1 Αυγ 2021

Γέρων Γρηγόριος: Ἀντιστρέψαμε πλήρως τὴν πνευματικὴ ἀντιμετώπιση. Στηρίξαμε ὁλοκληρωτικὰ τὶς ἐλπίδες μας στὴν ἐπιστήμη. Γι' αὐτὸ ἡ ἀρρώστια παραμένει.

Ἱερομονάχου Γρηγορίου (2021), Μὲ πίστη καὶ μετάνοια. Ἅγιον Ὅρος: Ἱερὸν Κουτλουμουσιανὸν Κελλίον Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου
Ὁ μέγας Βασίλειος μᾶς προτρέπει: "Σὲ καιρὸ πειρασμοῦ νὰ μὴν καταφεύγουμε σὲ ἀνθρώπινες ἐλπίδες, οὔτε νὰ ἐπιζητοῦμε βοήθεια ἀπὸ ἐκεῖ, ἀλλὰ νὰ ἱκετεύσουμε μὲ δάκρυα καὶ στεναγμούς, μὲ προσευχὴ κοπιαστικὴ καὶ ἀγρυπνία ἀποφασιστική. Διότι βοήθεια στὴν θλίψη του παίρνει ἐκεῖνος ποὺ περιφρονεῖ τὴν ἀνθρώπινη βοήθεια ὡς μάταιη, καὶ στηρίζει τὴν ἐλπίδα του πάνω σ' Ἐκεῖνον ποὺ... μπορεῖ νὰ σώζη, στὸν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό".
Στὴν παροῦσα δοκιμασία δυστυχῶς ἔχουμε ἀντιστρέψει πλήρως τὴν πνευματικὴ ἀντιμετώπιση ποὺ ἐκφράζει τὸ ἀνωτέρω πατερικὸ ἀπόσπασμα. Ἀντὶ νὰ στηρίξουμε τὴν ἐλπίδα σ' Ἐκεῖνον ποὺ μπορεῖ νὰ σώζη' στηρίξαμε ὁλοκληρωτικὰ τὶς ἐλπίδες μας στὴν ἐπιστήμη. Δύσκολα νὰ ἀκουστῆ λόγος γιὰ τὴν ἐπείγουσα ἀνάγκη τῆς μετανοίας, καὶ ἀκόμη δυσκολοτέρα νὰ τὸν ἐφαρμόσουμε. Γι' αὐτὸ καὶ ἡ ἀρρώστια παραμένει, πάρα τὶς παγκόσμιες ἀνθρώπινες προσπάθειες. Ἂν ὁ Κύριος ἐπιβλέψη ἐπὶ τὴν κάκωσιν τοῦ λαοῦ Του, καὶ ἀκούση τὴν προσευχὴ τῶν λίγων ἀφανῶν ἐλεγκτῶν δούλων Του, μπορεῖ νὰ ἕνα νεῦμα Του νὰ ἐξαφανίση τὴν μάστιγα αὐτή. Ἂν ὅμως ἐμεῖς παραμένουμε στὴν ἀμετανοησία μας, τότε ὁπωσδήποτε κάποια ἄλλη πληγή θὰ πάρη τὴν θέση τῆς προηγούμενης. Ὅπως κάνει καὶ ὁ γιατρὸς ποὺ δοκιμάζει ἰσχυρότερο φάρμακο ἐκεῖ ποὺ ἀποτυγχάνει τὸ προηγούμενο.
Διαβάστε ἐδῶ ἄλλο ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ ἴδιο βιβλίο...

1 σχόλιο:

  1. Ευλόγησε γέροντα να προσευχηθούμε όπως λες. Με δάκρια μετανοίας.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.