19 Απρ 2021

Πάσχα 2021: Οἱ εἰδικοὶ θέλουν νὰ μᾶς περιορίσουν καὶ τὸ φετινὸ Πάσχα, ἀλλὰ γιὰ τὸν τουρισμὸ ὅλα εἶναι… ρόδινα!

Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης
«Νὰ ἀνταλλάξουμε τὸ Πάσχα γιὰ ἕνα καλὸ καλοκαίρι» φαίνεται νά ὑποστηρίζουν ἀρκετοὶ εἰδικοί τό τελευταῖο διάστημα, προσθέτοντας ἀκόμα ἕναν κρίκο στὴν μακριὰ ἁλυσίδα ἀκατάσχετης ὑποσχεσιολογίας ποὺ ἔχει κάνει τοὺς πολίτες νὰ χάσουν κάθε ἐμπιστοσύνη.
Βάζουν «φρένο» στὶς μαζικὲς μετακινήσεις γιὰ Πάσχα στὴν ἐπαρχία καὶ ἐκφράζουν τὴν… ἀνησυχία τους γιὰ τὶς ἐκκλησίες καὶ τὴν Μεγάλη Ἑβδομάδα.
«Νὰ ἀνταλλάξουμε τὸ Πάσχα» λένε, ὅπως εἴχαμε ἀνταλλάξει καὶ τὸ προηγούμενο Πάσχα γιὰ μπορέσουμε νὰ εὐχαριστηθοῦμε τὸ ἑπόμενο Πάσχα. Ὅπως εἴχαμε κλειστεῖ στὰ σπίτια τὸ Νοέμβριο τοῦ ΄20, γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ εὐχαριστηθοῦμε τὰ Χριστούγεννα. Ὅπως κλειστήκαμε στὰ σπίτια τὰ Χριστούγεννα καὶ τὰ Θεοφάνεια, γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ γιορτάσουμε τὸ φετινὸ Πάσχα. Καὶ τώρα ποὺ... φτάνει τὸ Πάσχα, τὸ νέο… καρότο εἶναι τὸ καλοκαίρι.

Ἴσως νά μᾶς καλέσουν νὰ ἀνταλλάξουμε καὶ τὸν φετινὸ Δεκαπενταύγουστο γιὰ νὰ μὴν ὑπάρξει ἐγκλεισμὸς τὸ φθινόπωρο ἢ νὰ ἀνταλλάξουμε καὶ τὸ φθινόπωρο γιὰ νὰ ἔχουμε καλὰ Χριστούγεννα.

Τὸ σίγουρο εἶναι πὼς ἀρκετοὶ ἀπὸ τοὺς εἰδικοὺς συνεχίζουν νὰ ὑποτιμοῦν τὴν νοημοσύνη τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ νὰ ἀδιαφοροῦν γιὰ τὶς πραγματικὲς ἀνάγκες μίας κοινωνίας ποὺ ἔχει συνθλιβεῖ κάτω ἀπὸ τὸ βάρος τῶν «αἰώνιων» lockdown. Ἀσχολοῦνται ἐμμονικὰ μὲ τὴν οὐρὰ τοῦ ἐλέφαντα στὸ δωμάτιο καὶ ὄχι μὲ τὸν ἴδιο τὸν ἐλέφαντα ποὺ ἔχει δημιουργηθεῖ ἀπὸ μία ἐγκληματικὴ πολιτικὴ καὶ ἐπιστημονικὴ διαχείριση τῆς πανδημίας.

Ὁ κόσμος ἔχει καταλάβει καλὰ πλέον πὼς ὅλες θρησκευτικὲς ἑορτὲς ἀλλά καὶ οἱ ἐθνικὲς ἐπέτειοι ἔχουν γίνει «ἐξιλαστήρια θύματα» γιὰ ὅλες τὶς ἀποτυχίες ποὺ συντελοῦνται ἀπὸ ἐπιτροπὴ καὶ κυβέρνηση ὅλο τὸ ὑπόλοιπο διάστημα. Ἢ ἀκόμα χειρότερα, κάποιες φορὲς χρησιμοποιοῦνται ὡς ἄλλοθι γιὰ ἀκόμη σκληρότερα περιοριστικὰ μέτρα.

Συνεχίζουν νά μὴν δημοσιεύουν τὰ πρακτικὰ τῆς ἐπιτροπῆς λοιμωξιολόγων, γιατί ὅπως ὑποστηρίζουν, κάτι τέτοιο θά ἔπληττε «τὴν ἀνεξαρτησία καὶ εὐθυκρισία τῶν μελῶν τῆς Ἐπιτροπῆς».

Ἐνῶ σύμφωνα μὲ διαρροὴ πρακτικῶν ποὺ δημοσίευσε ἡ «Δημοκρατία», φαίνεται ξεκάθαρα πὼς ἡ κυβέρνηση εἶναι αὐτὴ ποὺ κάνει τὶς εἰσηγήσεις καὶ ἡ ἐπιτροπὴ ἀκολουθεῖ λαμβάνοντας συμβουλευτικὸ ρόλο. Ἡ ἐπιτροπὴ «χορεύει» στοὺς ρυθμοὺς τῆς κυβέρνησης καὶ ὄχι τὸ ἀντίθετο, ὅπως ὑποστηρίζουν κατὰ καιροὺς κάποια κυβερνητικὰ στελέχη γιὰ νὰ δικαιολογήσουν τὶς παρανοϊκὲς ἀποφάσεις τους.

Ἕνα μεγάλο μέρος τῶν τηλε-εἰδικῶν ξεκίνησε νὰ προεξοφλεῖ πὼς ἂν ὑπάρξουν μαζικὲς μετακινήσεις ἐκτὸς νομοῦ θὰ εὐνοηθεῖ ἡ μετάδοση (ἐνῶ ἡ μετάδοση ἔχει συντελεστεῖ ἤδη σχεδὸν σὲ ὅλους τούς Νομοὺς τῆς Ἑλλάδας). Προεξοφλοῦν ἀπὸ τώρα πὼς τὰ κρούσματα θὰ πέσουν λίγο ΜΕΤΑ τὸ Πάσχα, ἐνῶ ἤδη ἡ κυβέρνηση φέρνει τσάρτερς «καθαρῶν» τουριστῶν μὲ «πιλοτικὰ» προγράμματα καὶ ταυτόχρονα «παρηγοροῦν» τοὺς Ἕλληνες μὲ ἐκεῖνο τὸ χιλιοειπωμένο «φῶς στὴν ἄκρη τοῦ τοῦνελ».

Ἑνὸς τούνελ πού δείχνει νὰ μὴν τελειώνει ποτὲ γιὰ τοὺς πολίτες αὐτῆς τῆς χώρας ποὺ νοιώθουν ὑποβιβασμένοι καὶ ἐξαπατημένοι ἀπὸ ἀτελείωτες κούφιες ὑποσχέσεις. Ἡ μετακίνηση στὸ χωριὸ ἐκτιμᾶται στὴν παροῦσα φάση ὡς ἐπικίνδυνη, ἡ πτώση τῶν κρουσμάτων μετὰ τὸ Πάσχα θεωρεῖται… δεδομένη καὶ παράλληλα γινόμαστε θεατὲς τῆς προσμονῆς ἑνὸς ἄλλου, «λαμπροῦ» καὶ «ἀνέφελου» κόσμου, τοῦ κόσμου τοῦ τουρισμοῦ, γιὰ τὸν ὁποῖο ὁ κ. Θεοχάρης ἀνακοίνωσε ἤδη ἀπὸ τὶς ἀρχὲς Ἀπριλίου πὼς ἡ Ἑλλάδα θὰ ἀνοίξει (ξανὰ) τὶς ἀγκάλες της ἀπὸ τὶς 14 Μαΐου.

Στὶς 2 Μαΐου πού θὰ γιορτάσουμε τὸ Πάσχα ὁ κίνδυνος ἐκτεταμένης μετάδοσης τοῦ ἰοῦ θὰ εἶναι… αὐξημένος, ἐνῶ στις 14 Μαΐου μέ κάποιον περίεργο τρόπο θά… ἀδρανοποιηθεῖ.

Θεωρείται ἤδη ἀποφασισμένο πὼς οἱ… «κεκαθαρμένοι» καὶ «ἀνώτεροι» τουρίστες, φέροντας τὰ πολύτιμα πιστοποιητικὰ ἐλευθερίας τους, θὰ μποροῦν νὰ ἀπολαμβάνουν τὶς ὀμορφιὲς τῆς Ἑλλάδας, ἐνῶ οἱ… ἀπείθαρχοι Ἕλληνες θὰ πρέπει νὰ ἀναλογίζονται ἔγκλειστοι τὶς συνέπειες τῶν (ἀτομικῶν) εὐθυνῶν τους καὶ νὰ προαυλίζονται ὅποτε δίνει «χάρη» ὁ κ. Χαρδαλιᾶς.

5 σχόλια:

 1. Ακριβοί στα πίτουρα φτηνοί στις κότες.
  Πολύ στοχευμένο το άρθρο του κυρίου Ανδρώνη όπου μέσα από αυτό φαίνεται η ΩΡΓΟΥΕΛΙΚΗ κατάσταση που βιώνουμε.
  Και ο μέν Ώργουελ έγινε προφήτης πέφτοντας έξω μόνο στην ημερομηνία κατά 36 χρόνια (1984 ΑΝΤΊ 2020) εμείς όμως είμαστε ανίκανοι να γίνουμε μετά των προφητών προφήτες.
  ΩΜΑ και απροκάλυπτα προσβάλουν την νοημοσύνη μας και εμείς τους χειροκροτούμε.
  Αντί να ασχολούνται οι ΄΄ Άγιοι Επίσκοποι΄΄ εάν θα κάνουμε Πάσχα, θα ήταν προτιμότερο να ασχολούντο με την τραγική εικόνα που παρουσιάζουν πλέον οι ναοί ελλείψη πιστών.
  Τραγική εικόνα με σβηστούς πολυελέους και το πολύ είκοσι άτομα στους χαιρετισμούς, τις Κυριακές το πολύ σαράντα έως πενήντα άτομα...
  Με ένα ωράριο αλαλούμ, με τους πιστούς να μη γνωρίζουν την ακριβή έναρξη των ακολουθιών, ο κάθε ιερέας να πράττει κατά πως νομίζει , και την πολιτεία να μας επιβάλει το πως και με ποιον τρόπο θα γίνονται οι ακολουθίες...
  Τρομερή ακαταστασία και εμείς αντί να πάρουμε σκούπα να πετάξουμε όλα τα σαπάκια εκτός εκκλησίας κρύβουμε τα προβλήματα κάτω από το χαλί.
  Γίνομαι λοιπόν προγνώστης και λέω πως από το καλοκαίρι και μετά μέσα στους ναούς θα εισερχόμαστε άτομα μόνο με πιστοποιητικό εμβολιασμού ή με επίδειξη ΡΑΠΙΝΤ ΤΕΣΤ.
  Τέτοια απαξίωση και ολιγοπιστία των ορθοδόξων απέναντι στον θεό και στους Αγίους ούτε στα καλύτερα όνειρα τους οι πολέμιοι της ορθοδοξίας.
  Και τελικά το μείζον και πρώτο πρόβλημα θα έπρεπε να μας απασχολεί είναι η πνευματική μας κατάσταση και εάν αξίζουμε κάτι καλύτερο και τελευταίο θα έπρεπε να μας απασχολεί εάν θα παραμείνουν ανοιχτοί οι ναοί το ΠΑΣΧΑ.
  Ο ΝΕΩΚΟΡΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σοφά τα είπες...

   εκτός από τα πολύφωτα...

   τούς... ας πούμε πολυελαίους...
   που με το...αστραφτερό φώς τους
   δημιουργούσαν κλίμα σούπερ μάρκετ

   και πού τώρα...
   ειδικά στους εσπερινούς
   και στις προηγιασμένες

   αν είναι και οι ψάλτες μας
   λιγάκι μερακλήδες.
   νομίζουμε πώς...ξαφνικά
   βρεθήκαμε στο Άγιον Όρος...

   ή στά σεμνά εκκλησάκια τής
   νεότητάς μας
   όταν ο παπούς και η γιαγιά
   μάς πήγαιναν σ' αυτούς τους εσπερινούς πού νόμιζες(;)... πώς...

   βρίσκεσαι στην αγκαλιά
   τού Θ ε ο ύ...

   και δεν ήθελες να τελειώσουν...
   π ο τ έ ...

   και είχαν γεμίσει την ψυχή μας
   τόσο...
   ωστε ν'αντέξει... όταν ο λίβας...
   τής α σ τ ρ α φ τ ε ρ ή ς
   μ ο ν τ ε ρ ν ι ά ς...

   τα ε ξ ο μ ο ί ω σ ε...

   ό λ α...!

   Διαγραφή
 2. Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη. Οι κυβερνώντες δεν έχουν ούτε ιερό ούτε όσιο. Το πρόβλημα δεν είναι της πολιτείας. Το πρόβλημα είναι δικό μας εσωτερικό. Διότι οι επίσημοι εκκλησιαστικοί ταγοί, δηλαδή οι επίσκοποι, δεν ασχολούνται καθόλου ή αδιαφορούν.
  Εύχομαι ο Θεός να αναδείξει γνήσιους εκκλησιαστικούς ηγέτες που να ποιμαίνουν τον λαό του Θεού θεοφιλώς.
  Δεν είναι δυνατόν να μας καθορίζουν οι πολιτικοί

  ΑπάντησηΔιαγραφή

 3. - Ο Κοροιδο - υιόs , Θα μαs αφήσει Χρόνουs , Ξαφνικά μετά το ΠΑΣΧΑ !!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΟΣΟ ΟΙ ΔΑΝΑΪΔΕΣ ΓΕΜΙΣΟΥΝ ΤΟ ΤΡΥΠΙΟ ΠΙΘΑΡΙ ΤΟΥΣ, ΑΛΛΟ ΤΟΣΟ ΠΙΣΤΕΥΩ ΘΑ ΑΠΟΔΟΣΟΥΝ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΒΑΣΙΒΟΥΤΖΟΥΚΩΝ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.