26 Ιαν 2021

«Τὸ Θαῦμα – Μία πραγματικὴ ἱστορία»: Ἕνα βιβλίο γιὰ τὶς ἀπάνθρωπες πολιτικὲς τῆς Τουρκίας

Περιγραφὴ

«Τὸ Θαῦμα: Μία πραγματικὴ ἱστορία» τοῦ Λεωνίδα Κουμάκη, ἀποτελεῖ μία ζωντανὴ μαρτυρία τῆς τουρκικῆς πολιτικῆς ἀπέναντι στὸν ἑλληνισμὸ τὰ τελευταία 100 χρόνια- καὶ ὄχι μόνο. Τὸ βιβλίο αὐτὸ γράφτηκε τὸ 1992 μέσα σὲ λίγα εἰκοσιτετράωρα σὲ ἕνα μικρό, λιτὸ δωμάτιο ἑνὸς Αἰγαιοπελαγίτικου νησιοῦ – ἀπέναντι ἀπὸ τὶς ἀλησμόνητες πατρίδες. Κυκλοφόρησε τὸ 1993 καὶ ἐπανεκδόθηκε τὸ 1994 καὶ τὸ 1996- καὶ οἱ τρεῖς ἐκδόσεις του ἔχουν ἐξαντληθεῖ ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια. Ἡ τελευταία ἔντυπη...

Ἑλληνικὴ ἔκδοση τοῦ βιβλίου ἔγινε τὸ 2008, μὲ εἰσαγωγικὸ σημείωμα τοῦ Βυζαντινολόγου καὶ Ἱστορικοῦ, Καθηγητῆ Σπύρου Βρυώνη Jr. και ἕνα πρόσθετο παράρτημα μὲ ἐπιλεγμένες κρίσεις ποὺ συγκέντρωσε τὸ βιβλίο ἀπὸ τὶς προηγούμενες ἐκδόσεις του. 

Ἡ τελευταία, πέμπτη ἔκδοση ἔτους 2020 (σὲ e-book), ἔχει σὰν βάση τὴν τέταρτη (ἔντυπη) ἔκδοση τοῦ 2008, ἐπικαιροποιημένη ὅσον ἀφορᾶ τὴν πλούσια βιβλιογραφία, τὸν πρόλογο καὶ τὸν ἐπίλογο τοῦ συγγραφέα καθὼς καὶ τὴν διόρθωση ἐλάχιστων ἠμαρτημένων τῆς ἀμέσως προηγούμενης ἔκδοσης.

Ἡ πέμπτη ἔκδοση ἔτους 2020 (σὲ e-book) τοῦ διαχρονικοῦ βιβλίου τοῦ Λεωνίδα Κουμάκη «Τὸ Θαῦμα – Μία πραγματικὴ ἱστορία» στὴν Ἑλληνικὴ γλῶσσα, βρίσκεται στὴν ἠλεκτρονικὴ βιβλιοθήκη τοῦ International Hellenic Association, ὅπου μπορεῖ κανεὶς νὰ διαβάσει ὁλόκληρο τὸ βιβλίο ἐντελῶς δωρεάν κανοντας κλὶκ ἐδῶ. 

professors

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.