25 Σεπ 2020

Οἱ Εὐρωπαῖοι στὴ σκιὰ τῶν μιναρέδων


Vladimir Malyshev 
«Τὸ μέλλον τῆς Γερμανίας μπορεῖ νὰ μὴν ἀνήκει στὴ θρησκεία τοῦ Μάρτιν Λοῦθερ, ἀλλὰ στὴ θρησκεία τοῦ Μωάμεθ», γράφει ἡ Ἰταλικὴ Giornale στὸ ἄρθρο «Ἡ Γερμανία στὴ Σκιὰ τῶν μιναρέδων». Ἐνῶ ὁ ἀριθμὸς τῶν Προτεσταντῶν καὶ καθολικῶν μειώνεται ἀπὸ χρόνο σὲ χρόνο, καὶ ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τῶν αὐτὸ-προσδιοριζομένων Χριστιανῶν παραμένουν μόνο ὀνομαστικά, τὸ Ἰσλὰμ διεισδύει ὅλο καὶ περισσότερο στὴν Εὐρώπη. 

«Τὸ μέλλον τῆς Γερμανίας δὲν ἀνήκει στὸν Χριστιανισμό», καταλήγει ἡ Giornale. 

Μετανάστες στὸ Βερολίνο
Σύμφωνα μὲ τὸ Ἐρευνητικὸ Κέντρο Pew, αὐτὴ τὴ στιγμὴ ὑπάρχουν περίπου 3.000 τζαμιὰ στὴ Γερμανία, συμπεριλαμβανομένου τοῦ μεγαλύτερου στὴν Εὐρώπη – στὴν Κολωνία, τὸ ὁποῖο ἄνοιξε προσωπικὰ ὁ Ἐρντογᾶν. Μεταξύ του 2010 καὶ τοῦ 2016, ὁ ἀριθμὸς τῶν ἐπίσημα ἐγγεγραμμένων μουσουλμάνων...
αὐξήθηκε ἀπὸ 3 ἑκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες σὲ σχεδὸν 5 ἑκατομμύρια (6,1% τοῦ συνολικοῦ εὐρωπαϊκοῦ πληθυσμοῦ), ἀπὸ 4,1% σὲ 6,1%. Δεδομένης τῆς μετανάστευσης, οἱ μουσουλμάνοι θὰ μποροῦσαν νὰ ἀποτελοῦν μεταξὺ 10,8% καὶ 19,7% τοῦ πληθυσμοῦ τῆς Εὐρώπης μέχρι τὰ μέσα τοῦ αἰώνα, ἀπὸ 8 ἑκατομμύρια σὲ 17 ἑκατομμύρια. 


Ταυτόχρονα, σύμφωνα μὲ τὴν ἐτήσια ἔκθεση τῆς Διάσκεψης τῶν Γερμανῶν Ἐπισκόπων γιὰ τὴν κατάσταση τοῦ Καθολικισμοῦ στὴ Γερμανία, ὁ ἀριθμὸς τῶν Καθολικῶν καὶ τῶν Προτεσταντῶν μειώνεται σταθερά. Τὸ 2019, σύμφωνα μὲ τὴν ἔκθεση, περισσότεροι ἀπὸ 272.000 ἄνθρωποι ἀποφάσισαν σκόπιμα νὰ ἐγκαταλείψουν τὴν Καθολικὴ Ἐκκλησία, καὶ αὐτὸ συνεχίζεται χρόνο μὲ τὸ χρόνο. Ἀπὸ τὸ 1990, περισσότεροι ἀπὸ 10 ἑκατομμύρια ἄνθρωποι στὴ Γερμανία ἔχουν πάψει νὰ εἶναι ἐνορίτες τῶν ἐκκλησιῶν τους. 


Τζαμὶ στὴ Γερμανία 
Στὴ Γερμανία, ἕνα βίντεο τῶν τηλεοπτικῶν εἰδήσεων περιφερόμενο στὰ κοινωνικὰ δίκτυα, σχεδιάζει μία εἰκόνα τοῦ ἀναπόφευκτου μέλλοντός της. Στὴν ὀθόνη ὑπάρχει τὸ κτίριο τοῦ Reichstag μὲ ἔξι μιναρέδες, καὶ ἕνας γενειοφόρος ἐκφωνητὴς σὲ μία χαρούμενη φωνὴ λέει: “Βερολίνο. Ἡ Βουλὴ τῶν Σαλαφιστῶν εἶχε ἐγκρίνει μία τροποποίηση τοῦ συντάγματος σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία τὰ ἀσήμαντα παραπτώματα θὰ τιμωροῦνταν τώρα μὲ λιθοβολισμό. Αὐτὸ δήλωσε ἡ Σαλαφίστρια Καγκελαριος Ἄγκελα Μέρκελ ..” Αὐτὸ ἀκολουθεῖται ἀπὸ μία διαφήμιση: “Λάτρεις τοῦ κινηματογράφου. Αὔριο στὶς 10:45 μ.μ. ἡ ταινία “Ἂν ὁ μουλᾶς καλέσει δύο φορές.” Φαίνεται νὰ εἶναι ἕνα ἀστεῖο, ἀλλὰ στὴν πραγματικότητα εἶναι μία τρομερὴ προειδοποίηση γιὰ τὸ Εὐρωπαϊκὸ μέλλον. 


Οι ἴδιες τάσεις στὴ Γαλλία. Ἔτσι, σύμφωνα μὲ τὸ Pew Research Center, στὰ τέλη τοῦ 2017, 5 ἑκατομμύρια 720.000 μουσουλμάνοι ζοῦσαν στὴ Γαλλία. Σύμφωνα μὲ ἄλλα στοιχεῖα, ὑπάρχουν πολλοὶ περισσότεροι. Ἐκπρόσωποι τῆς μουσουλμανικῆς κοινότητας τῆς Γαλλίας ἀποκαλοῦν σαφῶς ἕναν διογκωμένο ἀριθμὸ 15-20 ἑκατομμυρίων ἀνθρώπων. Ὁ διάσημος Γάλλος δημογράφος Φρανσουὰ Ἐρᾶν ἀποκαλεῖ τὸν ἀριθμὸ περίπου 8,4 ἑκατομμύρια μουσουλμάνους στὴ Γαλλία. Οἱ περισσότεροι Γάλλοι πιστεύουν ὅτι τουλάχιστον τὸ 31 τοῖς ἑκατὸ εἶναι Μουσουλμάνοι ποὺ ζοῦν στὴ χώρα ἐπειδὴ “εἶναι παντοῦ.” Ἐὰν ναί, δεδομένου ὅτι οἱ μουσουλμανικὲς οἰκογένειες ἔχουν πολὺ περισσότερα παιδιὰ ἀπὸ τοὺς Γάλλους, σὲ 20 ἕως 40 χρόνια οἱ μουσουλμάνοι θὰ ἀποτελοῦν τὴν πλειοψηφία τοῦ Γαλλικοῦ πληθυσμοῦ. Σήμερα ὑπάρχουν 2.100 τζαμιὰ στὴ χώρα. Συγκριτικά, τὸ 1985 ὑπῆρχαν 900. 

Τὸ Τζαμὶ τῆς Κολωνίας – τὸ μεγαλύτερο στὴν Εὐρώπη
Σύμφωνα μὲ τὸ Multiple National Survies καὶ Stadies, μέχρι τὸ 2050 τὸ μεγαλύτερο ποσοστὸ μουσουλμάνων θὰ εἶναι στὴ Σουηδία – 31,6%, στὸ Βέλγιο – 20,4% καὶ στὴν Αὐστρία -19,9%. 


Τὸ 2016, ὁ Τοῦρκος Πρόεδρος Ἐρντογᾶν, μιλώντας σὲ συγκέντρωση στὸ Ἐσκισεχίρ, δήλωσε: «Μεταβείτε σε πιὸ εὐημεροῦσες περιοχές. Ἀγοράστε τὰ καλύτερα αὐτοκίνητα. Ζῆστε στὰ καλύτερα σπίτια.” Ἀπηύθυνε ἔκκληση ὄχι στὸ λαὸ τῆς Τουρκίας, ἀλλὰ στὰ 4,6 ἑκατομμύρια τῆς Τουρκικῆς διασπορᾶς στὴ Δυτικὴ Εὐρώπη. “Είναι ἀπαραίτητο νὰ γεννᾶτε ὄχι τρία, ἀλλὰ πέντε παιδιά. Ἐπειδὴ εἴσαστε τὸ μέλλον τῆς Εὐρώπης. Αὐτὴ θὰ εἶναι ἡ καλύτερη ἀπάντηση στὴν ἀδικία γιὰ σᾶς.” 

Μουσουλμάνοι σὲ προσευχὴ στὸ κέντρο τοῦ Παρισιοῦ

 Ἕνας νέος ὅρος «Eurabia» ἔχει ἤδη ξεκινήσει, ὅπως προτείνεται νὰ ὀνομαστεῖ ἡ εὐρωπαϊκὴ ἤπειρος ἀπὸ ἐκείνους ποὺ ἀνησυχοῦν ἀπὸ τὸν ἐξισλαμισμό της. Ἡ ἰδέα, ἡ ὁποία χρησιμοποιήθηκε ἀπὸ πολιτικοὺς ὅπως ὁ Ὀλλανδὸς λαϊκιστὴς Geert Wilders, βασίζεται στὴν ἰδέα μίας τρίτης μουσουλμανικῆς εἰσβολῆς στὴν Εὐρώπη. Οἱ δύο πρῶτες ἐπιδρομὲς ἦταν ὁπλισμένες (732 καὶ 1683). 

Μουσουλμάνοι συγκρούονται μὲ τὴν ἀστυνομία στὴ Γερμανία
«Ἡ ἀπελευθέρωση εἶναι παράλογη», γράφει ὁ καθολικὸς ἱστορικὸς Ἰβᾶν Ρενάρντ. «Οἱ ἄνθρωποι πηγαίνουν στὸ ναὸ ἀναζητώντας τὸν Θεό, τὴν ἀλήθεια καὶ τὶς ἠθικὲς ἀξίες. Ἂν ἡ ἠθική της ἐκκλησιαστικῆς κοινότητας εἶναι τόσο εὐέλικτη ποὺ γιὰ ἕνα μικρὸ χρονικὸ διάστημα ἀλλάζει ριζικὰ καὶ τὸ μαῦρο γίνεται λευκό, καὶ ἀκόμα πιὸ συχνὰ ἐξαφανίζεται σὲ ὅλη αὐτὴ τὴ διαβάθμιση, καὶ δὲν ὑπάρχει οὔτε καλὸ οὔτε κακό, μόνο κάτι οὐδέτερο γκρί, πολλοὶ εἶναι ἀπογοητευμένοι. Ἡ ἐκκλησιαστικὴ κοινότητα, ἡ ὁποία ἐπιδιώκει νὰ «ταιριάξει μὲ τὸν σύγχρονο κόσμο» (μὲ ἄλλα λόγια, προσπαθεῖ νὰ εὐχαριστήσει ὅλους), εἶναι καταδικασμένη σὲ φυσικὴ ἐξαφάνιση. Ὡς ἐκ τούτου, οὔτε οἱ γάμοι τοῦ ἰδίου φύλου οὔτε ἡ χειροτονία τῶν γυναικὼν βοηθοῦν τοὺς Σκανδιναβοὺς καὶ Γερμανοὺς Λουθηρανούς, τοὺς Ἀγγλικανοὺς καὶ ἄλλους – ἂν αὐτὲς οἱ ἐκκλησιαστικὲς κοινότητες δὲν χρηματοδοτοῦνταν ἀπὸ τὸ κράτος (μέσω ἑνὸς ἐκκλησιαστικοῦ φόρου) Θὰ εἶχαν πάψει νὰ ὑπάρχουν ἐδῶ καὶ πολὺ καιρὸ ἀπὸ τὴν ἔλλειψη παστόρων καὶ τὴν ἀπόρριψη τῶν πιστῶν. Τὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ γιὰ τὶς καθολικὲς ἐπισκοπές, ὅπου οἱ μοντερνιστὲς διοικοῦν τὰ πάντα.” 
Πλήθη μεταναστῶν ἀπὸ τὴν Ἀνατολὴ εἰσβάλουν στὴν Εὐρώπη

Σὲ αὐτὸ προστίθεται ὁ δημογραφικὸς παράγοντας: ὁ αὐτόχθονας πληθυσμὸς τῶν Εὐρωπαϊκῶν χωρῶν γηράσκει καὶ πεθαίνει, καὶ οἱ μεγάλες οἰκογένειες τῶν μουσουλμάνων εἶναι κάτι τὸ κοινὸ καὶ αὐτὸ τροφοδοτεῖται ἀπὸ τὴ συνεχῆ εἰσροὴ μεταναστῶν ἀπὸ τὴν Ἀνατολὴ στὸν Παλιὸ Κόσμο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.