26 Φεβ 2022

Ἡ ἀναγνώριση τῶν Οὐκρανῶν σχισματικῶν ἔγινε βάσει μακρόπνοου σχεδίου

Μητροπολίτης Θεοδόσιος: «Ἡ ἀναγνώριση τῶν Οὐκρανῶν σχισματικῶν ἔγινε βάσει μακρόπνοου σχεδίου»
Ὁ Μητροπολίτης Τσερκασί καί Κανέβ Θεοδόσιος τῆς Κανονικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας καλεσμένος στήν ἐκπομπή «Τό δικαίωμα στήν πίστη» στό κανάλι перший козацький ἀνέφερε ὅτι ἡ ἀναγνώριση τῶν Οὐκρανῶν σχισματικῶν ἔγινε βάσει μακρόπνοου σχεδίου. Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἐπέβαλε τήν ἀναγνώριση τῶν σχισματικῶν τῆς Οὐκρανίας, γιατί θέλει νά ἀνακόψει ὅλους τούς ἀντίθετους μέ τήν ἑνότητα μεταξύ... Ὀρθοδόξων καί Καθολικῶν.

Πιό συγκεκριμένα ἀνέφερε ὅτι: «Ἄν μιλᾶμε γιά τήν διολίσθηση πρός τό Βατικανό ἐκείνου τοῦ τμήματος τοῦ ἀκόμα Ὀρθόδοξου κόσμου, τό ὁποῖο ὅμως ἔχει ἤδη πάρει το δρόμο τοῦ σχίσματος, τότε ὁ λόγος εἶναι προφανής σέ ὅλους.

Οἱ Ἱεράρχες, πού παρακολουθοῦν αὐτή τή διαδικασία ἐδῶ καί κάποιο χρονικό διάστημα καί γνωρίζουν πολλές ἀπό τίς ἀποχρώσεις καί πτυχές ἐκ τῶν ἔσω τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς,

ἀντιλαμβάνονται ὅτι, πολύ πιθανόν, ὅλη αὐτή ἡ περιπέτεια μέ τήν λεγόμενη «Αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας», νά ξεκίνησε μέ μοναδικό σκοπό νά ρίξουν, ὅπως φαίνεται, τίς (ἠθικές) ἀρχές τῶν Κανονικῶν Ἐκκλησιῶν, οἱ ὁποῖες δέν θά ἐπέτρεπαν στό Φανάρι νά πλησιάσει πιό γρήγορα τό Βατικανό.

Δέν θά ἐκπλαγῶ ἐαν σέ 10-15 χρόνια γίνουμε μάρτυρες τῆς κοινωνίας τοῦ Φαναρίου καί τῶν δορυφόρων του μέ τούς Καθολικούς, πρᾶγμα τό ὁποῖο πολλοί ὀρθόδοξοι ἀναλυτές ἤδη διακηρύσσουν ἀνοιχτά».

Ὁ Μητροπολίτης Θεοδόσιος ἀναφέρθηκε ἐπίσης στό ἐνδεχόμενο ὑπογραφῆς συμφωνίας μεταξύ Οὐκρανίας καί Βατικανοῦ.

«Ἄν μιλήσουμε γιά τίς πληροφορίες πού ἔχουν ἐμφανιστεῖ στό Διαδίκτυο, ὅτι ἑτοιμάζεται ἡ ὑπογραφή κονκορδάτου μεταξύ τοῦ Προέδρου τῆς Οὐκρανίας καί τοῦ Πάπα στό Βατικανό, τότε αὐτό ἀποτελεῖ παραβίαση τοῦ νόμου: τοῦ Συντάγματος καί τοῦ Νόμου γιά τήν Ἐλευθερία Συνείδησης καί Θρησκευτικῶν Ὀργανώσεων, ἀφοῦ θά δοθοῦν προτιμήσεις στήν Καθολική Ἐκκλησία.

Ἄν λάβουμε ὑπόψη ὅτι ἡ Καθολική Ἐκκλησία στή χώρα μας ἐκπροσωπεῖται κυρίως ἀπό τούς Οὐνῖτες, ὅλος ὁ κίνδυνος τῆς κατάστασης γίνεται προφανής. Δέν πρέπει νά εἶναι κανείς ἐπιπόλαιος στό θέμα τῶν σχέσεων μέ τούς Οὐνῖτες, γιατί οἱ Ἑλληνοκαθολικοί σκέφτονται στρατηγικά ὄχι μόνο στό θέμα τῆς προώθησης τῆς δομῆς τους, ἀλλά καί γενικότερα τῆς κοσμοθεωρίας τους. Πολλοί οἱ ὁποῖοι εἶναι σήμερα σέ ὑψηλές θέσεις στήν Οὐκρανία ἔχουν περάσει ἀπό τό Οὐκρανικό Καθολικό Πανεπιστήμιο».

1 σχόλιο:

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.