6 Σεπ 2020

Ἀκραία πρόκληση Αλβανοτσάμηδων: Ἔβαλαν θέμα ἀλλαγῆς συνόρων μὲ τὴν Ἑλλάδα

(φωτογραφία ἀριστερά, Ἰλὶρ Μετὰ καὶ δεξιά, Σπετὶμ Ἰντρίζι)
Θέμα ἀλλαγῆς τῶν συνόρων μὲ τὴν Ἑλλάδα ἔβαλε ὁ πρόεδρος τῶν Ἀλβανοτσάμηδων στον πρόεδρο της Ἀλβανίας Ἰλὶρ Μετὰ μὲ ἀφορμὴ τὴ συζήτηση γιὰ ἐπέκταση τῶν ἑλληνικῶν χωρικῶν ὑδάτων στὰ 12 μίλια, ἀναφέροντας ὅτι σὲ αὐτὴν τὴν περίπτωση «θὰ πρέπει νὰ ἀναζητήσουμε τὴν περιοχή μας, τὴν τσαμουριὰ» 

Ἀνησυχία γιὰ τὸ θαλάσσιο ζήτημα 
Ὁ ἐπικεφαλῆς τοῦ Κόμματος γιὰ Δικαιοσύνη, Ἐνσωμάτωση καὶ Ἑνότητα- PDIU, Σπετὶμ Ἰντρίζι, ἐξέφρασε στὸν πρόεδρο τῆς Ἀλβανίας Ἰλὶρ Μετὰ τὴν ἀνησυχία του γιὰ τὸ θαλάσσιο ζήτημα μὲ τὴν Ἑλλάδα μετὰ τὴ δήλωση τῆς ἑλληνικῆς κυβέρνησης γιὰ ἐπέκταση τῶν χωρικῶν ὑδάτων στὰ 12 μίλια. 

Ἀνέφερε ὅτι πρόκειται γιὰ παράλογη δήλωση, ἐφόσον ὑπάρχουν σύνορα μεταξὺ τῶν δύο χωρῶν. 

Ὁ Ἰντρίζι εἶπε – μετὰ τὴ συνάντηση μὲ τὸν ἀρχηγὸ τοῦ κράτους – ὅτι ζήτησε ἀπὸ τὸν τελευταῖο οἱ συζητήσεις μὲ τὴν Ἑλλάδα νὰ ξεκινήσουν με τὴν κατάργηση τῆς ἐμπολέμου κατάστασης μεταξὺ τῶν δύο χωρῶν καὶ τὴν περιοχὴ τῆς «τσαμουριᾶς». 

Σύμφωνα μὲ τὸν ἴδιο, ὁ πρωθυπουργὸς Ἐντι Ράμα τὶς τελευταῖες ἡμέρες ἀποστασιοποιήθηκε ἀπὸ τὶς παράλογες δηλώσεις του, καθὼς συνειδητοποίησε ὅτι ἡ Ἑλλάδα δὲν μπορεῖ νὰ ἐπεκταθεῖ χωρὶς τὴ συγκατάθεση τῆς Ἀλβανίας, καὶ κατηγόρησε...
τὴν κυβέρνηση ὅτι κρύβει τὴν ἀλβανικὴ ἀτζέντα στὶς συζητήσεις μεταξὺ Ἀλβανίας καὶ Ἑλλάδας. 
«Εἶναι μία βαθιὰ κρίση ποὺ ἔχει ἐπιδεινωθεῖ ἀπὸ σεισμούς, πανδημίες καὶ ἐσφαλμένη διοίκηση. Ἐξέφρασα ἀνησυχία γιὰ τὴ διακήρυξη τοῦ πρωθυπουργοῦ τῆς Ἑλλάδας γιὰ ἐπέκταση ἔναντί της Ἀλβανίας. Ἡ κοινὴ γνώμη ἀνησυχεῖ ἐπειδὴ εἶπαν ὅτι ἔχουν ἐνημερώσει τὸν πρωθυπουργὸ τῆς Ἀλβανίας, ἐνῶ ὁ τελευταῖος λέει ὅτι ἡ Ἑλλάδα ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ τὸ πράξει» δήλωσε ὁ Ἰντρίζι. 

«Δὲν ἰσχύει γιὰ τὴν Ἀλβανία» 

«Αὐτὸ δὲν ἰσχύει γιὰ τὴν Ἀλβανία. Τὸ ἄρθρο 15 τῆς Σύμβασης γιὰ τὴ Θάλασσα ἀναφέρεται μόνο στὶς περιπτώσεις ποὺ τὸ ἐπιτρέπει ἡ γεωγραφία» πρόσθεσε. 

Ὁ πρόεδρος τῶν Ἀλβανοτσάμηδων εἶπε, ἐπίσης, ὅτι «ἐγὼ ἐξέφρασα τὴν ἀνησυχία μου πρὸς τὸν πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας διότι σὲ αὐτὴν τὴ συμφωνία, δύο νησιὰ ἔχουν λάβει τὸ δικαίωμα ἐπέκτασης, παραβιάζοντας τὴν οἰκονομικὴ ζώνη τῆς χώρας μας. 

Ὁ Ράμα τὶς τελευταῖες ἡμέρες ἀνακάλεσε καὶ ἀναφέρθηκε σὲ αὐτὸ τὸ σημεῖο ποὺ λέει ὅτι ὅπου ἡ γεωγραφία δὲν τὸ ἐπιτρέπει, ἕνα κράτος δὲν μπορεῖ νὰ τὸ πράξει μονομερῶς». 

Ὁ ἴδιος ἐπισήμανε πὼς «ἡ ἀλβανικὴ κυβέρνηση δὲν πρέπει πλέον νὰ ἀποδεχθεῖ τὸ σύνθημα τῆς Ἑλλάδας καὶ τῆς Σερβίας ὅτι αὐτὸ ποὺ εἶναι δικό τους εἶναι δικό τους καὶ αὐτὸ ποὺ εἶναι δικό μας εἶναι συζητήσιμο». 

«Θὰ ἀναζητήσουμε τὴν περιοχή μας» 

Καὶ τόνισε ὅτι «Τὰ σύνορά της Ἀλβανίας μὲ τὴν Ἑλλάδα ἔχουν καθοριστεῖ ἀπὸ τὸ 1913 καὶ ἡ ὁριοθέτηση τῶν θαλάσσιων καὶ χερσαίων συνόρων ἔγινε ἀπὸ διεθνῆ ἐπιτροπὴ τὸ 1926. Δὲν ἔχουμε τίποτα νὰ συζητήσουμε μὲ τὴν Ἑλλάδα. Ἐὰν ἡ Ἑλλάδα ἀνοίξει τὸ ζήτημα τῶν συνόρων, θὰ ἀναζητήσουμε τὴν περιοχή μας». 

Ὁ Ἰντρίζι εἶπε πὼς ἔκανε «ξεκάθαρο στὸν Μετὰ ὅτι οἱ συνομιλίες πρέπει νὰ ξεκινήσουν μὲ τὴν κατάργηση τοῦ ἐμπολέμου καὶ τὴν ἐπίλυση τοῦ ζητήματος τῆς τσαμουριᾶς». 

Καὶ κατέληξε: «Τὸ PDIU ἐξέφρασε τὶς ἀνησυχίες του πρὸς τὸν πρόεδρο ὅτι ἡ κυβέρνηση ἔχει ἀποκρύψει τὴν ἀλβανικὴ ἀτζέντα στὶς συζητήσεις μεταξύ της Ἀλβανίας καὶ τῆς Ἑλλάδας καὶ ἔχει προσχωρήσει στὴν ἑλληνικὴ ἀτζέντα». 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.