1 Φεβ 2022

Κλῆρος καί λαός τῆς Μητροπόλεως Αἰτωλίας και Ἀκαρνανίας νά ὑπερασπισθεῖ τήν ἀκεραιότητα τῆς Μητροπόλεώς τους καί τή μνήμη τοῦ ἀειμνήστου ἀξίου Ποιμενάρχου τους

Τοῦ κ. Δημ. Κ. Ἀναγνώστου, Θεολόγου
Ἀπὸ τὶς πρῶτες ἐνέργειες, ἂν ὄχι καὶ ἀπὸ τοὺς πρώτους λόγους του, ὡς Τοποτηρητὴς τῆς Μητροπόλεως Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας, ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. Ἰερόθεος (Βλάχος) ἔδειξε ὅτι ἐξυπηρετεῖ, ἀτυχῶς, καὶ κάποιες προσωπικὲς ἢ «ἐκκλησιαστικὲς» σκοπιμότητες. Ἤδη, στὸν ἐπικήδειο λόγο του, κατὰ τὴν ἐξόδιο Ἀκολουθία γιὰ τὸν ἀείμνηστο Ποιμενάρχη τῆς ἐν λόγῳ Μητροπόλεως καὶ «φίλο», κατὰ τὴν ἐπαναλαμβανόμενη δήλωσή του, κυρὸ Κοσμᾶ, ἔκανε ἀναφορά, ἐμμέσως πλὴν σαφῶς, σὲ... διαφωνίες του μὲ ἐκεῖνον σὲ κάποια θέματα.

Σὲ προηγούμενο ἄρθρο μας, μὲ τὸ ὁποῖο σχολιάσαμε τὸ πρωτοχρονιάτικο μήνυμα τοῦ κ. Ἰεροθέου, ὅπου ἐπέλεξε γιὰ πολλοστὴ φορὰ νὰ προβάλει τὶς γνωστὲς θέσεις καὶ «ἐμμονὲς» του γύρω ἀπὸ τὴν ὑπόθεση τῆς λεγομένης πανδημίας καὶ τοῦ παγκοσμίως προωθούμενου ἐμβολιασμοῦ γιὰ τὴν ἀντιμετώπισή της, εἴχαμε ἐν ὑστερογράφῳ σημειώσει, λόγω τῆς τότε συγκυρίας τῆς κοιμήσεως τοῦ Μητροπολίτου Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας Κοσμᾶ, τὴν ἀνησυχία μας γιὰ τὴ μελλοντικὴ στάση του, ὡς Τοποτηρητοῦ τῆς συγκεκριμένης Μητροπόλεως.

Συγκεκριμένως εἴχαμε ἀναφέρει ὅτι : «….Σὲ λίγο ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου θὰ προστεῖ στὴν ἐξόδιο Ἀκολουθία τοῦ ἐξαίρετου Ἱεράρχου Κοσμᾶ, Μητροπολίτου Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας, ὁ ὁποῖος ἐκοιμήθη κατ’ αὐτᾶς. Ὡς πλησιόχωρος ἀνέλαβε τὴν Τοποτηρησία τῆς γειτονικῆς Μητροπόλεως. Ἀνησυχοῦμε λίγο καὶ εὐχόμαστε τὰ ὑπόλοιπα χαρίσματα τοῦ Μητροπολίτου Ἰεροθέου νὰ τὸν προστατεύσουν ὥστε νὰ μὴν προκαλέσει μὲ λόγους καὶ κινήσεις, παρασυρόμενος ἀπὸ τὶς ἀνωτέρω ἀπόψεις του, τὸ αἴσθημα τοῦ ἀπορφανισθέντος ποιμνίου, Κληρικῶν, μοναχῶν καὶ λαϊκῶν, τὸ ὁποῖο θρηνεῖ τὸν ἀξιαγάπητο Ποιμενάρχη του καὶ εἶναι ὑπερήφανο ἐν Κυρίῳ γιὰ ἐκεῖνον, τόσο γιὰ τὴν ἀρετή του, ὅσο καὶ γιὰ τὴν μέχρι τέλους ἀσυμβίβαστη προσήλωσή του στὴν Παραδοθεῖσα Πίστη καὶ τὴν ὑπεράσπισή της ἔργω καὶ λόγω.». Ἀτυχῶς, ἂν καὶ δὲν ἔχουμε προφητικὸ χάρισμα, οὔτε εἴμαστε υἱοὶ προφητῶν, δὲν ἄργησε νὰ δικαιωθεῖ ἡ ἀνησυχία μας καὶ νὰ ἐπιβεβαιωθοῦν οἱ φόβοι μας γιὰ τὸν «ρόλο» τοῦ κ. Ἰεροθέου.

Προσφάτως, λοιπόν, σὲ συνέντευξή του στὰ τοπικὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐνημερώσεως τῆς περιοχῆς, ἔκανε ἀπολύτως σαφὲς ὅτι κατὰ τὴν περίοδο τῆς Τοποτηρητείας του θὰ «κατηχήσει» Κλῆρο καὶ λαὸ τῆς Μητροπόλεως ὥστε νὰ ἐπιδεικνύει ὑπακοὴ στὶς ἀποφάσεις τῆς Συνόδου καὶ πλήρη συμμόρφωση στὰ σχετικὰ ὑγειονομικὰ μέτρα τοῦ Κράτους, ὅσον ἀφορᾶ στὴ συμμετοχὴ καὶ παρουσία τῶν πιστῶν στὴ Θεία Λατρεία καὶ τοὺς Ἱεροὺς Ναούς. Μάλιστα, ἤδη ὑπάρχουν καὶ δρομολογοῦνται σχετικὲς ἐντολές, ὑποδείξεις, κηρύγματα καὶ ἐγκύκλιοί του, πρὸς αὐτὴ τὴν κατεύθυνση, μὲ τὰ ὁποία καλεῖ δημοσίως τὸ ποίμνιο, ἂν καὶ δὲν εἶναι δικό του, νὰ ὑπακούσει ἀναντιρρήτως σὲ αὐτά, τονίζοντας χαρακτηριστικὰ ὅτι δὲν ἐπιτρέπεται «τὸ πεζοδρόμιο νὰ ἀνέβει στὸν Ἄμβωνα τῆς Ἐκκλησίας«!

Δὲν παραθέτουμε τοὺς συγκεκριμένους λόγους ποὺ χρησιμοποίησε ὁ κ. Ἰερόθεος, διότι ἐπὶ τῆς οὐσίας συνιστοῦν «διασυρμό» του. Λυπούμαστε, ὅμως, ἰδιαίτερα γι’ αὐτὴ τὴ στάση του, διότι, ἂς μὴν κρυβόμαστε πίσω ἀπὸ τὸ δάκτυλό μας, μὲ τὸν τρόπο, στὸν χρόνο καὶ στὸν τόπο ποὺ ἀπευθύνθηκαν καὶ δημοσιοποιήθηκαν (οἱ λόγοι του) ἀποτελοῦν πρόκληση γιὰ τὸ ἀπορφανισμένο ποίμνιο τῆς Μητροπόλεως Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας καὶ προσβολὴ στὴ μνήμη τοῦ ἀγαπημένου Ποιμενάρχη τους, τὸ χῶμα στὸν τάφο τοῦ ὁποίου εἶναι ἀκόμη νωπό! Ἀποτελοῦν δὲ προσβολὴ καὶ συνάμα πρόκληση, διότι ἐκεῖνος προασπίστηκε, ὡς σύγχρονος ὁμολογητής, τὴν τάξη καὶ παράδοση τῆς Ὀρθοδοξίας ἀπέναντι στὴν ἀσεβῆ ἐπέμβαση τοῦ Κράτους στὴν ἐσωτερικὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας.

Ἰδιαίτερη, ἐπίσης, ἐντύπωση προκάλεσαν καὶ οἱ δηλώσεις τοῦ κ. Ἰεροθέου ὅσον ἀφορᾶ στὴ διάρκεια τῆς Τοποτηρητείας του στὴν Μητρόπολη Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας, ἡ ὁποία ἐκτίμησε ὅτι θὰ ἔχει μεγαλύτερή της συνήθους διάρκεια, ἀλλὰ καὶ ἡ ἐπιβεβαιωτική του ἀναφορὰ στὰ κατ’ αὐτᾶς κυκλοφορηθέντα σενάρια περὶ διχοτομήσεως τῆς Μητροπόλεως, ὅπως καὶ ἡ ἔμμεση παραδοχὴ τοῦ περὶ προσωπικοῦ του ἐνδιαφέροντος γι’ αὐτά!

Εἶναι μᾶλλον προφανὲς ὅτι ὁ κ. Ἰερόθεος κινεῖται ὄχι μόνον ὡς Τοποτηρητὴς στὴν Μητρόπολη Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας, οἱ δικαιοδοσίες τοῦ ὁποίου, βάσει τῶν Ἱερῶν Κανόνων, εἶναι περιορισμένες, ἀλλὰ σὰν νὰ εἶναι σὲ «διατεταγμένη ἀποστολὴ» ἐπιχειρήσεως ἐπεμβάσεων καὶ διορθώσεων σὲ αὐτήν. Καὶ τότε, δηλαδὴ ἂν ἰσχύουν τὰ προαναφερθέντα, τὸ χειρότερο θὰ εἶναι ἄν, αὐτὴ ἡ ἀποστολή, τοῦ ἔχει ἀνατεθεῖ ὄχι μόνον ἐκ μέρους τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας (Ἀρχιεπισκόπου).

Ἤδη, τὸ ὅποιο κῦρος καὶ ἀξιοπιστία διέθετε τὰ ἔχει ὁ ἴδιος διασαλεύσει, μὲ τὶς γνωστὲς σὲ ὅλους τοποθετήσεις καὶ πρωτοβουλίες του, ἀνεπανόρθωτα. Τελευταίως μάλιστα, πέραν τῆς ἰσχυρογνωμοσύνης, σὲ θέματα ποὺ δὲν εἶναι τῆς ἁρμοδιότητός του, ἐκφράζει καὶ ἕναν ἀποκρουστικὸ δεσποτισμό. Ἂς προσέξει μὴ τυχὸν μείνει στὴν ἱστορία τῆς Τοποτηρητείας, ὄχι μόνον ὡς λόγω γειτνιάσεως ἀναλαβῶν Τοποτηρητής, ἀλλά, ὡς ἄλλος….»εἰσβολέας»!

Γι’ αὐτό, Κλῆρος καὶ πιστὸς λαὸς τῆς Μητροπόλεως Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας θὰ χρειασθεῖ νὰ ὑπερασπιστοῦν τὴν ἀκεραιότητα τῆς Μητροπόλεώς τους, ἐνάντια στὰ σχέδια ποὺ κάποιοι ἐκκλησιαστικοὶ καὶ πολιτικοὶ παράγοντες παρασκηνιακῶς ἀπεργάζονται ἐρήμην τους, καὶ νὰ μὴν ἐπιτρέψουν σὲ κανέναν νὰ προσβάλλει τὴ μνήμη καὶ νὰ ἀκυρώσει τὸ ἔργο τοῦ ἀξέχαστου καὶ ἀγαπημένου πνευματικοῦ πατέρα καὶ Ποιμενάρχη τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.