27 Ιουλ 2021

Μητσοτάκης: Δὲν ἐπιτρέπεται ἡ ἀμφισβήτηση τῆς ἐπιστήμης - Ὁ κορωνοϊὸς χτυπᾶ πλέον μόνο τοὺς ἀνεμβολίαστους

Σχολιάζει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης
-Ποῦ βασίζεις αὐτὸ ποῦ ὑποστηρίζεις;
-Τὸ εἶπε ἡ «ἐπιστήμη»!
-Ποῦ τὴν ἄκουσες τὴν τάδε πληροφορία;
-Τὸ εἶπαν «στὶς εἰδήσεις»!
Ὅταν ἀκοῦς πρωθυπουργὸ χώρας νὰ μὴν ἐπιτρέπει ἀμφισβήτηση τῆς «ἐπιστήμης», καὶ νὰ ἀναφέρεται σὲ αὐτὴ σὰν νὰ εἶναι μία ἀφηρημένη καὶ ἀόριστη «θεότητα» ποὺ δίνει χρησμοὺς στὰ κράτη, τότε καταλαβαίνεις πὼς ὁδεύουμε πρὸς τὸν... ἀπόλυτο μεσαίωνα.

Εἶναι ὁ ὁρισμὸς τοῦ «ἀπευθύνομαι σὲ πολῖτες ποὺ ἔχουν ἄχυρα στὸ κεφάλι».

Διαχρονικά, ἡ μοναδικὴ ὁδὸς γιὰ τὴν πρόοδο τῆς ἐπιστήμης, εἶναι ἡ ἀμφισβήτηση μεταξὺ ἐπιστημόνων.

Ἀλλιῶς δὲν ὑφίσταται ἐπιστήμη, ἄλλα ἐπιστημονικὴ "θεοκρατία”.

Ἀθεοκρατία, στὴν προκειμένη περίπτωση.

Ἡ - ὑπὸ πολιτικὴ ὁμηρία - ἐπιστήμη γίνεται «τὸ ἀτσάλινο χτένι στὰ χέρια τοῦ ἀντιχρίστου» ὅπως ἔγραφε ὁ Ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς.

Εἶναι νόμος: Ἡ ὑπεργενίκευση εἶναι τὸ ἄλφα τῆς ἀλφαβήτας τοῦ φασισμοῦ.

Ἡ εἴδηση...

«Δὲν ὑπάρχει χῶρος γιὰ διπρόσωπες τοποθετήσεις, ἡ φημολογία δὲν εἶναι ἰδεολογία» τὸ νέο μήνυμα ποὺ ἔστειλε ὁ πρωθυπουργὸς σὲ ὅσους δὲν ἐμβολιάζονται, μὲ ἀφορμὴ τὴν 47η ἐπέτειο ἀποκατάστασης τῆς Δημοκρατίας - «Ἄρνηση στὸ ἐμβόλιο σημαίνει ἄρνηση στὴν ὑγεία»

«Ἡ Δημοκρατία μας εἶναι πιὸ δυνατὴ ἀπὸ ποτέ. Έμεινε ὄρθια ἀπέναντι στὰ κύματα τοῦ λαϊκισμοῦ», τὸ μήνυμα ποὺ ἔστειλε ὁ πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, γιὰ τὴν ἐπέτειο τῶν 47 ἐτῶν ἀπὸ τὴν ἀποκατάσταση τῆς Δημοκρατίας. Προσέθεσε ὅτι στὸν 21ο αἰῶνα δὲν ἐπιτρέπεται ἡ ἀμφισβήτηση τῆς ἐπιστήμης καὶ ὄτι αρνηση στὸ ἐμβόλιο σημαίνει ἄρνηση στὴν ὑγεία.

Σὲ μία περίοδο ποὺ ὁ ἔλεγχος τῆς πανδημίας ἀποτελεῖ στοίχημα γιὰ τὴν κυβέρνηση, ὁ κ.Μητσοτάκης ἐπεσήμανε, μεταξὺ ἄλλων, πώς η «προσωπικὴ συμπεριφορὰ ἀναδεικνύεται σὲ καταλύτη τῆς κοινωνικῆς ἐπιτυχίας, τὸ μήνυμα εἶναι σαφές: Συνεπὴς πολίτης εἶναι ὁ ἐμβολιασμένος πολίτης».

Ἑστιάζοντας στήν προβλεπόμενη ἀνάκαμψη μετὰ τὴν πανδημία, ὁ πρωθυπουργὸς ἐπεσήμανε πως το «τέλος τῆς πανδημίας θὰ σημάνει τὴν ἀρχὴ μίας νέας εὐημερίας. Αὐτῆς, ποὺ θὰ φέρει τὸ Σχέδιο ''Ἑλλάδα 2.0'', αὐξάνοντας τὴν ἀπασχόληση καὶ τὸν δημόσιο πλοῦτο τῆς χώρας».

Εἰδικὴ ἀναφορὰ ἔκανε στὴ σεναριολογία γύρω ἀπὸ τὰ ἐμβόλια καὶ τοὺς ἀρνητὲς τῶν ἐμβολίων: «Ὅταν οἱ εἰδικοὶ προειδοποιοῦν πὼς ὁ κορωνοϊὸς χτυπᾶ, πλέον, μόνον τοὺς ἀνεμβολίαστους, δὲν ὑπάρχει χῶρος γιὰ διπρόσωπες τοποθετήσεις. Ἡ φημολογία δὲν εἶναι ἰδεολογία. Καὶ οἱ ψεύτικοι φόβοι ἀνήκουν σὲ ψεύτικους κόσμους».

Ἀναλυτικὰ τὸ μήνυμα τοῦ πρωθυπουργοῦ γιὰ τὴν ἐπέτειο ἀποκατάστασης τῆς Δημοκρατίας:

Ἡ Ἑλλάδα γιορτάζει, σήμερα, 47 χρόνια δημοκρατικῆς πορείας. Προσθέτει ἔτσι, μία ἀκόμη σελίδα στὸ πιὸ μεγάλο κεφάλαιο πολιτικῆς ὁμαλότητας τῆς Ἱστορίας της. Καί, καθὼς ἡ φετινὴ Ἡμέρα τῆς Δημοκρατίας, συμπίπτει μὲ τοὺς δύο αἰῶνες ἐλεύθερης ζωῆς τοῦ Ἔθνους καὶ μὲ τὰ 40 χρόνια τῆς εὐρωπαϊκῆς του ἐμπειρίας, ἡ πατρίδα μας ἀποκτᾶ τρία ὁρόσημα τῆς δύσκολης διαδρομῆς ποὺ ἔχει διανύσει. Ἀλλὰ καί τρεις πυξίδες για τὴν κατεύθυνση ποὺ καλεῖται νὰ ἀκολουθήσει στὸ σήμερα καὶ τὸ αὔριο.

Ἡ 24η Ἰουλίου εἶναι ἀφιερωμένη στοὺς πρωταγωνιστὲς τῆς ἀντιδικτατορικῆς πάλης. Ταυτόχρονα, ὅμως, εἶναι ἐνταγμένη καὶ στὴ συλλογικὴ συνείδηση ὡς μία σταθερὰ ἀναστοχασμοῦ. Ὠς πεδίο προβληματισμοῦ γιὰ μία καλύτερη ζωή στον παρόντα χρόνο. Καὶ ὡς πυροδότης νέων ἀναζητήσεων γιὰ μία πληρέστερη Δημοκρατία καὶ μία ἀκόμη πιὸ ἀνοιχτὴ κοινωνία. Ἀποτελεῖ, συνεπῶς, ἐπέτειο μὲ ἐπίκαιρα μηνύματα τὸ περιεχόμενο τῶν ὁποίων σταθερὰ ἀνανεώνουν τὰ ζητούμενα τῶν καιρῶν.

Στὰ πολλὰ χρόνια ποὺ κύλησαν ἀπὸ τὸν Ἰούλιο τοῦ 1974, ἡ ἑνότητα τῶν Ἑλλήνων, ἡ προσήλωση στοὺς θεσμούς, οἱ σωστὲς ἐπιλογὲς τῆς κορυφῆς καὶ ἡ ὑπεύθυνη δράση τῆς βάσης ἦταν ποὺ ὁδήγησαν τὴ χώρα μπροστά. Ἀντίθετα, ὅταν οἱ ἀρχὲς αὐτὲς παραβιάστηκαν, ὁ τόπος καθηλώθηκε. Ἔχουμε χρέος, λοιπόν, νὰ τὶς ἐπαναφέρουμε στὸ προσκήνιο ἀξιοποιώντας τὸ ἀπόσταγμα τοῦ παρελθόντος μὲ τὸν δυναμισμὸ τοῦ παρόντος! Εἶναι ὁ δρόμος ποὺ ἐπέλεξε ἡ Ἑλλάδα, ἐδῶ καὶ δύο χρόνια.

Σήμερα, ἡ Δημοκρατία μας εἶναι πιὸ δυνατὴ ἀπὸ ποτέ. Ἐξοστράκισε μὲ δικαιοσύνη τούς σκοτεινοὺς ἐχθρούς της. Ἔμεινε ὄρθια ἀπέναντι στὰ κύματα τοῦ λαϊκισμοῦ καὶ πιστὴ στοὺς κανόνες τοῦ Κοινοβουλευτισμοῦ, τοῦ διαλόγου καὶ τῶν δικαιωμάτων. Τὴν ἴδια ὥρα, κλείνει τὴν πόρτα σὲ κάθε ἐθνικὴ ἀπειλή με τὴν ἰσχυρὴ ἄμυνα καὶ τὴν ἐνεργητική της διπλωματία. Τὴν κρατᾶ, ὡστόσο, ὀρθάνοιχτη στὴν ἀναβάθμιση τοῦ διεθνοῦς ρόλου τῆς χώρας, στὴν ἀνάπτυξη καὶ τὴ συνοχὴ τῆς κοινωνίας της.

Ὕστερα ἀπὸ 47 χρόνια, ὁ συνδυασμὸς τῆς ἐλευθερίας μὲ τὴν ἀτομικὴ ὑπευθυνότητα αναβαπτιστηκε ὡς νικηφόρο δίδαγμα στὴν πολύμηνη μάχη μὲ τὴν πανδημία. Τώρα ὅμως, μᾶς καλεῖ νὰ τὸ μετατρέψουμε σὲ συλλογικὴ στάση γιὰ τὴν ἔξοδο ἀπὸ αὐτήν. Καί, καθὼς ἡ προσωπικὴ συμπεριφορὰ ἀναδεικνύεται σὲ καταλύτη τῆς κοινωνικῆς ἐπιτυχίας, τὸ μήνυμα εἶναι σαφές: Συνεπὴς πολίτης εἶναι ὁ ἐμβολιασμένος πολίτης!

Στὸν 21ο αἰῶνα δὲν ἐπιτρέπεται η ἀμφισβήτηση τῆς ἐπιστήμης καὶ τὰ δεδομένα δισεκατομμυρίων ἀνθρώπων πού ἔχουν ἤδη ἀποδείξει τὴν ἀσφάλεια τῶν ἐμβολίων. Ὅταν, λοιπόν, οἱ εἰδικοὶ προειδοποιοῦν πὼς ὁ κορωνοϊὸς χτυπᾶ, πλέον, μόνον τοὺς ἀνεμβολίαστους, δὲν ὑπάρχει χῶρος γιὰ διπρόσωπες τοποθετήσεις. Ἡ φημολογία δὲν εἶναι ἰδεολογία. Καὶ οἱ ψεύτικοι φόβοι ἀνήκουν σὲ ψεύτικους κόσμους. Ἄρνηση στὸ ἐμβόλιο, συνεπῶς, σημαίνει ἄρνηση στὴν ὑγεία καὶ στὴν πρόοδο τῶν πολιτῶν.

Ἡ Πολιτεία ἐξαντλεῖ κάθε περιθώριο πειθοῦς. Ὀφείλει, ὡστόσο, νὰ προνοεῖ γιὰ τὴν ἑπόμενη μέρα. Νὰ σέβεται τοὺς λιγότερους, χωρὶς ὅμως νὰ στερεῖ ἐλευθερίες ἀπὸ τοὺς πολὺ περισσότερους. Καὶ νὰ τηρεῖ τὸ Σύνταγμα, τὸ ὁποῖο ἀναθέτει σὲ ὅλους τὸ χρέος τῆς κοινωνικῆς καὶ ἐθνικῆς ἀλληλεγγύης. Μόνο ἔτσι τὸ τέλος τῆς πανδημίας θὰ σημάνει τὴν ἀρχὴ μίας νέας εὐημερίας. Αὐτῆς, ποὺ θὰ φέρει τὸ Σχέδιο «Ἑλλάδα 2.0», αὐξάνοντας τὴν ἀπασχόληση καὶ τὸν δημόσιο πλοῦτο τῆς χώρας.

Ἑνωμένοι οἱ Ἕλληνες ὑποδεχόμαστε καὶ φέτος τὴν 24η Ἰουλίου, μετουσιώνοντας τὴν ἐμπειρία σε εθνικὴ αὐτοπεποίθηση καὶ ἐνεργὸ αἰσιοδοξία. Τὰ βήματά μας ὁδηγοῦν, πλέον, μόνο μπροστά. Καὶ οἱ στόχοι μας κοιτοῦν μόνο ψηλά!

7 σχόλια:

 1. Θετικός στον κορωνοϊό ο Άδωνις Γεωργιάδης (που είναι πλήρως εμβολιασμένος).

  https://www.naftemporiki.gr/story/1754066/thetikos-ston-koronoio-o-adonis-georgiadis

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Η κυβέρνηση είναι όργανο τής νέας τάξης πραγμάτων που δέχεται διαταγές μόνο από τά όργανα τού αντιχρίστου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. "... σέβεται", λέει, "τους λιγότερους χωρίς όμως να στερεί ελευθερίες από τους περισσότερους".
  Αντιστράφηκε το σλόγκαν, αφού στην αρχή οι πολλοί υπέφεραν τη στέρηση της ελευθερίας τους για τους λίγους (τους ηλικιωμένους, δήθεν, που εννοείται ότι τους θέλουμε, απλά εντοπίζουμε το άτοπον στα αφηγήματα).

  Ας μετανιώσει όσο είναι καιρός γιατί ίσως και να μην προλάβει. Κριμα θα ναι, κι αυτουνού τη μετάνοια την προσδοκά ο Θεός (άλλο αν κάποιους από εμάς αυτό μας ξεπερνά).
  Α.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ",,, ακόμη και την "επιστήμη" εκείνου του "επιστήμονα" του Καματερού", θα μπορούσε να συμπληρώσει ο πρωθυπουργός. Σε ποιους νομίζει πως μιλάει; Δηλαδή, κάθε ένας καλούμενος ή αυτοαποκαλουμενος επιστήμονας διακονεί πλήρως και ασφαλώς την αποστολή και το έργο της επιστήμης του; Ή με άλλα λόγια, ζούμε σε κόσμο αγγελικό, για να εμπιστευόμαστε ό,τι μας σερβίρεται από τον κάθε "καλοπροαίρετο"; Αφελής, τουλάχιστον, η προτροπή, αν όχι πονηρή!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Όταν ο Αϊνστάιν αμφισβητούσε τον Γαλιλαίο κ.λ. με την θεωρία της Σχετικότητας, αμφισβητούσε την Επιστήμη του τότε καιρού. Όταν η Επιστήμη του σήμερα λέει να περιμένουμε 4 χρόνια για να μάθουμε για τα εμβόλια γιατί δεν το σέβεται; Ντροπή του να μας θεωρεί ηλίθιους!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Και είπε ο Καϊάφας "Συμφέρει τον Λαό ίνα εις απωλεσθεί ...". Και καταδίκασαν τον Ιησού εις θάνατον... Αυτοί όταν μας λένε να εμβολιάσουμε τους νέους και τα παιδάκια δεν κάνουν το ίδιο με τον Καϊάφα ... Αυτή είναι η ηθική τους!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.