5 Δεκ 2021

«Αὐτός δέν εἶναι ποιμένας, ἀλλά “κλέφτης”»

Γράφει ὁ Μητροπολίτης Ἀντινόης Παντελεήμων
Σεβασμιώτατοι Ἅγιοι Ἀδελφοί, μέλη τῆς Ἁγίας καὶ Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος,
Λυπᾶμαι ποὺ Ἀρχιερεῖς ἔφθασαν στὸ σημεῖο νὰ ἀπειλοῦν καὶ νὰ καταδιώκουν τοὺς εὐλαβεῖς ἱερεῖς καὶ εὐσεβεῖς πιστοὺς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας.
Ὁ ποιμένας ὀφείλει νὰ καλεῖ τὸν κάθε ἄνθρωπο καὶ ΟΧΙ νὰ τὸν διώχνει ἢ νὰ ἀπειλεῖ καὶ νὰ φοβερίζει μὲ στέρηση μισθῶν. Αὐτὸς δὲν εἶναι ποιμένας, ἀλλὰ “κλέφτης”, ὅπως τὸν χαρακτηρίζει στὸ Ἱερὸ Εὐαγγέλιο ὁ ἴδιος ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός, ὁ Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ. Οἱ γνήσιοι ποιμένες τῆς Ἐκκλησίας θυσιάζονται... γιὰ τὸ ποίμνιό τους.

Στοὺς πρώτους αἰῶνες εἴχαμε τοὺς Ρωμαίους Αὐτοκράτορες καὶ τὴν Ρωμαϊκὴ ἐξουσία ὡς διῶκτες τῶν Χριστιανῶν. Ἐπακολούθησαν οἱ αἱρετικοὶ ὅλων τῶν ἐποχῶν, ποὺ καταδιώκουν τοὺς Ὀρθοδόξους. Κατόπιν, ἐπακολούθησε ἡ Ὀθωμανικὴ Τουρκοκρατία, ποὺ πίεζε ἀφόρητα τὸν Ἑλληνικὸ Λαὸ νὰ ἐξισλαμισθεῖ. Στὶς ἀρχὲς τοῦ 20οῦ αἰῶνος παρουσιάστηκε τὸ ἀντιχριστιανικὸ πολιτικὸ σύστημα τοῦ Κομμουνισμοῦ.

Σήμερα, δυστυχῶς, καὶ μετὰ λύπης μου τὸ γράφω, ἔχομε κάποιους Ἀρχιερεῖς ποὺ ὄχι μόνον ἐναντιώνονται στὴν ἐλεύθερη βούληση – συνείδηση τῶν πιστῶν, ἀλλὰ καὶ τοὺς κατατρέχουν. Μιλοῦν γιὰ ἀγάπη καὶ ἀνθρώπινα δικαιώματα, ἀλλὰ δὲν σέβονται καὶ καταπατοῦν τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα τῶν κληρικῶν καὶ τῶν πιστῶν τους!

ΦΥΣΙΚΑ καὶ πρέπει νὰ προσέχουμε. ΦΥΣΙΚΑ καὶ πρέπει νὰ τηροῦνται τὰ ὑγειονομικὰ μέτρα (ἀποστάσεις, μάσκες, ράπιντ ἢ μοριακὰ τέστ), ἀλλὰ ΟΧΙ ὑποχρεωτικὸ ἐμβολιασμό. ΟΧΙ ΑΠΕΙΛΕΣ! ΟΧΙ ΚΑΤΑΔΙΩΞΕΙΣ! Ὑπάρχουν ἄλλα χριστιανικὰ μέτρα καὶ συμπεριφορὲς ποὺ μποροῦν νὰ χρησιμοποιηθοῦν.

Ὁ κάθε Ἕλληνας πολίτης, κληρικὸς ἢ λαϊκός, εἶναι ἐλεύθερος νὰ ἀποφασίσει γιὰ τὸν ἑαυτόν του. Δὲν πρέπει νὰ λησμονοῦμε τὴν διδαχὴ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου, ποὺ λέγει ὅτι “δὲν λάβαμε πνεῦμα δουλείας, ἀλλὰ πνεῦμα ἐλευθερίας”.

Δὲν εἶναι ἔργο τῶν Ἀρχιερέων νὰ ἀπειλοῦν τοὺς συλλειτουργοὺς ἱερεῖς μὲ διακοπὴ μισθοδοσίας, λὲς καὶ τοὺς πληρώνουν ἀπὸ τὴν τσέπη τους!!!, ἢ τοὺς μοναχοὺς καὶ πολὺ περισσότερο τοὺς πιστούς.

Ἔργο τῶν Ἀρχιερέων εἶναι τὸ κάλεσμα ὅλων σὲ μετάνοια καὶ στὴν ἐνάρετη ζωή. Ὁ Ἀρχιερέας ὀφείλει νὰ εἶναι ἡ ζωντανὴ εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ.

Ἐξ ἄλλου, εἶναι γνωστὴ ἡ βιοτή, τὸ φιλόδοξο καὶ φιλάργυρο ὁρισμένων ὑπερμάχων τοῦ ἐμβολιασμοῦ. Ἀλλά, δὲν εἶναι τῆς ὥρας αὐτὸ τὸ ζήτημα.

Οἱ Ὀρθόδοξοι πιστοὶ πιέζονται ἀπὸ τὸ ἐπίσημο Κράτος, γιὰ νὰ ἐμβολιαστοῦν. Γιατί ΔΕΝ πιέζονται καὶ οἱ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ, ποὺ εἰσβάλλουν παράνομα καὶ ἀνεξέλεγκτα μέσα στὴν Πατρίδα μας, τὴν Ἑλλάδα, καὶ ποὺ μὲ πολὺ ἀγάπη τόσο τοὺς φιλοξενοῦμε;;;

Ποῦ εἶναι αὐτοὶ οἱ Ἀρχιερεῖς; ποῦ εἶναι οἱ πολιτικοί, νὰ μιλήσουν καὶ νὰ βροντοφωνάξουν;;; Γιατί δὲν μιλᾶ ἡ Ἁγία καὶ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος νὰ ἐμβολιαστοῦν καὶ οἱ λαθρομετανάστες!!! Γιατί δὲν μιλοῦν γιὰ τὶς χιλιάδες ἐκτρώσεις, ποὺ εἶναι ἡ αἰτία θανάτων τόσο ἀθῴων πλασμάτων;;; Γιατί δὲν μιλοῦν ἐναντίον τῶν ἀντιχριανικῶν ὀργανώσεων, ὅπως εἶναι ἡ Μασονία, τὰ Ρότερυ, τὰ Λάϊονς, Παγκοσμιοποίηση καὶ Οἰκουμενισμός;;; Γιατί δὲν ἔχουν τὸ σθένος νὰ λύσουν τὸ πρόβλημα τὸ Ἡμερολογιακό, ποὺ ἀποξένωσε ἔστω καὶ μία μικρὴ μερίδα τοῦ Λαοῦ;;;

Ὡς πρὸς τὸ ζήτημα, ἐὰν θὰ πρέπει νὰ θεωρεῖται κανεὶς ΕΚΤΟΣ Ἐκκλησίας, ἢ ὡς ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ, ἢ ὡς ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΟΣ, ἤ ὡς ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ, ἢ ὡς ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΟΣ, ἤ ὡς ΑΔΕΛΦΟΚΤΟΝΟΣ, ἤ ὡς ΜΗ ΑΓΑΠΩΝ ΤΟΝ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟ ΤΟΥ, ἐπειδὴ δὲν ἔχει ἐμβολιαστεῖ!

Ἐκεῖνος ὁ Ἀρχιερέας ποὺ ἐκστομίζει τέτοιες βλασφημίες, ΔΕΝ γνωρίζει τὴν Ὀρθόδοξο Ἐκκλησιολογία. Αἱρετικὸς εἶναι αὐτὸς ποὺ πρεσβεύει λανθασμένο πιστεύω ὡς πρὸς τὴν Χριστιανικὴ Πίστη. Σχισματικὸς εἶναι ἐκεῖνος ποὺ διαφωνεῖ ὡς πρὸς τὴν διοίκηση τῆς Ἐκκλησίας.

Ἡ Ἐκκλησία δὲν εἶναι περιουσία τῶν Ἀρχιερέων, δηλαδὴ τῆς μανούλας ἢ τῆς γιαγιᾶς τους! Ξεχνοῦν ὅτι καὶ αὐτοὶ οἱ ἴδιοι πληρώνονται ἀπὸ τὸν Ἑλληνικὸ Λαό.

Ὑπάρχουν διακεκριμένοι γιατροί, ποὺ εἶναι οἱ πιὸ κατάλληλοι νὰ πείσουν τοὺς πιστούς.

Λυπᾶμαι, εἰλικρινὰ λυπᾶμαι, ποὺ Ὀρθόδοξοι Ἀρχιερεῖς ἔφθασαν στὸ σημεῖο αὐτό. ΝΤΡΟΠΗ τους!!!

Εὔχομαι, νὰ ἔχουμε ὅλοι εἰλικρινῆ μετάνοια.

Νὰ προσέχουμε! Νὰ προσέχουμε! Νὰ προσέχουμε! Καὶ ὁ καθένας, ἂς ἀναλάβει τὴν εὐθύνη του, ὡς ἐλεύθεροι πολίτες.

Μὲ σεβασμὸ καὶ εἰλικρινῆ ἀγάπην Χριστοῦ.

Κάλυμνος, 24 Νοεμβρίου, 2021

1 σχόλιο:

  1. Πάντως, απ' όσους ρασοφόρους πατάνε ταυτοχρόνως σέ δύο βάρκες αυτός παίρνει τό πρώτο βραβείο!

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.