεστε σὲ ἐμπόλεμη κατάσταση καὶ βάλλετε ἐναντίον του λόγω καὶ ἔργω, γιὰ νὰ βοηθήσει τότε καὶ ὁ Θεός στὰ πολιτικά. Διαφορετικά, ἄν δὲν τὰ βρίσκετε μὲ τὸ διάλογο, θὰ ἐπιτρέψει Ἐκεῖνος σὲ ἄλλους νὰ φροντίσουν γιὰ νὰ τὰ βρεῖτε. Καὶ θὰ τὰ βρεῖτε τότε, ὅταν πέσει τὸ «πύρ καὶ ἡ μάχαιρα», ποὺ ἑτοιμάζουν πυρετωδῶς αὐτὴ τὴν ὥρα.

Ἅν εἴχατε πραγματικὰ βοηθήσει τοὺς Οὐκρανοὺς ἀδελφοῦς νὰ καταλαγιάσουν κάπως μεταξὺ τους, καὶ ἡ Ὀρθοδοξία σήμερα ἦταν ἀρκετὰ ἑνωμένη, σίγουρα ὁ ὀρθόδοξος κόσμος, ἀλλὰ καὶ ὁλόκληρος, θὰ μποροῦσε νὰ ἐλπίζει σὲ κάτι καλύτερο, ἀλλὰ δυστυχῶς δὲν τὸ κάνατε ὡς τώρα. Ὁ Θεὸς νὰ μᾶς λυπηθεῖ!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.