23 Φεβ 2022

Βόμβα Κ. Βαθιώτη: "Δέν ἐπιτρέπουν σέ ἀνεμβολίαστους δικαστές νά ἀναλάβουν ὑποθέσεις ὑγειονομικῶν σέ ἀναστολή"

Ἀποκαλυπτικός καί σήμερα ὁ πρώην Ἀναπληρωτής Καθηγητής Ποινικοῦ Δικαίου , Κωνσταντῖνος Βαθιώτης στόν Focus Fm καί τήν ἐκπομπή τοῦ Στέφανου Δαμιανίδη.
Ὁ κός Βαθιώτης ἀποκάλυψε ὅτι σέ συνάντηση πού εἶχε μέ κάποιους λαμπρούς, ὅπως τούς χαρακτήρισε, δικαστές, ἐνημερώθηκε ὅτι, ἄν καί ὑπάρχουν τμήματα πού ἀποτελοῦνται ἀπό ἀνεμβολίαστους δικαστές, δέν ἔχουν χρεωθεῖ ποτέ ὑπόθεση... ὑγειονομικοῦ.

"Μπορεῖ αὐτή τή στιγμή τό σύστημα νά μήν εἶναι ἀνεξάρτητο καί νά ἔχουμε δικαστική δικτατορία, ἀλλά ἔχουμε εὐτυχῶς καί κάποιους λαμπρούς δικαστές.
Ὑπάρχουν τμήματα στήν Ἑλλάδα πού ἀποτελοῦνται μόνο ἀπό ἀνεμβολίαστους δικαστές. Δέν ἔχουν χρεωθεῖ ὅμως ποτέ ὑπόθεση ὑγειονομικῶν. Ἔχουμε ὅμως μία μειοψηφία, στίς ἀρχές Φεβρουαρίου στό διοικητικό Ἐφετεῖο Θεσσαλονίκης λαμπρή μειοψηφία, πού εἶπε " ἡ ἀπομάκρυνση ἀπό τήν ὑπηρεσία τῶν ὑγειονομικῶν πού δέν ἔχουν ἐμβολιαστεῖ δέν δικαιολογεῖται, εἶναι πλέον ἀμφισβητούμενοι οἱ λόγοι δημοσίου συμφέροντος". Ἡ αἰτιολογική βάση τῆς θέσπισης ὑποχρεωτικοῦ ἐμβολιασμοῦ πλέον ἔχει κλονιστεῖ ἀπό τίς ἐπίκαιρες ἰατρικές μελέτες καί τίς πραγματικές συνθῆκες
Ἀκόμα ὅμως καί ἄν ὑπάρχουν αὐτές οἱ μειοψηφίες, δέν ὑπάρχει περίπτωση νά βγεῖ ἀπόφαση ὑπέρ τῶν ὑγειονομικῶν. Φροντίζει πάντα αὐτό τό ὁλοκληρωτικό καθεστώς νά χρεώνει δικαστές οἱ ὁποῖοι θά διασφαλίσουν τήν ἐπικύρωση τοῦ ὑποχρεωτικοῦ ἐμβολιασμοῦ. Γιά νά μήν ὑπάρχει οὔτε μία ἀπόφαση ὑπέρ ὑγειονομικοῦ."

"Ἡ κατάσταση εἶναι πάρα πολύ ἀνησυχητική", συνέχισε ὁ κός Βαθιώτης .
"Παρακολούθησα τόν κύριο Πλεύρη,μοῦ ἔκανε τρομερή ἐντύπωση τό φασιστικό ὕφος μέ τό ὁποῖο μιλάει μπροστά στήν κάμερα. Ἐνῶ ὑπάρχει μία ἀντίρροπη κίνηση αὐτή τή στιγμή πανευρωπαϊκά καί φαίνεται ὅτι χαλαρώνουν τά μέτρα ἀναγνωρίζεται ἀκόμη καί ἀπό τόν Gates στή συνάντηση στό Μονακό, ὅτι ἡ Ὄμικρον ἔκανε καλύτερη δουλειά ἀπό ὅτι τά ἐμβόλια τους, ἡ Pfizer στέλνει ἔγγραφα γιά τίς παρενέργειες, μιλάει γιά τούς θρόμβους, αὐτοί ἐδῶ βρίσκονται στό ἴδιο μῆκος κύματος ὅπως καί πρίν ἀπό καιρό, σάν νά μήν ἔχει ἀλλάξει τίποτα. Αὐτό πού νομίζω ὅτι εἶναι ξεκάθαρο εἶναι ὅτι ἀνεμβολίαστοι εἶναι οἱ κοινωνικά ἀποκλεισμένοι καί δέν ξέρω μήπως ἀπό τό κοινωνικό ἀποκλεισμό τῶν ἀνεμβολίαστων, περάσουμε στόν ψυχιατρικό ἐγκλεισμό τους, ὅπως συνέβαινε στή Σοβιετική Ἕνωση . Ἔχουμε ὁλοκληρωτικό καθεστώς τό λέω συνεχῶς. Ὁ κύριος Μητσοτάκης εἶναι ἕνας ἀπό τούς πιό αὐστηρούς δικτάτορες κατά τοῦτο ὁ κύριος Κύρτσος εἶχε δίκιο σέ σχέση μέ ὅσα εἶπε καί εἶχε δίκιο καί σέ σχέση μέ τήν ἔλλειψη ἀνεξαρτησίας τῆς Ἑλληνικῆς δικαιοσύνης. Γνωρίζετε ὅτι σέ ἀντίθεση μέ τά ψηφίσματα τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης τοῦ παρελθόντος, γιά παράδειγμα τό ψήφισμα πού τονιζόταν ὅτι δέν πρέπει νά ἔχουμε δυσμενῆ μεταχείριση αὐτῶν οἱ ὁποῖοι δέν ἐμβολιάζονται καί ὀτι δέν εἰναι ὑποχρεωτικός ὁ ἐμβολιασμός, ἔχουμε τώρα νέο ψήφισμα τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης τό ὁποῖο ἐξεδόθη στίς 24 Ἰανουαρίου καί προτείνει τήν ἔναρξη δημόσιας συζήτησης μέ ἀντικείμενο τήν ἐνδεχόμενη θέσπιση ὑποχρεωτικοῦ ἐμβολιασμοῦ γιά συγκεκριμένες ὁμάδες ἤ γιά τόν γενικό πληθυσμό; Αὐτά ,στίς 24 Ἰανουαρίου. Καί ξέρετε πῶς κλείνει τό συγκεκριμένο ψήφισμα;
Ἡ κορωνοική πανδημία, οὔτε ἔχει τελειώσει, οὔτε ἀναμένεται νά εἶναι ἡ τελευταία τοῦ εἴδους της. Γιά νά περιοριστοῦν οἱ ἐπιπτώσεις ἀπό τήν ἐμφάνιση μελλοντικῶν μεταλλάξεων τοῦ κορωνοιου, ἤ ἄλλων ἀπειλῶν πού ἐνδέχεται νά κάνουν σύντομα τήν ἐμφάνισή τους, εἶναι ἐπείγουσα ἀνάγκη νά ἀναπτυχθοῦν καί νά ἐντατικοποιηθοῦν συστήματα παρακολούθησης καί ἐπιτήρησης τῶν παθογόνων.
Ὁ κός Βαθιώτης ἔκανε λόγο γιά "σχέδιο ἐμβολιασμοῦ" καί προειδοποίησε ὅτι τά μέτρα χαλάρωσης εἶναι ἁπλά ἕνα διάλειμμα πρίν τά χειρότερα πού περιμένουν τήν ἀνθρωπότητα.
"Ὅλα αὐτά πού ἀκοῦμε νά συμβαίνουν σέ ἄλλες χῶρες σχέση μέ τή χαλάρωση, εἶναι στρατηγική πού ἀκολουθεῖται γιά νά πᾶμε σέ χειρότερη μεταχείριση τῶν πολιτῶν τούς ἑπόμενους μῆνες. Εἶναι ἕνα προσωρινό διάλειμμα.υπάρχει μάλιστα καί ἄλλη μία ἄλλη τρομερή φράση στό ψήφισμα πού λέει" κανείς δέν εἶναι ἀσφαλής μέχρι νά εἶναι ὅλοι ἀσφαλεῖς" . Ἄρα μιλᾶμε γιά σχέδιο ἐμβολιασμοῦ μέχρι καί τόν τελευταῖο πολίτη, δέν θά ἠρεμήσουν ἄν δέν μᾶς ἐμβολιάσουν ὅλους. Ἡ φραση δέ αὐτή μέ πάει στή θεωρία τῆς μηδενικῆς ἀνοχῆς πού εἶναι ἡ ἀγαπημένη θεωρια τῆς παρούσας κυβέρνησης..
Τό κρίσιμο εἶναι τό δόγμα τῆς μηδενικῆς ἀνοχῆς τό εἶπε καί ὁ κύριος Τσιάρας ὁ ὁποῖος εἶναι ἄσχετος, περί τά νομικά. Ἕνας γιατρός ἔχει τοποθετηθεῖ στό ὑπουργεῖο δικαιοσύνης. Καί ὁ ἀνάποδος κόσμος τί ἐπιτάσσει; Τόν κύριο Πλεύρη πού εἶναι νομικός, νά βρισκεται στό ὑπουργεῖο ὑγείας. Μιλᾶμε γιά τρομερα πραγματα! Γιά νά εἶναι μαριονέτες, γιά νά ἐκτελοῦν ἕναν ρόλο τῶν ὁποίων ἄλλος τους τό ὑπαγορεύει".
Ἀναφορικὰ μέ θέσπιση μέτρων κατά τῆς ὀπαδικής βιας, ὁ κός Βαθιώτης ἦταν κατηγορηματικός.
" Μιλᾶμε γιά ψηφοθηρικούς θεατρίνους, οἱ ὁποῖοι βγῆκαν χθές νά κλάψουν γιά τόν Ἄλκη καί νά μᾶς ποῦν ὅτι θά ἔχουμε μηδενική ἀνοχή στήν ὀπαδική βία.τρίχες κατσαρές.το μόνο πού τούς νοιάζει νά μήν χάσουν ψήφους. Ἐάν ἐνδιαφέρονταν γιά τήν ὀπαδική βία, τόσα χρόνια εἶχαν τή δυνατότητα νά ἐξουδετερώσουν, ὅπως ἔκαναν τά ἀλλα σοβαρά κράτη.

Τούς ἐνδιαφέρει νά ἔχουμε βαλβῖδες ἐκτόνωσης, γι΄αυτό ὅλα αὐτά τά χρόνια δέν κάνουν τίποτα μέ τήν ὀπαδική βία.
Καί ὅταν σκοτώνεται κάποιος, χύνουν κροκοδείλια δάκρυα καί φτιάχνουν νόμους τούς ὀποιους δέν ἐφαρμόζουν. Γιατί ὅταν συλλαμβάνονται χούλιγκανς, χτυπᾶ τό τηλέφωνο τοῦ ὑπουργοῦ καί λέει "ἀστους ἐλεύθερους". Ποιόν κοροϊδεύουν τόσα χρόνια;
"Αὐτή ἡ κυβέρνηση εἶναι κυβέρνηση ὁλοκληρωτισμοῦ. Ἑπομένως θά βιώσουμε τήν πανδημία στή χειρότερη τῆς ἐκδοχή σε ὅτι ἀφορᾶ τή διαχείριση τῆς. Εἶναι προφανές πλέον αὐτό. Ὅλες αὐτές οἱ λέξεις, ἡ πανδημία, ἡ τρομοκρατία, τώρα καί ὁ χουλιγκανισμός, εἶναι οἱ ἀόρατοι ἐχθροί τούς ὁποίους κατασκευάζει ἕνα ὁλοκληρωτικό καθεστώς γιά νά στραγγαλίζει τά θεμελιώδη δικαιώματα τοῦ πολίτη. Γιά αὐτό μιλᾶνε γιά ἀνάγκη καταπολέμησης τῆς ἑκάστοτε μάστιγας.
Ζοῦμε πλέον τήν καινούργια μορφή τοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ, ἡ ὁποία βιώνεται μέ τήν μάσκα τῆς μηδενικῆς ἀνοχῆς, τή μάσκα τῆς ἀντιμετώπισης κάθε νέας μάστιγας.
Τό τραγικό εἶναι ὅτι ὁ κόσμος κάθεται μέ σταυρωμένα χέρια καί παρακολουθεῖ ἀμέτοχος τό δικτατορικό σόου τῆς κυβέρνησης Μητσοτάκη. Ὁ φασισμός ξεχειλίζει ἀπό παντοῦ πλέον καί κυρίως ἀπό τήν ὄψη καί τά λόγια τοῦ κού Πλεύρη , ὁ ὁποῖος εἶναι ὄνειδος γιά τή νομική ἐπιστήμη .Εἶναι ἐξευτελισμός γιά τή χώρα μας νά ἔχουμε τέτοιον ὑπουργό ὑγείας".


1 σχόλιο:

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.