3 Ιαν 2022

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας…

Δέν ἀπαιτεῖται ἀπό ὅλους μας νά σώσουμε ἄλλους. Διότι λέγει ὁ θεῖος Ἀπόστολος: «Ἄρα οὖν ἕκαστος ἡμῶν, ἀδελφοί, περί ἑαυτοῦ δώσει λόγον τῷ Θεῷ» (Ρωμ. ιδ' 12). Καί πάλι λέγει: «Ὁ διδάσκων ἕτερον, σεαυτόν οὐ διδάσκεις»; (Ρωμ. β' 21). Ἐνῶ ὁπωσδήποτε ὅλοι ἔχομε χρέος νά σώσωμε τόν ἑαυτό μας.
Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.