21 Σεπ 2020

Μηδὲν θάνατοι ἀπὸ κορωνοϊὸ στὴ Σουηδία – Χαμηλότερο ποσοστὸ νοσούντων στὸν κόσμο

Σχόλιο ΕΡΩ: 
Πολλὰ μποροῦν νὰ εἰπωθοῦν γιὰ τὸ τίμημα ποὺ πλήρωσε ἡ Σουηδία σὲ νεκρούς, Στὴν πιὸ πυκνοκατοικημένη Ἑλλάδα ὅπου ὅμως οἱ ἡλικιωμένοι ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον δὲν εἶναι ἀποκλεισμένοι ἀπὸ τὰ ἐγγονάκια τους καὶ ἑπομένως ἔχουν ἀναπτύξει διαφορετικὴ ἀνοσία, ἴσως τὰ πράγματα νὰ ἦταν διαφορετικά. Τὸ κρίσιμο ἐδῶ εἶναι ὅτι ἡ “ἀνοσία ἀγέλης” ποὺ οἱ ἐδῶ “εἰδικοὶ” λοιδοροῦσαν, τελικὰ ὑφίσταται. Καὶ ἂν ἀποκτηθεῖ παραμένει ὥστε τὸ ἐμβόλιο νὰ εἶναι περιττό. Οἱ διαπιστώσεις ἀλλάζουν μέρα μὲ τὴ μέρα ἀλλὰ αὐτὸ ποὺ εἶναι σίγουρο εἶναι ὅτι οἱ “εἰδικοὶ” δὲν ἔχουν κανένα δικαίωμα νὰ ποινικοποιοῦν καὶ νὰ στοχοποιοῦν ὅσους ἔχουν διαφορετικὴ γνώμη ἢ ἀμφισβητοῦν τὰ “θέσφατά” τους… 

Τὴ στιγμὴ ποὺ ἀρκετὲς εὐρωπαϊκὲς χῶρες – τῆς δικῆς μας συμπεριλαμβανομένης – βλέπουν τὸν ἡμερήσιο ἀριθμὸ τῶν κρουσμάτων κοροναϊοῦ νὰ... ἐκτινάσσεται σὲ ὕψη ποὺ εἶχαν νὰ σημειωθοῦν ἀπὸ τὴν κορύφωση τῆς πανδημίας, ἡ Σουηδία, ἡ χαλαρὴ προσέγγιση τῆς ὁποίας τὴν κατέστησε τὸ μαῦρο πρόβατο τοῦ πλανήτη, ἔχει ἕναν ἀπό τους ….χαμηλότερους ρυθμοὺς μετάδοσης σὲ ὁλόκληρη τὴν ἤπειρο. 

Σύμφωνα μὲ τὸ Εὐρωπαϊκὸ Κέντρο Ἐλέγχου καὶ Πρόληψης Ἀσθενειῶν (ECDC), τὸ σύνολο τῶν νέων κρουσμάτων τῆς σκανδιναβικῆς χώρας γιὰ τὸ 14ημερο ποὺ προηγήθηκε τῆς Τρίτης ἀντιστοιχοῦσε σὲ 22,2 ἀνὰ 100.000 κατοίκους. Στὴν Ἱσπανία, ὁ ἀντίστοιχος ἀριθμὸς ἔφτασε τὰ 279, τὰ 158.5 στὴ Γαλλία, τὰ 118 στὴν Τσεχία, τὰ 77 στὸ Βέλγιο καὶ τὰ 59 στὴ Βρετανία. Ὅλες οἱ ὑπόλοιπες χῶρες εἶχαν ἐπιβάλει lockdown τὴν ἄνοιξη. 

Καλὴ ἐπιδημιολογικὴ εἰκόνα 

Εἰκοσιδύο ἀπὸ τὶς 31 εὐρωπαϊκὲς χῶρες ποὺ ἐξέτασε τὸ ECDC εἶχαν ὑψηλότερους ρυθμοὺς μετάδοσης. Τὰ νέα κρούσματα, ποὺ πλέον ἀνακοινώνονται γιὰ τὴ Σουηδία μόνο ἀπὸ τὴν Τρίτη μέχρι τὴν Παρασκευή, κινοῦνται περίπου στοὺς ἴδιους ρυθμοὺς ὅπως στὰ μέσα Μαρτίου, ἐνῶ τὰ στοιχεῖα τῆς ἐθνικῆς ὑπηρεσίας ὑγείας δείχνουν ὅτι μόνο τὸ 1,2% ἀπὸ τὰ 120.000 τέστ ποὺ πραγματοποιήθηκαν στὴ χώρα τὴν προηγούμενη ἑβδομάδα βγῆκαν θετικά. 

Ἡ Σουηδία εἶχε ἐπίσης λιγότερες ἡμερήσιες λοιμώξεις ἀπὸ τὴ Νορβηγία καὶ τὴ Δανία, τὶς γειτονικὲς σκανδιναβικὲς χῶρες. Δεκατρία κρούσματα βρίσκονται σὲ ΜΕΘ στὰ σουηδικὰ νοσοκομεῖα, ἐνῶ ὁ μέσος ὅρος θανάτων ποὺ σχετίζονται μὲ κοροναϊὸ σὲ ἑπτὰ ἡμέρες εἶναι μηδενικός. 

«Μία πιὸ βιώσιμη στρατηγικὴ» 

«Δὲν ἔχουμε τὴν ἀναζωπύρωση τῆς ἀσθένειας ποὺ βλέπουν πολλὲς ἄλλες χῶρες», τόνισε ὁ Ἀντριου Τέγκνελ, ὁ κορυφαῖος ἐπιδημιολόγος τῆς χώρας καὶ ἀρχιτέκτονας τῆς στρατηγικῆς της ἀπέναντι στὸν κοορναϊό, σὲ συνέντευξή του στὸ France-24. Ἐπιπλέον, πρόσθεσε ὅτι ἡ χώρα τοῦ ἦταν γενικῶς ἱκανοποιημένη ἀπὸ τὴ γενική της στρατηγική. 

«Στὸ τέλος, θὰ δοῦμε πόσο διαφορετικὰ θὰ εἶναι τὰ ἀποτελέσματα μίας στρατηγικῆς, ποὺ εἶναι πιὸ βιώσιμη, μπορεῖ νὰ διατηρηθεῖ γιὰ περισσότερο καιρό, ἀντὶ γιὰ μία στρατηγικὴ ἀλλεπάλληλων lockdown καὶ ἀποσπασματικῶν ἀνοιγμάτων». 

Τί μέτρα εἶχε ἀκολουθήσει ἡ Σουηδία 

Σὲ ἀντίθεση μὲ ἄλλες χῶρες, ἡ Σουηδία ἔκλεισε τὰ σχολεῖα γιὰ τὰ παιδιὰ ἄνω τῶν 16 ἐτῶν, ὅμως κράτησε ἐκεῖνα ποὺ ἀπευθύνονταν σὲ μικρότερους μαθητὲς ἀνοιχτά, ἐπιμένοντας στὴ φυσικὴ παρουσία στὶς τάξεις. Τώρα, τὰ σχολεῖα καὶ τὰ πανεπιστήμια λειτουργοῦν καὶ πάλι κανονικά. 

Ἐπιπλέον, ἀπαγόρευσε τὶς συγκεντρώσεις ἄνω τῶν 50 ἀτόμων καὶ σύστηνε στοὺς πολίτες ἄνω τῶν 70 καὶ στὶς εὐπαθεῖς ὁμάδες νὰ αὐτὸ-ἀπομονωθοῦν. 

Κατὰ τὰ ἄλλα, ἡ κυβέρνηση ζήτησε – ἀντὶ νὰ ἐπιβάλει – στὸν πληθυσμὸ τῶν 10 ἑκατομμυρίων νὰ σέβεται τὶς ἀποστάσεις καὶ νὰ ἐργάζεται ἀπὸ τὸ σπίτι κατὰ τὸ δυνατόν, πράγματα ποὺ σὲ μεγάλο βαθμὸ ἐφαρμόστηκαν. Τὰ καταστήματα, τὰ μπάρ, τὰ ἑστιατόρια καὶ τὰ γυμναστήρια παρέμειναν ἀνοιχτά, ἐνῶ μέχρι στιγμῆς δὲν ἔχει γίνει σύσταση γιὰ χρήση μάσκας. 

Δικαίωση τῆς στρατηγικῆς Τέγκνελ; 

Ὁ Τέγκνελ ἔχει ἐπιμείνει ὅτι ὁ στόχος δὲν εἶναι ἡ ἐπίτευξη ἄμεσα ἀνοσίας τῆς ἀγέλης ἀλλὰ ἡ καθυστέρηση τῆς ἐξάπλωσης τοῦ κοροναϊοῦ ὅσο χρειάζεται ὥστε οἱ ὑγειονομικὲς ὑπηρεσίες νὰ μπορέσουν νὰ ἀνταπεξέλθουν. Ὡστόσο, ἔχει τονίσει ἐπανειλημμένως ὅτι ἡ στρατηγική της Σουηδίας ἐνδέχεται νὰ ἀποδειχθεῖ περισσότερο βιώσιμη μακροπρόθεσμα. 

Ἡ προσέγγιση δέχτηκε δριμεία κριτικὴ τόσο ἐντὸς ὅσο καὶ ἐκτός της χώρας του στὴν ἀρχὴ τοῦ ἔτους, καθὼς ὁ ἀριθμὸς τῶν θανάτων εἶχε αὐξηθεῖ σημαντικά. Μὲ 574 νεκροὺς ἀνὰ ἑκατομμύριο πολιτῶν, τὸ τίμημα τοῦ κοροναϊοῦ ποὺ πλήρωσε ἡ Σουηδία εἶναι πέντε φορὲς ὑψηλότερο σὲ σχέση μὲ ἐκεῖνο τῆς Δανίας καὶ 10 φορὲς σὲ σχέση μὲ τῆς Νορβηγίας καὶ τῆς Φιλανδίας, ἀλλὰ παραμένει χαμηλότερο σὲ σχέση μὲ ἐκεῖνο ὁρισμένων κρατῶν ποὺ ἐπέβαλαν lockdown, ὅπως ἡ Βρετανία, ἡ Ἱσπανία καὶ ἡ Ἰταλία. 

«Κάτι πῆγε λάθος μὲ τὰ γηροκομεῖα» 

Ὁ Τέγκνελ δήλωσε στὸ France-24 ὅτι ἡ ὑψηλὴ θνητότητα τῆς χώρας του δὲν σχετίζεται μὲ τὴ γενικότερη στρατηγική του, ἀλλὰ μὲ τὴν ἀποτυχία νὰ ἀποτραπεῖ ἡ ἐξάπλωση τοῦ κοροναϊοῦ στὰ γηροκομεῖα ποὺ ἀποδείχθηκε καταστροφική, προκαλώντας τοὺς περισσότερους ἀπὸ τοὺς 5.846 θανάτους τῆς Σουηδίας. «Φυσικὰ κάτι πῆγε λάθος σὲ σχέση μὲ αὐτὸ τὸ ζήτημα», ἐξήγησε. 

Ἡ κυβέρνηση δήλωσε τὴν Τρίτη ὅτι αἴρει τὴν ἀπαγόρευση ἐπισκέψεων στὰ γηροκομεῖα γιὰ πρώτη φορὰ μετὰ ἀπὸ μῆνες, ξεκινώντας ἀπὸ τὸν Ὀκτώβριο. Ἡ ὑπουργὸς κοινωνικῶν ὑποθέσεων, Λένα Χάλενγκρεν, προειδοποίησε: «Θὰ πάρουμε ἕνα ρίσκο μὲ τὴν ἄρση τῆς ἀπαγόρευσης. Θέλω ὅλοι νὰ ἀναλάβουμε τὶς εὐθύνες μας». 

Ἔμφαση στὴν ἀτομικὴ εὐθύνη 

Ὁ Γιόχαν Κάρλσον, γενικὸς διευθυντὴς τῆς Σουηδικῆς Ὑπηρεσίας Δημόσιας Ὑγείας, εἶπε ἐπίσης τὴν περασμένη ἑβδομάδα ὅτι ἡ στρατηγικὴ ἦταν ἐπιτυχὴς ἐπειδὴ ἦταν εἰλικρινὴς στὰ μηνύματά της πρὸς τοὺς πολίτες ποὺ ἦταν ξεκάθαρα καὶ συνεπῆ, μὲ τὴν ἔμφαση νὰ δίνεται στὴν ἀτομικὴ εὐθύνη. 

«Στόχος τῆς προσέγγισής μας εἶναι οἱ ἴδιοι οἱ ἄνθρωποι νὰ ἀντιληφθοῦν ὅτι πρέπει νὰ ἀκολουθοῦν τὶς συστάσεις καὶ τὶς ὁδηγίες ποὺ ὑφίστανται», ἐξήγησε. «Δὲν ὑπάρχουν ἄλλα τρὶκ μέχρι νὰ καταστοῦν διαθέσιμες ἰατρικὲς λύσεις, καὶ κυρίως ἐμβόλια. Ὁ σουηδικὸς πληθυσμὸς ἔχει πειστεῖ». 

«Κινδυνεύουμε λιγότερο ἀπὸ ὅ,τι οἱ ἄλλες χῶρες» 

Ὁ Γιόνας Λούντβιγκσον, καθηγητὴς ἐπιδημιολογίας στὸ διακεκριμένο Ἰστιτοῦτο Καρόλινσκα τῆς Στοκχόλμης, τόνισε: «Ἡ στρατηγική της Σουηδίας ἔχει ὑπάρξει συνεπὴς καὶ βιώσιμη. Κατὰ πάσα πιθανότητα πλέον διατρέχουμε μικρότερο κίνδυνο ἐξάπλωσης σὲ σχέση μὲ ἄλλες χῶρες». 

Ἡ Γαλλία κατέγραψε τὸ Σάββατο 10.561 νέα κρούσματα σὲ μία μόλις ἡμέρα, τὸν ὑψηλότερο ἀριθμὸ ἀπὸ τὴν ἔναρξη τῆς πανδημίας. Ἡ Ἱσπανία ἔχει ἐπίσης καταγράψει ἀνησυχητικὴ αὔξηση στὶς ἀρχὲς τοῦ μήνα, ἐνῶ ἔγινε ἡ πρώτη εὐρωπαϊκὴ χώρα ποὺ ξεπέρασε τὶς 500.000 λοιμώξεις. 

Τὴν Κυριακή, ἡ Τσεχία σημείωσε τὴν ὑψηλότερη αὔξηση νέων λοιμώξεων σὲ μία ἡμέρα, γιὰ Τρίτη συναπτὴ ἡμέρα, ἐνῶ καὶ ἡ Βρετανία κατέγραψε ἄνοδο τῶν ἡμερήσιων κρουσμάτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.