20 Ιαν 2021

CNN: Ἡ Καλιφόρνια παύει τὴ χορήγηση δόσεων τοῦ ἐμβολίου τῆς Moderna λόγω σοβαρῶν παρενεργειῶν!

Ἡ Καλιφόρνια σταματᾶ τὴ χορήγηση 330.000 δόσεων τοῦ ἐμβολίου τῆς Moderna, τὸ ὁποῖο βρίσκεται ὑπὸ διερεύνηση μετὰ ἀπὸ ἐντολὴ ἀξιωματούχων ὑγείας. Σύμφωνα μὲ δημοσίευμα τοῦ CNN παρουσιάστηκαν ἀρκετὲς σοβαρὲς ἀλλεργικὲς ἀντιδράσεις σὲ ἀνθρώπους τὴν προηγούμενη ἑβδομάδα. Τί λέει τὸ Ὑπουργεῖο Ὑγείας καὶ τί ἀπαντᾶ ἡ ἐταιρία μετὰ τὰ περιστατικὰ αὐτά. 
Εἰδικότερα, σύμφωνα μὲ το CNN, ἀξιωματοῦχοι ὑγείας στὴν Καλιφόρνια εἶπαν στὰ ἐμβολιαστικὰ κέντρα σὲ ὁλόκληρη τὴν πολιτεία νὰ μὴν χορηγοῦν δόσεις ἀπὸ τὸ ἐμβόλιο τῆς Moderna, ἐνῶ διερευνοῦν πιθανὲς σοβαρὲς ἀλλεργικὲς... ἀντιδράσεις. 

Περισσότερες ἀπὸ 330.000 δόσεις ἀπὸ τὴν παρτίδα διανεμήθηκαν σὲ 287 ἐμβολιαστικὰ κέντρα σὲ ὅλη τὴν πολιτεία ἀπὸ τὶς 5 ἕως τὶς 12 Ἰανουαρίου. 

Ἡ Καλιφόρνια σταματᾶ τὴ χορήγηση 330.000 δόσεων τοῦ ἐμβολίου τῆς Moderna, τὸ ὁποῖο βρίσκεται ὑπὸ διερεύνηση μετὰ ἀπὸ ἐντολὴ ἀξιωματούχων ὑγείας. Σύμφωνα μὲ δημοσίευμα τοῦ CNN παρουσιάστηκαν ἀρκετὲς σοβαρὲς ἀλλεργικὲς ἀντιδράσεις σὲ ἀνθρώπους τὴν προηγούμενη ἑβδομάδα. Τί λέει τὸ Ὑπουργεῖο Ὑγείας καὶ τί ἀπαντᾶ ἡ ἐταιρία μετὰ τὰ περιστατικὰ αὐτά. 

Εἰδικότερα, σύμφωνα μὲ τὸ CNN, ἀξιωματοῦχοι ὑγείας στὴν Καλιφόρνια εἶπαν στὰ ἐμβολιαστικὰ κέντρα σὲ ὁλόκληρη τὴν πολιτεία νὰ μὴν χορηγοῦν δόσεις ἀπὸ τὸ ἐμβόλιο τῆς Moderna, ἐνῶ διερευνοῦν πιθανὲς σοβαρὲς ἀλλεργικὲς ἀντιδράσεις. 

Περισσότερες ἀπὸ 330.000 δόσεις ἀπὸ τὴν παρτίδα διανεμήθηκαν σὲ 287 ἐμβολιαστικὰ κέντρα σὲ ὅλη τὴν πολιτεία ἀπὸ τὶς 5 ἕως τὶς 12 Ἰανουαρίου. 

Μπορεῖ νὰ ἔχουν ἤδη χορηγηθεῖ δεκάδες χιλιάδες δόσεις, ἀλλὰ ὁ ἀριθμὸς τῶν ἀχρησιμοποίητων δόσεων εἶναι ἄγνωστος, σύμφωνα μὲ τὸν Darrel Ng, ἐκπρόσωπο τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας τῆς Καλιφόρνια. 

Τὸ ὑπουργεῖο δήλωσε τὴν Κυριακὴ ὅτι λιγότερα ἀπὸ 10 ἄτομα σὲ μία κλινικὴ στὸ Σὰν Ντιέγκο ποὺ ἔλαβαν δόσεις ἀπὸ τὴ συγκεκριμένη παρτίδα ἐμβολίων χρειάστηκαν ἰατρικὴ φροντίδα γιὰ τουλάχιστον 24 ὧρες. Ἡ πολιτεία εἶπε ὅτι δὲν γνώριζε κανέναν ἀπὸ ὁποιονδήποτε ἀπὸ τὰ ἄλλα 286 ἐμβολιαστικὰ κέντρα ποὺ νὰ εἶχαν παρόμοιες ἀλλεργικὲς ἀντιδράσεις μετὰ τὴ λήψη ἐμβολίου ἀπὸ τὴν παρτίδα. 

Τὸ ὑπουργεῖο Ὑγείας τῆς Καλιφόρνια ((California Department of Public Health – CDPH)εἶπε ὅτι συνέστησε τὴν παύση ὁλόκληρής της παρτίδας, σημειώνοντας ὅτι δὲν ὑπάρχουν ἄμεσες δόσεις ἀντικατάστασης ἐκτὸς ἀπὸ αὐτὲς ποὺ εἶχαν ἤδη παραγγελθεῖ. 

«Ἐπειδὴ πρέπει νὰ εἴμαστε ἀπολύτως προσεκτικοὶ καὶ ἀναγνωρίζοντας ἐπίσης τὴν ἐξαιρετικὰ περιορισμένη διάθεση τοῦ ἐμβολίου, συνιστοῦμε στὶς ὑπηρεσίες ἐμβολιασμοῦ νὰ χρησιμοποιοῦν ἄλλο ἐμβόλιο ἀπὸ τὸ διαθέσιμο ἀπόθεμα», δήλωσε ἡ Δρ Erica Pan, κρατικὴ ἐπιδημιολόγος τῆς Καλιφόρνια. 

Η Moderna δήλωσε στὸ CNN: «Η εταιρεία συνεργάζεται πλήρως μὲ τὸ Ὑπουργεῖο Ὑγείας τῆς Καλιφόρνια για τὴ διερεύνηση αὐτῶν τῶν ἀνεπιθύμητων ἐνεργειῶν. 

Σύμφωνα μὲ τὴ δήλωση τοῦ ὑπουργείου, σὲ αὐτὸ τὸ σημεῖο ἡ Moderna δὲν γνωρίζει γιὰ παρόμοια ἀνεπιθύμητα συμβάντα σὲ ἄλλα κέντρα ἐμβολιασμοῦ ποὺ ἐνδέχεται νὰ ἔχουν χορηγοῦνται ἐμβόλια ἀπὸ τὴν ἴδια παρτίδα.» 

Ὁ Δρ Paul Offit, διευθυντὴς τοῦ Κέντρου Ἐκπαίδευσης Ἐμβολίων στὸ Παιδικὸ Νοσοκομεῖο τῆς Φιλαδέλφεια, δήλωσε ὅτι δὲν ὑπάρχει κακὴ παρτίδα δόσεων τοῦ ἐμβολίου. 

Οἱ κρατικοὶ ἀξιωματοῦχοι ὑγείας δὲν ἔδωσαν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικὰ μὲ τὰ συμπτώματα που σχετίζονται μὲ τὶς ἀλλεργικὲς ἀντιδράσεις, ἀλλὰ παρεῖχαν ἕνα link γιὰ τὴν ἰστοσελίδα τοῦ Κέντρου Ἐλέγχου καὶ Πρόληψης Νοσημάτων τῶν ΗΠΑ, ὅπου ἔχει ἀναφορὲς σχετικὰ μὲ τὴν ἀναφυλαξία – μία σοβαρὴ ἀλλεργικὴ ἀντίδραση – ἡ ὁποία μπορεῖ νὰ συμβεῖ μετὰ τὴ λήψη τοῦ Covid-19 ἐμβόλιο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.