26 Φεβ 2021

Μέρκελ: Οἱ ἡγέτες τῆς ΕΕ συμφώνησαν γιὰ πιστοποιητικὰ ἐμβολιασμοῦ - Κάπως ἔτσι ἀρχίζει ὁ ὑγειονομικο - ταξικο - κοινωνικὸς «3ος παγκόσμιος πόλεμος»!

Σχόλιο ΙD-ont: «Τὸ βαφτίζουν "λεωφόρο ταχείας κυκλοφορίας". Δὲν ὑπάρχει περίπτωση ὅμως νὰ μὴν χρησιμοποιηθεῖ καὶ ὡς "ἀπαγορευτικὸ κυκλοφορίας" ἀπὸ τὶς ἰδιωτικὲς ἐπιχειρήσεις ἀρχικὰ καὶ ποιὸς ξέρει καὶ ἀπὸ τὸ Δημόσιο ἀργότερα: Ἐργασιακοὶ χῶροι, Ξενοδοχεῖα, Μέσα Μαζικῆς Μεταφορᾶς, Καταστήματα, Ἑστιατόρια, Ποδοσφαιρικὰ γήπεδα, Συναυλιακοὶ χῶροι, Συνεδριακοὶ χῶροι, Χῶροι Πολιτισμοῦ καὶ Θεάματος, Ἐκκλησίες κ.ἂ., ἀφοῦ ὑπάρχει ποῦ ὑπάρχει γιατί νὰ μὴν τὸ "ἀξιοποιήσουν"; Κι ἂν εἶναι παράνομο θεωρητικὰ νὰ ὑφίσταται κάποιος διακρίσεις, πῶς θὰ μπορέσει στὴν πράξη νὰ βρεῖ τὸ δίκιο του; Ἀφοῦ ὁ "ἀόρατος ἐχθρὸς" κορονοϊός, θὰ ἀντικατασταθεῖ ἀπὸ τὸν "ὁρατὸ ἐχθρό": τὸν μὴ φέροντα... τὸ πιστοποιητικὸ ἐμβολιασμοῦ. Ἄποψή μας εἶναι ὅτι ἄνοιξε "ὁ ἀσκὸς τοῦ Αἰόλου" κι αὐτὸ ποὺ θὰ γεννήσει θὰ εἶναι κοινωνικὲς χίμαιρες...»

Ἐνδείξεις προσέγγισης γιὰ τὰ πιστοποιητικὰ ἐμβολιασμοῦ, ἀλλὰ καὶ ἐνστάσεις, κατέδειξε ἡ τηλεδιάσκεψη τῆς Συνόδου Κορυφῆς τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης, τὸ βράδυ τῆς Πέμπτης.

Μιλώντας μετὰ τὴν τηλεδιάσκεψη τῶν 27 κρατῶν – μελῶν τῆς ΕΕ, ἡ γερμανίδα καγκελάριος ἐπεσήμανε πώς οἱ ἡγέτες ἔκριναν ὅτι εἴναι απαραιτητα τά πιστοποιητικὰ καὶ ἔτσι, θὰ εἶναι ἕτοιμα μέσα στοὺς ἐπόμενους τρεῖς μῆνες.

«Ὅλοι συμφώνησαν πώς χρειαζόμαστε ἕνα ψηφιακὸ πιστοποιητικὸ ἐμβολιασμοῦ» τόνισε χαρακτηριστικὰ ἡ Μέρκελ. Πρόσθεσε, ἐπίσης, πὼς γιὰ νὰ δημιουργηθεῖ ἠ βάση γιά αὐτὰ τὰ ἔγγραφα θὰ χρειαστοῦν περίπου τρεῖς μῆνες.

Ὅπως εἶπε, τὰ ψηφιακὰ πιστοποιητικὰ ποὺ θὰ ἐπιτρέπουν στοὺς ἀνθρώπους νὰ ταξιδεύουν στὴν Εὐρώπη, παρὰ τὴν πανδημία, πιθανότατα θὰ εἶναι διαθέσιμα πρὶν ἀπὸ τὸ καλοκαίρι.

Πάντως, ἀστερίσκοι ἐξακολουθοῦν νὰ τίθενται καὶ ἀπὸ τὴ γερμανίδα καγκελάριο, ἡ ὁποία ἔθεσε τὸ ἐρώτημα ἂν τὸ πανευρωπαϊκὸ πιστοποιητικὸ θὰ ἀναγνωρίζει μόνο ἐμβόλια ποὺ ἔχουν ἀναγνωριστεῖ ἀπὸ τὸν Εὐρωπαϊκὸ Ὀργανισμὸ Φαρμάκων.

Σημειώνεται πὼς ἡ Ἑλλάδα, ὅπως καὶ ἠ Ισπανία, πιέζουν ὡς πρὸς τὴν γρήγορη υἱοθέτηση ἑνὸς πανευρωπαϊκοῦ πιστοποιητικοῦ γιὰ τοὺς ἐμβολιασθέντες ὥστε νὰ διευκολυνθοῦν τὰ ταξίδια.

Στὸν ἀντίποδα, χῶρες ὅπως ἡ Γερμανία καὶ ἡ Γαλλία ἐμφανίζονταν πιό διστακτικές κρίνοντας πὼς τὸ πιστοποιητικὸ μπορεῖ νὰ δημιουργήσει μία ὑποχρέωση ὡς πρὸς τὸν ἐμβολιασμὸ καὶ νὰ δημιουργήσει διακρίσεις κατὰ ὅσων δὲν τὸ ἔχουν κάνει.

Ὅπως δήλωσε ὁ γάλλος πρόεδρος, Ἐμανουὲλ Μακρόν, πρέπει νὰ βρεθεῖ ἡ «κατάλληλη ἰσορροπία» γιὰ τὸ πλαίσιο τῶν πιστοποιητικῶν, προσθέτοντας πὼς ἠθικὰ ζητήματα γύρω ἀπὸ τὸ ζήτημα παραμένουν ἀναπάντητα. Συμπλήρωσε μάλιστα πὼς τὰ «διαβατήρια ἐμβολιασμοῦ» θὰ εἶναι ἕνα ἄδικο καθεστὼς γιὰ τοὺς νέους, οἱ ὁποῖοι ἀκόμη θὰ περιμένουν τὴ σειρά τους γιὰ τὸ ἐμβόλιο.

Ἡ πρόταση Μητσοτάκη

Τὴν πρότασή του γιὰ θέσπιση εὐρωπαϊκοῦ πιστοποιητικοῦ ἐμβολιασμοῦ μάλιστα, ἐπανέφερε σήμερα ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ὁ πρωθυπουργός, σύμφωνα μὲ κυβερνητικὲς πηγές, σημείωσε ὅτι ὅσο νωρίτερα ληφθοῦν ἀποφάσεις τόσο καλύτερα γιὰ τὴν ΕΕ, καθὼς σὲ διαφορετικὴ περίπτωση εἶναι ἀναπόφευκτο ὅτι ὁ ἰδιωτικὸς τομέας θὰ προχωρήσει πρὸς αὐτὴ τὴν κατεύθυνση.

Σύμφωνα μὲ κυβερνητικὲς πηγές, ὁ ἕλληνας πρωθυπουργὸς προειδοποίησε ὅτι «ἂν δὲν τὸ πράξουμε ἐμεῖς ὡς ΕΕ, θὰ τὸ κάνει κάποιος ἄλλος ἀντὶ γιὰ ἐμᾶς, πιθανότατα οἱ μεγάλες τεχνολογικὲς ἑταιρεῖες», ἐνῶ ξεκαθάρισε ὅτι τάσσεται ὑπὲρ τῆς καταχώρησης ὅσο τὸ δυνατὸν λιγότερων προσωπικῶν δεδομένων ἀπὸ τοὺς πολίτες.

Ἐπίσης, ἀναφερόμενος στὴν πρότασή του, ἐπανέλαβε μὲ ἔμφαση, ὅτι τὸ πιστοποιητικὸ δὲν θὰ ἰσοδυναμεῖ μὲ ὑγειονομικὸ διαβατήριο, ἀλλὰ ἀντιθέτως «θὰ ἀνοίγει μία λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας γιὰ τὶς μετακινήσεις, χωρὶς τοὺς περιορισμοὺς ποὺ προκαλοῦν τὰ διαγνωστικὰ τέστ καὶ ἡ ὑποχρεωτικὴ καραντίνα».

Ὁ πρωθυπουργὸς τόνισε ἐπίσης ὅτι ἡ διευκόλυνση τῶν μετακινήσεων δὲν ἀφορᾶ μόνο τὶς χῶρες ποὺ ὑποδέχονται μεγάλο ἀριθμὸ τουριστῶν ἀλλὰ ἐπίσης τὶς ἀερομεταφορὲς καὶ τοὺς κλάδους τῆς φιλοξενίας.

Φὸν ντὲρ Λάιεν: Ἡ Εὐρώπη νὰ προλάβει Google, Apple

Τὴν ἀνάγκη νὰ κινηθοῦν ἀπὸ κοινοῦ γιὰ τὴ δημιουργία ἑνὸς πανευρωπαϊκοῦ πιστοποιητικοῦ ἐμβολιασμοῦ, ὥστε νὰ μὴ γίνει αὐτὸ ἀπὸ τὴν Google ἢ τὴν Apple, τόνισε κατὰ τὴν τηλεδιάσκεψη καὶ ἡ πρόεδρος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς, Οὔρσουλα φὸν ντὲρ Λάιεν.

Ἡ εὐρωπαία ἀξιωματοῦχος εἶπε ὅτι οἱ δύο ἀμερικανικοὶ κολοσσοὶ ἔχουν ἤδη προσεγγίσει τὸν Παγκόσμιο Ὀργανισμὸ Ὑγείας γιὰ νὰ ἀναλάβουν τὴ συγκεκριμένη πρωτοβουλία καὶ ἀνέδειξε πόσο προβληματικὸ θὰ ἦταν τὰ προσωπικὰ ὑγειονομικὰ δεδομένα τῶν Εὐρωπαίων νὰ δοθοῦν στὶς ἑταιρεῖες αὐτές.

Ἡ πρόεδρος τῆς Κομισιὸν ἔδωσε μάλιστα ἕνα χρονοδιάγραμμα 3-4 μηνῶν γιὰ νὰ ὁλοκληρωθεῖ τεχνικὰ τὸ ἔργο ἀμοιβαίας ἀναγνώρισης τῶν ἐθνικῶν πιστοποιητικῶν τῶν κρατῶν-μελῶν.

in

6 σχόλια:

 1. Κι έτσι βρεθήκαμε
  ...πρωτοπόροι...

  -διά τού μασκούλη...μας...-

  στην ύπουλη νέα δικτατορία...

  από φώς... τής οικουμένης
  σκοτάδι... και -οικουμενιστικός-
  χαμός της...

  ΑπάντησηΔιαγραφή

 2. Πάμε καλά..;; Με τη μάσκα αναπνέετε το εμπνεόμενο από εσάς διοξείδιο του άνθρακος και τους μύκητες.. Θα φορέσετε και 2η;;;

  Όσο φοράτε την βλαπτική μάσκα, η οποία αγκαλιάζει το πρόσωπό σας, τόσο σας αγκαλιάζει και ο θάνατος που δεν θα αργήσει να σας πάρει μαζί του για το μεγάλο ταξίδι στον άλλο κόσμο, διότι είτε πεισθήκατε από τα ΜΜΕ ότι πρέπει να την φοράτε για την προστασία σας από την απάτη του κορωναϊού είτε για να αποφύγετε το πρόστιμο 300€ , αναπνέετε το εκπνεόμενο από εσάς διοξείδιο του άνθρακος και τους μύκητες και την υγρασία

  που συσσωρεύονται στην μάσκα, τα οποία βαθμηδόν θα σας οδηγήσουν αργά ή γρήγορα σε αναπνευστικά προβλήματα και τελικά στον θάνατο…

  Το προστιμο είπαμε ότι είναι παράνομο κ αντισυνταγματικό, γιαυτό δεν πληρώνεται εκτός αν το πληρώσει κάποιος οικειοθελώς.

  ΑΔΕΛΦΙΑ, ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΤΟ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΟΤΙ Ο ΚΟΡΩΝΑΪΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΠΛΗ ΙΩΣΗ ΠΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΕΤΑΙ ΟΠΩΣ Η ΓΡΙΠΗ !!!

  ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ, ΑΠΟ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΤΣΙ ΚΙ ΑΛΛΙΩΣ ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ…!!!

  ΓΙΑΥΤΟ: ΠΕΤΑΞΤΕ ΤΙΣ ΜΑΣΚΕΣ – ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΑΣ – ΕΠΙΣΤΡΕΨΤΕ ΣΤΗΝ ΠΡΟ ΕΝΟΣ

  ΕΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΑΣ. ΑΝ ΤΟ ΚΑΝΕΤΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΟΠΩΣ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ ΗΔΗ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΧΩΡΕΣ.

  ΤΊ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ;;; ΘΑ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ;;; ΟΧΙ ΦΥΣΙΚΑ…ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΑΝΑΛΑΒΕΤΕ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΕΥΤΕΙΤΕ, ΔΙΟΤΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΝ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΑΣ ΣΑΣ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΖΩΝΤΑΝΟΥΣ !!! ΜΗ ΤΟ ΞΕΧΝΑΤΕ ΑΥΤΟ…!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Να τον χαίρονται όλοι όσοι τον στίρηξαν, τον ψήφησαν και τον προτίμησαν για να απαλλαγούμε από τον άλλον τον άγιο Τσίπρα.
  Και ειδικά οι δεσποτάδες οι παπάδες και όλοι οι χριστιανοί οι οποίοι ακολουθούν κατά πόδας τις εντολές του.
  Όλοι αυτοί οι οποίοι στάθηκαν αιτία όχι μόνο να κλείσουν οι ναοί αλλά και στο πολύ άμεσο μέλον να μην μπορούν να εκκλησιαστούν όσοι δεν θα δέχονται την ίαση ψυχής και σώματος της άθεης και διεστραμένης ιατρικής επιστήμης.
  Το ερώτημα τους δεν θα είναι πλέον εάν η μασκοφορία εντός των Ναών είναι αμαρτία, αλλά εάν το εμβόλιο είναι ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων υμών...
  Περαστικά τους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Έρχεται σύντομα , όχι το ποιστοποιητικό εμβολιασμού , όχι! Η απάντηση του Αγίου Τριαδικού Θεού και θα είναι ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Οι μεταλλαγμένοι,εμβολιασθεντες άνθρωποι θα δεχτούν τα πάντα σε ότι τούς πλασάρουν καί ετοιμάζουν οι Αντίχριστες εξουσίες τής Παγκοσμιοποίησης.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ΝΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΛΥΤΑΡΧΙΣΜΟ!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.