17 Απρ 2021

Κυκλοφορήθηκε τὸ νέο βιβλίο τοῦ πατρὸς Διονυσίου Τάτση «Περιμένοντας τὴν βροχὴ τῶν δακρύων»

Μόλις κυκλοφορήθηκε τὸ νέο βιβλίο τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου πατρὸς Διονυσίου Τάτση μέ τίτλο «Περιμένοντας τὴν βροχὴ τῶν δακρύων».
Στὸν Πρόλογο τοῦ βιβλίου ὁ συγγραφέας ἀναφέρει:
«Ἡ ἐποχὴ μας εἶναι σκληρή. Οἱ ἄνθρωποι δὲν ἔχουν πνευματικὰ ἐνδιαφέροντα καὶ ἡ καρδιὰ τους μοιάζει μὲ ξεραμένη γῆ, ποὺ ἔχει ἀτελείωτες διψασμένες ρωγμές. Εἶναι ἐπείγουσα ἀνάγκη αὐτὲς οἱ ρωγμὲς νὰ γεμίσουν δάκρυα μετάνοιας. Χρειάζονται πολλὰ δάκρυα γιὰ νὰ ἑνοποιηθεῖ τὸ χῶμα, νὰ ἀποκτήσει ὑγρασία καὶ νὰ... μπορέσει νὰ καλλιεργηθεῖ.

Τὰ κείμενα ποὺ ἀπαρτίζουν τοῦτο τὸ βιβλίο βοηθοῦν τοὺς καλοπροαίρετους νὰ ἐπιδοθοῦν στὴν ἐσωτερικὴ ἐργασία καὶ νὰ πετύχουν τὴν καλὴ ἀλλοίωση τῆς ψυχῆς τους. Νὰ γευθοῦν τὴν γλυκύτητα τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς. Εἶναι κείμενα ποὺ καταγράφουν ἱερὰ βιώματα ἐνάρετων ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι σταθερὰ ἀρνοῦνται τὴν κενὴ ἠθικολογία, ποὺ συνήθως κουράζει καὶ κάποτε ἀπωθεῖ. Ὅταν ὁ ἀναγνώστης διαπιστώσει αὐτὴ τὴν ἰδιαιτερότητα καὶ ἐμπιστευθεῖ τὰ κείμενα, τὰ ἀποτελέσματα θὰ εἶναι θαυμαστά».

Δεῖτε περισσότερες πληροφορίες γιὰ τὸ βιβλίο στὸ ἰστολόγιο

Κεντρικὴ διάθεση βιβλίου:
Πρεσβ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΑΤΣΗΣ
441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ
τηλ. 26550-22788
dtatsis1@gmail.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.