12 Δεκ 2020

Ἀπίστευτος ἐμπαιγμός: ἡ κυβέρνηση συνεχίζει νὰ κρατᾶ τὴν Ἐκκλησία «διασωληνωμένη»!

Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης
Ὑπῆρχε μία μικρὴ ἐλπίδα πὼς στὶς ἀποφάσεις γιὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν ἐκκλησιῶν, θὰ ἐπικρατοῦσε ἔστω μία ὑποψία κοινῆς λογικῆς γιὰ τὴν μεγάλη ἑορτὴ τῶν Χριστουγέννων καὶ τῶν Θεοφανίων. Μάταια! 
Ἡ κυβέρνηση συνεχίζει νὰ κρατᾶ τὴν ἐκκλησία στὴν ἐντατικὴ καὶ μὲ ἀποφάσεις ποὺ ζέχνουν ἀπὸ ὑποκρισία καὶ μικροκομματικὰ συμφέροντα, ὁδηγεῖ ἕνα μεγάλο κομμάτι τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, στὰ ὅρια του! 
Ὁ κ. Μητσοτάκης ἔβαλε λουκέτο στὴν χώρα ἀπὸ τὶς ἀρχὲς Νοεμβρίου καὶ ζήτησε τότε ἀπὸ τοὺς πολίτες νὰ κάνουν αὐτὴν τὴν θυσία «γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ κάνουμε Χριστούγεννα». 
Δὲν ξερουμε πῶς ἀντιλαμβάνεται τὰ Χριστούγεννα ὁ Πρωθυπουργὸς καὶ ἂν πιστεύει πὼς αὐτὴ ἡ μέρα ἔχει νὰ κάνει μόνο μὲ ἔλατα καὶ... χοντρούληδες «ἁγίους» τῆς Coca Cola ποὺ μπαίνουν ἀπὸ τὶς καμινάδες, ἀλλὰ θὰ ὄφειλε νὰ γνωρίζει πὼς τὸ μοναδικὸ νόημα αὐτῆς μεγάλης μέρας εἶναι ὁ ἑορτασμὸς τῆς γέννησης τοῦ Χριστού ΣΤΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ καὶ τίποτε ἄλλο.

Ὁ λαός εκανε τὶς θυσίες ποὺ τοῦ ζητήθηκαν. Ἡ Ἐκκλησία ἔκανε τὴν θυσία καὶ τὴν ὑπομονὴ ποὺ τῆς ζητήθηκε, παρὰ τὴν ἐλεεινὴ συμπεριφορὰ ποὺ ἔδειξε ἀπέναντί της τὸ κράτος, κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ πρώτου lockdown. Παρὰ τὶς ποινικὲς διώξεις, παρὰ τὰ ἄδικα μέτρα, παρὰ τὶς συλλήψεις καὶ τὰ πρόστιμα, παρὰ τὴν στοχοποίηση καὶ τὸ ἐπικοινωνιακὸ λιντσάρισμα κληρικῶν καὶ λαϊκῶν ἀπὸ τὰ μεγάλα ΜΜΕ, ποὺ οὐσιαστικὰ ἀποτελοῦν θιασῶτες τῆς κυβερνητικῆς πολιτικῆς.

Καὶ ποιὸ ἦταν τὸ ἀποτέλεσμα;

Ἕνα νέο ἐπεισόδιο ἀπόλυτης κοροϊδίας πρὸς τοὺς χριστιανούς. Στὸ ἴδιο ἔργο θεατὲς γιὰ ἀκόμη μία φορά. Ἕνας κούφιος ἐπικοινωνιακὸς τακτικισμὸς ποὺ ἔχει στόχο νὰ παρατείνει τὸ «ἀναίμακτο» σφράγισμα τῶν Ναῶν. Ἕνα καθεστὼς «κεκλεισμένων τῶν θυρῶν» δοσμένο μὲ κάπως πιὸ εὐχάριστο, πιὸ συμπαθητικὸ περιτύλιγμα! Καὶ ἔχουν τὴν ψευδαίσθηση πὼς μὲ αὐτὸ τὸ πολιτικὸ παιχνιδάκι θὰ πείσουν τὸν κόσμο πὼς ἔδειξαν καί… μεγαλοψυχία πρὸς τὴν Ἐκκλησία!

Τὴν ἴδια ὥρα ποὺ σὲ πολλὲς ἄλλες χῶρες ἐφαρμόζονται πολὺ πιὸ χαλαρὰ μέτρα σχετικὰ μὲ τοὺς ναούς.

Ξαναγυρίσαμε λοιπόν σὲ αὐτὴν τὴν ἀστειότητα, αὐτὸν τὸν χλευασμὸ κυβερνώντων καὶ εἰδικῶν, τῶν ἐννέα ἀτόμων ἀνὰ ἐνορία καὶ εἰκοσιπέντε ἀτόμων στοὺς Μητροπολιτικοὺς Ναούς. Τὰ ἔχουμε ξαναπεῖ:

Ἐννέα ἄτομα στήν ἐκκλησία ἰσοδυναμεῖ μέ ΚΛΕΙΣΤΗ ἐκκλησία γιὰ τοὺς πιστούς. Ἐκκλησία χωρὶς πιστοὺς οὐσιαστικὰ αὐτοακυρώνει τὸν λόγο ὕπαρξής της! Αὐτὸ σημαίνει ἡ λέξη ἐκκλησία: συνάθροιση πιστῶν!

Τί θὰ πεῖ ἐννέα ἄτομα; Τί θὰ πεῖ εἰκοσιπέντε; Γιατί δὲν ἐφαρμόζεται τὸ ἕνα ἄτομο ἀνὰ 15 τμ. ὅπως στὰ Super Markets; Γιατί ὑπάρχει ἄλλη μεταχείριση ἐδῶ καὶ ἄλλη ἐκεῖ;

Ποιός θά ἐκκλησιαστεῖ μὲ ὅριο ἐννέα ἀτόμων; Μήπως περιμένουν νὰ κάνουν οἱ ἐνορίτες καὶ κλήρωση μεταξύ τους, γιὰ νὰ κερδίσουν συμμετοχὴ στὴ γιορτὴ τῶν Χριστουγέννων;

Ἡ κυβέρνηση μᾶς ἔφερε τὸ click away γιὰ νὰ ἀποσυμφορήσει τὶς μεταφορικὲς ἑταιρεῖες μπᾶς καὶ χαθεῖ ὁ… πολύτιμος τζίρος τῶν Χριστουγέννων, ἀλλὰ τὸ καλύτερο πού μποροῦσε νὰ σκεφτεῖ γιὰ τούς ναούς, ἦταν τὸ ἐκκλησίασμα ἐννέα ἀτόμων; Στὰ νεοφιλελὲ Χριστούγεννα τοῦ ἄκρατου καταναλωτισμοῦ, δὲν ὑπάρχει θέση γιὰ ἀπόδοση τιμῆς πρὸς τὸν ἴδιο τὸν Χριστό;

Τὰ βιβλιοπωλεία πού ἀνοίγουν κανονικότατα (καὶ καλῶς ἀνοίγουν) μὲ τήρηση ἀποστάσεων, εἶναι σημαντικότερα γιὰ τὰ Χριστούγεννα ἀπ’ ὅτι οἱ ναοί ἐντός τῶν ὁποίων ΕΟΡΤΑΖΟΝΤΑΙ τά ἴδια τὰ Χριστούγεννα;

Καὶ γιά ποιό λόγο ἀπαγορεύτηκε ὁ ἁγιασμὸς τῶν ὑδάτων τὴν μέρα τῶν Θεοφανείων; Ποιὸ εἶναι τὸ σκεπτικὸ πίσω ἀπὸ αὐτὴν τὴν παρανοϊκὴ ἀπόφαση; Τί κίνδυνος μετάδοσης παραμονεύει γιὰ ἕναν ἱερέα ποὺ θὰ τελέσει τὸν ἁγιασμὸ καὶ λίγους πιστοὺς ποὺ θὰ βρίσκονται σὲ ἐξωτερικὸ χῶρο καὶ μὲ ἀσφαλεῖς ἀποστάσεις; Γιατί δὲν σέβονται τὶς θρησκευτικὲς ἀκολουθίες ἔτσι ὅπως (ἰσχυρίζονται ὅτι) σέβονται τὶς πολιτικὲς ἐκδηλώσεις;

Ὑπάρχουν θρησκευτικές ἐλευθερίες σὲ αὐτὸ τὸ κράτος ἢ δὲν ὑπάρχουν; Μπορεῖ νὰ μᾶς ἀπαντήσει ὑπεύθυνα κάποιος ἐκπρόσωπος αὐτῆς τῆς μπλὲ Σοβιετίας;

Μήπως ἔχουν τὴν ἀπατηλὴ ἐντύπωση πῶς μετὰ ἀπὸ ὅλον αὐτὸν τὸν ἄθλιο ἐμπαιγμό, θὰ ἁπαλύνουν τὴν δυσαρέσκεια τῶν χριστιανῶν μὲ τὸ νὰ προβάλουν στὴ Βουλὴ πάλι καμιὰ βυζαντινὴ εἰκόνα ἢ καμιὰ θρησκευτικὴ παράσταση, τὴν μέρα τῶν Χριστουγέννων; Νομίζουν ὅτι ἔχουν νὰ κάνουν μὲ ἰθαγενεῖς ποῦ θὰ ὑπνωτίζονται ἀπὸ σλάιντς;

Ἡ Ἐκκλησία θα πρέπει ἐπιτέλους νὰ ἀντιμετωπιστεῖ μὲ σεβασμὸ ἀπὸ τὴν κυβέρνηση καὶ ὄχι μὲ ἀνόητη ὑπεροψία καὶ πολιτικὰ τερτίπια.

6 σχόλια:

 1. Μπράβο σε ένα αθλητικό σάϊτ! Μπράβο στον αρθρογράφο που γράφει το αυτονόητο! Μα , καλά, πόσο πουλημένοι είναι;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. O μητσοτακης ειναι ενα ανδρεικελο της μερκελ. Κανει οτι διαταξει το βερολινο.(βλ.εθνικα θεματα). Νομιζει οτι ετσι γινομαστε φιλοι με τους γερμανους. Δεν ειναι ορθοδοξος χριστιανος, ειναι η παρτυ του. Εχει προτεσταντικη σκεψη.
  Εφερε το click away για να προωθησει τις ηλεκτρονικες συναλλαγες,τις καρτες,το ηλεκτρονικο φακελωμα κ εν γενει το σφραγισμα του θηριου της ιερας αποκαλυψεως.
  Απαγορευσε τον αγιασμο των υδατων δημοσια...Τι αλλο να πουμε ;;;;
  Aυτα ειναι σχεδια διαβολων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Τό πόσο διαβολική κυβέρνηση είναι,θά τό δείξει μέσα στό 2021...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Εγώ λέω να οργανωθούμε και να επισκεφτούμε όλοι μαζί έναν γεροντάκι με αλτσχάιμερ που έχει ξεχάσει ότι είναι Αρχιεπίσκοπος.
  Νόμιμα βέβαια, με SMS κωδικό 4.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Εγώ πάλι προτείνω να ξεκινήσουμε οι ενδιαφερόμενοι για εκκλησιασμό, να μαζευόμαστε δεκάδες ή και εκατοντάδες έξωθεν των ναών μας με την προϋπόθεση να μπούμε έσωθεν. Πόσα ματ θα μπορούσαν να μας μαζέψουν; Τόσοι ναοί, τόσοι πιστοί, όλοι στην φυλακή; Το θεωρώ απίθανο. Αν όμως κι εμείς βολευτήκαμε με το να κατηγορούμε "τους άλλους", ίδιοι και χειρότεροι είμαστε...

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.