14 Φεβ 2022

Κωνσταντῖνος Βαθιώτης: "Τό ἀπό δεκαετιῶν «ὄνειρο τοῦ μαζικοῦ ἐμβολιασμοῦ» κατά τούς σχεδιασμούς τῆς DARPA"

Γράφει ὁ
Κωνσταντῖνος Βαθιώτης
Ὅπως καὶ μὲ ἄλλη εὐκαιρία ἔχει ἐπισημανθεῖ (Βαθιώτης, Ἀπὸ τὴν τρομοκρατία στὴν πανδημία. Ὑποχρεωτικὲς ἰατρικὲς πράξεις στὸν πόλεμο κατὰ τοῦ ἀόρατου ἐχθροῦ, ἐκδ. Ἀλφειός, Ἀθήνα 2021, 2η έκδ., σελ. 123), ἡ Ἀμυντικὴ Ὑπηρεσία Προηγμένων Ἐρευνητικῶν Προγραμμάτων τοῦ Πενταγώνου (Advanced Research Project Agency: ἐφεξῆς D A R P A), ἤδη ἀπὸ τὸ 2018, εἶχε δαπανήσει ἑκατομμύρια δολλάρια γιὰ τὴν ἔρευνα σχετικὰ μὲ τοὺς κορωνοϊούς. Τὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Duke τῆς Βόρειας Καρολίνας συνεργάσθηκε μὲ τὸ Ἰνστιτοῦτο Ἰατρικῆς Ἰολογίας τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Γιουχὰν καὶ ἔλαβε ἐπιχορήγηση γιὰ τὴν... ἔρευνα ἀπὸ τὴν DARPA.

Ἐπίσης, σὲ ἕνα τεῦχος τοῦ 2018 τοῦ περιοδικοῦ ποὺ ἐκδίδεται ἀπὸ τὸ Πεντάγωνο, μὲ τίτλο «The Stars and Stripes», ἐντοπίσθηκε ἀναφορὰ σχετικὰ μὲ τὴν ξαφνικὴ ἀνησυχία τοῦ Ὑπουργείου ὅτι μπορεῖ οἱ νυχτερίδες νὰ χρησιμοποιηθοῦν ὡς β ι ο λ ο γ ι κ ὰ ὅπλα, ἰδίως γιὰ τὴ διάδοση κορωνοϊῶν καὶ ἄλλων θανάσιμων ἀσθενειῶν.

Τέλος, τρεῖς μῆνες πρὶν ἀπὸ τὴ μετάδοση τοῦ κορονοϊοῦ, τὸ John Hopkins Center for Health Security, σὲ συνεργασία μὲ τὸ Ἵδρυμα Bill & Melinda Gates Foundation καὶ τὸ World Economic Forum, διεξήγαγαν μία προσομοίωση πανδημίας, μὲ τίτλο «Event 201». Ἡ ἄσκηση βασιζόταν στὸ σενάριο ἐξάπλωσης ἑνὸς κορωνοϊοῦ στὴ Νότια Ἀμερική, ὁ ὁποῖος μεταδόθηκε ἀπὸ νυχτερίδες σὲ γουρούνια καὶ μετὰ στὸν ἄνθρωπο. Σύμφωνα μὲ τὴν προσομοίωση, τὰ θύματα ἀπὸ τὴν πανδημία ὑπολογίσθηκαν στὰ 65 ἑκατομμύρια. Εἶναι ἐντυπωσιακὸ ὅτι ὁ ἐκπρόσωπος τῆς φαρμακοβιομηχανίας Johnson & Johnson, κατὰ τὴ διάρκεια τῆς προσομοίωσης, πρότεινε νὰ ἐνεργοποιηθεῖ, γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς πανδημίας, μιὰ κεντρικὴ οἰκονομικὴ ἀρχὴ παγκόσμιας ἐμβέλειας, ἡ ὁποία θὰ μεριμνήσει γιὰ τὴ χρηματοδότηση καὶ τὴν παραγωγὴ ἐμβολίων ποὺ θὰ χρησιμοποιοῦνταν σὲ διάφορα κράτη.

Ἐκτός, ὅμως, ἀπὸ τὶς ἀνωτέρω (λίγο-πολὺ γνωστὲς σὲ ὅλους μας) πληροφορίες ποὺ πλέον δὲν προξενοῦν σὲ κανέναν κατάπληξη, ἀφοῦ ἡ νεοταξίτικη ἐμβολιαστικὴ προπαγάνδα συνθλίβει νυχθημερὸν τὴν ἱκανότητα καθαρῆς σκέψης τῶν «εὐτυχισμένων σκλάβων» τῆς παγκόσμιας ὑγειονομικῆς δικτατορίας, σὲ ἕνα βιβλίο τοῦ 2001 εἶναι καταγεγραμμένα κάποια ἄλλα ἐντυπωσιακὰ στοιχεῖα, τὰ ὁποῖα δείχνουν ὅτι τὸ «ὄνειρο τοῦ μαζικοῦ ἐμβολιασμοῦ» ἐνόψει βιολογικῶν ἀπειλῶν [1] διαθέτει βαθιὲς ρίζες ποὺ ἀνάγονται στὰ τέλη τῆς δεκαετίας τοῦ '90.

Πρόκειται γιὰ τὸ βιβλίο τῶν Μίλερ / Ἔνγκελμπεργκ / Μπρόουντ (Judith Miller / Stephen Engelberg / William Broad) ποὺ ἐκδόθηκε ἀπὸ τὸν ἐκδοτικὸ οἶκο Α. Α. Λιβάνη μὲ τίτλο «Μπροστὰ στὴ βιολογικὴ ἀπειλή. Τὰ βιολογικὰ ὅπλα καὶ ὁ μυστικὸς πόλεμος τῆς Ἀμερικῆς» (μτφ.: Χρ. Καψάλης). Στὶς σελ. 543 ἐπ. διαβάζουμε τὰ ἑξῆς:

«Στὰ τέλη τῆς δεκαετίας τοῦ 1990 τὸ Πεντάγωνο αὔξησε [δραστικά] τὴ χρηματοδότηση γιὰ τὴν ἀνακάλυψη νέων τρόπων καταπολέμησης τῶν λοιμωδῶν νόσων, διοχετεύοντας ἑκατομμύρια δολλάρια γιὰ τή [......] DARPA [......], μιὰ ὑπηρεσία γιὰ τὴν ὁποία λίγοι γνωρίζουν ὅτι ἦταν ὑπεύθυνη γιὰ τὴ δημιουργία τοῦ Διαδικτύου καὶ τῶν τεχνολογιῶν τῶν ἀεροσκαφῶν Stealth.

Ἡ DARPA, ποὺ ἀνῆκε στὸ Πεντάγωνο, δὲν εἶχε δικά της ἐργαστήρια ἢ ἐπιστήμονες. Οἱ διαχειριστές της ἤθελαν νὰ ὑποστηρίζουν οἰκονομικὰ τὰ τολμηρότερα ἐρευνητικὰ προγράμματα ποὺ μποροῦσαν νὰ ἐντοπίσουν. Ἤλπιζαν μ᾿ αὐτὸ τὸν τρόπο νὰ ἐνισχύσουν κατευθύνσεις τῆς ἔρευνας ποὺ ἡ βιομηχανία εἶχε ἀγνοήσει ἢ ἐγκαταλείψει. Ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ἦταν κατανοητὸ ὅτι ἡ ἔρευνα ἦταν ἰδιαίτερα ριψοκίνδυνη καὶ ὅτι πολλὰ προγράμματα θὰ ἀποτύγχαναν.

Ὁ πρῶτος διευθυντὴς τοῦ Προγράμματος Μὴ Συμβατικῶν Ἀντιμέτρων τῆς DARPA, ὁ Σὸν Τζόουνς, εἶχε τὴ δική του ξεκάθαρη ἄποψη γιὰ τὸ μέλλον. Γιατρὸς καὶ ἀντιπλοίαρχος τοῦ Ναυτικοῦ, ὁ Τζόουνς ἦταν μέλος τῆς ἐπίλεκτης ὁμάδας καταδρομέων τοῦ Ναυτικοῦ, τῶν SEAL, καὶ εἶχε ταξιδέψει σὲ ὅλο τὸν κόσμο σὲ μυστικὲς ἀποστολές. Θεωροῦσε ὅτι ἡ ἄμυνα ἀπέναντι στὰ β ι ο λ ο γ ι κ ὰ ὅπλα ἀπαιτοῦσε ριζοσπαστικὲς νέες προσεγγίσεις.

Οἱ ἰατρικὲς ἀνακαλύψεις στὰ τέλη τοῦ 20οῦ αἰῶνα συχνὰ ἦταν ἀποτέλεσμα τῆς ἀναζήτησης νέων τρόπων ἀποκόμισης κέρδους. Οἱ φαρμακευτικὲς ἑταιρεῖες εἶχαν κερδίσει δισεκατομμύρια δολλάρια ἑστιάζοντας τὶς δραστηριότητές τους σὲ συγκεκριμένες νόσους καὶ παθήσεις. Ὑπῆρχαν φάρμακα μὲ ἐξαιρετικὴ ἐμπορικὴ ἐπιτυχία γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση ἀλλεργιῶν, τὸν περιορισμὸ τῆς ἀντρικῆς τριχόπτωσης, τὴν ἀποκατάσταση τῶν σεξουαλικῶν ἐπιδόσεων.

Ὁ Τζόουνς ἤθελε νὰ στραφεῖ πρὸς τὴν ἀντίθετη κατεύθυνση, τὴν ἀναζήτηση νέων ἐξελίξεων ποὺ θὰ παρεῖχαν ἐκτεταμένη προστασία. Ἕνα σημεῖο μεγάλου ἐνδιαφέροντος ἦταν τὰ πολυδύναμα ἐ μ β ὸ λ ι α ποὺ θὰ ἐνεργοποιοῦσαν τὸ ἀνοσοποιητικὸ σύστημα τοῦ ὀργανισμοῦ, ὥστε νὰ ἐξουδετερώνει μιὰ σειρὰ μικροβιακῶν ἀπειλῶν. Ἴσως κάποια μέρα οἱ ἐρευνητὲς νὰ ἀνακάλυπταν ἕ ν α καὶ μ ὸ ν ο ἐμβόλιο ποὺ θὰ παρεῖχε ἀνοσία ἀπέναντι, γιὰ παράδειγμα, στὴν π α ν ὼ λ η, στὸν ἄ ν θ ρ α κ α [2] καὶ στὴν ἀ λ λ α ν τ ο τ ο ξ ὶ ν η.

Ὁ Τζόουνς ἐνδιαφερόταν ἐπίσης ἰδιαίτερα γιὰ τὶς προοπτικὲς φαρμάκων κατὰ τῶν ἰ ῶ ν Οἱ ἰοί, ποὺ εἰσβάλλουν στὸ σῶμα καὶ κρύβονται στὰ ἀνθρώπινα κύτταρα, κατὰ κύριο λόγο εἶχαν ἀποφύγει τὰ ὅπλα τῆς ἰατρικῆς. Ὅμως ἐκεῖνος πίστευε ὅτι νέα ἔρευνα θὰ μποροῦσε νὰ ἀποφέρει νέους τρόπους ἐπίθεσης ἐναντίον ἀντιπάλων-ἰῶν, ὅπως εἶναι ὁ ἰὸς τῆς εὐλογιᾶς».

Στὴ σελίδα 560, οἱ Μίλερ / Ἔνγκελμπεργκ / Μπρόουντ ἀναφέρονται στὶς ἀμφιβολίες ποὺ εἶχαν ἐκφράσει οἱ ἐπιστήμονες Μάθιον Μέζελσον καὶ Τζόσουα Λέντερμπεργκ «σχετικὰ μὲ τὴν ὀρθότητα ἐ κ τ ε τ α μ ὲ ν ω ν ἐμβολιασμῶν γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση μελλοντικῶν ἀπειλῶν. Γιὰ τοὺς πολῖτες, εἶπε ὁ Λέντερμπεργκ, ἔκλινε πρὸς τὴν ἀ ν α β ο λ ὴ τοῦ ζητήματος τῶν ἐ μ β ο λ ι α σ μ ῶ ν κατὰ τῆς εὐλογιᾶς, οἱ ὁποῖοι ἐμπεριεῖχαν ἰατρικοὺς κ ι ν δ ὺ ν ο υ ς καὶ εἶχαν μεγάλο οἰκονομικὸ κόστος».

Ὁ Λέντερμπεργκ προέβῃ ἐπίσης στὴν ἐκτίμηση ὅτι στὸ μέλλον «ὁ ἄνθρακας καὶ ἄλλοι παραδοσιακοὶ θανατηφόροι παράγοντες θὰ ἦταν ἀρκούντως ἀποτελεσματικοὶ στὴ διασπορὰ τοῦ θανάτου» (ό.π., σελ. 562).

Ἡ ἀντίστοιχη ἐκτίμηση τοῦ Μέζελσον παρουσιάζει πολὺ μεγαλύτερο ἐνδιαφέρον:

«Στὸ μέλλον, εἶπε ὁ Μέζελσον, τὰ μικρόβια ἴσως νὰ σχεδιάζονταν ὄχι γιὰ νὰ σκοτώνουν, ἀλλὰ γιὰ νὰ ἐ λ ὲ γ χ ο υ ν τὶς διαδικασίες τῆς ζωῆς - τὴ σκέψη, τὴν ἀνάπτυξη, τὴν ἀναπαραγωγή, τὰ πάντα. Θὰ μποροῦσαν, μὲ λίγα λόγια, νὰ προσφέρουν τὴ δύναμη νὰ ἀ λ λ ὰ ξ ε ι ἡ σημασία του νὰ εἶσαι ἄ ν θ ρ ω π ο ς Ἔθεσε ἕνα ἀνησυχητικὸ ἐρώτημα: Θὰ ἦταν ἐφικτὸ στὸ ἀπώτερο μέλλον κάποια ὁμάδα νὰ χρησιμοποιήσει τέτοιου εἴδους δυνάμεις γιὰ νὰ προσπαθήσει νὰ ὑ π ο δ ο υ λ ὼ σ ε ι ἄλλους ἀνθρώπους;

Ὁ Χίτλερ, σημείωσε, ἤθελε νὰ ὑποδουλώσει τοὺς Πολωνοὺς καὶ νὰ τοὺς χρησιμοποιήσει ὡς ἔθνος ἐργατῶν γιὰ τὴ Γερμανία. «Ἔχουμε στ᾿ ἀλήθεια τὴ βεβαιότητα ὅτι εἴμαστε ἀπόλυτα πεφωτισμένοι μετὰ ἀπὸ δέκα χιλιάδες χρόνια καταγεγραμμένης ἱστορίας, παρ' ὅλο ποὺ δὲν πάει πολὺς καιρὸς ἀπὸ τότε ποὺ ἔζησε ὁ Χίτλερ;», ρώτησε. «Εἴμαστε πλέον ἀπαλλαγμένοι ἀπὸ τέτοιου εἴδους σκέψεις; Δὲν τὸ γνωρίζω>»>.

Τὰ τελευταῖα λόγια τοῦ Μέζελσον δίνουν μιὰ πρώτης τάξεως ἀφορμὴ γιὰ νὰ ἀναρωτηθοῦμε:

Δεδομένου ὅτι ἐπὶ δύο χρόνια βιώνουμε μιὰ πρωτοφανῆ μορφὴ παγκόσμιας δ ι κ τ α τ ο ρ ὶ α ς ποὺ ὑπαγορεύει τὴν ἐφαρμογή, μὲ τὴ μέθοδο τοῦ καρμπόν, δρακόντειων ὑγειονομικῶν μέτρων ἐξαιτίας τῶν ὁποίων καταργήθηκαν θεμελιώδη δικαιώματα τοῦ πολίτη καὶ προσβλήθηκε βάναυσα ἡ ἀξία τοῦ ἀνθρώπου, γιατί νὰ μὴν ὑποθέσουμε ὅτι ἡ συντονισμένη ὑ π ο δ ο ὺ λ ω σ η τῶν λαῶν βασίσθηκε στὴ χρήση τοῦ κορωνοϊοῦ ὡς β ι ο λ ο γ ι κ ο ῦ ὅπλου; (σχετικὰ μὲ τὴ ὑπόνοια ὅτι ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῆς τρομοκρατίας περάσαμε σχεδὸν ἐν μιὰ νυκτὶ στὴν ἐποχὴ τῆς β ι ο τ ρ ο μ ο κ ρ α τ ὶ α ς βλ. Βαθιώτη, Ἀπὸ τὴν τρομοκρατία στὴν πανδημία, ό.π., σελ. 244).

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

[1]

α) Γιὰ τὴν ἀπειλὴ τῶν β α κ τ η ρ ι ο λ ο γ ι κ ῶ ν ὅπλων, τὰ ὁποῖα «περισσότερο ἀπ᾿ ὅ,τι τὰ ἄλλα ὅπλα εἶναι φορεῖς φόβου, διότι πλήττουν τὴν ὑγεία, βασικὸ παράγοντα ἄγχους στὸν δυτικὸ κόσμο, ὁ ὁποῖος θεωρεῖ ἑαυτὸν προστατευμένο ἀπὸ τὴν ἀρρώστια χάρη στὴν τεχνικὴ πρόοδο» βλ. B o n i f a c e, Οἱ πόλεμοι τοῦ αὔριο, μτφ.: Β. Ἰακώβου, ἐκδ. Παπαζήση, Ἀθήνα 2004, σελ. 103 ἐπ.

β) Σχετικὰ μὲ τὴ χρήση μ ι κ ρ ο β ὶ ω ν ὡς κατακτητικὴ μέθοδο βλ. Critical Art E n s e m b l e, Ἡ προέλαση τῆς πανούκλας. Βιολογικὸς πόλεμος καὶ παγκόσμια δημόσια ὑγεία, ἐκδ. Λέσχη, Ἀθήνα 2007, σελ. 21.

γ) Ὡς πρὸς τὴ σχέση τῆς Λέσχης Μπίλντερμπεργκ μὲ τὸν β ι ο λ ο γ ι κ ὸ πόλεμο βλ. Δ α ρ β ὲ ρ η, Ἡ Λέσχη Μπίλντερμπεργκ. Νέα Παγκόσμια Τάξη, Ἑλληνικὴ Συμμετοχή, Ἡ Τελικὴ Εὐθεῖα, ἐκδ. Στερέωμα, Θεσσαλονίκη 1998, σελ. 192 ἐπ.· τοῦ ἰδίου, Λέσχη Μπίλντερμπεργκ. Αὐτοὶ ποὺ κυβερνοῦν τὸν κόσμο, εκδ. Στερέωμα, Θεσσαλονίκη 1994, σελ. 235 ἐπ.

δ) Σοκαριστικὴ ἡ ἀναφορὰ ποὺ ὑπάρχει στά -συνήθως ὑποβαθμιζόμενα ἀπὸ τοὺς Νεοταξίτες ὡς συνωμοσιολογικὸ κείμενο- Πρωτόκολλα τῶν Σοφῶν τῆς Σιών, Κεφάλαιο 10ο (εἰσαγωγή: Roger Lambelin, ἐκδ. Ν. Δαμιανού, σελ. 101):

«Ξέρετε πολὺ καλὰ καὶ σεῖς οἱ ἴδιοι ὅτι, γιὰ νὰ γίνουν δυνατὲς τέτοιες ἐπιθυμίες, πρέπει νὰ διαταράσσουμε συνέχεια σ᾿ ὅλες τὶς χῶρες τὶς σχέσεις τοῦ λαοῦ καὶ τῆς Κυβέρνησης, νὰ κουράζουμε ὅλο τὸν κόσμο μὲ τὸν χωρισμό, τὴν ἔχθρα, τὸ μῖσος καὶ μάλιστα μὲ τὸ μαρτύριο τῆς πείνας, τὸν ἐ μ β ο λ ι α σ μ ό τῶν ἀ σ θ ε ν ε ι ῶ ν, τὴν ἀθλιότητα, ἔτσι ὥστε οἱ Χριστιανοὶ νὰ μὴ βλέπουν ἄλλη σωτηρία ἐκτὸς ἀπ᾿ τὴν προσφυγὴ στὴν πλήρη καὶ ὁλοκληρωτικὴ ἡγεμονία μας. Ἄν δώσουμε στοὺς λαοὺς τὸν χρόνο ν᾿ ἀναπνεύσουν, ἡ εὐνοϊκὴ στιγμὴ δὲν θὰ φτάσει ἴσως ποτέ» (πρβλ. καὶ τὸ κείμενο τῆς γερμανικῆς μετάφρασης: «Sie wissen es selbst sehr gut, daß man, um die Massen zu solchen Forderungen zu bringen, ununterbrochen in allen Ländern die Beziehungen zwischen Volk und Regierung verwirren muß, um die ganze Welt durch Uneinigkeit, Feindschaft, Haß, ja sogar durch qualvolle Entbehrungen, durch Hunger und durch Krankheiten, die wir ihnen durch E i n i m p f u n g von B a z i l l e n verursachen, derart zu ermatten, daß die Nichtjuden keinen anderen Ausweg aus ihrem Elend sehen, als sich unserem Geld und unserer Herrschaft vollständig zu unterwerfen. Wenn wir den Völkern eine Atempause geben, dann kommt der günstige Augenblick vielleicht nie wieder).

[2]

Σύμφωνα μὲ ὅσα ἀναφέρει ὁ Heiko Schöning στὸ σπουδαῖο βιβλίο τοῦ «Game Over. Covid-19 / Anthrax-01» (Τόμ. 1, Blue Tiger Media, 2η έκδ., Niederlande 2021, σελ. 23), τὴν παρασκευὴ ἐμβολίων κατὰ τοῦ βακίλου του ἄνθρακα ἀνέλαβε τὸ 2001 ἀποκλειστικὰ ἡ βιοφαρμακευτικὴ ἑταιρεία BioPort, μετονομασθεῖσα ἀργότερα σὲ Emergent BioSolutions. H ἴδια ἑταιρεία εἶναι ἐκείνη ποὺ σήμερα παρασκευάζει τὰ ἐμβόλια κατὰ τοῦ κορωνοϊοῦ γιὰ λογαριασμὸ τῆς Astra-Zeneca, τῆς Johnson & Johnson, τῆς Vaxart, ἀλλὰ καὶ τῆς N o v a v a x!

1 σχόλιο:

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.