1 Σεπ 2021

Τριπλῆ ἀστοχία τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου
Το Δελτίο Τύπου (ΔΤ) τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου (ΔΙΣ) τῆς 26ης λήγοντος Αὐγούστου ἐμφανίζει τρεῖς ἄστοχες ἐνέργειες τῶν μελῶν της. Ἡ πρώτη εἶναι μὲ τὸ θέμα τοῦ Μητροπολίτου Θήρας κ. Ἐπιφανίου. Κατὰ τὸ ΔΤ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἱερώνυμος ἔθεσε ὑπόψη τῶν μελῶν τῆς ΔΙΣ ἐπιστολὴ παραίτησης τοῦ Σέβ. Θήρας. Κατόπιν εἰσηγήσεώς του ἡ ΔΙΣ ἐπιφυλάχθηκε νὰ... ἀποφανθεῖ «ἀφότου» (sic) ὁ Μακαριώτατος ἐπικοινωνήσει προσωπικὰ μὲ τὸν Μητροπολίτη Θήρας. ΜΕΤΑ τὴ λήξη τῆς συνεδρίας ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἐπικοινώνησε μὲ τὸν ἐν λόγῳ Μητροπολίτη, ὁ ὁποῖος ἀρνήθηκε ὅτι ὑπέγραψε ἐπιστολὴ παραίτησης καὶ αὐθημερὸν ἀπέστειλε ἐπιστολή, μὲ τὴν ὁποία καὶ γραπτῶς ἐπιβεβαίωσε τὴ διάψευσή του. Κατόπιν αὐτοῦ ἡ ΔΙΣ ἀποφάσισε νὰ ἀποστείλει τὴν, κατὰ τὸν Μητροπολίτη Θήρας, πλαστὴ ἐπιστολὴ γιὰ νὰ προσφύγει στὴ Δικαιοσύνη, ὅπως ὁ ἴδιος ζήτησε. Παράλληλα θεώρησε τὸ θέμα λῆξαν.

Η ἐπιστολὴ παραίτησης τοῦ Μητρ. Θήρας προκάλεσε σάλο. Ἡ ἀστοχία ἔγκειται στὸ ὅτι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος θὰ ἔπρεπε, ὅπως ἔκανε ὁ ἴδιος παλαιότερα καὶ ὅλοι οἱ προηγούμενοι Ἀρχιεπίσκοποι, ὅταν ἔλαβε τὴν ἐπιστολὴ τοῦ Σέβ. Θήρας νὰ ἐπικοινωνήσει μαζί του ΠΡΙΝ ἀπὸ τὶς συνεδριάσεις τῆς ΔΙΣ. Ἔτσι θὰ ξεκαθάριζε ἐγκαίρως τὸ ζήτημα δὲν θὰ τὸ ἔφερνε στὴν Ἱερὰ Σύνοδο καὶ δὲν θὰ προκαλεῖτο σάλος, μὲ δηλητηριώδη ὑπονοούμενα καὶ μὲ ἐκμετάλλευση τοῦ θέματος ἀπὸ ἐπαγγελματίες ὑβριστὲς καὶ ὑμνολόγους, ἀναλόγως τῆς περίστασης...

Η δεύτερη ἀστοχία τῆς ΔΙΣ ἦταν ἡ διαδικασία ποὺ ἀκολούθησε γιὰ τοὺς Μητροπολῖτες Κυθήρων κ. Σεραφεὶμ καὶ Αἰτωλοακαρνανίας κ. Κοσμᾶ. Τοὺς προετάθη νὰ ὑπογράψουν δήλωση, ἡ ὁποία ὅσο ἤπια γραμμένη καὶ ἂν εἶναι – ὅπως ἰσχυρίστηκαν Συνοδικοὶ Μητροπολῖτες – φέρνει στὸ νοῦ τὴν Ἱερὰ Ἐξέταση καὶ τὶς δηλώσεις μετανοίας, ποὺ ἐπέβαλλε τὸ σοβιετικὸ καθεστὼς στοὺς διωκόμενους ἀπὸ αὐτό.

Παρατίθεται ἡ προταθεῖσα διὰ τοῦ Ἀρχιγραμματέως τῆς ΙΣ πρὸς τοὺς δύο Ἀρχιερεῖς δήλωση, γιὰ νὰ κρίνει ὁ ἀναγνώστης τὴν «ἠπιότητά» της:

«Ἔχοντας πλήρη συνείδηση τῶν ἀρχιερατικῶν μου ὑποχρεώσεων καὶ πρὸς ἄρσιν πάσης παρεξηγήσεως κατόπιν τῶν ὅσων διημείφθησαν ἐνώπιον τῆς συνεδριαζούσης Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Τετάρτης 25ης Αυγούστου 2021 δηλῶ τὴν πλήρη ὑπακοή, συμμόρφωση καὶ ἐναρμόνιση τῆς ἐλαχιστότητός μου πρὸς τὶς ἑκάστοτε Συνοδικὲς ἀποφάσεις καὶ τὴν πρόθυμη συνεργασία μου μετὰ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος χωρὶς οὐδεμία διαφοροποίηση».

Σημειώνεται ὅτι οὐδέποτε, στὰ 180 χρόνια τοῦ Αὐτοκεφάλου της Ελλαδικῆς Ἐκκλησίας, ἔχει τεθεῖ τέτοιου περιεχομένου δήλωση πρὸς ὑπογραφὴ ἀπὸ Ἱεράρχες. Καὶ γιατί δὲν δίδεται νὰ τὴν ὑπογράψουν ΟΛΟΙ οἱ Μητροπολῖτες, μὲ πρῶτο τὸν Ἀρχιεπίσκοπο;... Θὰ γίνουν ἔτσι ΟΛΟΙ νομιμόφρονες.... Δὲν θὰ ὑπάρχει πλέον Ἐπισκοπικὴ συνείδηση, θὰ ὑπάρχει μόνο νομιμοφροσύνη... Σημειώνεται ὅτι ὁ σημερινὸς Ἀρχιεπίσκοπος, ὡς Μητροπολίτης Θηβῶν, εἶχε διαφωνήσει καὶ διαχωρίσει τὴ θέση του ἀπὸ ἀποφάσεις τῆς ΔΙΣ, μέχρι καὶ ἀπειλώντας μὲ σχίσμα, εἶχε δὲ ἀποχωρήσει ἀπὸ τὴ συνεδρίαση τῆς Ἱεραρχίας τοῦ 2006, κατὰ τὴν ἐκλογὴ τοῦ Μητροπολίτου Κορίνθου, κάνοντας ἀρνητικὲς δηλώσεις γιὰ τὸν τότε Ἀρχιεπίσκοπο καὶ τὴν Ἱεραρχία.

Οἱ Μητροπολῖτες διώκονται γιὰ τὴν «ἀνυπακοή» τους στὴν ἐντολή της ΔΙΣ νὰ τελεστεῖ ἡ τελετὴ τῆς Ἀναστάσεως, τὸν περασμένο Μάιο, στὶς 9 τὸ βράδυ ἀντὶ τοῦ μεσονυκτίου καὶ νὰ μὴν τελεστεῖ ὁ Ἀναστάσιμος Ορθρος. Σημειώνεται ὅτι πολλοὶ – καὶ Συνοδικοὶ – Μητροπολῖτες δὲν ἀκολούθησαν τὴν ἐντολὴ τῆς ΔΙΣ... Ἁπλῶς, κατὰ Συνοδικὸ Μητροπολίτη, αὐτοὶ δὲν φανέρωσαν τὴν παρεκτροπή τους...

Μετά τὶς ἐξηγήσεις ποὺ ἔδωσαν οἱ δύο Μητροπολῖτες στὴν ΔΙΣ ἡ ὑπόθεση θὰ ἔπρεπε νὰ τεθεῖ στὸ Ἀρχεῖο, ὅπου καὶ θὰ πάει μετὰ τὶς ἀνακρίσεις ποὺ θὰ διεξαχθοῦν, ἀφοῦ δὲν ὑπάρχει οὐσιαστικὸ παράπτωμα... Ἡ τρίτη ἀστοχία εἶναι ὁ ὁρισμὸς τοῦ Μητρ. Ἀλεξανδρουπόλεως ὡς ἀνακριτοὺ τοῦ Μητρ. Κυθήρων. Δηλαδὴ μεταξὺ Ἀλεξανδρουπόλεως καὶ Κυθήρων δὲν ὑπῆρχε ἄλλος Μητροπολίτης νὰ ἀναλάβει τὴν ἀνάκριση;... Ὁ ὁρισμὸς αὐτὸς προκαλεῖ εὔλογες ἀπορίες καὶ ἀφήνει περιθώρια γιὰ σκέψεις ἀρνητικὲς περὶ τῆς ἐπιλογῆς.

Πέραν αὐτῶν, τὸ γραφὲν στὸ ΔΤ τῆς ΔΙΣ ὅτι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος «εὐχαρίστησε τὰ Συνοδικὰ Μέλη γιὰ τὴν πρόθυμη συμβολή τους στὸ ὁμόφωνο τῶν ἀποφάσεων» δὲν συνιστᾶ διαδικασίες Συνοδικές. Τὸ νὰ λέγει καὶ νὰ προτείνει ὁ Προκαθήμενος καὶ νὰ συμφωνοῦν ὅλα τὰ μέλη τῆς Συνόδου θυμίζει παπικὴ νοοτροπία, ποὺ ἀκολουθεῖ καὶ ἡ Σύνοδος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Ὁ ἀείμνηστος Μητροπολίτης Ἰωαννίνων Θεοκλητὸς εἶχε δηλώσει στὸν γράφοντα ὅτι ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος εἶναι ἡ μόνη Ὀρθόδοξη ποὺ τηρεῖ τὶς Συνοδικὲς διαδικασίες, ποὺ ὁ κάθε Μητροπολίτης γράφει καὶ λέγει ἐλεύθερα τὴ γνώμη του καὶ κατὰ συνείδηση ψηφίζει καὶ αὐτή του ἡ γνώμη καὶ αὐτὴ ἡ ψῆφος γράφονται καὶ στὰ πρακτικά...

Τώρα, λίγες οἱ συζητήσεις σὲ δημιουργούμενο κλίμα γενικῆς ἀποδοχῆς τῆς γνώμης τοῦ Ἀρχιεπισκόπου.... Ἐπίσης μὲ δύο ἡμέρες συνεδριάσεων τὸν μήνα τῆς ΔΙΣ καὶ στὶς ὑπόλοιπες ἡμέρες νὰ ἀποφασίζει ὁ Ἀρχιεπίσκοπος «κατ’ ἐξουσιοδότησή» Της, ποὺ πάντα ἐκ τῶν ὑστέρων ἐγκρίνει τὰ πεπραγμένα του, τὸ Συνοδικὸ σύστημα εἶναι οὐσιαστικὰ ἀνύπαρκτο. Ἡ εὐθύνη φυσικὰ γιὰ τὴν κατάσταση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος δὲν εἶναι μόνο τοῦ Ἀρχιεπισκόπου. Ἐπιμερίζεται σὲ ΟΛΟΥΣ τοὺς Μητροπολῖτες – μέλη τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.-

2 σχόλια:

  1. Ο ΚΩΡΟΝΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΥΤΥΧΗΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚΑΛΗΦΘΟΥΝ ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ΣΑΠΙΟΙ ΚΑΙ ΟΣΦΥΟΚΑΜΠΤΕΣ ΓΙΑΥΤΟ ΚΑΘΑΡΙΣΑΝ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟ ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΡΥΤΥΧΩΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΛΙΓΟ ΟΙ ΑΝΙΚΑΝΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΠΟΥ ΔΙΩΧΝΟΥΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΚΑΝΟΥΝ ΝΑ ΚΤΥΠΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΧΑΖΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΕΙΛΟΥΝ

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Αστοχία, λέει ο κ.Παπαθανασόπουλος, λίαν διακριτικώς, εσύ αναγνώστη λέγε δόλια αφελφοκτονία! Πώς κανονίζεται; Και αυτό το γνωρίζουν πολύ καλά οι αυτόχειρες!

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.