16 Φεβ 2022

Σήμερα αὐτοί - αὔριο ἐσύ: Ἄν «πέσουν» οἱ ὑγειονομικοί πού βρίσκονται σέ ἀναστολή, πέφτουμε ὅλοι

Προχθές χιλιάδες ὑγειονομικοί σέ ἀναστολή βρέθηκαν στό Σύνταγμα γιά νά φωνάξουν γιά τά δίκαια τούς. Ἄν δέν τούς στηρίξουμε ἀπό τώρα, σύντομα θά βρεθοῦμε κι ἐμεῖς στή θέση τους.
Ὑγειονομικοί: Παρά τόν ἀσταμάτητο ψυχολογικό πόλεμο, παρά τή χυδαία προπαγάνδα, παρά τίς προσπάθειες ἑνός ὁλόκληρου συστήματος νά συνθλίψει τούς ὑγειονομικούς πού βρίσκονται σέ ἀναστολή, αὐτοί οἱ ἔντιμοι βιοπαλαιστές συνεχίζουν νά... ἀγωνίζονται μέ ἀξιοπρέπεια καί ἀπόλυτη συνέπεια στίς θέσεις τους.

Αὐτό ἔδειξε καί ἡ χθεσινή ὀγκωδέστατη κινητοποίηση κατά τῆς ὑποχρεωτικότητας πού ξεκίνησε στό Πάρκο Ἐλευθερίας (καί κατέληξε στό Σύνταγμα), ὅπου συγκεντρώθηκαν ὑγειονομικοί ἄλλα καί ἁπλοί πολῖτες ὅλων τῶν ἡλικιῶν γιά νά βροντοφωνάξουν πώς δέν μπορεῖ κάθε σκεύασμα τῶν «big pharma» νά γίνεται ρυθμιστής τῆς ἐλευθερίας καί τῶν δικαιωμάτων τῶν ἀνθρώπων.

Σάν ὀξύμωρο παιχνίδι τῆς ἱστορίας, ἔχει καί σημειολογικό ἐνδιαφέρον το ὅτι κάμποσες χιλιάδες ἄνθρωποι πού ἀντιστέκονται στόν ὁδοστρωτῆρα ὑποδούλωσης πού προωθεῖ ἡ νέα τάξη, ξεκίνησαν ἀπό τό πάρκο ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, γιά νά διαμαρτυρηθοῦν γιά ἀποφάσεις πού ὑπάγονται σέ μιά ἐπιχείρηση πού ὀνομάζεται καί αὐτῇ «Ἐλευθερίᾳ». Ἡ πραγματική δίψα γιά ἐλευθερία καί δημοκρατία, ἀπέναντι σέ μιά κατ' ἐπίφασιν «ἐλευθερία» τῆς κονσέρβας.

Γιατί ἡ κυβέρνηση θέλει νά συντρίψει τούς ὑγειονομικούς
Εἶναι σίγουρο πώς τό σύστημα πού ἔχει στηθεῖ ἀπό τόν κυβερνητικό ἀπολυταρχισμό, ἐπιθυμεῖ τήν συντριβή τῶν ἀνεμβολίαστων ὑγειονομικῶν, καί γιά λόγους παραδειγματισμοῦ. Εἶναι μιά τακτική πού κατά κόρον παρατηροῦνταν σέ αὐταρχικά καθεστῶτα, ὅπου μιά πληθυσμιακή ὁμάδα «τήν πλήρωνε» πρώτη, γιά νά βλέπει ὁ ὑπόλοιπος πληθυσμός καί νά ξέρει τί τούς περιμένει ἄν δέν πειθαρχήσουν πρός τάς ὑποδείξεις.

Ἀσφαλῶς ὁ ἄλλος σημαντικός λόγος εἶναι ἡ δραματική μείωση δαπανῶν πρός τό ΕΣΥ. Ἡ κυβέρνηση ἤθελε ἔτσι κι ἀλλιῶς νά προβεῖ σέ ἀπολύσεις ὑγειονομικοῦ προσωπικοῦ γιά νά μειώσει τά ἔξοδα καί νά ὁδηγήσει τή δημόσια ὑγεία σέ κωματώδη κατάσταση. Ἡ πανδημία ἔφερε μιά πολύ βολική πρόφαση γιά νά ὁδηγήσει στήν πόρτα τῆς ἐξόδου χιλιάδες ὑγειονομικούς, μέ πρόσχημα τήν ὑγειονομική ἀσφάλεια. Ἀφήγημα πού μπορεῖ νά διελύθη στά ἐξ ὧν συνετέθη, ἄλλα φυσικά τίποτα δέν ἄλλαξε στήν ἀτζέντα τῆς καταστροφῆς τῆς δημόσιας ὑγείας.

Ἡ κερκόπορτα γιά τήν ἐπέλαση τοῦ ἰδιωτικοῦ τομέα «πρέπει» πάσῃ θυσίᾳ νά παραμείνει ἀνοιχτή, ὁπότε καί συντηροῦν τήν τεχνητή κατάρρευση, ὥστε νά συνεχίσουν νά ἐξυπηρετοῦνται τά συμφέροντα τῶν ἰδιωτῶν, καί γιά νά μήν διαταράσσεται τό ἀφήγημα τῆς κυβέρνησης πού ρίχνει (μονίμως) τίς εὐθύνες στόν πολίτη γιά τό φρακάρισμα τῶν νοσοκομείων, προκειμένου νά περνᾶ τίς ὑποχρεωτικότητες καί τά μέτρα πού ἀποφασίζει.

Ἡ ὑπόθεση τῶν ὑγειονομικῶν μας ἀφορᾶ ὅλους
Ἐφόσον ἡ κυβέρνηση ἀνοίγει «πόλεμο» πρός τήν κοινωνία καί σέ συμβολικό ἐπίπεδο (μέ βολικά θύματα τούς ἀνεμβολίαστους ὑγειονομικούς), τότε εἶναι αὐτονόητο πώς ἕνας τέτοιος «πόλεμος» σέ καμία περίπτωση δέν πρέπει νά χαθεῖ.

Πρῶτον γιατί δέν μιλᾶμε γιά ἁπλοῦς καί ἀπρόσωπους ἀριθμούς, ἄλλα γιά τόν βιοπορισμό χιλιάδων οἰκογενειῶν πού ἤδη ἀσφυκτιοῦν καί ἐπιπλέον ἀπειλοῦνται μέ «ἔξωση» ἀπό τόν ἐργασιακό στίβο. Καί δεύτερον γιατί τό ζήτημα δέν ἀφορᾶ μόνο τούς ὑγειονομικούς ἄλλα συνολικά τή προστασία τῶν δικαιωμάτων κάθε πολίτη πού ἄν μείνει ἀπαθής πρός αὐτή τή κατάφορη ἀδικία, αὔριο - μεθαύριο θά πέσει καί αὐτός θῦμα τῶν «ἐκκαθαρίσεων» τῆς κυβέρνησης καί θά βρεθεῖ καί αὐτός σέ κάποιο πάρκο ἐλευθερίας, νά διαδηλώνει γιά νά πάρει τή δουλειά του καί τή ζωή τοῦ πίσω.

Καί δέν εἶναι καθόλου ἀκραῖα σενάρια αὐτά. Ὅταν βλέπεις πώς τό σημερινό σύστημα διακυβέρνησης, δέν ἔχει κἄν τήν ἀνάγκη νά δώσει (ἔστω διακοσμητικές) ἐξηγήσεις γιά ὅσα παράλογα ἀποφασίζει, τότε καταλαβαίνεις τί ἔρχεται.

Ἄς θυμηθοῦμε γιά παράδειγμα τήν παράνοια πού ἐφαρμόζεται αὐτή τή στιγμή στό ΕΣΥ, ὅπου ἔχουμε ἀνεμβολίαστους δύο κατηγοριῶν: αὐτούς πού δέν ἔχουν πιστοποιητικό ἐπειδή δέν ἔχουν ἐμβολιαστεῖ καί βρίσκονται σέ ἀργία, καί αὐτούς πού δέν ἔχουν πιστοποιητικό ἐπειδή δέν ἔχουν κάνει τήν τρίτη δόση, ἄλλα δουλεύουν κανονικά. Καί οἱ δυό κατηγορίες θεωροῦνται παράτυπες ἀπό τή νέα... πανδημιοκρατία, ἄλλα στή μία (χαριστικῶς ἀκόμα) παρέχεται ἀσυλία.

Καί βέβαια, βλέποντας τή σημερινή κατάσταση τῶν νοσοκομείων, ὁ καθένας μπορεῖ νά βγάλει τά συμπεράσματα τοῦ καί νά συνειδητοποιήσει το πού ἀναλογοῦν οἱ εὐθύνες, τό ἄν ἔπρεπε τελικά νά μποῦν σέ ἀργία οἱ ἀνεμβολίαστοι ὑγειονομικοί, καί τί φταίει τελικά γιά τήν ὑψηλή θνητότητα (καί θνησιμότητα) στήν Ἑλλάδα.

Εἶναι πρωταρχικῆς σημασίας ζήτημα νά μή συνηθίσει ὁ κόσμος στόν διωγμό πού ὑφίστανται οἱ ὑγειονομικοί σέ ἀναστολή. Νά μή συμβιβαστεῖ μέ τό ἄδικο, μέ τό καταχρηστικό, μέ τό ἀπάνθρωπο. Αὐτοί οἱ ἄνθρωποι ἀγωνίζονται μέρα μέ τή μέρα γιά ἕναν σκοπό πού μᾶς ἀφορᾶ ὅλους. Μόνοι τους, χωρίς «πλάτες» καί χωρίς κομματικούς «χορηγούς», γιά τά δίκαια τούς (καί τά δίκαια μᾶς). Κανένας ἀγῶνας τους δέν πάει χαμένος καί καμία μάχη πού δίνουν δέν πρέπει νά μᾶς βρίσκει παθητικούς θεατές.

Γιατί ἄν ἐπιτρέψεις νά πέσουν στήν λήθη αὐτοί σήμερα, τότε μέ ποιό ἔρεισμα θά ἀπαιτήσεις πίσω την ἐλευθερία πού θά σοῦ κλέβουν αὔριο;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.