31 Μαρ 2021

Γιατί ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος εὐχαριστεῖ τὴν κυβέρνηση;

Ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος, ὅπως καὶ ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τοῦ σώματος τῶν Ἱεραρχῶν, τηροῦν μία πρωτοφανῆ σιγὴ γιὰ ὅσα δραματικὰ συμβαίνουν στὴν ἑλληνικὴ κοινωνία αὐτὸν τὸν καιρό. Παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ πόρτες τῶν ἐκκλησιῶν παραμένουν μανταλωμένες, μὲ τὶς ἐτσιθελικὲς ἀποφάσεις τοῦ μασονικοῦ κράτους καὶ τὴν πρωτοφανῆ στέρηση βασικῶν ἐλευθεριῶν τοῦ λαοῦ, ἡ διοικοῦσα Ἐκκλησία ρεμβάζει καὶ ρέγχει! Καὶ ὄχι μόνον αὐτό: εὐχαριστεῖ τὴν ἀντίχριστη κυβέρνηση γιὰ τὰ ὅσα κάνει σὲ βάρος τοῦ πιστοῦ λαοῦ, μὲ πρόσ­φατη ἀπόφασή της! «Ὁ Πρόεδρος καὶ τὰ Μέλη τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου εὐχαρίστησαν τὴν Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση καὶ εὐχήθηκαν κάθε παρὰ Θεοῦ εὐλογία, δύναμη καὶ σοφία, ὥστε νὰ ἀντιμετωπίσει ἐπιτυχῶς τὴν δεινὴ κατάσταση τῆς Πατρίδας ἐκ τῆς πανδημίας... τοῦ κορωνοϊοῦ Covid–19»! Ναί, εὐχήθηκαν στοὺς ὑβριστὲς τῆς Θείας Κοινωνίας, στοὺς καταστολεῖς τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν, στοὺς ἐπιβάλλοντας ὑπέρογκα πρόσ­τιμα σὲ ἱερεῖς, ποὺ «τόλμησαν» νὰ κοινωνήσουν πιστούς, στοὺς «εἰδικούς», οἱ ὁποῖοι προαναγγέλλουν ὅτι τὴ Μ. Τεσσαρακοστὴ καὶ τὸ Πάσχα θὰ τὸ περάσουμε στὶς ὀθόνες τῶν τηλεοράσεων, «κάθε παρὰ Θεοῦ εὐλογία, δύναμη καὶ σοφία»! Καὶ ξέρετε γιατί; Διότι τοὺς ἔριξε ἡ κυβέρνηση λίγα εὐρὼ γιὰ τὴν πληρωμὴ κάποιων ὑπαλλήλων! Τὰ ἀργύρια συνεχίζουν, ἐδῶ καὶ δύο χιλιάδες χρόνια, νὰ παραδίδουν τὸ Χριστό!

orthodoxostypos

Στὴν Βουλὴ ἡ τροπολογία γιὰ τὴν ἐνίσχυση τῆς Ἐκκλησίας

Ἡ οἰκονομικὴ ἐνίσχυση πρὸς τὴν Ἐκκλησία, προκειμένου νὰ ἐνισχύσει τὸ φιλανθρωπικό της ἔργο καὶ νὰ ἀνταποκριθεῖ στὶς προκλήσεις ποὺ ἀνέκυψαν ἐν μέσω πανδημίας, περιλαμβάνεται μεταξὺ ἄλλων στὴν τροπολογία ποὺ κατέθεσε ἐσπευσμένα ἡ κυβέρνηση, καὶ ἐντάσσεται σὲ νομοσχέδιο τοῦ ὑπουργείου Ὑγείας.

Εἰδικότερα, σύμφωνα μὲ τὶς τροποποιήσεις ποὺ κατατέθηκαν καὶ φέρουν τὶς ὑπογραφὲς τοῦ ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν Χρήστου Σταϊκούρα, τῆς ὑπουργοῦ Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων Νίκης Κεραμέως καὶ τοῦ ἀναπληρωτῆ ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν Θεόδωρου Σκυλακάκη:

«Τὸ Δημόσιο δύναται νὰ καταβάλει ἐφάπαξ ἔκτακτη ἐπιχορήγηση πρὸς τὸ νομικὸ πρόσωπο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τὸ νομικὸ πρόσωπο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης, τὶς Ἱερὲς Μητροπόλεις Δωδεκανήσου, τὸ Κεντρικὸ Ἰσραηλιτικὸ Συμβούλιο Ἑλλάδος (Κ.Ι.Σ.Ε.), τὰ Ἐκκλησιαστικὰ Νομικὰ Πρόσωπα (Ε.Ν.Π.), τὰ Θρησκευτικὰ Νομικὰ Πρόσωπα (Θ.Ν.Π.) τοῦ ν. 4301/2014 (Α’ 223), ποὺ διαθέτουν ἄδειες εὐκτήριου οἴκου καὶ τὶς θρησκευτικὲς κοινότητες ποὺ διαθέτουν ἄδειες εὐκτήριου οἴκου, προκειμένου νὰ ἀντιμετωπίσουν τὶς ἔκτακτες ἀνάγκες τους λόγω τῆς ἐμφάνισης καὶ διάδοσης τοῦ κορωvοϊοῦ COVID – 19 καὶ νὰ ἐνισχύσουν τὸ φιλανθρωπικό τους ἔργο».

Ἐπίσης: «Μὲ κοινὴ ἀπόφαση τῶν Ὑπουργῶν Οἰκονομικῶν καὶ Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων καθορίζονται τὸ ὕψος τῆς ἐπιχορήγησης, τὰ κριτήρια καὶ οἱ προϋποθέσεις χορήγησής της ἀνὰ δικαιοῦχο, ἡ διαδικασία ὑποβολῆς σχετικῆς αἴτησης, τὰ ἀπαιτούμενα στοιχεῖα καὶ δικαιολογητικά, ἡ διαδικασία καὶ ὁ τρόπος χορήγησης τῆς ἐνίσχυσης, οἱ ὑποχρεώσεις τῶν δικαιούχων, καὶ κάθε ἄλλο συναφὲς ζήτημα γιὰ τὴν ἐφαρμογή».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Οἱ σχετικὲς διατάξεις συζητοῦνται σήμερα καὶ θὰ ψηφιστοῦν ἐπὶ τῆς ἀρχῆς, τῶν ἄρθρων καὶ τοῦ συνόλου τοῦ σχεδίου νόμου. Τὸ παραπάνω νομοσχέδιο θὰ συζητηθεῖ καὶ ψηφισθεῖ μὲ τὴ διαδικασία τοῦ κατεπείγοντος (ἄρθρα 76 παρ. 4 τοῦ Συντάγματος καὶ 109 τοῦ Κ.τ.Β.) ὕστερα ἀπὸ πρόταση τοῦ ἁρμόδιου Ὑπουργοῦ, τὴν ὁποία ἀπεδέχθησαν οἱ συναρμόδιες Διαρκεῖς Ἐπιτροπές.

Ὑπενθυμίζεται ὅτι κατὰ τὴν συνεδρίασή της γιὰ τὸν μήνα Μάρτιο, στὶς ἀρχὲς τοῦ μήνα ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἐνημερώθηκε ἀναφορικὰ μὲ τὴ θετικὴ ἀνταπόκριση τοῦ πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη στὸ αἴτημα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου γιὰ τὴν ἀρωγὴ τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας μέσω τῆς μερικῆς συμβολῆς στὶς ἐτήσιες δαπάνες μισθοδοσίας τοῦ λαϊκοῦ προσωπικοῦ τῶν ἐκκλησιαστικῶν φορέων.

Φορεῖς καὶ προσωπικὸ ποὺ εἶναι αὐτοχρηματοδοτούμενοι ὡς τώρα καὶ δὲν ἀνήκουν στὸν δημόσιο τομέα ἀλλὰ καὶ δὲν ἐπιχορηγοῦνται ἀπὸ τὸν κρατικὸ προϋπολογισμό. Τὸ προσωπικὸ αὐτὸ βοηθᾶ οὐσιαστικὰ στὴν ἐπιτέλεση τοῦ ποιμαντικοῦ καὶ φιλανθρωπικοῦ ἔργου τῆς Ἐκκλησίας, τὸ ὁποῖο παρὰ τὴν κρίση καὶ τὴν ἐλαχιστοποίηση τῶν ἐσόδων, λόγω τῆς ἀναστολῆς λειτουργίας τῶν Ἱερῶν Ναῶν, δὲν σταμάτησε νὰ προσφέρεται, ἐνῶ καὶ κανένας λαϊκὸς ἐργαζόμενος δὲν ἀπελύθη κατὰ τὸ διάστημα αὐτό.

Ὁ Πρόεδρος καὶ τὰ Μέλη τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου εὐχαρίστησαν τὴν Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση καὶ εὐχήθηκαν κάθε παρὰ Θεοῦ εὐλογία, δύναμη καὶ σοφία, ὥστε νὰ ἀντιμετωπίσει ἐπιτυχῶς τὴν δεινὴ κατάσταση τῆς Πατρίδας ἐκ τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ Covid–19.

orthodoxia

9 σχόλια:

 1. Μπράβο στο κράτος που στηρίζει τις εκκλησίες μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μπράβοοοοοο!Το καλό παιδιιί. Αντε μου, νανάκια τώρα...
   Και αύριο θα πούμε κι άλλα παραμυθάκια...

   Διαγραφή
 2. http://www.arnion.gr/pdf/s_aygoystinoy_kantioth/syntomon_khrygma/seb_Aygoystinos_Kantioths-2015-03-01-1872-Xorismon_sebasmiotatoi.pdf

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. καυστικό και αληθινό το σχόλιο του Ορθοδόξου Τύπου Ευχαριστώ για την ανάρτηση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΜΩΡΟΙ ΞΥΠΝΗΣΤΕΕΕΕΕ.
  ΑΘΕΟΛΟΓΗΤΟΙ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΠΑΙΖΕΤΕ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΩΣΕΩΝ ΜΑΣ.
  Όποιος αδελφός Χριστιανός χειμαζόμενος από πείνα ή οποιαδήποτε άλλη συμφορά έχει την ελάχιστη συμπαράσταση της επίσημης Εκκλησίας, ας με διαψέυσει.
  Αντιθέτως η επίσημη εκκλησία αρωγός στο δράμα των λαθροεποίκων, δεν διστάζει να βγάλει τον σταυρό και το τιμημένο ράσο προκειμένου να μη την προκαλέσει.
  Φυλάνε οι ΔΕΣΠΟΤΑΔΕΣ καλά τα ταμεία και υπερηφανεύονται πως κάνουν και φιλανθρωπία.
  Με μιά μερίδα φαγητό που προσφέρουν στον φτωχοποιημένο Έλληνα. Το οποίο τελικά δεν δίνεται μόνο από τον οβολό των πιστών αλλά και από κρατικές επιχορηγήσεις.
  Με κάποιους από τους ιεράρχες να κάνουν κακοδιαχείριση χτίζοντας ΥΠΟΓΕΙΑ ΠΑΡΚΙΝ και ΣΧΟΛΕΙΑ με κάποιους άλλους να ΑΠΟΛΥΟΥΝ υπαλλήλους και κάποιους άλλους να προσβάλουν τους πιστούς διώχνοντας τους από τους ναούς.
  Δεν έχουν πλέον συναίσθηση οι δεσποτάδες του ΥΨΗΛΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΣ τους και της ΣΟΒΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΣΟΛΗΣ που έχουν υποχρέωση να εκπληρώσουν, τώρα που η πατρίδα σφυροκοπιέται από το κάθε ΑΘΕΟ - ΑΝΩΜΑΛΟ - ΔΙΕΣΤΡΑΜΕΝΟ ΜΥΑΛΟ;;;
  Ας τους αφιερώσω λοιπόν σε αυτούς τους ραγιάδες μια στροφή από τον ΥΜΝΟ εις την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ μπάς και αφυπνηστούν.
  ....μοναχή τον δρόμο επήρες
  εξανάλθες μοναχή
  δεν ειν' εύκολες οι θύρες
  εάν η χρεία τες κουρταλή
  ..........
  ακούω κούφια τα τουφέκια
  ακούω σμίξιμο σπαθιών
  ακούω ξύλα ακούω πελέκια
  ακούω τρίξιμο δοντιών
  ........
  εκειό το έγγισμα πηγαίνει
  βαθιά μέσα στα σωθικά
  όθεν όλη η λύπη βγαίνει
  και άκρα αισθ'ανονται ασπλαγχνιά
  .........
  όλοι κλάψτε αποθαμένος
  ο αρχηγός της εκκλησιάς
  κλάψτε, κλάψτε κρεμασμένος
  ασαν να ήτανε φονιάς
  ........
  Κάθε πέτρα μνήμα ας γένει
  κι η θρησκεία κι η ελευθεριά
  μ αργό πάτημα ας πηγαίνει
  μεταξύ τους και ας μετρά
  ΡΙΧΤΟ ΗΛΙΑΑΑΑΑΑ ΡΙΧΤΟΟΟΟΟΟ
  Ο ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Εξαγορασμένη σιωπή. Αν κρίνω από το περιεχόμενο της ανάρτησης. Βοήθεια λέει στις εκκλησίες για να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες της πανδημίας. Ο νοών νοείτω.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Διάβασα την δακρύβρεχτη "μετριοπαθή"επιστολή του επισκόπου, μάλλον του Δεσπότη, γραμμένη με πολύ πόνο προς τον κ. Κανένα, με πολύ παράπονο, με ερωτήματα δραματικού περιεχομένου,"υπόδειγμα σαβουάρ βιβρ"! Έκανε το "χρέος" του!!! Για γέλια ή για κλάματα; Άλλοτε αφέντης και άλλοτε γλειφτης. Αυτοί θα τολμήσουν να κουνηθούν; Προσοχή, αύριο Πρωταπριλιά!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. «Αλλά (ο Θεός) αφήνει λίγο τα πράγματα, για να φανούν οι διαθέσεις του καθενός» (Άγιος Παΐσιος).

  Γι’αυτό λοιπόν δεν πρέπει να έχουμε αυταπάτες και η μόνη μας ελπίδα θα πρέπει να είναι προς τον Θεό και μόνο σε Εκείνον.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. ΠΙΣΤΕΥΩ 5-ΕΤΙΑ ΜΕΧΡΙΣ 10-ΕΤΙΑ ΜΕ ΚΟΡΟΝΟΪΟ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.