9 Δεκ 2020

Οἱ θάνατοι πού ἔχουν καταγραφεῖ στήν Κύπρο τό 2020, εἴναι ΛΙΓΟΤΕΡΟΙ σέ σχέση μέ πέρυσι καί μέ τά τρία τελευταῖα χρόνια!

Κοινοποίηση ἀνοικτῆς ἐπιστολῆς τοῦ ἐπιδημιολόγου ἰατροῦ Δρ. Ἐλπιδοφόρου Σωτηριάδη πρός τόν Πρόεδρο καί τά μέλη τῆς κυπριακῆς κυβέρνησης, τήν ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου καί πολιτικά κόμματα. 
Θεωρήσαμε χρήσιμο νά κοινοποιήσουμε κατωτέρω τήν -οὕτως ἤ ἄλλως ἀνοικτή ἐπιστολή- τοῦ ἐκλεκτοῦ καί γνωστοῦ ἐπιστήμονος ἰατροῦ Ἐπιδημιολόγου κ. Ἐλπιδηφόρου Σωτηριάδη, γιά τό θέμα τῶν κυβερνητικῶν μέτρων πρός ἀντιμετώπιση τῆς ἐπιδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ, καθώς αὐτή κοινοποιεῖται καί πρός τά μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου, ἄρα καί πρός τόν Πανιερώτατο Μητροπολίτη μας Μόρφου κ. Νεόφυτο. 
Ἀνοικτή ἐπιστολή πρός τόν Ἐξοχώτατο Πρόεδρο τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας... κ. Νίκο Ἀναστασιάδη 
Ἐξοχώτατε κ. Πρόεδρε, 
Ἀπευθύνομαι δημόσια πρός ἐσᾶς, ὥστε νά ἐκθέσω τήν γνώμη μου σχετικά μέ τά τεκταινόμενα σέ σχέση μέ τήν ἐπιδημία τοῦ κορωνοϊοῦ.

Μετά ἀπό 8 μῆνες ἐμπειρίας ἀπό τήν διασπορά τοῦ κορωνοϊοῦ στόν πληθυσμό τῆς Κύπρου καί μετά ἀπό τήν λήψη δεκάδων διαφορετικῶν μέτρων ἐλέγχου, βρισκόμαστε περίπου στόν ἴδιο σταθερό παρονομαστή. Βλέπουμε δηλαδή νά συνεχίζεται ἡ ἐξάπλωση τοῦ κορωνοϊοῦ στόν πληθυσμό, ὅπως ἄλλωστε συμβαίνει σέ ὅλο τόν κόσμο. Τό φαινόμενο δέν εἶναι παράξενο, διότι οὐσιαστικά ὅποια μέτρα καί νά λάβουμε, ὁ κορωνοϊός θά συνεχίσει νά διασπείρεται στόν πληθυσμό, ἰδιαίτερα τώρα τόν χειμώνα πού οἱ καιρικές καί ἄλλες συνθῆκες εὐνοοῦν τήν μετάδοσή του.

Μέ μεγάλη μου ὅμως λύπη παρακολουθῶ τό Ὑπουργεῖο Ὑγείας νά ἐπικεντρώνει τό ἐνδιαφέρον του στήν πραγματοποίηση χιλιάδων ἐξετάσεων ἀνάμεσα στόν ὑγιῆ πληθυσμό, καθώς καί στήν κατατρομοκράτηση τοῦ κόσμου μέ τήν καθημερινή ἀνακοίνωση τῶν θετικῶν δειγμάτων μέ τόν καταχρηστικό καί παραπλανητικό ὄρο «κρούσματα», ὁ ὁποῖος δέν ἀνταποκρίνεται στήν πραγματικότητα. Βλέπω ἐπίσης τό Ὑπουργεῖο Ὑγείας νά ἀνακοινώνει τούς ὅποιους θανάτους καί νά τούς παρουσιάζει ὡς ἀποτέλεσμα τῆς ἐπιδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ, τρομοκρατώντας ἀκόμα περισσότερο τόν λαό. Θλίβομαι ἀπό τήν ἐκφοβιστική καί τιμωρητική πολιτική τῆς κυβέρνησης πού ἐξοντώνει οἰκονομικά τόν λαό μέ ὑπέρογκα πρόστιμα γιά ἀσήμαντους καί ἄσχετους μέ τήν ἐπιδημία λόγους, καί ἀγωνιῶ γιά τή συνέχιση λήψης ἀντι-ἐπιστημονικῶν μέτρων, τά ὁποία ταλαιπωροῦν ἀφάνταστα τούς συμπατριῶτες μας χωρίς νά ἔχουν μετρήσιμο ὄφελος γιά τόν ἔλεγχο τῆς διασπορᾶς τοῦ ἰοῦ. Τέλος, μέ ἀπέραντη ἀπογοήτευση διαβάζω ὅτι ἡ κυβέρνηση προσανατολίζεται νά λάβει ἀκόμα αὐστηρότερα μέτρα κατά τήν διάρκεια τῶν Χριστουγέννων.

 

Ἐξοχώτατε κύριε Πρόεδρε,

Ὁ λαός τῆς Κύπρου βρίσκεται σέ ἀπόγνωση λόγω τῆς οἰκονομικῆς καταστροφῆς, τῆς ἀπώλειας τῶν εἰσοδημάτων του, τούς κινδύνους ἀπό τά δάνεια πού κρέμονται πάνω ἀπό τό κεφάλι του, τήν ἀνεργία καί τήν φτώχεια πού καλπάζει. Ἀγωνιᾶ ἀκόμα γιά τό γιορτινό τραπέζι τῶν Χριστουγέννων, πού φέτος θά εἶναι πολύ φτωχότερο, ἐνῶ πολλοί συμπατριῶτες μας ἴσως δέν θά ἔχουν καθόλου φαγητό.

Ὅπως γνωρίζετε, ἕνας σημαντικός λόγος πού συμβαίνουν ὅλα τά πιό πάνω εἶναι καί ἡ λήψη πολύ αὐστηρῶν μέτρων ἐλέγχου τῆς ἐπιδημίας τά ὁποία ἔχουν τεράστιο ἀντίκτυπο στήν οἰκονομική καί κοινωνική ζωή τοῦ τόπου μας. Ἡ δικαιολογία πού προβάλλεται εἶναι ὅτι προέχει ἡ ὑγεία καί ἡ ζωή τῶν συμπατριωτῶν μας. Ὡς ἰατρός, συμφωνῶ ἀπόλυτα μέ τό καθῆκον τῆς πολιτείας νά προστατεύσει τήν ζωή τῶν συμπολιτῶν μας. Τά μέτρα ὅμως πού λαμβάνονται δέν ἔχουν παρά ἐλάχιστη συμβολή στόν ἔλεγχο τῆς διασπορᾶς τοῦ ἰοῦ, ὅπως τεκμηριώνεται ἀπό τόν ἀριθμό τῶν θετικῶν δειγμάτων πού ἀνιχνεύονται ἀνάμεσα στόν πληθυσμό. Ὅπως ἐπίσης γνωρίζετε, ἡ μεγάλη πλειοψηφία τῶν θετικῶν δειγμάτων εἶναι ὑγιεῖς φορεῖς τοῦ ἰοῦ. Εἶναι ἐπίσης ἰδιαίτερα ἐνθαρρυντικό τό γεγονός ὅτι παρατηρεῖται πολύ χαμηλή νοσηρότητα καί θνητότητα τοῦ ἰοῦ στόν πληθυσμό τῆς πατρίδας μας.

 

Ἐξοχώτατε κύριε Πρόεδρε,

Θά ἤθελα νά σᾶς διαβιβάσω τό πιό αἰσιόδοξο καί γιορτινό νέο! Μελετώντας τά στατιστικά δεδομένα τῆς Πατρίδας μας (Eurostat), θά ἤθελα νά σᾶς ἐνημερώσω ὅτι οἱ θάνατοι πού ἔχουν καταγραφεῖ στήν Κύπρο αὐτήν τήν χρονιά, τό 2020, εἴναι ΛΙΓΟΤΕΡΟΙ σε σχέση μέ πέρυσι καί σέ σύγκριση μέ τά τρία τελευταῖα χρόνια!!! Μετά ἀπό τόση κατατρομοκράτηση τοῦ λαοῦ καί τόση πανικόβλητη θανατολογία, φέτος ἔχουν πεθάνει λιγότεροι συμπατριῶτες μας σέ σύγκριση μέ τά προηγούμενα χρόνια!!! Ἀσφαλῶς καί αὐτό ἐπιβεβαιώνει ὅτι ἡ νοσηρότητα καί ἡ θνητότητα τοῦ κορωνοϊοῦ εἶναι πολύ μικρή, ὅπως ἔχει τεκμηριωθεῖ ἐπιστημονικά, παρόλη τήν ἐκτεταμένη διασπορά τοῦ ἰοῦ στόν πληθυσμό τῆς Κύπρου.

Σᾶς παρακαλῶ νά λάβετε ὑπόψη σας τό συνταρακτικό καί πολύ θετικό αὐτό δεδομένο καί σᾶς παρακαλῶ ὅπως ἀποσύρετε τά αὐστηρά μέτρα ἐλέγχου, ἀφοῦ εἶναι φανερό ὅτι δέν ἔχουν πιά κανένα νόημα γιά τήν διασπορά τοῦ ἰοῦ, ἐνῶ προκαλοῦν πλῆθος ἀρνητικῶν ἐπιπτώσεων. Εἶναι πιά φανερό ὅτι οἱ φόβοι τῆς Κυβέρνησης γιά τίς πιθανές θανατηφόρες ἐπιπτώσεις τῆς ἐπιδημίας στήν Κύπρο ΔΕΝ ἔχουν ἐπαληθευτεῖ.

Σᾶς παρακαλῶ ὅπως ἐπικεντρώσετε ὅλη τήν προσοχή τῆς πολιτείας μέ στοχευμένα μέτρα στά δημόσια καί ἰδιωτικά νοσοκομεῖα, τά γηροκομεῖα, τούς οἴκους εὐγηρίας καί τίς κλειστές δομές τῆς πατρίδας μας, μέ τήν ἐφαρμογή συστηματικῆς, σέ ἑβδομαδιαία βάση, παρακολούθησης τῆς διασπορᾶς τοῦ ἰοῦ στούς ἐργαζόμενους μέ ἐξετάσεις ταχείας δοκιμασίας μέ δαπάνες τοῦ Δημοσίου. Τό ἴδιο μέτρο ἐλέγχου θά πρέπει νά ἰσχύει καί γιά ὅλους τους εἰσερχόμενους στήν Κύπρο ἀπό τίς πύλες εἰσόδους τῆς Πατρίδας μας καί τά σημεῖα ἐλέγχου τῶν κατεχομένων ἐδαφῶν μας.

Ἀσφαλῶς καί θά πρέπει νά γίνουν ἐπίσης διορθωτικές κινήσεις ὅσον ἀφορᾶ στά πρωτόκολλα νοσηλείας τῶν συμπατριωτῶν μας καί τήν χρήση τῶν θεραπευτικῶν σχημάτων, ὥστε νά ἐλαφρυνθεῖ τό βάρος τοῦ συστήματος ὑγείας. Κατά τήν ταπεινή μου ἄποψη ὅλα τά ὑπόλοιπα μέτρα δέν δικαιολογοῦνται. Ἄλλωστε ὅλος ὁ σχεδιασμός ἐλέγχου τῆς ἐπιδημίας μέ τίς μάσκες ἔχει ἀνατραπεῖ μέ τήν πρόσφατη ἐπιστημονική δημοσίευση πού τεκμηριώνει ὅτι οἱ ἀσυμπτωματικοί φορεῖς ΔΕΝ μεταδίδουν τόν ἰό.

Εὐελπιστῶ ὅτι τό χαροποιό νέο τῶν μειωμένων θανάτων φέτος, τό ὁποῖο προβάλλει παράλληλα μέ τό χαρμόσυνο μήνυμα τῶν Χριστουγέννων, θά σᾶς ἐπιτρέψει νά στοχεύσετε τά μέτρα ὅπως περιγράφω πιό πάνω, ἐπιτρέποντας στούς συμπατριῶτες μας νά ἀναπνεύσουν τόν καθαρό καί γιορτινό ἀέρα τῶν Χριστουγέννων μέ μεγαλύτερη αἰσιοδοξία γιά τό μέλλον τῆς πατρίδας μας, χωρίς τόν ἀδικαιολόγητο φόβο καί πανικό πού ἔχει ἐπικρατήσει σέ μεγάλο μέρος τοῦ πληθυσμοῦ.

Σᾶς εὐχαριστῶ ἐκ τῶν προτέρων γιά τόν χρόνο σας.

Μέ ἐκτίμηση,

Ἐλπιδοφόρος Σωτηριάδης,

MD, SM, ScD

Ἀναπληρωτής Καθηγητής Ἐπιδημιολογίας καί Δημόσιας Ὑγείας

Ἀνοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

 

Λευκωσία, 8 Δεκεμβρίου 2020

Κοινοποίηση:

1. Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομο Β/ καί Ἀρχιερεῖς – Μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου.

2. Ὑπουργούς – Μέλη τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου

3. Πρόεδρο τῆς Βουλῆς τῶν Ἀντιπροσώπων

4. Πρόεδρο τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου

5. Γενικό Εἰσαγγελέα τῆς Δημοκρατίας

6. Ἀρχηγούς καί Ἐκπροσώπους τῶν Κοινοβουλευτικῶν Κομμάτων

immorfou

4 σχόλια:

 1. Ακούει κανείς;
  Κοινοποιήστε το παντού.
  Η πανδημία που μειώνει το σύνολο των θανάτων. Σχεδόν μηδενική θνητότητα.
  Ντροπή και αίσχος. Τι θέλουν επιτέλους;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ρόμπερτ Κέννεντυ: «Αποφύγετε τα εμβόλια mRNA πάση θυσία – Η ζημιά που θα υποστείτε θα είναι μη αναστρέψιμη».

  https://crashonline.gr/diethni-nea/1477408/rompert-kennenty-apofygete-ta-emvolia-mrna-pasi-thysia-i-zimia-pou-tha-yposteite-tha-einai-mi-anastrepsimi

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ο μοναδικός επιδημιολόγος που διαθέτει η Κύπρος και είναι εκτός της επιδημιολογικής ομάδας που συμβουλεύει τον Αναστασιάδη και τον υπουργό Υγείας (που δεν έχει καμία σχέση με τον χώρο της Υγείας. Ιδιοκτήτης αλυσίδας cafe είναι). Η επιδημιολογική ομάδα έχει μικροβιολόγο, παιδίατρο, οδοντίατρο, βιολόγο...

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.