20 Μαΐ 2021

Ἀντὶ αἴτησης συγγνώμης ἀπειλὲς

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου
Ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος (ΔΙΣ) ἐξέδωσε στὶς 12 Μαΐου 2021 Δελτίο Τύπου μὲ τὸ ὁποῖο ἐνημερώνει πὼς συνεδρίασε στὶς 11 καὶ 12 Μαΐου 2021 καὶ «προέβη σὲ μία ἐκτενῆ θεώρηση τῶν κατὰ τὴν παρελθοῦσαν Πασχάλιο περίοδο (sic. Σημειώνεται ὅτι ἡ πασχάλιος περίοδος δὲν ἔχει ἀκόμη παρέλθει…) συμπεριφορῶν καὶ πειθαρχίας τῶν παντὸς βαθμοῦ Κληρικῶν, πρὸς τὶς Ἀποφάσεις Αὐτῆς». Προφανῶς ἐννοεῖ τὰ μέτρα τὰ ὁποῖα θέλησε νὰ ἐπιβάλλει γιὰ τὴν Μεγάλη Ἑβδομάδα μὲ τὴν Ἐγκύκλιό Της 3041 (21/4/2021) καὶ πολλοὶ κληρικοὶ δὲν τὰ ἀκολούθησαν. Εἶναι ἐντυπωσιακὸ τὸ ὅτι ἡ ΔΙΣ μέσα σὲ λίγες ὧρες ἔλαβε σοβαρὲς ἀποφάσεις, ἀφοῦ στὶς 12 Μαΐου τὸ πρωὶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἔλειψε γιὰ ὧρες, λόγῳ τῆς ἐπίσημης ὑποδοχῆς τοῦ... πρωθυπουργοῦ τοῦ Μαυροβουνίου....

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καὶ τὰ μέλη τῆς ΔΙΣ δείχνουν ὅτι ἐνοχλήθηκαν ἀπὸ τὴν «ἀπειθαρχία» ποὺ ὑπῆρξε στὶς ἐντολές τους γιὰ τὸ Πάσχα. Εἶναι λυπηρὸ ὅτι οἱ Συνοδικοὶ Ἀρχιερεῖς δὲν ἀντελήφθησαν ὅτι οἱ ἴδιοι προκάλεσαν  τὴν σύγχυση  στὸν κλῆρο καὶ στὸν λαό, ποὺ εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα τὶς γι’ αὐτοὺς «ἐκ προθέσεως διαφοροποιήσεις ἀπὸ τὶς ὁμόφωνες Συνοδικὲς Ἀποφάσεις». Καὶ ἀντὶ νὰ ζητήσουν ταπεινὰ συγγνώμη γιὰ τὴν ἀναστάτωση ποὺ προκάλεσαν, ἐκτίθενται ἀκόμη περισσότερο ζητώντας νὰ τιμωρηθοῦν ὅσοι κληρικοὶ ἀκολούθησαν τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησιολογία...

Ἡ ΔΙΣ, μεταξὺ τῶν ἄλλων, στηλιτεύει τοὺς Μητροπολίτες Κυθήρων καὶ Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας, ὅτι ἀντέδρασαν στὶς ἐντολές Της καὶ ἀποφάσισε νὰ παραπέμψει τὶς πρὸς Αὐτὴν ἐπιστολές τους στὴν Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ ἐπὶ τῶν Δογματικῶν καὶ Νομοκανονικῶν Ζητημάτων γιὰ νὰ ὑποβάλει σχετικὲς εἰσηγήσεις.. Τί περιμένουν τὰ μέλη τῆς ΔΙΣ ἀπὸ τὴν ἐν λόγῳ Ἐπιτροπή; Νὰ ἀποφανθεῖ ὅτι οἱ ἐν λόγῳ Μητροπολίτες κακῶς τήρησαν τοὺς Κανόνες καὶ τὸ Τυπικό τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως ἀναγράφεται στὰ «Δίπτυχα»; Ποιὸς κάνει λάθος, ὁ τηρῶν τὰ «Δίπτυχα», ἢ ὅποιος τὰ παραβιάζει; Κανονικὰ ἡ Ἐπιτροπὴ - ἂν εἶχε τὴν ἁρμοδιότητα - τὸν Ἀρχιεπίσκοπο καὶ τὰ μέλη τῆς ΔΙΣ θὰ ἔπρεπε νὰ παραπέμψει...

Ἀλλὰ γιατί μόνο τοὺς δύο Ἀρχιερεῖς; Ὅπως γράψαμε στὸ προηγούμενο ἄρθρο μας δύο Συνοδικοὶ Ἀρχιερεῖς (Κηφισίας καὶ Γλυφάδας) παραβίασαν τὴν Ἐγκύκλιο, ἀλλὰ καὶ πολλοὶ ἄλλοι ἀκόμη. Μεταξὺ αὐτῶν ὁ στενὸς φίλος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Μητροπολίτης Μαντινείας καὶ Κυνουρίας καὶ οἱ Μητροπολίτες Πειραιῶς, Σάμου, Παροναξίας. Πρὸς τιμὴν του ὁ Μητροπολίτης Μεσογαίας κ. Νικόλαος ἐξέδωσε Ἀνακοίνωση μὲ τὸ πρόγραμμα τῶν χοροστασιῶν του κατὰ τὴν Μεγάλη Ἑβδομάδα. Σὲ αὐτὴν ἀναφέρει ὅτι τὸ βράδυ τοῦ Μεγάλου Σαββάτου θὰ τελέσει μόνο τὴν Παννυχίδα καὶ τὴν τελετὴ τῆς Ἀναστάσεως μὲ τὸ «Χριστὸς Ἀνέστη» καὶ τὸ πρωὶ τῆς Κυριακῆς, ἀπὸ τὶς 5.30, τὸν Ἀναστάσιμο Ὄρθρο καὶ τὴν Θεία Λειτουργία. Ὑπενθυμίζεται ὅτι ἡ Συνοδικὴ Ἐγκύκλιος ἐπέτασσε ἡ Κυριακάτικη Ἀναστάσιμη Θεία Λειτουργία νὰ τελεσθεῖ στὶς 9 τὸ βράδυ τοῦ Μεγάλου Σαββάτου...  

Τὰ πράγματα εἶναι ἀκόμη σαφέστερα στὸ Ἐγκύκλιο Σημείωμα τοῦ Μητροπολίτου Χίου κ. Μάρκου. Μὲ αὐτὸ ἀπευθύνεται στὸν Ἱερὸ Κλῆρο τῆς Μητροπόλεώς του καὶ σημειώνει: «Δία τοῦ παρόντος καὶ κατόπιν προφορικῆς ἐπικοινωνίας ἠμῶν μετὰ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, γνωρίζομεν ὑμὶν ὅτι ἐλάβομεν τὴν κανονικὴν εὐλογίαν Αὐτῆς (Σημ. ὁ τονισμὸς τοῦ γρ.)  ὥστε ἐν τοῖς ὀρίοις τῆς καθ’ ἠμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καὶ Οἰνουσσῶν νὰ τελεσθῇ ὁ ἑορτασμὸς τῆς ζωοφόρου Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου ἠμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ». Καὶ ἀκολουθεῖ τὸ πρόγραμμα. Στὶς 8.15 μ.μ. τοῦ Μεγάλου Σαββάτου ἔναρξη τῆς Παννυχίδος, στὴν συνέχεια «Δεῦτε λάβετε φῶς...» καὶ στὶς 9 μ.μ. ὅλος (Σημ. Τονίζεται στὸ Ἐγκύκλιο Σημείωμα) ὁ Ὄρθρος. Τὸ πρωὶ τῆς Κυριακῆς στὶς 8 θὰ ἀρχίση μετὰ πάσης ἐκκλησιαστικῆς λαμπρότητος ἡ Θεία Λειτουργία τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Κυριακῆς τοῦ Πάσχα, τῆς βασιλίδος καὶ κυρίας ἡμέρας». (Σημ. Τονίζεται στὸ Ἐγκύκλιο Σημείωμα). Ὁ Σεβ. Χίου τέλεσε, ὅπως ἐπεβάλλετο, τὴν Θεία Λειτουργία τὴν Κυριακή τοῦ Πάσχα ἔχοντας «τὴν κανονικὴν εὐλογίαν τῆς ΔΙΣ». Στὴν περίπτωση πρέπει νὰ σχηματισθεῖ φάκελος καὶ γιὰ τὸν ἁρμόδιο, πού ἔδωσε τὴν εὐλογία;...

 Ἄλλο ἄτοπο, ποὺ ὑπάρχει στὸ Δελτίο Τύπου τῆς ΔΙΣ, εἶναι ὅτι ἀποφάσισε «νὰ ἐνεργήσει τὰ δέοντα πρὸς τὴν Ἱ. Ἀρχιεπισκοπὴ γιὰ τὴν περίπτωση Ἱεροῦ Παρεκκλησίου Αὐτῆς, «ὅπου παρατηροῦνται καὶ κατὰ κόρον προβάλλονται πρωτόγνωρες τελετουργικὲς αὐθαιρεσίες». Πρῶτον ἡ ΔΙΣ εἶναι προϊσταμένη Ἀρχὴ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς. Ἑπομένως ἡ Ἀρχιεπισκοπὴ ὀφείλει νὰ ἐπιληφθεῖ τοῦ θέματος καὶ νὰ ὑποβάλλει στὴν συνέχεια τὸν φάκελο στὴν ΔΙΣ. Καὶ δεύτερο. Ἐνῶ κατονομάζει καὶ στηλιτεύει τοὺς Μητροπολίτες Κυθήρων καὶ Αἰτωλοακαρνανίας, ποὺ ἐπιτέλεσαν τὰ ἀρχιερατικά τους καθήκοντα, ἀποκρύπτει τὸ ὄνομα τοῦ κληρικοῦ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, ποὺ διαπράττει «πρωτόγνωρες τελετουργικὲς αὐθαιρεσίες»... Τὰ ὅσα πράττει ἡ ΔΙΣ δικαιολογοῦν τὴν θλιβερὴ πραγματικότητα, ὅτι ἔχει χάσει μεγάλο μέρος τοῦ σεβασμοῦ, τῆς ἐκτίμησης καὶ τῆς ἐμπιστοσύνης κλήρου καὶ λαοῦ...-

8 σχόλια:

 1. Έτσι. Πολύ σωστά αποφαίνεται η ανακοίνωση: "πειθαρχία"! Αυτή είναι η δύναμη, η ευλογημένη αρετή, που συνέχει το σώμα της Εκκλησίας! Ημιανάπαυση, προσοχή! Ό,τι πει ο κατά καιρούς και κατά περίσταση "αλάθητος προϊστάμενος"! Δεν υπάρχουν αποφάσεις, ιεροί κανόνες και τυπικά, παραδεδομένα από αιώνων και από Άγιες Συνόδους. Αυτά καθίστανται καταργήσιμα ανά πάσα στιγμή. Εύκολη υπόθεση. Αναγεννώμενος παπισμός στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Αλλά και πέραν τούτου, αντικειμενικώς, ποιος έχει κότσια να απειλήσει κυριολεκτικά και κυρίως να τιμωρήσει; Άλλα λόγια ν' αγαπιόμαστε. Αν παρέλθει ο φόβος της απειλής του Καίσαρος (αυτό είναι το πρόβλημα και εδώ παίζεται το παιχνίδι), τότε όλοι θα σιωπήσουν εν μιά στιγμή. Και, ω της υπερβάσεως, θα επιστρέψουν στην έκφραση της άπειρης αδελφικής αγάπης προς τους νυν απειλουμένους. Και, δυστυχώς, αυτά δεν είναι υποθέσεις, αλλά είναι δεδομένα και ακριβή αντίγραφα από παρόμοιες περιπτώσεις του παρελθόντος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ο Αρχιεπίσκοπος έγραψε την ιστορία του.
  Μια ιστορία που με την στάση του δίχασε το ποίμνιο και τον κλήρο και κατέλυσε κάθε έννοια συνοδικής λειτουργείας.
  Θα πάρει πολύ χρόνο να επανέλθει στα ήρεμα η εκκλησία και ο μόνος τρόπος είναι να δηλώσουν παραίτηση σχεδόν όλοι οι Ιεράρχες.
  Πράγμα δύσκολο διότι κάποιοι τους κρατούν γερά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Και πάλι μίλησε σωστά ο κ. Γ. Παπαθανασόπουλος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Δεν ιδρώνει με τίποτα το Ιερωνυμικό αυτάκι τους!
  Οι επιθέσεις στους 2 Μητροπολίτες (Αιτωλίας και Κυθήρων), ήταν σκόπιμα στοχευμένες από την Ιεραρχία, ώστε να "πλήξουν" τα 2 Πατερικά διαμάντια που συνεχίζουν να αγωνίζονται και να ομολογούν Χριστό!
  Είμαστε στο πλευρό τον 2 Μητροπολιτών!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Πουλημενη συνοδος...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Το ζητούμενο....
  Από τους 85 της ΄΄ΙΕΡΑΣ΄΄ ΣΥΝΟΔΟΥ και 100 στο σύνολο πόσοι έκαναν ανυπακοή στις εντολές του αφορισμένου;;;
  Ο ΝΕΩΚΟΡΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Μπράβο στον αρθρογράφο!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ

  Η Εκκλησία δεν διώκει και δεν αφορίζει πιστούς ανθρώπους

  https://www.youtube.com/watch?v=f42GVnmo-XI

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.