14 Φεβ 2022

Ἀνοικτὴ ἐπιστολὴ πρὸς ἐπίσκοπο Νεαπόλεως καὶ Σταυρουπόλεως Βαρνάβα

Γράφει ὁ Ἀριστείδης Δασκαλάκης
«Ἡ δὲ κακὴ βουλὴ τῷ βουλεύσαντι κακίστῃ 
(Ἡ κακὴ ἀπόφαση κάνει περισσότερο κακὸ 
σ' αὐτὸν ποὺ τὴν πῆρε - Ἡσίοδος)»
Σεβασμιότατε, ὑπάρχει ἡ πληροφορία ὅτι διώκετε τὸν προϊστάμενο - π. Γαβριήλ - τοῦ Ἰ.Ν. Ἁγίας Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου στὴ Ν. Εὐκαρπία Θεσσαλονίκης. Τὸν «πάψατε» ἀπὸ προϊστάμενο τοῦ ἱεροῦ ναοῦ. Καὶ τὸ κυριότερο, τοῦ ἀφαιρέσατε τὸ ὀφίκιο τοῦ πνευματικοῦ πατρός.
Ἐὰν δὲν ἀληθεύουν τὰ «φρέσκα» νέα, ζητῶ συγχώρεση. Ἐὰν ὅμως ἀληθεύουν... Ἔχω κάποια ἐρωτήματα.

Ποιός ἦταν ὁ λόγος αὐτῆς τῆς δίωξης; Mήπως ἦταν πρὸς παιδαγωγία τοῦ κληρικοῦ;
Μήπως ὁ π. Γαβριὴλ δὲν τήρησε τοὺς Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας; Μήπως διατύπωσε αἱρετικὸ λόγο; Μήπως ἀπεφάνθῃ πὼς οἱ αἱρετικοὶ παπικοὶ καὶ προτεστάντες ἔχουν μυστήρια; Μήπως συμπροσευχήθηκε μὲ μουσουλμάνους;

Μήπως χάριν «πανδημίας» ἀπαγορεύει στοὺς ὑπεράριθμους νὰ εἰσέλθουν στὸν ἱερὸ ναό; Μήπως πιστεύει στὴ μεταδοτικότητα τοῦ ἰοῦ, ἀπὸ ἱερὲς εἰκόνες, ἅγια λείψανα, ἀπὸ τὸ Ἅγιον Ποτήριο, προσβάλλοντας τοιουτοτρόπως τὸν Υἱό; Μήπως μπαινοβγαίνει στὸ Ἅγιο Βῆμα φορῶντας τὸν πολυδιαφημισμένο «φερετζέ»;

Μήπως προβαίνει σὲ ἔλεγχο τέλεσης ἰατρικῶν πράξεων, προκειμένου νὰ ἐπιτρέψει σὲ μιὰ καταφυγοῦσα ψυχὴ τὴν Πράξη τῶν πράξεων; Τὴ Θεία Μετάληψη; Μήπως γιὰ ὅλες ἢ κάποιες ἀπ᾿ τὶς παραπάνω παραβάσεις ποὺ δὲν τὸν καθιστοῦν «εἰς τύπον καὶ τόπον Χριστοῦ» ἀσκεῖτε τὴν εὐλογημένη παιδαγωγία;


Ἄν ναὶ τότε καλὰ κάνετε. Ἄν ὄχι τότε διολισθαίνετε ἐπικίνδυνα.

Σεβασμιότατε προσέξτε. Προσέξτε γιατί ὀλισθαίνετε σὲ παράπτωμα μεῖζον.
Καὶ προσθέτετε ἄλλο ἕνα κρίκο στὴν ἁλυσίδα τῆς ψυχῆς σας.

Σᾶς εἴδαμε πρὸ ὀλίγων ἐτῶν νὰ συμπροσεύχεσθε μὲ ἰμάμη παρουσία τοῦ οἰκουμενικοῦ πατριάρχη. Μὲ τὶς παλάμες στραμμένες στὸν οὐρανό- κατὰ τὸ τυπικὸ τῆς προσευχῆς - δώσατε μαρτυρία ὑποταγῆς στὸν αἱρετικὸ προκαθήμενο.


Ἐπίσης, ἡ ὀργὴ τοῦ λαοῦ δὲν σᾶς προκαλεῖ καμία ἀπολύτως ταραχὴ ἢ προβληματισμό, ὅταν τὸ καλοκαίρι τοῦ 2021 ἀντέδρασε ἐντόνως, κατὰ τὸ μασκοεμβολιολαγνικὸ κήρυγμά σας στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Νεαπόλεως;

Καὶ τώρα ἀντικανονικὰ καὶ παρανόμως διώκετε κληρικό, μόνο καὶ μόνο ἐπειδὴ δὲν εἴχατε τὴν κατὰ Θεὸ ἀνδρεία, νὰ ὑψώσετε ἀνάστημα ἀπέναντι στὴ λέρα τῆς πολιτικῆς, στοὺς λυμεῶνες τῆς πίστεως καὶ τῆς πατρίδας. Αὐτὴ τὴν ἀνδρεία τὴν ἔχει ὁ διωκόμενος ἀπὸ μέρους σας κληρικός.

Τὸν παύετε ἀπὸ προϊστάμενο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ. Μικρὸ τὸ κακό.

Ἀλλὰ μὲ ποιὸ δικαίωμα τοῦ ἀφαιρεῖτε τὴν πνευματικὴ πατρότητα;

Γιατί τόσος φθόνος; Πρὸς τί ἡ ἐκδίκηση;

Μὲ ποιὸ δικαίωμα διασπᾶτε τὸ ποίμνιο τοῦ Χριστοῦ; Αὐτὸ εἶναι δουλειὰ τῶν λύκων, τῶν ὀργάνων τοῦ ἀντιδίκου καὶ ὄχι τῶν ἐπισκόπων.

Βάζετε σὲ μεγάλη περιπέτεια τὰ πνευματικὰ τέκνα τοῦ πατρὸς Γαβριήλ, μόνο καὶ μόνο γιὰ ἕνα καπρίτσιο. Τὸ ὅτι δὲν ὑπάκουσε στὶς ἀνίερες ἐντολές.


Δὲν γνωρίζετε ὅτι ὁ Πνευματικὸς ποὺ εἶναι «εἰς τύπον καὶ τόπον Χριστοῦ», δὲν μπορεῖ νὰ ἀποδέχεται αἱρέσεις;

Σαφὴς ἡ ἐπισήμανση τοῦ Ἀποστόλου Παύλου πρὸς τοὺς Γαλάτας (Γαλ. 1, 8.9), καὶ μάλιστα δύο φορὲς μὲ ἐπίταση («ὡς προειρήκαμεν, καὶ ἄρτι πάλιν λέγω») νὰ μὴ δεχθοῦν καμία καινοτομία τοῦ εὐαγγελικοῦ κηρύγματος, ἀκόμη κι ἂν προέρχεται ἀπὸ ἄγγελον ἐξ οὐρανοῦ ἢ ἀπὸ τοὺς ἰδίους τούς Ἀποστόλους.

Σχετικῶς μὲ ἕνα ἄλλο χωρίο, τὸ «Πείθεσθε τοῖς ἡγουμένοις ὑμῶν καὶ ὑπείκετε· αὐτοὶ γὰρ ἀγρυπνούσιν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν ὡς λόγον ἀποδώσοντες» (Εβρ. 13, 17) σημειώνω ἐδῶ καὶ τὸ ἑξῆς ἀξιοπρόσεκτο· ἡ αἰτιολογία τῆς ὑπακοῆς στοὺς «ἡγουμένους», δηλ. τοὺς προεστῶτες, εἶναι ὅτι αὐτοὶ «ἀγρυπνοῦσιν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν» δηλαδὴ ἡ ὑπακοὴ δὲν εἶναι ἀπροϋπόθετη.

Ἀγρυπνεῖτε ὑπὲρ τῶν ψυχῶν τοῦ ποιμνίου σας ὅταν τὸ ἀφήνετε ξεκρέμαστο χωρὶς πνευματικὸ καὶ μάλιστα ἀδικαιολόγητα καὶ ἀντικανονικά; Ἀγρυπνεῖτε ὅταν γίνεστε θιασώτης τῆς πανθρησκείας μὲ τὴ συμμετοχή σας σὲ συμπροσευχές;

Ὅταν ἀντικαθιστᾶτε τὸ κήρυγμα τοῦ Εὐαγγελίου μὲ αὐτὸ τῶν ἐμβολίων καὶ τῆς μάσκας;

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος συνιστᾷ ἀνυπακοὴ στοὺς κακοδόξους ἐκκλησιαστικοὺς ἡγέτες: «Ἀλλ᾿ ἴσως θὰ μᾶς εἰπῇ κάποιος, ὅτι ὑπάρχει καὶ τρίτο κακό [ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἀναρχία καὶ τὴν ἀπειθαρχία], ὅταν ὁ ἄρχοντας [τῆς Ἐκκλησίας] εἶναι κακός. Τὸ γνωρίζω καὶ ἐγώ, καὶ δὲν εἶναι μικρὸ τὸ κακὸ τοῦτο, ἀλλὰ καὶ πολὺ χειρότερο ἀπὸ τὴν ἀναρχία: διότι εἶναι καλύτερο νὰ μὴ καθοδηγεῖσαι ἀπὸ κανένα, παρὰ νὰ καθοδηγεῖσαι ἀπὸ κάποιον κακόν. Διότι ὁ μὲν πολλὲς φορὲς σώθηκε, καὶ πολλὲς φορὲς ἐκινδύνευσε, ἀλλὰ αὐτὸς ὁπωσδήποτε θὰ κινδυνεύσει, ὁδηγούμενος πρὸς βάραθρα».

Κάντε ἐνδοσκόπηση ὡς ἐπίσκοπος. Τηρεῖτε τὶς προϋποθέσεις;

«δεῖ οὖν τὸν ἐπίσκοπον ἀνεπίληπτον εἶναι, ...... νηφάλιον, σώφρονα, κόσμιον, φιλόξενον, διδακτικόν,»

(Α' Τιμ. 3,2 Ἀλλ᾿ ἂς ἔχῃ ὑπ᾿ ὄψιν του, ὅτι τὸ καλὸν ἔργον ταιριάζει εἰς ἐκλεκτοὺς ἀνθρώπους. Πρέπει, λοιπόν, ὁ ἐπίσκοπος νὰ εἶναι ἄμεμπτος καὶ ἀκατηγόρητος• ........ νὰ εἶναι ἐγκρατὴς καὶ προσεκτικός, σώφρων, σεμνός, φιλόξενος, ἱκανὸς νὰ διδάσκῃ τοὺς ἄλλους τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ• )

Προλαβαίνετε νὰ διορθώσετε τὸ λάθος καὶ νὰ κατασιγάσετε τὴν λαϊκὴ ὀργή.
Ἔτσι θὰ προλάβετε καὶ τὴν ὀργὴ τοῦ οὐρανοῦ.

«Ὦ οἱ ποιμένες οἱ διασκορπίζοντες καὶ ἀπολλύοντες τὰ πρόβατα τῆς νομῆς μου. Διὰ τοῦτο τάδε λέγει Κύριος ἐπὶ τοὺς ποιμαίνοντας τὸν λαόν μου· ὑμεῖς διεσκορπίσατε τὰ πρόβατά μου καὶ ἐξώσατε αὐτὰ καὶ οὐκ ἐπεσκέψασθε αὐτά, ἰδοὺ ἐγὼ ἐκδικῶ ἐφ᾿ ὑμᾶς κατὰ τὰ πονηρὰ ἐπιτηδεύματα ὑμῶν·»
(Ιερ. 23,1-2 - Ἀλλοίμονον εἰς σᾶς τοὺς ποιμένας, οἱ ὁποῖοι διασκορπίζετε καὶ καταστρέφετε τὰ πρόβατα τῆς ποίμνης μου!

Διὰ τοῦτο αὐτὰ λέγει ὁ Κύριος ἐναντίον εἰς σᾶς, ποὺ ποιμαίνετε τὸν λαὸν μου• Σεῖς διεσκορπίσατε τὰ πρόβατά μου, τὰ ἐξεδιώξατε, δὲν ἐφροντίσατε μὲ στοργὴν δι᾿ αὐτά. Διὰ τοῦτο ἰδοὺ ἐγώ, θὰ ἀποστείλω ἐναντίον σας δικαίας τιμωρίας, σύμφωνα μὲ τὰ πονηρά σας ἔργα.)

1 σχόλιο:

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.