14 Δεκ 2021

Τρίμηνα πιστοποιητικά νόσησης: Ἡ κυβέρνηση ἄνοιξε πόλεμο μέχρι καί μέ τή φυσική ἀνοσία!

Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης
Μειώνοντας τήν ἰσχύ τῶν πιστοποιητικῶν νόσησης στούς 3 μῆνες, ἡ κυβέρνηση - de facto - κηρύσσει ὡς ὑποδεέστερη τή φυσική ἀνοσία ἔναντι τοῦ ἐμβολιασμοῦ!
Μέ μιά πρωτοφανῆ κατάργηση τῆς κοινῆς λογικῆς, ἡ κυβέρνηση ἀποφάσισε νά ἀνοίξει πόλεμο ἀκόμα καί μέ τήν φυσική ἀνοσία πού ἀποκτᾶ κάποιος νοσῶντας ἀπό τόν κορονοϊό. Ἡ ἰσχύς τῶν πιστοποιητικῶν νόσησης, μειώνεται στούς 3 μῆνες.
Χωρίς νά ὑπάρχουν ἐπαρκῆ στοιχεῖα πού νά ἀποδεικνύουν πώς τά ἀντισώματα πού παράγονται μέσω φυσικῆς νόσησης ἐπαρκοῦν γιά μόνο 3 μῆνες, τό πιστοποιητικό νόσησης γίνεται ἀκόμα ἕνα μέσο πίεσης καί ἐξαναγκασμοῦ. Ἀκόμα καί ὁ δρόμος... τῆς φύσης, ἡ φυσική ἀπόκριση τοῦ ὀργανισμοῦ ἀπέναντι σέ ἕναν ἰό, παρουσιάζεται σάν κάτι τό εὐτελές καί δευτερεῦον, μπροστά στό προβαλλόμενο «μεγαλεῖο» τῶν τεχνητῶν σκευασμάτων.

Ἡ ἐνίσχυση τοῦ ἀνοσοποιητικοῦ μέσω διατροφῆς, ἄσκησης, ὑγιοῦς ψυχολογίας καί ἡ παραγωγή φυσικῶν ἀντισωμάτων (πού γίνεται μέ τυχόν νόσηση), τείνουν νά μήν ὑπάρχουν κἄν στόν χάρτη τῆς ἀντιμετώπισης τῆς πανδημίας. Πλῆθος σοβαρῶν ἐπιστημόνων δέν βρίσκουν καμία λογική στό τρίμηνο πιστοποιητικό νόσησης, ἀφοῦ ἰσχυρίζονται πώς ἡ φυσική ἀνοσία διαρκεῖ πολύ περισσότερο.

Πρόσφατα ὁ καταξιωμένος ἐπιστήμονας Κωνσταντῖνος Φαρσαλινός, καρδιολόγος καί ἐρευνητής στό Ωνάσειο καρδιοχειρουργικό κέντρο, σέ ἐμφάνιση του σέ τηλεοπτική ἐκπομπή ἦταν ξεκάθαρος πάνω στό θέμα:

«Δέν ὑπάρχει κανένα δεδομένο καί καμία ἐπιστημονική ἤ κοινή λογική πού νά ὁδηγεῖ στό συμπέρασμα ὅτι πρέπει τό πιστοποιητικό ἀνοσίας γιά αὐτούς πού ἔχουν νοσήσει νά γίνει τρίμηνο. Κακῶς ἦταν ἑξάμηνο. Ἡ φυσική ἀνοσία, ἄν καί προφανῶς ὄχι προτιμότερη, εἶναι σαφῶς ἰσχυρότερη τῆς ἐμβολιαστικῆς. Αὐτή τή στιγμή μέ τά δεδομένα πού ὑπάρχουν, θεωροῦμε ὅτι ἡ φυσική ἀνοσία θά κρατάει ἴσως καί ἕνα χρόνο».

Ἡ κυβέρνηση ὑποβιβάζει τήν ἀξία τῆς φυσικῆς ἀνοσίας
Μέ τήν εἰσήγηση τῶν εἰδικῶν καί τήν ἀπόφαση τῆς κυβέρνησης νά μειωθεῖ ἡ ἰσχύς τοῦ πιστοποιητικοῦ νόσησης - ἀπό τούς 6 μῆνες - στούς τρείς, γίνεται ξεκάθαρη πλέον ἡ θέση τους στό νά ὑποβιβάσουν τήν ἀξία τῆς φυσικῆς ἀνοσίας.

Οὕτως ἤ ἄλλως τά πιστοποιητικά εἶναι περισσότερο πολιτικά ἐργαλεῖα καταστολῆς καί ἐλέγχου, παρά μέσα ἀντιμετώπισης τῆς πανδημίας. Καί ἔτσι, μειώνοντας κατά τό δοκοῦν τήν ἡμερομηνία λήξης τους, ἡ κυβέρνηση θέτει σέ λειτουργία ἀκόμα ἕνα τεχνητό μέσο πίεσης, γιά νά ἐξυπηρετηθεῖ καλύτερα ἡ προώθηση τῶν σκευασμάτων.

Στούς ἄνω τῶν 60, ἡ ἀπαίτηση γιά τρίτη δόση εἶναι μετά τό ἑξάμηνο. Ἄρα ἔχουμε ἑξάμηνο χρονικό περιθώριο γιά ἐμβολιασμένους καί τρίμηνο γιά ἀνεμβολίαστους νοσήσαντες. Δηλαδή ἔχουμε μιά - de facto - ἀποδοκιμασία τῶν νόμων καί τῶν τρόπων τῆς φύσης. Ἀφοῦ ξαφνικά (καί χωρίς ἐπαρκῆ στοιχεῖα) ἀναγνωρίζονται μεγαλύτερα «προνόμια ἐλευθερίας» στόν χρήστη ἑνός σκευάσματος φαρμακευτικῆς, παρά σέ ἕναν ἄνθρωπο πού ἀνέπτυξε ἄμυνα βασισμένη στήν ἄφταστη ἀρτιότητα τοῦ ἀνθρώπινου ὀργανισμοῦ.

Ἄνθρωποι πού νόσησαν καί πέρασαν τόν κορονοϊό, ἀκοῦν ἀπό τήν κυβέρνηση πώς μετά τούς 3 μῆνες δέν τούς ἀναγνωρίζεται καμία ἀνοσία γιατί πολύ ἁπλά «ἔτσι θέλουμε». Οἱ ἀπαντήσεις τῆς φύσης κρίνονται ἀνεπιθύμητες, γιατί «δέν συμφέρουν» καί δέν μποροῦν νά στηθοῦν πάνω τους τεχνοφασιστικά σχέδια. Περνᾶς ἕναν ἐπικίνδυνο ἰό καί ξαφνικά ἀποφασίζεται πώς μετά τό πέρας 90 ἡμερῶν, θά ἀντιμετωπίζεσαι σά νά μή νόσησες ποτέ. Γιατί ἔτσι. Καί τέλος πάντων δέν μᾶς ἐνδιαφέρει τί ἔχει παράξει ὁ ὀργανισμός σοῦ βρέ ἀδερφέ!

Τά (ἐξ' ἀρχῆς ἀπαράδεκτα) «προνόμια ἐλευθερίας» ἔχουν νόημα ὕπαρξης μόνο μέ τεχνητούς διαχωρισμούς. Μεγαλύτερη ἀνοσία μέ ἐμβολιασμό - μικρότερη ἀνοσία μέ νόσηση. Ὑπεύθυνοι πολῖτες - ἀνεύθυνοι πολῖτες. Ἄξιοι νά μπαίνουν σέ μουσεῖα καί θέατρα - ἀνάξιοι νά μπαίνουν σέ αὐτά. Ἄξιοι νά ἐργάζονται - ἀνάξιοι νά ἐργάζονται (ἀκόμα καί ἄν κάνουν τέστ). Ἄξιοι γιά νά πάρουν γεύση «κανονικότητας» - ἄξιοι γιά χαράτσι πείνας τῶν 100 εὐρώ.

Καί τά δίπολα αἰσχίστου εἴδους ὁλοένα καί αὐξάνονται.

Παραλογισμός καί στούς ἐμβολιασμένους
Ἐντωμεταξύ, αὐτή ἡ ἀπολυταρχική νοοτροπία (ἀσφαλῶς καί) δέν πρόκειται νά περιοριστεῖ μόνο στούς ἀνεμβολίαστους, ἄλλα ἐπεκτείνεται καί στούς ἐμβολιασμένους. Ἡ ἀπόφαση τῆς κυβέρνησης Μητσοτάκη νά ἀντιμετωπίζονται ὡς ἀνεμβολίαστοι οἱ ἄνω τῶν 60 πού δέν ἔχουν κάνει τήν τρίτη δόση ἐμβολίου (μετά τό πέρας ἑπταμήνου ἀπό τή δεύτερη), ἀποκαλύπτει ἕνα τραγελαφικό παράδοξο πού ἀποδεικνύει τό μέγεθος τῆς παράνοιας.

Τά ἴδια ἄτομα πού δέν θά μποροῦν νά εἰσέλθουν σέ ἐσωτερικούς χώρους καί θά εἶναι ἀναγκασμένα νά ὑποβάλλονται σέ rapid test γιά νά ἐργαστοῦν, γιά τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση θεωροῦνται ἀκόμα ἐμβολιασμένοι. Γιά τήν ΕΕ τό πιστοποιητικό ἐμβολιασμοῦ (δύο δόσεων) ἔχει ἰσχύ ἑνός ἔτους. Ἄλλα γιά τήν κυβέρνηση ὅλοι οἱ ἄνω τῶν 60 πού δέν κάνουν τρίτη δόση εἶναι... ἀνεμβολίαστοι. Φαίνεται πώς το Μαξίμου φέρεται πιό... ὑπεύθυνα.

Βλέπουμε λοιπόν, πώς ἡ κυβέρνηση Μητσοτάκη ἔχει μιά γενικότερη... τάση νά ρίχνει τίς ἡμερομηνίες λήξης πρός τά κάτω, τόσο γιά ἀνεμβολίαστους (νοσήσαντες) - ὅσο καί γιά ἐμβολιασμένους. Γιά ὅσες ἀποφάσεις παίρνονται, φαίνεται πώς ἡ κοινή λογική μας ἔχει ἐγκαταλείψει πρό πολλοῦ. Τεχνητές ἀποφάσεις, μοιράζουν τεχνητά «προνόμια» καί ὁρίζουν τεχνητές ἡμερομηνίες λήξης....

2 σχόλια:

  1. ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ 3 "ΕΜΒΟΛΙΑ" ΜΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΑ;;;;;

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. ΣΕ ΠΡΟΑΣΤΙΟ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΛΙΓΟΙ ΦΟΡΟΥΣΑΝ ΜΑΣΚΑ! ΑΡΑ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ!

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.