18 Ιαν 2022

Δρ. Μίχαελ Γιαντόν, πρώην ἀντιπρόεδρος τῆς Pfizer: «Ἀποπληθυσμός καί ὁλοκληρωτικός ἔλεγχος ὅσων ἀπομείνουν - Αὐτός εἶναι ὁ στόχος»

Σέ μιά ἀκόμη προειδοποίηση γιά τήν ἐπικινδυνότητα τῶν ἐμβολίων προχώρησε ὁ πρώην ἀντιπρόεδρος τῆς Pfizer Δρ. Μίχαελ Γιαντόν κατά τήν διάρκεια συνέντευξής του.
Ὁ Δρ. Γιαντόν χρησιμοποίησε σκληρές ἐκφράσεις γιά τήν σκοπιμότητα ὅσων συμβαίνουν σήμερα ἀναφορικὰ μέ τά ἐμβόλια λέγοντας μεταξύ ἄλλων ὅτι τό σύστημα ψεύδεται καί ψεύδεται γιά ἕνα συγκεκριμένο σκοπό καί αὐτός εἶναι ὁ πλήρης καί ὁλοκληρωτικός ἔλεγχος» τῶν μαζῶν.
Ὁ πρώην ἐπιστημονικός ἐρευνητής καί ἀντιπρόεδρος στόν κολοσσό φαρμάκων Pfizer Inc. ἀνέφερε εὐθέως ὅτι στόχος ὅλης... αὐτῆς τῆς «προσπάθειας» εἶναι ἡ μείωση τοῦ παγκόσμιου πληθυσμοῦ, διαφοροποιούμενος σέ κάποιο βαθμό ἀπό ἄλλους ἐρευνητές καί ἐπιστήμονες οἱ ὁποῖοι ἐπισημαίνουν πώς ὁ στόχος εἶναι ὁ ἔλεγχος τῶν μαζῶν.

Ὅπως ἐπισημαίνει: «Δέν μπορῶ νά σκεφτῶ τόν ὁποιονδήποτε ἄλλο λόγο γιά τήν δημιουργία αὐτῶν τῶν ἐμβολίων. Εἶμαι πραγματικά τρομοκρατημένος, ἀλλά θεωρῶ ὅτι ὁ συνδυασμός τῶν πιστοποιητικῶν ἐμβολίων καί τῶν ἐμβολίων τῶν ἴδιων θά ὁδηγήσουν σέ μαζικό ἀπόπληθυσμό. Ἐσκεμμένη ἐκτέλεση πιθανά καί δισεκατομμυρίων ἀτόμων.»

Στή συνέχεια ὁ  Δρ. Γιαντόν ἀναφέρθηκε στήν συσχέτιση τῶν μεταλλάξεων τοῦ κορωνοϊοῦ καί των ἐμβολίων:

«Εἶναι φυσικό ὅταν ἕνας ἰός ὅπως ὁ SARS Cov-2 αὐτοαναπαράγεται νά κάνει κάποια ὁρισμένα τυπογραφικά λάθη. Αὐτά τά λάθη λέγονται μεταλλάξεις. Καί ἡ πιό διαφοροποιημένη μετάλλαξη πού μπορεῖ νά βρεθεῖ εἶναι πρακτικά 99,7% παρόμοια μέ τόν ἀρχικό ἰό πού εἶχε βρεθεῖ στήν Οὐχάν.

Αὐτή ἡ μετάλλαξη, ἡ ὅποια μετάλλαξη δέν εἶναι δυνατό  νά ἐμφανιστεῖ ὡς ἕνας διαφορετικός ἰός. Ἔτσι ἡ νέα μετάλλαξη εἶναι ἀδύνατο νά ξεγελάσει τό ἀνοσοποιητικό σύστημα πού μπορεῖ νά ἔχει διαμορφωθεῖ ἀπό ἕνα ἐμβόλιο ἤ τήν φυσική ἀνοσία.

Αὐτό τό ξέρω γιατί ὁ ἀρχικός SARS εἶναι κατά 80% ἴδιος μέ τόν SARS Cov-2 καί μόνο κατά 20% διαφορετικός. Σέ  πειράματα πού ἔγιναν ἄτομα πού εἶχαν προβληθεῖ ἀπό τόν ἀρχικό SARS τό ἀνοσοποιητικό του σύστημα μποροῦσε νά ἀναγνωρίσει καί τόν νέο COVID.

Ἔτσι ὅταν οἱ κυβερνήσεις σας λένε ὅτι οἱ νέες μεταλλάξεις, πού διαφέρουν μόνο κατά 0,3% ἀπό τόν ἀρχικό ἰό τῆς Οὐχάν μποροῦν νά διαφύγουν ἀπό τό ἀνοσοποιητικό σας σύστημα αὐτό εἶναι ψέμα.

Οἱ φαρμακευτικές ἑταιρεῖες κατασκευάζουν νέα ἐμβόλια γιά τίς νέες μεταλλάξεις καί αὐτό εἶναι τό τρομακτικό. Γιατί τά ἐμβόλια δέν χρειάζονται. Ἐάν ἔχετε ἤδη μολυνθεῖ τό πιθανότερο εἶναι νά ἐπιβιώσετε καί ἀπό τή νέα μετάλλαξη ἐκτός κι ἄν εἶστε σέ πολύ ἄσχημη κατάσταση ἀπὸ πλευρᾶς ὑγείας. Τό ἀνοσοποιητικό σας σύστημα θά τίς ἀναγνωρίσει καί θά τίς ἀντιμετωπίσει χρόνια μετά. Ἔτσι εἶναι ψέμα ὅτι οἱ νέες μεταλλάξεις ἀποτελοῦν κίνδυνο γιά τήν ὑγεία» εἶπε γιά νά συμπληρώσει:

«Δέν χρειάζεστε σέ καμία περίπτωση νά ἐμβολιάζεστε μέ τίς χωρίς δοκιμές ἐπικίνδυνες γονιδιακά βασισμένες ἀκίδες-πρωτεΐνες  καί φυσικά δέν χρειάζεται νά κάνετε ὅτι σᾶς λένε διεφθαρμένοι ἐπιστήμονες».

Καί σάν νά ἐπιβεβαιώνονται τά λόγια αὐτά τοῦ Δρ. Γιαντόν ἤδη ἡ ἑταιρεία Moderna ἀνακοίνωσε σήμερα ὅτι τό ὑποψήφιο νέο ἐμβόλιο κατά τῆς μετάλλαξης Ὄμικρον θά εἰσέλθει σέ κλινική ἀνάπτυξη μέσα στίς ἑπόμενες ἑβδομάδες καί ἡ φαρμακοβιομηχανία ἀναμένει νά εἶναι σέ θέση νά κοινοποιήσει δεδομένα στίς ρυθμιστικές ἀρχές κατά τόν Μάρτιο, ἐκτίμησε ὁ διευθύνων σύμβουλος τῆς ἑταιρείας.

«Ἡ παρασκευή τοῦ ἐμβολίου ὁλοκληρώνεται» καί «ἀναμένεται νά μπεῖ στό στάδιο τῆς κλινικῆς δοκιμῆς μέσα στίς ἑπόμενες ἑβδομάδες.»

Παράλληλα ἡ ἑταιρεία  ἀνακοίνωσε ὅτι  ἀναπτύσσει καί ἕνα μονοδοσικό ἐμβόλιο πού συνδυάζει μιά ἀναμνηστική δόση κατά τούcovid-19 μέ ἐμβόλιο τῆς κατά τῆς γρίπης.

Ἀλλά καί ἡ Pfizer ἀνακοίνωσε ὅτι ἀναπτύσσει νέο ὑβριδικό ἐμβόλιο πού θά συνδυάζει τήν ἀρχική σύσταση μέ μία φόρμουλα πού θά θωρακίζει τόν ὀργανισμό τόσο ἔναντι τοῦ ἀρχικοῦ στελέχους τοῦ κορωνοϊοῦ ὅσο καί ἀπέναντι στήν μετάλλαξη Ὄμικρον.

Σέ αὐτό ἀκριβῶς ἀναφέρεται ὁ πρώην ἀντιπρόεδρός της Pfizer, ὅτι οἱ φαρμακευτικές ἑταιρεῖες ἑτοιμάζουν νέα ἐμβόλια γιά τίς μεταλλάξεις πού εἶναι ἴδιες κατά 99,7% μέ τόν ἀρχικό «βασικό» ἰό, κάτι πού εἶναι ἐντελῶς ἀδικαιολόγητο.

Στή συνέχεια ὁ Δρ. Γιαντόν ἀναφέρεται στά πιστοποιητικά ἐμβολιασμοῦ τά ὁποῖα δέν προστατεύουν οὔτε αὐτόν πού ἔχει κάνει τό ἐμβόλιο οὔτε αὐτόν πού δέν τό ἔχει κάνει. Τό μόνο πού κάνουν εἶναι νά ἐλέγχουν τή ζωή τοῦ καθενός ἀπό ἐδῶ καί πέρα καί κάθε κίνηση πού θά κάνει.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.