7 Σεπ 2021

Ἄνθρωπος τοῦ Σημίτη, «παιδί» τοῦ ΕΛΙΑΜΕΠ στήν Πολιτική Προστασία

Ὁ Μητσοτάκης δίνει τά «κλειδιά» τοῦ νέου ὑπουργείου στόν ὑμνητή τῶν Τούρκων καί «παιδί» τοῦ ΕΛΙΑΜΕΠ Χρῆστο Στυλιανίδη
Ἄνθρωπος τοῦ συστήματος Σημίτη, ὑμνητής τοῦ Σχεδίου Ἀνᾶν, ἀγαπημένο παιδί τοῦ ΕΛΙΑΜΕΠ, ὑμνητής τῶν Τούρκων, πολιτικός τόν ὁποῖο ὁ Πρόεδρος τῆς Κύπρου Νικος Ἀναστασιάδης εθεσε στά «ἀζήτητα». Αυτές οἱ ἐκφράσεις χαρακτηρίζουν τόν ἄνθρωπο πού ἔχει προκρίνει ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης ὡς τόν πλέον ἱκανό γιά νά ἀναλάβει τό νεοσύστατο ὑπουργεῖο Πολιτικῆς Προστασίας.

Ὁ Χρῆστος Στυλιανίδης, πρώην ἐπίτροπος τῆς Κύπρου στήν Ε.Ε. γιά τήν ἀνθρωπιστική βοήθεια καί τή διαχείριση.... κρίσεων, ἀναμένεται νά ἀνακοινωθεῖ σήμερα τό πρωί ἀπό τόν κυβερνητικό ἐκπρόσωπο ὡς ὁ νέος ὑπουργός Πολιτικῆς Προστασίας. Μετά τό φιάσκο Ἀποστολάκη, ὀ Κυριάκος Μητσοτάκης προχωρα (ἄν τελικά ἐπαληθευτοῦν οἱ πληροφορίες, πού μέχρι ἀργά χθές τό βράδυ δέν εἶχαν διαψευστεῖ) σέ ἀκόμη ἕνα μεγαλύτερο φιάσκο, τό ὁποῖο μπορεῖ νά ὑπονομεύσει καί τίς σχέσεις Ἑλλάδας καί Κύπρου. Εἶναι πολύ κρίσιμη ἡ περίοδος γιά τά ἐθνικά θέματα τῆς Ἑλλάδας, ὥστε νά μή φωτιστεῖ κατά προτεραιότητα αὐτή ἡ σημαντική πτυχή τῆς συγκεκριμένης ἐπιλογῆς.

Ὁ Χρῆστος Στυλιανίδης εἶναι πολιτικός πού ἔχει προκαλέσει μεγάλες ἀντιδράσεις στήν Κύπρο μέ τίς πράξεις του καί τίς θέσεις τίς ὁποῖες στηρίζει. Ἀντιδράσεις ἀρνητικές ὡς ἐπί τό πλεῖστον, οἱ ὁποῖες τόν ἀκολουθοῦν καθ’ ὅλη τή διάρκεια τῆς πολιτικῆς καριέρας του. Αὐτή ἡ ἀρνητική εἰκόνα πού συνοδεύει τόν ἐκλεκτό του Μεγάρου Μαξίμου σίγουρα δέν εἶναι ἄγνωστη στόν κ. Μητσοτάκη καί στούς περί αὐτοῦ, οἱ ὁποῖοι τόν συμβουλεύουν καί τόν ὁδηγοῦν ἀπό ἀστοχία σέ ἀστοχία καί ἀπό τή μία λάθος ἀπόφαση στήν ἄλλη. Ἡ ἐπιλογή του Χρήστου Στυλιανίδη, ἐφόσον τελικά ἐπαληθευτεῖ, θά προκαλέσει τριγμούς στίς σχέσεις τῆς Ἀθήνας καί τῆς Λευκωσίας.

Ὁ Πρόεδρος τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας Νίκος Ἀναστασιάδης εἶναι ὁ ἄνθρωπος πού, σέ ἀντίθεση μέ ὅσα ζητοῦσε τό «σύστημα τῶν Βρυξελλῶν», δέν πρότεινε τόν Χρῆστο Στυλιανίδη γιά δεύτερη θητεία στήν Ε.Ε. Ὅσοι στήριζαν τόν Στυλιανίδη εἶχαν χρεώσει στόν Πρόεδρο τῆς Κύπρου προσωπικούς λόγους, γιατί, ὅπως ἔγραφαν, ὁ τότε ἐπίτροπος δέν εἶχε στηρίξει τόν Ἀναστασιάδη στό σκάνδαλο μέ τίς «χρυσές βίζες».

Ὑπάρχει ὅμως μία ἄλλη πτυχή πού εἶναι γνωστή στήν Κύπρο γιά ποιόν λόγο εἶναι ἐκτός πολιτικῆς σκηνῆς ὁ Χρῆστος Στυλιανίδης. Ὁ Νίκος Ἀναστασιάδης χρεώνει στόν πρώην ἐπίτροπο τή στάση πού κράτησε τόν Ἰούλιο τοῦ 2017 στό Κρᾶν Μοντανά τῆς Ἐλβετίας, ὅταν ὁ γενικός γραμματέας τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν Ἀντόνιο Γκουτέρες πραγματοποιοῦσε τίς τελικές συναντήσεις, προετοιμάζοντας τό ἔδαφος γιά μία καταληκτική διαπραγμάτευση γιά τήν ἐπίλυση τοῦ Κυπριακοῦ.

Ὁ Χρῆστος Στυλιανίδης, σύμφωνα μέ τίς κακές γλῶσσες, ἤθελε νά τά βρεῖ ἡ Κύπρος μέ τήν Τουρκία καί διαφώνησε μέ τόν Νίκο Ἀναστασιάδη. Αὐτή τή στάση τοῦ χρέωσε ὁ Κύπριος Πρόεδρος καί τόν ἔθεσε στά «ἀζήτητα». Ἡ πρόταση Μητσοτάκη γιά τήν ὑπουργοποίηση Στυλιανίδη, ὅμως, θά προκαλέσει προβλήματα, τά ὁποῖα θά εἶναι δύσκολο νά λυθοῦν. Καί ὅλα αὐτά χωρίς λόγο. Ἡ ἰδιαίτερη συμπάθεια τοῦ Χρήστου Στυλιανίδη πρός τόν τουρκικό παράγοντα ἔγινε φανερή καί κατά τή διάρκεια τῆς θητείας του ὡς ἐπιτρόπου Ἀνθρωπιστικῆς Βοήθειας καί Διαχείρισης Κρίσεων.

Τότε πού ἔδινε χρήματα στούς Τούρκους γιά τό Μεταναστευτικό καί τούς ὑμνοῦσε γιά τήν ἀνθρωπιστική τους στάση: «Ἡ ἀνθρωπιστική βοήθεια τῆς Ε.Ε. γιά τούς πρόσφυγες στήν Τουρκία ἔχει δώσει ἁπτά ἀποτελέσματα, ἀπό τή διευκόλυνση τῆς ἐκπαίδευσης τῶν παιδιῶν μέχρι τήν παροχή πρόσβασης σέ βασικές ὑπηρεσίες γιά εὐάλωτες οἰκογένειες. Ἔχουν ἐπωφεληθεῖ 1.200.000 πρόσφυγες ἀπό τήν ἀνθρωπιστική βοήθεια τῆς Ε.Ε. μέσω τοῦ σημαντικότερου μέχρι σήμερα προγράμματος βοήθειας σέ μετρητά. Ἡ νέα χρηματοδότηση θά μᾶς ἐπιτρέψει νά συνεχίσουμε τή συνεργασία μέ τήν Τουρκία καί τίς ἀνθρωπιστικές ὀργανώσεις, ὥστε νά βοηθήσουμε τούς εὐάλωτους πρόσφυγες καί τίς κοινότητες ὑποδοχῆς τους». Ἡ δήλωση αὐτή τοῦ κ. Στυλιανίδη ἔγινε στίς 14 Μαρτίου 2018, ὅταν ἡ Ε.Ε. ἀποφάσιζε νά δοθοῦν ἐπιπλέον χρήματα στήν Τουρκία γιά νά μπορεῖ ὀ Ερντογάν να ἐργαλειοποιεῖ τίς κατατρεγμένες ἀνθρώπινες ψυχές κατά τό δοκοῦν. Ἔγινε φανερό λίγους μῆνες ἀργότερα, μέ τά γεγονότα στόν Ἐβρο, πῶς ἀκριβῶς χρησιμοποιοῦσε τούς πρόσφυγες ὁ Τοῦρκος πρόεδρος.

Ἀγαπημένο παιδί τοῦ ἐθνομηδενιστικοῦ ΕΛΙΑΜΕΠ, τό ὁποῖο ἔχει «κατακλύσει» τό Μέγαρο Μαξίμου, ὁ Χρῆστος Στυλιανίδης, καί πρόσφατα μέ τήν ἰδιότητα τοῦ ἐπιτρόπου τῆς Ε.Ε. ἀλλά καί παλαιότερα, προωθοῦσε τίς θέσεις του. Στίς 24 Ἰανουαρίου 2019, στό πλαίσιο ἐκδήλωσης τοῦ ΕΛΙΑΜΕΠ, ὁ Χρῆστος Στυλιανίδης παραχώρησε συνέντευξη στόν γενικό διευθυντή τοῦ ΕΛΙΑΜΕΠ, δρα Θάνο Ντόκο. Στόν ἴδιο Θάνο Ντόκο πού ἀπό τό 2020 κατέχει τή θέση τοῦ συμβούλου Ἀσφαλείας τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη.

Στίς 22 Μαΐου τοῦ 2003 ἀλλά καί στήν 1η Μαρτίου τοῦ 2004 τό ΕΛΙΑΜΕΠ διοργάνωσε ἐκδήλωση στήν Ἀθήνα μέ τόν Χρῆστο Στυλιανίδη, πρώην ἐκπρόσωπο Τύπου τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας ἐπί Βασιλείου καί κυριότερο ἐκφραστή τοῦ ἐνδοτισμοῦ στήν Κύπρο γιά τό ζήτημα αὐτό. Νά θυμίσουμε ὅτι εἶχε δημιουργηθεῖ σάλος στήν Κύπρο σχετικά μέ τίς χρηματοδοτήσεις τῆς ἐκστρατείας ὑπέρ τοῦ «ναί» στό Σχέδιο Ἀνᾶν ἀπό τό γραφεῖο προγραμμάτων τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν (Office for Project Services – UNOPS). Ο Χρῆστος Στυλιανίδης, ὁ ὁποῖος ἦταν καί ἐπικεφαλῆς τῆς Κίνησης Πολιτικοῦ Ἐκσυγχρονισμοῦ, παραδέχτηκε δημόσια πώς χρηματοδοτήθηκε μέ 50.000 εὐρώ ἀπό τήν UNOPS.

1 σχόλιο:

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.