21 Σεπ 2020

Ἔρευνα: Τί προκαλεῖ ἡ συνεχής χρήση μίας μάσκας

Ἀποκλειστική μετάφραση γιά τήν «Ε.ΡΩ.»

Τό περιοδικό “K-Tipp”  ἐξέτασε τίς μάσκες ἀπό 20 μετακινούμενους σέ ἐργαστήριο καί τό ἀποτέλεσμα ἦταν καταστροφικό.

Ἐδῶ καί μερικές ἑβδομάδες, ἰσχύει στήν Ἐλβετία ἡ ὑποχρεωτική χρήση μάσκας στίς δημόσιες συγκοινωνίες. Ἑκατοντάδες χιλιάδες μετακινούμενοι φοροῦν ἀπό τό πρωί ἕως τό βράδυ μία μάσκα. Πολλοί τήν ἴδια μάσκα γιά ἀρκετές ἡμέρες. Τό περιοδικό “K-Tipp” διερεύνησε πόσο ὑγιεινό εἶναι νά φοριοῦνται αὐτές οἱ χρησιμοποιούμενες μάσκες καί ἐξετάστηκαν 20 ἀπό αὐτές στό ἐργαστήριο.

Τό ἀποτέλεσμα εἶναι ἀπογοητευτικό. Οἱ μάσκες ἦταν γεμάτες βακτήρια καί μύκητες. Ὁ λόγος: οἱ μάσκες δροῦν ὡς φίλτρο καί ὁ ἀέρας τῆς ἀναπνοής ρέει μέσω τῶν ἰνῶν τοῦ ἱστοῦ. Αὐτό ἔχει τίς συνέπειες τά βακτήρια καί οἱ μύκητες νά κολλᾶνε καί στήν συνέχεια νά πολλαπλασιάζονται γρήγορα μέσα ἀπό μία ὑγρή καί σέ...

ζεστή μάσκα.

 

Ὄχι δάχτυλα στήν μάσκα

Ὅποιος προσπαθεῖ νά τραβήξει τή μάσκα μέ τά δάχτυλά του, αὐτός μεταφέρει καί ἄλλα βακτήρια στόν ἱστό τῆς μάσκας. Ἀκόμα καί ἰοί συλλαμβάνονται  μέ τά σταγονίδια πού τά περιβάλλουν. Σέ ἀντίθεση μέ τά βακτήρια αὐτοί δέν πολλαπλασιάζονται. Ἔτσι δέν θά πρέπει νά πιάνουμε τήν μάσκα, χωρίς νά ἔχουμε πλύνει τά χέρια μας.

Οἱ δοκιμές τοῦ  “K-Tipp”  ἔδειξαν ὅτι ἀρκετοί μετακινούμενοι φοροῦσαν τήν ἴδια μάσκα γιά πολλές ἡμέρες ἀλλά καί ἑβδομάδες. Πολλοί ἀνέφεραν ὅτι δέν θέλουν νά παράγουν ἄχρηστα ἀπόβλητα. Οἱ 11 ἀπό τίς 20 μάσκες περιεῖχαν 100.000 βακτηριακές ἀποικίες. 3 ἀπό αὐτές μάλιστα περισσότερο ἀπό ἕνα ἑκατομμύριο.

 

Πνευμονία καί μηνιγγίτιδα

Καί ὄχι μόνο αὐτό. Οἱ μικροβιολόγοι βρῆκαν ἐπίσης σταφυλόκοκκο στίς 14 ἀπό τίς 20 μάσκες καί τά βακτήρια αὐτά εἶναι ὑπεύθυνα γιά πνευμονία καί μηνιγγίτιδα. Στίς 15 ἀπό τίς 20 μάσκες πού ἐξετάστηκαν βρέθηκε ἐπίσης καί μούχλα. Αὐτό μπορεῖ νά ὁδηγήσει σύμφωνα μέ τόν BAG (Ὁμοσπονδιακή ὑπηρεσία δημόσιας ὑγείας τῆς Ἐλβετίας) σέ ἐρεθισμό τῆς ἀναπνευστικῆς ὁδοῦ καί τῶν ματιῶν.

Ὑπάρχει μόνο ἕνα πράγμα. Νά ἀκολουθεῖτε τίς ὁδηγίες τοῦ BAG καί νά ἀντικαταστήσετε τίς μάσκες μόλις βρεθοῦν ὑγρές.

blick

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.