6 Δεκ 2020

Ἅγιος Παΐσιος: "Οἱ ἀρρώστιες ἔχουν ὠφέλεια καί οὐράνιο μισθό, ὅταν τίς ὑπομένουμε"

Κάποιος Γέροντας πρίν ἀπό λίγα χρόνια εἶχε ταλαιπωρηθῆ πολύ ἀπό ἀρρώστιες καί τελικά πέθανε, χωρίς νά γογγύση καθόλου.
Μετά ἀπό λίγο διάστημα ἀρρώστησε καί ὁ ὑποτακτικός του καί, ἐπειδή δέν εἶχε ξαναρρωστήσει, εἶχε πανικοβληθῆ καί ἑτοιμάσθηκε νά πάη στόν κόσμο σέ γιατρούς, γιά νά θεραπευθῆ. Τό βράδυ ὅμως βλέπει στόν ὕπνο του τόν Γέροντά του, καί τοῦ λέει:
- Τέκνον μου, ἐάν θέλης, ἄκουσέ με καί μήν πᾶς πουθενά• κᾶνε ὑπομονή. Ἐγώ ἐδῶ δέν βρῆκα καμιά ὠφέλεια ἀπό τά ἔργα μου, μόνο ἡ ἀρρώστια μέ ὠφέλησε. Μεῖνε λοιπόν στό Περιβόλι τῆς Παναγίας καί κᾶνε λίγο ὑπομονή στούς πόνους, καί πολλή... ὠφέλεια θά βρῆ ἡ ψυχή σου.
Χάρηκε ὁ ὑποτακτικός τότε, ἔλαβε θάρρος καί ἔκανε ὑπομονή. Στήν συνέχεια, αἰσθανόταν πολλή χαρά μέσα ἀπό τούς πόνους, γιατί ὁ νοῦς του βρισκόταν κοντά στούς Ἁγίους Μάρτυρας, καί ἀγαλλόταν.

Ἀπό τό βιβλίο «Ἁγιορεῖται Πατέρες καί Ἁγιορείτικα», Ἁγίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου, (σελ. 69) ἔκδοση Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου «Εὐαγγελιστής Ἰωάννης ὁ Θεολόγος», Βασιλικά Θεσσαλονίκης.

1 σχόλιο:

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.