1 Φεβ 2022

Ἡ κυβέρνηση σχεδιάζει πρόγραμμα ἐπιμόρφωσης δημοσίων ὑπαλλήλων σὲ θέματα ΛΟΑΤΚΙ

Ἡ διασπάθιση τῶν δημοσίων πόρων γίνεται ὁλοένα καὶ περισσότερο κραυγαλέα. Σήμερα πού ἡ οἰκογένεια, καὶ εἰδικὰ ἡ πολύτεκνη, δὲν στηρίζεται καθόλου ἀπὸ τὴν πολιτεία, πακτωλὸς χρημάτων διοχετεύεται σὲ σκολιὲς ὁδούς. (Ο.Τ.)
Τὴν ἐπιμόρφωση τῶν δημοσίων ὑπαλλήλων τῆς χώρας σε θέματα ποὺ ἀφοροῦν στα ΛΟΑΤΚΙ άτομα σὲ συνεργασία μὲ το Ινστιτοῦτο Ἐπιμόρφωσης τοῦ Ἐθνικοῦ Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης καὶ Αὐτοδιοίκησης ανακοινωσε ὁ... προϊστάμενος τοῦ Οἰκονομικοῦ Γραφείου τοῦ πρωθυπουργοῦ καὶ μέλος τῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ τὴ σύνταξη τῆς Ἐθνικῆς Στρατηγικῆς γιὰ τὴν Ἰσότητα τῶν ΛΟΑΤΚΙ+, Ἀλέξης Πατέλης.

Ὅπως ἀνέφερε ὁ κ. Πατέλης μιλώντας σὲ ἡμερίδα γιὰ τὴν ὁλοκλήρωση τοῦ εὐρωπαϊκοῦ ἔργου Faros, ἔχει ξεκινήσει ἡ διαμόρφωση τοῦ προγράμματος ποὺ θὰ εἶναι διήμερο, ἐνῷ ἄμεσα θὰ ξεκινήσει ἡ ἐκπόνηση ἐκπαιδευτικοῦ ὑλικοῦ καὶ ἡ πιλοτικὴ ἐφαρμογή του σὲ στοχευμένες ὁμάδες ἐπαγγελματιῶν. Ὁ στόχος εἶναι ἀπὸ τὴν ἄνοιξη τὸ πρόγραμμα νὰ ἐφαρμοστεῖ σὲ μεγαλύτερη ἔκταση. Ὁ κ. Πατέλης ἐπισήμανε ὅτι οἱ δύο κυριότερες δυσκολίες τοῦ προγράμματος εἶναι ἡ ἐφαρμογή του στὸ σύνολο των δημόσιων ὑπαλλήλων στή χώρα ποὺ ἀνέρχονται σὲ 800.000, ἀλλὰ καὶ ἡ εὕρεση τῶν σωστῶν ἐκπαιδευτῶν.

Ἐπίσης, ὅπως ἔχει ἀνακοινωθεῖ ἀπὸ τὸ ὑπουργεῖο Προστασίας τοῦ Πολίτη, θὰ πραγματοποιηθεῖ πρόγραμμα ἐπιμόρφωσης τοῦ ἀστυνομικοῦ προσωπικοῦ τῶν ἐπιχειρησιακῶν ὑπηρεσιῶν τῆς χώρας τὸ 2022, ποὺ θὰ συμπεριλάβει τὴν ἐπιμόρφωση γιὰ ζητήματα ΛΟΑΤΚΙ, ἐνῷ σχεδιάζεται καὶ ἐπιμόρφωση στὴν Ἐθνικὴ Σχολὴ Δικαστικῶν Λειτουργῶν γιὰ θέματα ἐφαρμογῆς τῆς νομοθεσίας ποὺ ἀφοροῦν στὰ ΛΟΑΤΚΙ ἄτομα.

Ἡ ἀνάγκη ὑλοποίησης ἐπιμορφώσεων ἀναδεικνύεται μέσα ἀπὸ τα αποτελέσματα ἔρευνας ποὺ διεξήχθη σὲ ΛΟΑΤΚΙ ἄτομα καὶ δημόσιους ὑπαλλήλους, στὸ πλαίσιο τοῦ προγράμματος Faros, τὸ ὁποῖο ὑλοποιοῦν τὸ ὑπουργεῖο Δικαιοσύνης καὶ οἱ ὀργανώσεις Κέντρο Κοινωνικῆς Δράσης καὶ Καινοτομίας- ΚΜΟΠ, Orlando, Colour Youth, Θετικὴ Φωνὴ καὶ Οἰκογένειες Οὐράνιο Τόξο, μὲ χρηματοδότηση τῆς ΕΕ.

Σύμφωνα μὲ τὰ ἀποτελέσματα τῆς ἔρευνας, τὰ ΛΟΑΤΚΙ ἄτομα ποὺ συμμετεῖχαν δήλωσαν σὲ ποσοστὸ 88% ὅτι δὲν ἔχουν δοθεῖ καθόλου ἢ ἔχουν δοθεῖ σὲ μικρὸ βαθμὸ ὁδηγίες γιὰ τὶς ἐξειδικευμένες ἀνάγκες τῶν ΛΟΑΤΚΙ ἀτόμων στὶς δημόσιες ὑπηρεσίες. Ἕνα στὰ δύο ἄτομα δήλωσε πὼς ὡς ΛΟΑΤΚΙ αἰσθάνεται καθόλου ἢ λίγη ἀσφάλεια καὶ ἄνεση κατὰ τὴν ἐπίσκεψή του σὲ δημόσιους φορεῖς καὶ ἕνα στὰ τρία ΛΟΑΤΚΙ ἄτομα περιέγραψε πὼς ἔχει δεχτεῖ προσβολὲς ἢ ἐξύβριση λόγω τοῦ σεξουαλικοῦ προσανατολισμοῦ ἢ καὶ τῆς ταυτότητας φύλου του ἀπὸ ἐπαγγελματίες στὸ δημόσιο τομέα. Ἐπιπλέον, στὴ συντριπτική τους πλειοψηφία οἱ ἐπαγγελματίες ποὺ συμμετεῖχαν στὴν ἔρευνα ἐπιβεβαίωσαν πὼς δὲν ἔχουν λάβει ἐνημέρωση σχετικὰ μὲ τὴν παροχὴ συμπεριληπτικῶν ὑπηρεσιῶν γιὰ ΛΟΑΤΚΙ ἄτομα.

Ἐπιπλέον ὁ κ. Πατέλης ὑπογράμμισε ὄτι σε διαδικασία ὑλοποίησης βρίσκονται ἡ ἀπαγόρευση τῶν πρακτικῶν μεταστροφῆς στὰ ΛΟΑΤΚΙ ἄτομα, καθὼς καὶ τῶν μὴ ἀναγκαίων ἐπεμβάσεων καὶ θεραπειῶν στὰ ἴντερσεξ βρέφη, διατάξεις ποὺ θὰ βγοῦν σὲ διαβούλευση τὸν ἐρχόμενο Φεβρουάριο.

Τέλος, ὁ ἴδιος ἀναφέρθηκε σὲ δράσεις ποὺ ἔχουν ἤδη ὑλοποιηθεῖ γιὰ τὰ ΛΟΑΤΚΙ ἄτομα, μὲ κυριότερη τήν συγκρότηση τῆς Ἐθνικῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ τὴν Ἰσότητα τῶν ΛΟΑΤΚΙ ἀτόμων καὶ τὴν σύνταξη τοῦ σχετικοῦ Ἐθνικοῦ Σχεδίου Δράσης, ποὺ περιλαμβάνει ἐκτεταμένες δράσεις για τὰ ὑπουργεῖα Δικαιοσύνης, Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων, Ἐσωτερικῶν, Ἐξωτερικῶν, Ὑγείας, Προστασίας τοῦ Πολίτη, Ἐργασίας, Τουρισμοῦ καὶ Πολιτισμοῦ. Ἐπίσης, τὴν ἄρση ἀπαγόρευσης αἱμοδοσίας γιὰ ὁμόφυλους ἄνδρες, τὴν ἔνταξη τῶν διεμφυλικῶν στὰ προγράμματα τοῦ ΟΑΕΔ, τὴ μεταγωγὴ τῶν τρὰνς κρατουμένων γυναικὼν σὲ γυναικεῖες φυλακὲς ποὺ ἔχουν διαμορφωθεῖ εἰδικὰ γιὰ ἐκεῖνες καὶ τὴν εἰσαγωγὴ τοῦ μαθήματος τῆς σεξουαλικῆς διαπαιδαγώγησης στὰ Ἐργαστήρια Δεξιοτήτων στὰ σχολεῖα.

3 σχόλια:

 1. ποιοί θά πολεμήσουν γιά τήν Ἑλλάδα;;; αὐτούς νά βοηθήσουν. Γιά τήν ἀνωμαλία ἔχει πεῖ μέ νόημα ὀ ἅγιος Ἀντώνιος
  περιβαλλόμαστε ἀπό "ἐχθρικούς λαούς" ἄρα στόχος 30000000 γνήσιοι ἕλληνες νά ἀνέβη καί τό ΑΕΠ. μᾶς λείπει 1000000 στρατός στούς ὑπονόμους. ἐμᾶς μᾶς λυπήθηκαν καί γεννηθήκαμε οἱ ἄλλοι γιατί;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Τσέπες γεμίζουν με χρήμα...

  και συνειδήσεις εξαγοράζονται...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Είμαι εκπαιδευτικός και σε διαφορετικά σχολικά περιβάλλοντα και τάξεις, σε μαθητές και μαθήτριες γυμνασίου και λυκείου, η σταθερή ερώτηση και προβληματισμός είναι η "θέση της Εκκλησίας" για την ομοφυλοφιλία και τους ομοφυλόφιλους......πρόσφατα με ρώτησε μαθητής β' γυμνασίου. Στην ηλικία τους εγώ ήμουν τόσο καθυστερημένος που δεν ήξερα ακόμα πώς γίνεται η σύλληψη και η αναπαραγωγή. Εάν ακούσουν τη λέξη "έκτρωση" πολλοί σε ρωτούν τί είναι αυτό ενώ για θέματα gay όλοι γνωρίζουν, ακόμα και αποφαίνονται ότι ομοφυλόφιλος γεννιέσαι δεν γίνεσαι. Κάποτε η σταθερή ερώτηση ήταν για τις προγαμιαίες σχέσεις και τη θέση της Εκκλησίας σε αυτό το θέμα και το θεωρούσα φυσιολογικό μαθητές της Γ' λυκείου να έχουν τέτοιες αναζητήσεις....τώρα.....νοσταλγώ εκείνα τα χρόνια.......

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.