19 Νοε 2020

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Μὴν περιφρονήσεις τὴ συνείδησή σου πού πάντοτέ σοῦ δίνει τὶς πιὸ καλὲς συμβουλές. Γιατί οἱ ὑποδείξεις της πρὸς ἐσένα εἶναι θεῖες καὶ ἀγγελικές, καὶ σὲ ἐλευθερώνει ἀπὸ τοὺς κρυφοὺς μολυσμοὺς τῆς καρδιᾶς, καὶ σοῦ χαρίζει παρρησία πρὸς τὸν Θεὸ τὴν ὥρα τοῦ θανάτου. 
Ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητὴς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.