28 Ιουλ 2021

Δ.Κούβελας: «Ἡ ἐπιδημία δὲν ἀντιμετωπίζεται μὲ ἐμβόλια καὶ lockdown -Δὲν πρόκειται νὰ χτιστεῖ κανένα τεῖχος ἀνοσίας»

«Εἴτε ἐμβολιαστεῖτε εἴτε ὄχι, ὅλοι θὰ κολλήσετε καὶ θὰ μεταδώσετε τὸν ἰὸ» λέει μεταξὺ ἄλλων Δημήτρης Κούβελας, καθηγητὴς Κλινικῆς Φαρμακολογίας στὸ Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καὶ διευθυντὴς τοῦ Ἐργαστηρίου Κλινικῆς Φαρμακολογίας τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς.
«Δεῖτε τί συμβαίνει καὶ στὸ Ἰσραήλ. Οἱ ἐμβολιασμένοι κολλᾶνε καὶ μεταδίδουν. Ἄλλωστε δὲν εἶναι κάτι ποὺ τὸ λέω ἐγώ. Τὸ λένε οἱ ἴδιες οἱ... ἑταιρεῖες» προσθέτει.

«Δὲν πρόκειται νὰ χτιστεῖ κανένα τεῖχος ἀνοσίας»
Ἐρωτηθεῖς γιὰ τὴν προσπάθεια αὐτὴ ποὺ γίνεται στὴ χώρα μας νὰ προχωρήσουν οἱ ἐμβολιασμοὶ γιὰ νὰ μπορέσει νὰ χτιστεῖ τεῖχος ἀνοσίας ἀπέναντι στὸν Covid-19 καὶ στὶς μεταλλάξεις, ὁ Ἕλληνας ἐπιστήμονας ἐκθέτει ἐπιχειρήματα καὶ καταλήγοντας εἶναι σαφής: «Δὲν ὑπάρχει περίπτωση νὰ ὑπάρξει τεῖχος ἀνοσίας», σύμφωνα μὲ συνέντευξη ποὺ ἔδωσε ὁ καθηγητὴς στο zougla.gr

«Ἡ Ἐκκλησία δὲν πρέπει νὰ παίζει παιχνίδια μὲ τοὺς ἐμβολιασμοὺς»
Σχετικὰ μὲ τὴν πρόσφατη δήλωση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἱερώνυμου «ἐδῶ εἶναι τὸ ἐμβόλιο, ἐκεῖ εἶναι ὁ τάφος, διάλεξε καὶ πᾶρε», ὁ Δημήτρης Κούβελας ἐπισημαίνει: «Ἡ Ἐκκλησία δὲν θὰ πρέπει νὰ παίζει τέτοιο παιχνίδι. Κακῶς ἀσχολήθηκε μὲ τὸ θέμα τὸν ἐμβολιασμῶν. Αὐτὲς οἱ δηλώσεις ἀκούγονται ὡς ἀπειλῆ».

«Ἡ μετάλλαξη Δέλτα δὲν μὲ ἀνησυχεῖ»
Ἐρωτηθεῖς γιὰ τὴ μετάλλαξη Δέλτα καὶ γιὰ τὶς αὐξήσεις τῶν εἰσαγωγῶν στὰ νοσοκομεῖα τὸ τελευταῖο διάστημα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ἔκκληση τοῦ ὑπουργοῦ Ὑγείας προκειμένου ὁ κόσμος νὰ ἐμβολιαστεῖ, ὁ καθηγητὴς ἰσχυρίζεται πὼς οἱ μεταλλάξεις δὲν τὸν ἀνησυχοῦν.

«Οἱ ἀπόψεις τοῦ ὑπουργοῦ Ὑγείας δὲν εἶναι ἀντικειμενικὲς»
«Κὰτ΄ ἀρχὰς δὲν ἔχουμε ἀκόμη δεδομένα ὅτι ἡ παραλλαγὴ Δέλτα ἐπικρατεῖ στὴ χώρα. Αὐτὸ ποὺ λέει ὁ ὑπουργὸς πὼς ἐὰν κάποιος πολίτης δὲν εἶναι ἐμβολιασμένος καὶ κολλήσει, εἰδικὰ μὲ τὴ μετάλλαξη, ἀντιμετωπίζει μεγάλο κίνδυνο δὲν εἶναι ἀντικειμενικό. Οἱ ἰοὶ μεταλλάσσονται συνέχεια. Θὰ μᾶς ἀπασχολοῦσε μία μετάλλαξη ἡ ὁποία θὰ ἄλλαζε τὰ συμπτώματα στὸν ἀσθενῆ. Ἡ Δέλτα ἐμφανίζει μεγάλη διασπορὰ ἀλλὰ εἶναι λιγότερο θανατηφόρα. Οἱ μεταλλάξεις γενικὰ εἶναι μία παράμετρος στὴν πανδημία, ἀλλὰ μὲ χαμηλὸ συντελεστὴ βαρύτητας» λέει.

«Γιὰ ποιὸν λόγo δίνουν στὰ παιδιὰ ἕνα σκεύασμα γιὰ τὸ ὁποῖο δὲν εἴμαστε σίγουροι γιὰ τὴν ἀσφάλειά του;»

Ὅσον ἀφορᾶ στοὺς ἐμβολιασμοὺς παιδιῶν, ἐφήβων καὶ ἐγκύων, ὁ Δημήτρης Κούβελας ἐπισημαίνει: «Στὶς μικρὲς ἡλικίες ἀπὸ τὴ διεθνῆ βιβλιογραφία βλέπω ὅτι ἡ νοσηρότητα καὶ ἡ θνητότητα ἀπὸ Covid εἶναι μηδέν. Γιὰ ποιὸν λόγο λοιπὸν νὰ δώσω ἕνα προϊὸν γιὰ τὸ ὁποῖο δὲν εἶμαι σίγουρος οὔτε γιὰ τὴν ἀσφάλεια ἀλλὰ οὔτε καὶ γιὰ τὴ δραστικότητά του σὲ μία ἠλικιακῆ ὁμάδα τῶν ὁποίων τὸ προσδόκιμο εἶναι ἄλλα 70-75 χρόνια; Ἐὰν τοὺς κάνει μία ἀνεπιθύμητη παρενέργεια καὶ τοὺς μειώσει τὸ προσδόκιμο ζωῆς ποιὸς θὰ εὐθύνεται; Σὲ ποιὸν θὰ ἀπολογηθῶ καὶ τί θὰ πῶ; Ἔτσι, λοιπόν, ἀκολουθοῦμε αὐτὰ ποὺ λέει ἡ ἐπιστήμη. Καὶ ἡ ἐπιστήμη λέει πὼς δὲν δίνω φάρμακα χωρὶς ἄμεση ὠφέλεια σὲ παιδιὰ καὶ ἐγκύους. Προστατεύω δηλαδὴ τὰ ἔμβρυα, τὶς νέες γυναῖκες καὶ τὰ νέα παιδιά, ποὺ εἶναι ἡ βασικὴ πνοὴ τοῦ Ἔθνους. Ἡ πλατφόρμα 12-15 ἐτῶν καλῶς ἀνοίγει, διότι σίγουρα μέσα στὰ χιλιάδες αὐτὰ παιδιὰ ὑπάρχουν καὶ κάποια -ἐλάχιστα βέβαια- ποὺ ὄντως κινδυνεύουν ἀπὸ τὸν ἰὸ ἀφοῦ μπορεῖ νὰ ἔχουν ὑποκείμενα νοσήματα, χρόνια νοσήματα. Κάποια ἀπὸ αὐτὰ ἴσως νὰ πρέπει νὰ ἐμβολιαστοῦν».

«Ἂς προσέχουν τί λένε οἱ παιδίατροι ποὺ βγαίνουν στὰ κανάλια»
Σχετικὰ μὲ παιδιάτρους ποὺ προτρέπουν τοὺς γονεῖς νὰ ἐμβολιαστοῦν τὰ παιδιὰ ἄμεσα ἀπαντᾶ: «Συμβουλεύω νὰ ξαναδιαβάσουν τὰ βιβλία τοὺς αὐτοὶ οἱ παιδίατροι. Κανονικὰ οἱ παιδίατροι δὲν πρέπει νὰ δίνουν ἀβέρτα φάρμακα. Αὐτὲς οἱ δηλώσεις γίνονται ἀπὸ συγκεκριμένους παιδιάτρους ποὺ βγαίνουν στὰ κανάλια. Ὁ μέσος παιδίατρος ἀκολουθεῖ τὴ συντηρητικὴ ἄποψη στὰ φάρμακα».

«Γιὰ ποιὸν λόγο νὰ ἐπιβαρύνουμε τοὺς νέους μὲ ἐμβολιασμούς;»
Σὲ ἐρωτήσεις γιὰ τυχὸν παρενέργειες τῶν σκευασμάτων -τωρινὲς καὶ μελλοντικές-, ὁ καθηγητὴς μεταξὺ ἄλλων δίνει ἐξηγήσεις καὶ καταλήγει: «Γιὰ τὸ ἐὰν ὑπάρχουν μελλοντικὲς παρενέργειες δὲν μπορῶ νὰ τὸ ξέρω. Γιὰ αὐτὲς ποὺ γνωρίζουμε σίγουρα εἶναι ἡ θρόμβωση, ἡ βλάβη στὸ ἐνδοθήλιο τῶν ἀγγείων, οἱ φλεγμονὲς στὴν καρδιὰ καὶ ἡ αὐξημένη θρόμβωση στὰ αἰμοπετάλια. Κι ἐδῶ σας ρωτῶ, γιὰ ποιὸν λόγο νὰ ἐπιβαρυνθεῖ ὁ νέος πληθυσμὸς μὲ τέτοιες παρενέργειες;».

Ὅσον ἀφορᾶ στὴν τρίτη δόση τοῦ ἐμβολίου, τονίζει πως «δὲν ὑπάρχουν μελέτες γιὰ τὴν τρίτη δόση καὶ μέχρι νὰ ὑπάρξουν δὲν τὴ συστήνω».

«Ἡ ἐπιδημία δὲν ἀντιμετωπίζεται μὲ ἐμβόλια καὶ lockdown»
«Βασικὸ ἐργαλεῖο γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς ἐπιδημίας εἶναι τὰ μέτρα δημόσιας ὑγείας καὶ ὄχι οἱ ἐμβολιασμοὶ καὶ τὰ lockdown. Αὐτὸ ποὺ κάνουμε στὴ χώρα εἶναι λάθος. Χρειάζεται περίθαλψη στὸ σπίτι. Ἐμεῖς ἀντὶ νὰ δημιουργοῦμε προστασία, δημιουργοῦμε ὑπερμετάδοση» καταλήγει ὁ κ. Κούβελας.

3 σχόλια:

 1. Κοροναϊός: 70χρονος πλήρως εμβολιασμένος, με βαριά πνευμονία σε ΜΕΘ.

  https://www.in.gr/2021/07/28/greece/koronaios-70xronos-pliros-emvoliasmenos-varia-pneymonia-se-meth

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΗΠΑ-CDC: Μάσκα σε κλειστούς χώρους λόγω της «Δέλτα» και για τους πλήρως εμβολιασμένους.

  https://www.naftemporiki.gr/story/1754524/ipa-cdc-maska-se-kleistous-xorous-logo-tis-delta-kai-gia-tous-pliros-emboliasmenous

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Δεν τον εμπιστεύομαι αυτόν τον Κούβελα...για Τσιράκι τον κόβω...Ρολάκι παίζει μου φαίνεται.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.