9 Δεκ 2020

Οἱ διαφορετικοί κόσμοι δύο Νεκταρίων καί οἱ ἀντιδράσεις τῶν ὀλίγων…

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κερκύρας, Παξῶν καί Διαποντίων Νήσων κ. Νεκτάριος ἔχοντας πλήρη συναίσθηση τοῦ ἀξιώματός του καί τῶν εὐθυνῶν του πού ἀπορρέουν ἀπό αὐτό ἔναντι Θεοῦ καί ἀνθρώπων, ἀποφάσισε νά κηρύξει τήν ἐπαρχία του «ἐν διωγμῷ» ἐνημερώνοντας ταυτόχρονα τό ποίμνιό του τούς λόγους καί τούς τρόπους αὐτῆς τῆς εἰρηνικῆς ἀλλά δυναμικῆς διαμαρτυρίας.

Ὡς θλιβερή κατακλείδα ὅλων αὐτῶν ἦλθε  ἡ συνέντευξη πού ἔδωσε στό liberal.gr ὁ Σεβ. Ἀργολίδος κ. Νεκτάριος. Σᾶς παρακαλῶ θερμά νά μελετήσετε προσεκτικά τίς ἀπόψεις πού καταθέτει σέ αὐτή τή συνέντευξη καί νά τίς συγκρίνετε μέ ὅσα λέγει ἐξ ἀρχῆς αὐτῆς τῆς κρίσης ὁ ἕτερος Νεκτάριος τῆς Ἱεραρχίας (ὁ τῆς Κερκύρας) καί...

θά διαπιστώσετε μόνοι σας ὅτι πρόκειται γιά δύο κόσμους ἐντελῶς διαφορετικούς μεταξύ τους. Καί αὐτή εἶναι ἡ πιό θλιβερή ἀποκάλυψη αὐτῆς τῆς περιόδου. Εἶναι κρίμα ἕνας Ἱεράρχης τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος νά ἐκφράζεται μέ αὐτό τόν πρόχειρο τρόπο. Τελείωσε ἡ ἔμπνευση γιά μία νέα Φωσκολιάδα καί ἀποφάσισε νά τό ρίξει στίς συνεντεύξεις. Ἀλλά τά μπερδεύει ὁ Σεβ. Ἀργολίδος. Λέει καί κάποια σωστά πράγματα μέ τά ὁποῖα σώζει τίς πολλές φλυαρίες ποῦ ἐκστομίζει ἀλλά θά ἤθελα νά μᾶς ἀπαντήσει ὁ ἴδιος ὅτι ὁ ὑπαινιγμός μέ τόν ὁποῖο κλείνει τήν συνέντευξη δέν ἀναφαίρεται στόν Μακαριστό Λαγκαδά Ἰωάννη! Ἤ μήπως κανω λάθος; 

Σέ ἕνα σημεῖο τῆς συνέντευξής του ὁ Σεβ. Ἀργολίδος λέγει: «Δέν μπορῶ νά δεχθῶ λοιπόν πώς διώκεται ἡ ἐκκλησία ἤ ὅτι εἶναι στό στόχαστρο. Αὐτές οἱ φωνές εἶναι ἀκραῖες». Στό μεταξύ σέ ἄλλο σημεῖο τῆς συνέντευξης λέγει: «Γιά ἐμένα ἦταν πχ ἀδιανόητο τό ἄνοιγμα τῶν κομμωτηρίων καί ἀπό τήν ἄλλη πλευρά νά παραμένουν οἱ ἐκκλησίες κλειστές. Αὐτό ἦταν δύσκολο νά τό καταλάβω». Ποιός ἀπό τούς δύο συλλογισμούς σᾶς ἐκφράζει ἐντέλει Σεβ. Ἀργολίδος; Γιατί ἐδῶ δημιουργεῖται ἕνα ὀξύμωρο σχῆμα. Ἐμεῖς δέν λέμε ὅτι ἡ Ἐκκλησία διώκεται ἀλλά ὅτι οἱ πιστοί δέν μποροῦν νά ἐπιτελέσουν τά θρησκευτικά τους καθήκοντα μέ τήν ἴδια ἄνεση πού μπορεῖ μία κυρία νά πάει νά περιποιηθεῖ τήν κόμη της σέ ἕνα κομμωτήριο. Ἡ σύγκριση αὐτῶν τῶν δύο ἀποδεικνύει ὅτι ἡ Ἐκκλησία γι΄ αυτούς πού παίρνουν τίς ἀποφάσεις εἶναι σέ ὑποδεέστερη θέση ἀπό ἕνα κομμωτήριο. 

Ἅγιε Ἀργολίδος, τό ἔχω ξαναπεῖ ἀλλά μέ ἀναγκάζετε σήμερα νά τό ὑπενθυμίσω: Μπορεῖτε νά μᾶς πεῖτε μέ τό χέρι στήν καρδιά (ὄχι στό Εὐαγγέλιο) τί εἶναι τελικά γιά σᾶς ἡ Ἐκκλησία; Εἶναι Θεοΐδρυτος Ὀργανισμός, εἶναι ὁ Χριστός παρατεινόμενος εἰς τούς αἰῶνες, εἶναι ἕνα ΝΠΔΔ, ἤ εἶναι  ἡ… ἑταίρα ποῦ ξεδίνει πάνω της ὁ Αὐτοκράτορας; 

Σχόλιο τοῦ Σωτήρη Μ. Τζούμα
exapsalmos

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.