14 Φεβ 2022

Ἑκατό χρόνια μετά τό 1922 : τετρακόσιοι τόνοι ὀστᾶ Ἑλληνίδων καί Ἑλλήνων

Θεοφάνης Μαλκίδης
Αὐτές τίς ἡμέρες τοῦ 1922  ἑτοιμαζόταν τό χτύπημα τῆς Τελικῆς Λύσης ἐναντίον τῶν Ἑλλήνων τῆς Θράκης, τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, τοῦ Πόντου. Μία ἦταν καταστροφή τῆς Σμύρνης καί ἡ ἄλλη ἡ ἀνακωχή τῶν Μουδανιῶν, μέ τήν ὁποία ὁ Ἑλληνισμός ὑποχρεώθηκε σέ φυγή καί ἀπό τή Θράκη. Ἀπό τόν ὄμορφο αὐτό λιμένα ὅμως τῆς Θρακικής ἐνδοχώρας, μερικούς  μῆνες ἀργότερα θά διαδραματιζόταν ἡ πιό φρικιαστική πράξη τοῦ Ἑλληνικοῦ... Ὁλοκαυτώματος. Μπορεῖ οἱ Νεότουρκοι, Τζεμάλ, Ἐνβέρ καί Ταλαάτ πασᾶ καί ὁ Μουσταφά Κεμάλ, νά δολοφόνησαν ἕνα ἑκατομμύριο  Ἕλληνες καί Ἑλληνίδες, ἀλλά φρόντισαν νά τά ἐξαφανίσουν τά ἴχνη τους, μέ ἕνα τρόπο πού ἀφοῦ δέν τιμωρήθηκε, ἐπαναλήφθηκε ἀπό τόν πιστό τους μαθητή Χίτλερ, λίγα χρόνια ἀργότερα.

Τό Δεκέμβριο τοῦ 1924  ἡ ἐφημερίδα «New York Times» τόν καί μέ τίτλο «Μιά ἀπίθανη ἱστορία ἀπό ἕνα φορτίο μέ ἀνθρώπινα ὀστᾶ» παρουσιάζει τήν ἑξῆς συνταρακτική εἴδηση: «Ἡ Μασσαλία εἶναι σέ ἀναταραχή ἀπό μιά ἀσύλληπτη ἱστορία (πού ὀφείλεται) στήν ἄφιξη στό λιμάνι ἑνός πλοίου πού φέρει βρετανική σημαία καί ὀνομάζεται «Ζάν» καί μεταφέρει ἕνα μυστήριο φορτίο 400 τόνων ἀνθρώπινων ὀστῶν γιά νά χρησιμοποιηθοῦν στίς ἐκεῖ βιοτεχνίες. Λέγεται ὅτι τά ὀστᾶ φορτώθηκαν στά Μουδανιά, στή θάλασσα τοῦ Μαρμαρᾶ καί εἶναι τά ἀπομεινάρια θυμάτων ἀπό τίς σφαγές στή Μικρά Ἀσία. Ἐν ὄψει τῆς φήμης πού κυκλοφορεῖ ἀναμένεται νά διαταχθεῖ ἔρευνα».

Γιά τό ἴδιο θέμα ἡ γαλλική ἐφημερίδα «Midi» ἔχει τίτλο τή φράση «Πένθιμο φορτίο» καί γράφει: «Συζητιέται πολύ στή Μασσαλία ἡ προσεχής ἄφιξη τοῦ πλοίου μεταφορᾶς ἐμπορευμάτων «Ζάν», πού μεταφέρει γιά τίς βιομηχανίες τῆς Μασσαλίας 400 τόνους ἀνθρώπινα λείψανα. Αὐτά προέρχονται ἀπό τά στρατόπεδα τῆς ἀρμενικῆς σφαγῆς στήν Τουρκία καί τή Μικρά Ἀσία κυρίως».

Ὁ Χρῆστος Ἀγγελομάτης στό βιβλίο του «Χρονικόν Μεγάλης Τραγωδίας» ἀναφέρει  τά  ἑξῆς: «Τό προσεγγίσαν εἰς τήν Θεσσαλονίκην ἀγγλικόν πλοῖον «Ζάν» μετέφερε τετρακοσίους τόνους ὀστῶν Ἑλλήνων ἀπό τά Μουδανιά. Ἦσαν τά ὀστᾶ Ἑλλήνων ἡρώων... Ἠσαν τά ὀστᾶ τῶν Ἑλλήνων στρατιωτῶν πού μετά τάς ὁμαδικάς σφαγάς καί ἐξοντώσεις ἀργοπέθαιναν εἰς τά στρατόπεδα αἰχμαλώτων, ἀπό τά ὁποῖα τό φοβερώτερον ἦτο τό στρατόπεδο τοῦ Οὐσάκ. Οἱ ἐργάται τοῦ λιμένος Θεσσαλονίκης, πληροφορηθέντες τό γεγονός, ἠμπόδισαν τό πλοῖον νά ἀποπλεύση. Ἐπενέβη ὅμως ὁ Ἀγγλος πρόξενος καί ἐπετράπη ὁ ἀπόπλους». Ὀστᾶ Ἑλληνίδων καί Ἑλλήνων πρός βιομηχανοποίηση, πολλά χρόνια πρίν τό Ἄουτσβιτς καί τό Νταχάου...

Ὁ διευθυντής τοῦ Μουσείου τῆς Γενοκτονίας τῶν Ἀρμενίων   στήν ὁμιλία του γιά τή Γενοκτονία τῶν Ἑλλήνων (Ἀθήνα, Μάϊος 2014) ἀνέφερε σχετικά ὅτι «ἡ τουρκική πολιτική τῆς γενοκτονίας, κατά τῶν Ἀρμενίων, τῶν Ἑλλήνων καί τῶν Ἀσσυρίων, ἀφοῦ παρέμεινε ἀτιμώρητη, ἔχει γεννήσει νέο κακό γιά τήν ἀνθρωπότητα. Ἡ ἀτιμωρησία καί ἡ ἀπροκάλυπτη εὔνοια ἐκ μέρους τῶν παγκόσμιων μεγάλων δυνάμεων πρός ἕνα κράτος-διάδοχο καί συνεχιστή τῆς ὀθωμανικῆς παράδοσης, δημιούργησαν τό γόνιμο ἔδαφος ὥστε νά φυτρώσουν σέ αὐτό νέα σχέδια γιά τή διάπραξη γενοκτονίας. Ἡ ἀτιμωρησία καί ὡς ἐπακόλουθο ἡ ἐπιθετική συμπεριφορά τοῦ τουρκικοῦ κράτους, ὁδήγησαν σέ νέα ἐγκλήματα».

Μπροστά στό ἔγκλημα κανείς δέν ἔχει δικαίωμα νά σιωπήσει, πόσο μᾶλλον νά τό ἀρνεῖται. Μπροστά στήν σύληση τῶν ὀστῶν τῶν δικῶν μας ἀνθρώπων, ἀπό ἐκεῖ ἄπ΄ ὅπου εἶναι βγαλμένη ἡ ἐλευθερία τῶν Ἑλλήνων, ὅπως γράφει ὁ Διονύσιος Σολωμός .

«Ἐμεῖς οἱ ἀπόγονοι αὐτῶν πού βίωσαν τή φρίκη τῆς Γενοκτονίας τῶν Ἀρμενίων, Ἑλλήνων καί Ἀσσυρίων, ὅπως λέει ὁ Ἀρμένιος συναγωνιστής Χ. Ντεμογιάν, δέν ἔχουμε τό δικαίωμα νά σιωποῦμε καί νά ἀνεχόμαστε τήν ἐγκληματική ἄρνηση τῶν διαπραχθέντων φρικαλεοτήτων καί τῶν συνέπειών τους. Τό ἠθικό χρέος τῆς νέας γενιᾶς τῶν Ἀρμενίων, Ἑλλήνων καί Ἀσσυρίων δέν εἶναι μόνο νά τιμᾶ καί νά θυμᾶται, ἀλλά ἀπό κοινοῦ, χέρι-χέρι, νά συνεχίζει τόν ἀγῶνα γιά τήν ἀποκατάσταση τῆς δικαιοσύνης.

Πρέπει νά πιστεύουμε καί νά εἴμαστε σίγουροι ὅτι ἡ δικαιοσύνη θά ἐπικρατήσει, ἄν εἴμαστε μαζί στόν ἀγῶνα μας καί ἄν εἴμαστε γεμᾶτοι πίστη στήν ἐπιτυχῆ κατάληξή του. Ἡ Πατρίδα τῶν προγόνων μας - εἶναι καί δική μας Πατρίδα, ἀνεξάρτητα ἀπό τό ποῦ καί πότε ἐμεῖς καί οἱ ἀπόγονοί μας θά ζήσουν. Ἄς μήν ξεχνᾶμε λοιπόν τόν πόνο, τούς καημούς καί τά ἀνεκπλήρωτα ὄνειρα τῶν προγόνων μας καί μαζί νά σηκώσουμε τό λάβαρο τοῦ ἀγῶνα γιά νά θριαμβεύσει τό δίκαιο καί ἡ ἀλήθεια».

Οἱ 400 τόνοι ὀστῶν πού μετέφερε τό πλοῖο ἀπό τά Μουδανιά στή Μασσαλία, εἶναι πολλές χιλιάδες πρόγονοί μας. Πέρα ἀπό τό σεβασμό,ὀφείλουμε καί τήν ἀλήθεια σ΄ αὐτούς γιά τή Γενοκτονία, αὐτή πού δυστυχῶς πολλοί ψευτοπολιτικοί, ψευτοκαθηγητές καί ψευτοδιανοούμενοι τήν ἀρνοῦνται καί τήν τοποθετοῦν μέσα σέ εἰσαγωγικά!

Ἑκατό χρόνια μετά τό 1922, ὄχι ἄλλη ἀδιαφορία, ὄχι ἄλλη ἄρνηση. Ὁ δρόμος εἶναι ἕνας, ἀναγνώριση τοῦ Ἑλληνικοῦ Ὁλοκαυτώματος τώρα !

1 σχόλιο:

 1. ΤΥΧΑΙΩΣ ΔΕΝ ΔΙΑΛΥΘΗΚΕ ΤΟ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΟ 1922!
  ΕΓΙΝΑΝ ΠΑΙΔΑΡΙΩΔΗ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΑ ΛΑΘΗ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΟΠΤΗ ΜΑΡΤΥΡΑ ΣΤΟ ΑΦΙΟΝ ΚΑΡΑΧΙΣΑΡ, ΔΡΑΠΕΤΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΥ, Γ. ΤΣΑΚΑΛΟΥ
  ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΜΟΙΡΑΙΟ ΛΑΘΟΣ ΗΤΑΝ ΤΟ ΕΞΗΣ:
  ΥΠΗΡΧΕ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΑΦΙΟΝ!
  ΑΝΤΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΡΚΕΤΟΙ ΕΝΑΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΓΥΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΦΙΟΝ ΚΑΡΑΧΙΣΑΡ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 12-13-14/8/1922 ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΝΕΝΟΗΘΟΥΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ. ΑΝ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΑΛΛΑ ΝΤ' ΑΛΛΩΝ ΘΑ ΦΡΙΞΕΤΕ!
  ΟΜΟΙΩΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΡΑΡΧΙΕΣ ΓΥΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΥΣΑ
  ΦΑΝΤΑΣΤΕΙΤΕ ΝΑ ΓΙΝΗ ΤΩΡΑ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΟΙ ΜΕΡΑΡΧΙΕΣ ΜΑΣ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΟΥΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.