8 Φεβ 2022

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας…

Ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ γίνεται Υἱὸς ἀνθρώπου. Οἱ Ἰουδαῖοι ἂς σκανδαλίζονται. Οἱ εἰδωλολάτρες ἂς εἰρωνεύονται καὶ οἱ αἱρετικοὶ ἂς κουράζονται μὲ τὶς φλυαρίες τους. Θὰ Τὸν πιστεύσουν, ὅταν θὰ τὸν δοῦν νὰ ἀνέρχεται στὸν Οὐρανό. Καὶ ἂν ὄχι τότε, ὁπωσδήποτε ὅταν θὰ τὸν δούν νὰ ἔρχεται πάλι ἀπὸ τοὺς Οὐρανοὺς ὡς Κριτής!
Ἅγιος Γρηγόριος Θεολόγος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.