18 Ιαν 2022

Πατριάρχης Σερβίας: "Τό Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως ἀγνόησε τούς Ἱερούς Κανόνες, τήν Ἐκκλησιολογία, τήν πανάρχαια Τάξη, τήν Ἱερά Παράδοση"

Ὁ Πατριάρχης Σερβίας Πορφύριος σέ συνέντευξή του στό περιοδικό "International Life" πού δημοσιεύτηκε στίς 7 Ἰανουαρίου στήν ἐπίσημη ἱστοσελίδα του Πατριαρχείου Σερβίας, ἀναφέρθηκε μεταξύ ἄλλων καί στό οὐκρανικό ζήτημα πού ταλανίζει τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Τήν πλήρη συνέντευξη μπορεῖτε νά τήν δεῖτε ἐδῶ.
Παραθέτουμε τίς σχετικές μέ τό οὐκρανικό ἐρωτήσεις τοῦ δημοσιογράφου:
-Εἶναι γνωστή ἡ στάση σας γιά τή δημιουργία τῆς μή κανονικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας «Αὐτοκέφαλης Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας» ἀπό τό Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως. Τώρα ἡ Σερβική Ἐκκλησία ἔχει ἕνα παρόμοιο πρόβλημα στήν κανονική της... ἐπικράτεια στό Μαυροβούνιο. Τί μπορεῖτε νά πεῖτε γιά αὐτές τίς διαδικασίες πού λαμβάνουν χώρα στόν Ὀρθόδοξο κόσμο;

-Παρόλα αὐτά θά ἀναγκαστῶ νά σέ διαψεύσω ἐν μέρει. Μπορεῖ νά εἰπωθεῖ ὅτι στό Μαυροβούνιο ὑπάρχει μιά ὁμάδα ἐκκλησιαστικῶν παραβατῶν, «σκοτεινῶν» μορφῶν πού -εἶμαι σχεδόν πεπεισμένος- δέν πιστεύουν οἱ ἴδιοι ὅτι εἶναι κάποιου εἴδους ἱερεῖς καί ὅτι ἡ ἕνωση τούς εἶναι ἕνα εἶδος ἐκκλησίας. Στήν πραγματικότητα, εἶναι ἁπλῶς κακοί ἠθοποιοί. Ἐπικεφαλῆς τούς εἶναι ἕνας προκλητικός «κληρικός», γιά τόν ὁποῖο ὅλοι στό Μαυροβούνιο γνωρίζουν ὅτι ἀπό τά νιᾶτα του ἦταν στήν ὑπηρεσία τῆς κομμουνιστικῆς μυστικῆς ἀστυνομίας, ἡ ὁποία καταδίωκε τήν Ἐκκλησία. Ἡ ἱστορία τούς σήμερα εἶναι μιά διασταύρωση φάρσας καί κωμωδίας καί δέν ὑπάρχει ἀμφιβολία ὅτι στήν τελευταία της πράξη, ὅλοι οἱ ἠθοποιοί παραδέχονται ὅτι συμμετεῖχαν σέ μιά ριάλιτι τραγική κωμωδία. Εἶναι πραγματικά δύσκολο νά κατανοήσουμε αὐτούς πού ἐξακολουθοῦν νά ὑποστηρίζουν αὐτό τό ἔργο. Δέν βλέπω πραγματικά προβλήματα στό Μαυροβούνιο.
Ἡ θέση μας στό ἐκκλησιαστικό ζήτημα στήν Οὐκρανία εἶναι γνωστή. Εἶμαι βέβαιος ὅτι οἱ ἀναγνῶστες μας πού ἐνδιαφέρονται γιά αὐτά τά θέματα, συμφωνοῦν. Μπορῶ μόνο νά σημειώσω τήν ἐκπληκτική εὐκολία μέ τήν ὁποία τό Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως ἀγνόησε τούς Ἱερούς Κανόνες, τήν Ἐκκλησιολογία, τήν πανάρχαια Τάξη τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, τήν Ἱερά Παράδοση. Ἐμεῖς στήν οὐσία -ὅπως, εἶμαι πεπεισμένος καί ἡ ἀδελφή Ρωσική Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία - δέν ἀπαρνηθήκαμε τήν ἀγάπη γιά τίς Μητέρες Ἐκκλησίες καί ἐλπίζουμε καί προσευχόμαστε νά ἔρθει ἡ μέρα, καί τό συντομότερο δυνατό, ὅπου θά ἀπορριφθεῖ ἡ μή Ὀρθόδοξη ἀντιεκκλησιαστική ἐπιρροή καί τά μή Ἐκκλησιαστικά ἔργα. Ὅπως μπορῶ νά δῶ, αὐτά δέν ἔχουν φέρει τίποτα καλό σέ κανέναν στήν Οὐκρανία, καί τά αὐτά θά διορθωθοῦν ὅταν ὅλοι ἐπιστρέψουμε στό πνεῦμα τῆς Καθολικότητας τῆς Ἐκκλησίας στήν ἀδελφική ἀγάπη καί στήν Πανορθόδοξη λύση ὅλων τῶν προβλημάτων.

-Παναγιώτατε, θά θέλαμε νά σᾶς εὐχαριστήσουμε γιά τήν ὑποστήριξή σας πρός τή Ρωσική Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία στό θέμα τῆς ἐκκλησιαστικῆς κατάστασης στήν Οὐκρανία. Ποιά εἶναι τώρα ἡ θέση τῆς Σερβικῆς Ὀρθοδόξους Ἐκκλησία στό θέμα αὐτό;

-Δέν θά ἀλλάξουμε τή θέση μας. Παρέχουμε καί θά συνεχίσουμε νά παρέχουμε σημαντική ὑποστήριξη στόν Μητροπολίτη Ὀνούφριο καί τήν Ἐκκλησία του. Ἡ ἀντιστοιχία πού κάνατε λίγο νωρίτερα μεταξύ τῆς Οὐκρανίας καί τοῦ Μαυροβουνίου δέν εἶναι ἀρκετά ἀκριβῆς, ἀλλά κατανοητή. Καί ἐμεῖς, ὅπως ἐσεῖς, ἐπιζήσαμε ἀπό τήν κατάρρευση τοῦ Ὁμοσπονδιακοῦ Κράτους. Σέ αὐτό τό γεγονός, οἱ ἐχθροί τῆς Ὀρθοδοξίας -καί θά ἔλεγα: οἱ ἐχθροί τοῦ Χριστιανισμοῦ- εἶδαν τήν εὐκαιρία νά διασπάσουν τίς Αὐτοκέφαλες ἤ Αὐτόνομες Ἐκκλησίες. Ἑπομένως, καταλαβαίνουμε καλά τί συμβαίνει στήν Οὐκρανία. Ὡς ἐκ τούτου, ἐκτιμοῦμε ἰδιαίτερα πῶς ὁ Πατριάρχης Ἀλέξιος ἡγήθηκε τοῦ πλοίου τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας σέ αὐτούς τούς ταραχώδεις καί δύσκολους καιρούς, καθώς καί πῶς ὁ Πατριάρχης Κύριλλος -τό δηλώνω εὐθαρσῶς- τό ὁδηγεῖ θριαμβευτικά στήν τρίτη χιλιετία. Εἶναι ἡ εὐρύτερη ἐλευθερία, ἡ πλήρης Αὐτονομία στήν διακυβέρνηση, πού ἡ Ρωσική Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἔχει παραχωρήσει στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας.

1 σχόλιο:

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.