15 Οκτ 2021

Νέα στοιχεῖα ἀπό τήν Βρετανία: Τό 70% τῶν θανάτων Covid-19 εἶναι ἐμβολιασμένοι!

Νέο σόκ γιά τήν ἀποτελεσματικότητα τῶν ἐμβολίων Covid-19 ἀποτελοῦν τά στοιχεῖα πού δημοσίευσε προσφάτως ἡ βρετανική κυβέρνηση καί τό Public Health England, καθώς παρατηρεῖται πώς ὁλοένα καί περισσότεροι ἐμβολιασμένοι βρίσκονται θετικοί στόν κορωνοϊό, ἀλλά καί πεθαίνουν.
Τά στοιχεῖα ἀφοροῦν τίς ἑβδομάδες ἀπό 2 Αὐγούστου ἕως 12 Σεπτεμβρίου τοῦ 2021 καί τά ἀνέλυσε ὁ γενικός γιατρός... Παντελής Οἰκονόμου.
Ὅπως φαίνεται στόν παραπάνω πίνακα, σέ αὐτό τό διάστημα προστέθηκαν 154.441 ἐμβολιασμένοι μέ θετικό τέστ, ἐνῶ οἱ ἀντίστοιχοι μή ἐμβολιασμένοι ἦταν 106.303, δηλαδή οἱ 3 στούς 5 θετικούς ἦταν ἐμβολιασμένοι, ἀπόδειξη τῆς ἀποτυχίας τοῦ ἐμβολίου νά προστατέψει ἀπό τή λοίμωξη. Τό ποσοστό τῶν θετικῶν ἐμβολιασμένων ἐπί τοῦ συνόλου αὐξήθηκε σταδιακά ἀπό 38% σέ 42%, 46% καί 49% καί συνεχῶς αὐξάνεται.

Ὅλοι αὐτοί πού ἔχουν ἀποκτήσει τό δικαίωμα-προνόμιο νά κινοῦνται ἐλεύθερα χωρίς ἰδιαίτερους περιορισμούς, εἶναι πιθανοί μελλοντικοί ὑπερμεταδότες. Ἄρα ἕνα ἀπό τά βασικά ἐπιχειρήματα γιά τόν ἐμβολιασμό, ἡ προστασία ἀπό τόν ἰό καί ἡ κοινωνική εὐθύνη γιά τήν μή μετάδοση σέ ἄλλους, ἀκυρώνεται.

Τό χειρότερο ὅμως ἔρχεται ἀπό τά στοιχεῖα γιά τούς θανάτους. Ἕνα βασικό ἐπιχείρημα γιά τόν ἐμβολιασμό, πού ἀφοροῦσε τήν ἤπια νόσηση καί τήν προφύλαξη ἀπό τόν θάνατο, ἐπίσης καταρρίπτεται. Μέσα σέ αὐτές τίς 6 ἑβδομάδες, ἔχουν προστεθεῖ 1291 θάνατοι ἐμβολιασμένων, ἐνῶ οἱ μή ἐμβολιασμένοι εἶναι μόλις 469, ὅπως δείχνει ὁ παρακάτω πίνακας.
Ἐπίσης, σύμφωνα μέ ὅσα τονίζει ὁ γιατρός Π.Οικονόμου τό ποσοστό τῶν ἐμβολιασμένων πού πέθαναν μέ COVID ἀνεβαίνει συνεχῶς καί πλέον εἶναι στό 70%, ἐπί τοῦ συνόλου, ἔναντι 65% πρίν ἀπό 6 ἑβδομάδες, καί εἴμαστε ἀκόμα στό φθινόπωρο. Τά νεότερα στοιχεῖα δείχνουν ἀκόμα μεγαλύτερο ποσοστό, ὅπως φαίνεται στόν πίνακα τοῦ νέου ὀργανισμοῦ UK Health Security Agency (UKHSA), ἀντί τοῦ Public Health England.
Ἡ μεγαλύτερη εὐπάθεια τῶν ἐμβολιασμένων στίς μεταλλάξεις, δικαιολογεῖται καί ἀπό τά εὑρήματα πρόσφατης ἔρευνας ἀπό τήν Καλιφόρνια. Οἱ θετικές περιπτώσεις Covid-19 στούς ἐμβολιασμένους, ὀφείλονται σέ ἀνθεκτικά στελέχη (beta, gamma, delta, epsilon καί lambda) πού φέρουν μεταλλάξεις-κλειδιά, οἱ ὁποῖες μειώνουν τήν ἱκανότητα τῶν ἀντισωμάτων νά τά οὐδετεροποιοῦν.


Ἐπίσης ἡ ἔρευνα συμπεραίνει ὅτι ἡ συχνότητα τῶν ἀνθεκτικῶν στελεχῶν συνδέεται μέ τή συχνότητα των ἐμβολιασμῶν σέ ἕνα πληθυσμό, ἑπομένως οἱ ἐμβολιασμοί μᾶλλον προκαλοῦν μεταλλάξεις ἤ ἐνισχύουν μεταλλάξεις, πού εἶναι ἀνθεκτικές στούς ἐμβολιασμούς.

Τήν ἴδια ὥρα σε ὅτι ἀφορᾶ τούς θανάτους καί τίς παρενέργειες μετά ἀπό ἐμβολιασμό κατά τοῦ κορωνοϊοῦ, καθώς ὁ καταγεγραμμένος ἀριθμός τῶν σχετιζόμενων θανάτων στό Ἡνωμένο Βασίλειο μέσῳ τῆς κίτρινης κάρτας μέχρι τίς 15/9/21 εἶναι 1.651 καί τῶν παρενεργειῶν 1.205.544.
pronews

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.