30 Ιουλ 2021

Ὁ ἥρωας τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ Ἀγῶνα Καπετὰν Σούλιος ἀπ' τὴν Κορυτσὰ

Ἕνας ἀπὸ τοὺς σπουδαιότερους καὶ ἠρωικότερους ἀγωνιστὲς τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ Ἀγῶνα, ποὺ ἀπέβλεπε στὴν ἀπελευθέρωση τῆς Βορείου Ἠπείρου καὶ τὴν ἐνσωμάτωσή της στὴν Μητέρα Ἑλλάδα, ἦταν ὁ Καπετὰν Σούλιος, κατὰ κόσμον Γεώργιος Βασιλείου. Γέννα καὶ θρέμμα τῆς Βορείου Ἠπείρου (γεννήθηκε στὸ Τσιφλίκι Κορυτσᾶς) ὁ Καπετὰν Σούλιος, ἵδρυσε, τότε, δικό του ἀρματωλίκι καὶ ἀνταρτικὸ σῶμα στὴν περιοχὴ Βιγλίστης - Κορυτσᾶς - Μοσχοπόλεως καὶ ἀγωνίστηκε γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς πατρῴας γής, ἀναδειχθεῖς σὲ ἥρωα τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ Ἀγῶνος ἀλλὰ καὶ τοῦ Μακεδονικοῦ. Μάλιστα φέρεται ὅτι πλησίον τοῦ Σκλήθρου Φλωρίνης, ἐξόντωσε σὲ συμπλοκὴ ὁλόκληρη βουλγαρικὴ συμμορία.
Ὁ Καπετὰν Σούλιος μετεῖχε σὲ ὅλες τὶς ἐξεγέρσεις τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ λαοῦ, ἰδίως δὲ σὲ ἐκείνη τοῦ 1914, ὅποτε ἡ Βόρειος Ἤπειρος ἀνεκηρύχθη Αὐτόνομη. Τὸ 1912, ὁ Κορυτσαῖος καπετάνιος, βοήθησε γιὰ τὴν... ἀπελευθέρωση τῆς Κορυτσᾶς ἀπὸ τὸν Ἑλληνικὸ Στρατό. Οἱ ἀγῶνες του, ὅμως, καὶ οἱ θυσίες τῶν παλικαριῶν του, ἀπέβησαν, δυστυχῶς, ἄκαρπες καὶ τὸ ὄνειρό του νὰ δεῖ τὴν Πατρίδα του ἐλεύθερη, κάτω ἀπὸ τὰ φτερὰ τῆς Ἑλλάδος, ἔμεινε ἀνεκπλήρωτο, ἀφοῦ ἡ μαρτυρικὴ καὶ σήμερα Βόρειος Ἤπειρος, ἐξακολουθεῖ νὰ βρίσκεται ὑπὸ τὴν ἐξουσία ἄλλου κράτους. Ἔτσι ἀναγκάστηκε, ἀπογοητευμένος, νὰ ἀποσυρθεῖ καὶ νὰ ἐγκατασταθεῖ στὸν Παπαγιάννη Φλωρίνης, ὅπου καὶ πέθανε τὸ 1927.

Ἡ Ἑλληνικὴ πολιτεία, ὅμως, δὲν τὸν ξέχασε. Ἀνεγνώρισε τοὺς ἀγῶνες του καὶ τὴν προσφορά του γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς Βορείου Ἠπείρου καὶ τὸν τίμησε δεόντως, μὲ τὴν φιλοτέχνηση καὶ τοποθέτηση τῆς προτομῆς του στὴν Φλώρινα καὶ μάλιστα στὴν λεωφόρο Νίκης - νῦν Κῶ/νοῦ Καραμανλή, ποὺ ὁδηγεῖ πρὸς τὴν Κορυτσά. Τὴν δαπάνη γιὰ τὴν προτομὴ τὴν χορήγησε ὁ μεγάλος Κορυτσαῖος ἐθνικὸς εὐεργέτης Μ. Μπάγκας.

Πηγὴ γιὰ τὴν συγγραφὴ αὐτοῦ του κειμένου, εἶναι ἄρθρο τοῦ ἀείμνηστου συγγραφέα Γεωργίου Σημαντήρα, μὲ τίτλο «Καπετὰν Σούλιος», ποὺ δημοσιεύθηκε στὸ ὑπ' ἀριθμ. 103/1971 τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.