5 Φεβ 2021

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Σε τίποτα δὲν ὠφελεῖ ἡ νηστεία ἀπὸ τὰ φαγητὰ ἐκείνους, πού δὲν νηστεύουν μὲ ὅλες τοὺς τὶς αἰσθήσεις. Γιατὶ αὐτὸς πού ἀγωνίζεται σὲ ὅλα, πρέπει νὰ εἶναι ἐγκρατής.
Ἅγιος Ἰσίδωρος ὁ Πηλουσιώτης

1 σχόλιο:

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.