6 Σεπ 2020

Δεύτερη νίκη τῆς κοινωνίας πολιτῶν: Δικαστήριο τῆς Lyon ἀπέρριψε τὸ διάταγμα ὑποχρεωτικῆς μασκοφορίαςΜετὰ τὸ Στρασβούργο μιὰ δεύτερη νίκη γιὰ τὴν κοινωνία πολιτῶν. Διοικητικὸ δικαστήριο τῆς Λυών ἀκύρωσε τὸ διάταγμα τῆς νομαρχίας Rhône γιὰ ὑποχρεωτικὴ μάσκα. Τώρα ἡ νομαρχία τοῦ Rhône θὰ πρέπει νὰ τροποποιήσει τοὺς τόπους καὶ τὰ προβλεπόμενα ὡράρια τοῦ διατάγματος ποὺ ἐπέβαλε γενικὴ ὑποχρεωτικὴ μασκοφορία σὲ Lyon καιVilleurbanne.

Μιὰ νίκη γιὰ τοὺς ἀντίπαλους τῆς ὑποχρεωτικῆς μασκοφορίας στὸ ἐξωτερικό. Ὁ νομάρχης τῆς Rhône διατάσσεται νὰ ἀναθεωρήσει τὸ διάταγμα τὸ ὁποῖο καθιστὰ ὑποχρεωτικὴ τὴ μάσκα στοὺς δρόμους τῆς Lyon καὶ Villeurbanne μετὰ ἀπὸ ἀπόφαση τοῦ διοικητικοῦ δικαστηρίου.

Ἄν ἡ νομαρχία δὲν λάβει ἐπαρκῆ μέτρα πρὶν τὶς 8 Σεπτέμβρη τὸ μεσημέρι τὸ μέτρο θ' ἀνασταλεῖ γράφει ὁ δικαστὴς στὴν ἀπόφασή του ποὺ δημοσιεύθηκε αὐτὴ τὴν Παρασκευὴ μετὰ τὴν προσφυγὴ ποὺ ἄσκησε μιὰ ἕνωση τῆς Lyon.

Ἀναλυτικά, τὸ δικαστήριο ζητᾶ ἀπὸ τὸν νομάρχη νὰ...
ἀποκλείσει ἀπὸ τὴν ὑποχρέωση μασκοφορίας τοὺς τόπους «ποὺ δὲν χαρακτηρίζονται ἀπὸ ὑψηλὴ πυκνότητα πληθυσμοῦ ἢ ἀπὸ τοπικὲς συνθῆκες ποὺ ἐνδέχεται νὰ εὐνοήσουν τὴν ἐξάπλωση» τοῦ κορωνoϊού. Διέταξε ἐπίσης τή νομαρχία νὰ ἐπανεξετάσει τὶς ὧρες ἐφαρμογῆς τοῦ μέτρου. Οι ὧρες κατὰ τὶς ὁποῖες δὲν ὑπάρχει κανένας ἰδιαίτερος κίνδυνος ἐξάπλωσης αὐτοῦ τοῦ ἰοῦ» δὲν θὰ πρέπει πλέον νὰ ὑπόκειται σὲ αὐτὴν τὴν ὑποχρέωση, γράφει τὸ δικαστήριο.

Στὸ Twitter, ἡ νομαρχία Rhône ( Ρήνου) ἀνέφερε ὅτι ἔλαβε γνώση τῆς ἀπόφασης.«Ὁ δικαστὴς ἐπιβεβαίωσε τὰ πλεονεκτήματα τῆς θέσπισης ὑποχρέωσης γιὰ χρήση μάσκας γιὰ τὴν ἐγγύηση τῆς ἀσφάλειας τῶν συμπολιτῶν μας», σημειώνει, ὡστόσο, ὁ νομάρχης δεσμεύεται νὰ τροποποιήσει τὸ διάταγμά του. Ἐπιμένει ἐπίσης νὰ ὑπενθυμίσει ὅτι ἡ μασκοφορία «παραμένει σὲ ἰσχὺ» ἐν ἀναμονῇ νέου διατάγματος. Ὡς ὑπενθύμιση, ἡ χρήση μάσκας ἔχει καταστεῖ ὑποχρεωτικὴ ἀπὸ τὴν Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου σὲ ὅλους τοὺς δρόμους τῆς Λυών καὶ τῆς Villeurbanne γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσει τὴν ἔξαρση τῆς ἐπιδημίας τοῦ κορονωϊού. bfmtv 4/9/20

Φαίνεται ὅτι ἡ πρώτη ἀπόφαση αὐτὴ τοῦ δικαστηρίου δημιούργησε ἰσχυρὴ νομολογία καὶ θ' ἀκολουθήσουν βροχὴ οἱ ἀκυρωτικὲς ἀποφάσεις τῶν δικαστηρίων ἐπὶ διαταγμάτων γιὰ γενικὴ μασκοφορία σὲ πολλὲς γαλλικὲς πόλεις 24/24.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.