25 Φεβ 2021

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...


Νὰ μὴν λυπᾶσαι, ὅταν συναντᾶς στενοχώριες καὶ δυσκολίες στὴ ζωὴ σου, γιατὶ ὅλα αὐτὰ γίνονται κατὰ παραχώρηση Θεοῦ, γιὰ τὴν ψυχικὴ σου ὠφέλεια. Ἀκόμη οὔτε τὸν θάνατο νὰ φοβᾶσαι. Γιατὶ βλέποντας ὁ Θεὸς τὴν ὑπομονὴ σου, θὰ σὲ βοηθήσει νὰ φτάσεις στὴν νίκη, ἐκεῖ ὅπου θ΄απολαύσεις τὰ αἰώνια ἀγαθά, πού ἑτοίμασε γιὰ 'κείνους πού Τον ἀγαποῦν ἀληθινά.
Ἅγιος Ἰσαὰκ ὁ Σύρος

1 σχόλιο:

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.