14 Σεπ 2020

Γιατί ἡ κυβέρνηση θά χάσει τήν μάχη τῆς μάσκας στά σχολεῖα

Τοῦ Δήμου Γ. Θανάσουλα, Δικηγόρου
Τό παραπάνω γράφημα καταγράφει τήν ἐξέλιξη τῶν κρουσμάτων καί τῶν θανάτων ἀπό covid-19 στή χώρα μας. Εὔκολα μπορεῖ κανείς νά διαπιστώσει ὅτι ἡ θνητότητα (θάνατοι ἀνά κροῦσμα) εἶναι σήμερα πιό μικρή ἀπό ποτέ μέ 12.734 καταγεγραμμένα κρούσματα (πολλαπλάσια στήν πραγματικότητα) ἔναντι 300 θανάτων. Τό δεύτερο κύμα τῶν κρουσμάτων δέν ἀκολουθεῖται ἀπό ἀντίστοιχο κύμα θανάτων, καθιστώντας τόν covid-19 μία εὐρέως μεταδιδόμενη νόσο πλήν ὅμως ἥσσονος ἐπικινδυνότητας πού σέ καμία περίπτωση δέν δικαιολογεῖ τά μέτρα πού λαμβάνονται σέ βάρος τῶν ἐλευθεριῶν μας.
Ἡ Δευτέρα τῆς 14ης Σεπτεμβρίου πρόκειται νά σηματοδοτήσει ἐκτός ἀπό τήν ἔναρξη τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς καί τό ξεκίνημα τῆς περίφημης Μάχης τῆς Μάσκας στά Σχολεῖα. Ἡ κυβέρνηση ἔχει κάνει ὅ,τι εἶναι δυνατό γιά νά...
ἐνισχύσει τή θέση της σέ αὐτή τή μάχη. Ἐξέδωσε μία αὐστηρότατη ΚΥΑ καί ἔχουν ἀποσταλεῖ ἰδιαιτέρως λεπτομερεῖς καί πιεστικές ὁδηγίες στούς διευθυντές τῶν σχολικῶν μονάδων. Ἐπιστρατεύθηκαν μεγαλοδημοσιογράφοι, Πρόεδροι Ἰατρικῶν Συλλόγων, παραγγέλθηκε ὁμοβροντία τηλεοπτικῶν μηνυμάτων, ἀκόμη καί ἡ ἴδια ἡ Ὑπουργός Παιδείας, στοχεύοντας στό κοινό τῶν νεαρῶν μητέρων, ἐμφανίστηκε σέ ἀπευθείας μετάδοση σέ τηλεοπτικό lifestyle μαγκαζίνο (ἄλλως πως πρωινάδικο) μέ ὅσο πιό γλυκά μάτια μποροῦσε, δεδομένου ὅτι τά ὑπόλοιπα χαρακτηριστικά της ἦταν πίσω ἀπό τή μάσκα. 

Ἡ κυβέρνηση ἐπίσης φρόντισε καί γιά τήν ἄμυνά της ἀπέναντι στίς ἀντιδράσεις τῶν γονέων. Στίς μέρες πού προηγήθηκαν πληροφορηθήκαμε γιά ἀπαγορεύσεις συγκεντρώσεων, γιά πάσης φύσεως εἰσαγγελικές παρεμβάσεις σέ βάρος διαμαρτυριῶν γονέων ἀλλά καί εἴδαμε νά λαμβάνει χώρα μία μαζική στοχοποίηση ὅλων ὅσων διατηροῦν τίς ἐπιφυλάξεις τους γιά αὐτό τό μέτρο, μέ φραστικούς προπηλακισμούς καί ἀπαξιωτικούς χαρακτηρισμούς τους  ὡς «γραφικούς», «ψεκασμένους» κ.λ.π. Τό σχέδιο μάχης τῆς κυβέρνησης φαντάζει ἰσχυρό καί προετοιμασμένο σέ κάθε λεπτομέρεια. Κι ὅμως:

«Κανένα σχέδιο μάχης δέν ἐπιβιώνει τῆς ἐπαφῆς μέ τόν ἐχθρό» εἶχε ἀποφανθεῖ ὁ ἰδιοφυής Πρῶσος Στρατηγός Γκουντέριαν καί ἀπό τή διαπίστωση αὐτή δέν μπορεῖ φυσικά νά ἑξαιρεθεῖ ἐπ’ οὐδενί τό σχέδιο τῆς κυβέρνησης. Γιατί;

Γιά τουλάχιστον ἔξι  λόγους:
α) Γιατί τό σχέδιο ἀπέχει πολύ ἀπό τό νά χαρακτηριστεῖ ἰδιοφυές. Ἀνεδαφικό εἶναι ὁ πιό ἐπιεικής χαρακτηρισμός πού θά μποροῦσε κανείς νά δώσει. Σᾶς παραθέτω ἕνα μικρό ἀπόσπασμα ἀπό τό τί προβλέπει τό κυβερνητικό σχέδιο γιά τή χρήση τῆς μάσκας ἀπό τούς μαθητές …. τοῦ νηπιαγωγείου.

«Πῶς χειρίζομαι τή μάσκα –τά ΠΡΕΠΕΙ... •Φορῶ μάσκα σέ ἐσωτερικούς χώρους καί σέ ἐξωτερικούς χώρους ὅταν ὑπάρχει συνωστισμός. •Φορῶ μάσκα πού δέν εἶναι χαλαρή στό πρόσωπό μου. •Χρησιμοποιῶ πάντα καθαρή καί χωρίς φθορές μάσκα. •Φυλάω τή μάσκα σέ καθαρό σακουλάκι πρίν τήν φορέσω. •Τοποθετῶ τή μάσκα μέσα στό σακουλάκι κρατώντας την ἀπό τό ἕνα λάστιχο. •Τοποθετῶ τήν κάθε μάσκα σέ ξεχωριστό σακουλάκι. •Έχω πάντα μαζί μου στό σχολεῖο τουλάχιστον δύο μάσκες (σέ ξεχωριστά σακουλάκια ἡ καθεμιά). •Ἀφαιρῶ τή μάσκα ἀπό τό πρόσωπό μου τραβώντας ταυτόχρονα καί τά δύο λαστιχάκια. •Τρίβω τά χέρια μου μέ ἀντισηπτικό διάλυμα μετά τήν ἀφαίρεση τῆς μάσκας. •Χειρίζομαι σωστά τή μάσκα πού θέλω νά ἀφαιρέσω γιά λίγο: ἀφαιρῶ τή μάσκα ὅπως περιγράφηκε παραπάνω, τήν κρατῶ ἀπό τά λαστιχάκια καί τήν  διπλώνω μέ τήν ἐσωτερική πλευρά πρός τά μέσα, τήν τοποθετῶ στό σακουλάκι της. •Πλένω κάθε μέρα τίς μάσκες πού ἔχω χρησιμοποιήσει τήν ἴδια μέρα• Πλένω τή μάσκα καλά, στό χέρι ἤ σέ πλυντήριο, χρησιμοποιῶ νερό σέ ὑψηλή θερμοκρασία τουλάχιστον 60°C, καί ὅταν στεγνώσει τή σιδερώνω καλά καί τήν τοποθετῶ σέ καθαρό σακουλάκι. •Ἡ μάσκα εἶναι τό πιό προσωπικό μου ἀντικείμενο. •Tip!! Χρησιμοποιεῖτε σακουλάκια μεγαλύτερων διαστάσεων ἀπό τή μάσκα γιά νά διευκολύνονται οἱ κινήσεις σας. Τά σακουλάκια τροφίμων εἶναι μία εὔκολη λύση.» Πηγή: Ἀπόσπασμα Πρακτικοῦ τῆς 109ης Συνεδρίασης τῆς Ἐθνικῆς Ἐπιτροπῆς Προστασίας τῆς Δημόσιας Ὑγείας ἔναντί του κορωνοϊοῦ COVID-19 ΘΕΜΑ 2β:Ὁδηγίες γιά λειτουργία νηπιαγωγείων, παιδικῶν & βρεφονηπιακῶν σταθμῶν –Εἰδικές ὁμάδες παιδιῶν.

Διαβάζοντας κανείς αὐτές τίς ὁδηγίες πού θυμίζουν ὁδηγίες πρός νεοσύλλεκτους γιά τό πῶς θά τακτοποιοῦν τό σακίδιο ἐκστρατείας τους, ἀντιλαμβάνεται κανείς ὅτι ἤ οἱ «εἰδικοί» δέν ἔχουν καμία ἐπαφή μέ τόν κόσμο τῶν νηπίων ἤ συνειδητά ἐπιλέγουν μέτρα πού εἶναι ἀδύνατο νά ἀκολουθηθοῦν ἀπό νήπια ὥστε ἐν συνέχεια σέ περίπτωση ἀποτυχίας τους νά ἐπικαλεσθοῦν τήν ἀδυναμία τῶν νηπίων καί ὄχι τίς δικές τους ἀβλεψίες!

β) Γιατί ἡ κυβέρνηση ἀντιλαμβάνεται ὡς ἐχθρό της καί τά ἴδια τά παιδιά. Στήν Κοινή Ὑπουργική Ἀπόφαση γιά τήν ὑποχρεωτική μασκοφορία στό ἄρθρο 2 παράγραφο 7 ἀναγράφεται ἐπί λέξει: «Σέ περίπτωση πού μαθητής δέν τηρεῖ τίς ὑποχρεώσεις του ὡς πρός τήν ὑποχρεωτική χρήση μάσκας (μή ἰατρικῆς ἤ ἰατρικῆς/χειρουργικῆς), δέν τοῦ ἐπιτρέπεται ἡ εἴσοδος στή σχολική τάξη καί λαμβάνει ἀπουσία, ἐνῶ, ἐφόσον εἶναι ἀνήλικος, παραμένει σέ εἰδικό χῶρο, μέ τήρηση ὅσο τό δυνατόν ἐπαρκοῦς ἀπόστασης καί τῶν λοιπῶν μέτρων προστασίας, μέχρι τήν παραλαβή του ἀπό τούς γονεῖς/κηδεμόνες του. Ὁ εἰδικός χῶρος ὁρίζεται μέ ἀπόφαση τοῦ Συλλόγου διδασκόντων, ὑπό τήν ἐποπτεία τοῦ Διευθυντῆ τῆς σχολικῆς μονάδας. Κατά τήν ἄφιξη τῶν γονέων/κηδεμόνων, ἐπισημαίνονται ἡ χρησιμότητα καί ἡ ἀναγκαιότητα τῆς χρήσης μάσκας.

Δηλαδή ἕνα παιδί τῆς 1ης τάξης τοῦ Δημοτικοῦ πού ἀδυνατεῖ νά ἀνεχθεῖ τή μάσκα, ἀπομακρύνεται ἀπό τήν τάξη, ἀπομονώνεται σέ εἰδικό χῶρο (ὅπως λέμε Οὐδέτερη Ζώνη – No man’s land) καί περιμένει τούς γονεῖς του νά τόν παραλάβουν ἀφοῦ αὐτοί πρῶτα ὅμως δεχθοῦν κατήχηση περί τῆς χρησιμότητας τῆς μάσκας! Ἄν ὅμως οἱ γονεῖς του δουλεύουν κάπου μακριά ἤ ἀδυνατοῦν νά προσέλθουν πρό τῆς λήξης τοῦ ὡραρίου ἐργασίας τους, γιά πόσο διάστημα τό παιδάκι αὐτό θά παραμείνει τελικά ἀπομονωμένο; Αὐτή τή ρύθμιση ἄραγε τήν εἰσηγήθηκε ἐκπαιδευτικός; Τήν ἐγκρίνανε παιδαγωγοί; Οἱ ἑνώσεις ἐκπαιδευτικῶν γιατί σιωποῦν; Τό Ὑπουργεῖο γιατί παραβιάζει τίς ρητές κοινές ὁδηγίες τῆς UNICEF καί τοῦ Π.Ο.Υ.;

UNICEF W.H.O.
 Advice to decision makers on the use of masks for children in the community
Given the limited evidence on the use of masks in children for COVID-19 or other respiratory diseases, including limited evidence about transmission of SARS-CoV-2 in children at specific ages, the formulation of policies by national authorities should be guided by the following overarching public health and social principles:
•Do no harm: the best interest, health and well-being of the child should be prioritized.
•The guidance should not negatively impact development and learning outcomes.
•The guidance should consider the feasibility of implementing recommendations in different social, cultural and geographic contexts, including settings with limited resources, humanitarian settings and among children with disabilities or specific health conditions
Πηγή https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-IPC_Masks-Children-2020.1

Μετάφραση:
«Συμβουλές πρός τούς νομοθετοῦντες σχετικά μέ τή χρήση μασκῶν ἀπό τά παιδιά μέσα στήν κοινότητα
Μήν κάνετε κακό. Τό συμφέρον, ἡ ὑγεία καί ἡ εὐεξία τῶν παιδιῶν πρέπει νά εἶναι προτεραιότητα.
Οἱ ὁδηγίες σας δέν πρέπει νά ἐπιδροῦν ἀρνητικά στά ἀναπτυξιακά καί μαθησιακά ἀποτελέσματα.
Οἱ ὁδηγίες σας θά πρέπει νά λαμβάνουν ὑπόψη τή δυνατότητα ἐφαρμογῆς τῶν θεσπιζόμενων συστάσεων σέ διαφορετικά κοινωνικά, πολιτιστικά καί γεωγραφικά πλαίσια, συνυπολογίζοντας τυχόν περιορισμένους  πόρους, ἀνθρωπιστικές ἀνάγκες καί παιδιά μέ εἰδικές ἀνάγκες ἤ λόγους ὑγείας.»

Εἶναι σαφές ὅτι ἡ παραπάνω κυβερνητική ρύθμιση, προκειμένου νά ἐκφοβίσει τούς ἀντιδρῶντες γονεῖς, δέν διστάζει νά προβλέψει μία ἐξαιρετικά ψυχοφθόρα γιά τά παιδιά τους διαδικασία ἀπομόνωσης καί ἀποδοκιμασίας ὅπου τά ἴδια καί οἱ γονεῖς τους στιγματίζονται λόγω τῶν διαφορετικῶν πεποιθήσεών τους ὥστε μάλιστα νά χρήζουν ἀναμόρφωσης. Στό κλίμα αὐτό τοποθετήθηκαν δημοσίως μέ νουθεσίες - ἀπειλές πρός τούς γονεῖς καί πολλά ἄλλα κυβερνητικά στελέχη ὅπως οἱ κ. Χαρδαλιᾶς καί Γεωργιάδης. Ὅμως ἡ ἐν λόγω ρύθμιση παραβιάζει εὐθέως σειρά διατάξεων τῆς Διεθνοῦς Συμβάσεως γιά τά Δικαιώματα τοῦ Παιδιοῦ πού φυσικά, ὡς Διεθνής Σύμβαση στήν ὁποία ἔχει προσχωρήσει ἡ χώρα μας, ὑπερέχει τῆς Ὑπουργικῆς Ἀπόφασης. Ὅσοι θά σπεύσουν ἀναντίρρητα νά ἐφαρμόσουν τά ὅσα ἐξοντωτικά ἡ ΚΥΑ προβλέπει ἀκόμη καί γιά τούς πιό μικρούς μαθητές, θά πρέπει νά λάβουν ὑπόψη τους ὅτι θέτουν τόν ἑαυτό τους ἐκτός νομιμότητος!

γ) Γιατί τό κυβερνητικό ἀφήγημα «περί χρησιμότητας καί ἀναγκαιότητας τῆς χρήσης μάσκας» στά παιδιά δέν πείθει. Ἡ κυβέρνηση ἔχει ἀποδεδειγμένα ἐπενδύσει στήν καλλιέργεια ἑνός κλίματος φόβου γιά τήν ἀπειλή τοῦ covid-19. Ὅμως ἡ γνώση νικᾶ τό φόβο καί στήν κοινωνία τῆς πληροφορίας πολλοί γονεῖς ἀναζητοῦν ἀπαντήσεις σέ ἀπορίες τους πού τό κυβερνητικό ἀφήγημα ἀδυνατεῖ νά δώσει. Ἡ κυβέρνηση ἀντιμετωπίζει τά παιδιά, ἀκόμη καί κάτω τῶν 12 ἐτῶν, ὅπως τούς ἐνήλικες, προβλέποντας αὐστηρότατους ὅρους λειτουργίας τῶν σχολείων πού ξεπερνοῦν σέ αὐστηρότητα ἄλλους χώρους ὅπως Δημόσιες Ὑπηρεσίες καί Τράπεζες. Τήν ἴδια στιγμή ὅμως οἱ γονεῖς μαθαίνουν ὅτι στή συντριπτική τους πλειοψηφία οἱ ὑπόλοιπες χῶρες ἐπιτρέπουν, ἰδίως στά παιδιά κάτω τῶν 12, νά παρακολουθοῦν τό σχολεῖο τους χωρίς μάσκα. Γιατί αὐτό; Ἡ ἀπάντηση εἶναι ὅτι αὐτές οἱ χῶρες ἔλαβαν σοβαρά ὑπόψη τίς  ὁδηγίες τῆς UNICEF καί τοῦ Π.Ο.Υ. ποῦ προαναφέραμε. Σύμφωνα μέ αὐτές:

«Evidence on the benefits and harms of children wearing masks to mitigate transmission of COVID-19 and other coronaviruses is limited.»
Μετάφραση « Εἶναι περιορισμένα τά στοιχεῖα ὡς πρός τά ὑπέρ καί κατά τοῦ νά φοροῦν τά παιδιά μάσκες γιά τόν περιορισμό τῆς μετάδοσης τοῦ COVID-19 καί τῶν ἄλλων κορωνοϊῶν»!!!

Τήν ἴδια στιγμή, ἡ ἴδια μελέτη ἐπισημαίνει: «Several studies found that factors such as warmth, irritation, breathing difficulties, discomfort, distraction, low social acceptability and poor mask fit were reported by children when using masks»
Μετάφραση: «Ἀρκετές μελέτες διαπίστωσαν ὅτι παράγοντες ὅπως, καῦσος, ἐρεθισμός, ἀναπνευστικές δυσκολίες, δυσφορία, διάσπαση προσοχῆς, χαμηλή κοινωνική ἀποδοχή καί κακή ἐφαρμογή τῆς μάσκας ἔχουν ἀναφερθεῖ ἀπό τά παιδιά ὅταν χρησιμοποιοῦν μάσκες»

Μέ ἄλλα λόγια ὁ Π.Ο.Υ. καί ἡ UNICEF ἐπισημαίνουν ὅτι ὑπάρχουν περιορισμένα στοιχεῖα πού νά συνηγοροῦν ὑπέρ τῆς χρήσης μάσκας στά παιδιά ὅσον ἀφορᾶ τόν περιορισμό τοῦ covid-19 καί ἀντίθετα ἀρκετές μελέτες πού διαπιστώνουν προβλήματα στά παιδιά πού τίς φοροῦν. Μέ βάση αὐτά τά δεδομένα ἡ πλειονότητα τῶν χωρῶν προέκρινε νά μήν διακινδυνεύσει τήν εὐεξία τῶν παιδιῶν ἀφοῦ σέ αὐτά ἡ χρησιμότητα μάσκας εἶναι ἀμφίβολη, πόσο μᾶλλον ἡ ἀναγκαιότητα. Εἶναι χαρακτηριστική ἡ δήλωση τοῦ ὑπευθύνου ἐπιστημονικοῦ συμβούλου τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου ἐπιδημιολόγου κ. Κρίς Γουίτι: « Ὁ κίνδυνος ἀπό τό νά μή γυρίσουν τά παιδιά μας στό σχολεῖο εἶναι πολύ μεγαλύτερος ἀπό τό τί μποροῦν νά πάθουν ἀπό τόν Κορωνοϊό» καθιστώντας μή ὑποχρεωτική τή μάσκα ἐντός τῶν Βρετανικῶν σχολικῶν αἰθουσῶν.

Μπορεῖ τελικά κάποιος ἐχέφρων νά μᾶς ἐξηγήσει μέ τί ἐπιστημονικό ὑπόβαθρο ἡ Κυβέρνηση ἀποφάνθηκε διά νόμου ὅτι πρέπει νά κατηχήσει τούς ἀνησυχοῦντες γονεῖς «ὑπέρ τῆς χρησιμότητας καί ἀναγκαιότητας τῆς χρήσης μάσκας στά παιδιά»;

γ) Γιατί τελικά οἱ περίφημοι «εἰδικοί» πού ἐπικαλεῖται στίς ἀποφάσεις της ἡ κ. Κεραμέως ἴσως νά μήν εἶναι καί τόσο εἰδικοί… Ἕως αὐτή τή στιγμή πού γράφεται τό ἄρθρο, ἡ κυβέρνηση παρά τό γεγονός ὅτι εἶναι ὑποχρέωσή της, δέν ἔχει δώσει στή δημοσιότητα ἀλλά οὔτε καί σέ ὅσους τό αἰτήθηκαν ἁρμοδίως, τά πρακτικά τῶν ἀπό 20.8.2020 καί 3.9.2020 εἰσηγήσεων τῆς Ἐθνικῆς Ἐπιτροπῆς Προστασίας τῆς Δημόσιας Ὑγείας ἔναντι τοῦ Κορωνοϊοῦ COVID-19 πού στήν ἐπίμαχη Κ.Υ.Α ἐπικαλεῖται. Γιατί ἄραγε ἐπιλέγει ἡ Κυβέρνηση νά μήν μᾶς καταστήσει κοινωνούς τῆς ἐπιστημονικῆς ἀλήθειας πού ἐπικαλεῖται, ἔναντι τῆς ὁποίας ὅποιος ἐπιστημονικά ἀρθρώνει ἀντίθετο λόγο πρέπει νά διώκεται ὡς σκοταδιστής; Γιατί ἡ ἐπιστημονική ἀλήθεια τῆς Ἐθνικῆς Ἐπιτροπῆς πρέπει νά παραμένει μυστική γνώση ἀπομακρυσμένη ἀπό τούς γονεῖς καί τήν λοιπή ἐπιστημονική κοινότητα; Ἀπό αὐτό τό σχεδόν μυστικιστικό σκότος κατάφερε νά δεῖ τό φῶς ἕνα ἀπόσπασμα τῆς συνεδρίασης τῆς 20-8-2020 τῆς ἐν λόγω Ἐθνικῆς Ἐπιτροπῆς. Αὐτό πού ἀφοροῦσε τίς ὁδηγίες γιά τά νήπια. Ἄς δοῦμε ποιοί ὑπογράφουν τά προτεινόμενα μέτρα:

-Πρεζεράκος Παναγιώτης, Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Ὑγείας τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας, ὡς Πρόεδρος, σύμφωνα μέ τό βιογραφικό του ἀπόφοιτος τοῦ Τμήματος Νοσηλευτικῆς τοῦ ΕΚΠΑ, κάτοχος μεταπτυχιακοῦ τίτλου μέ εἰδίκευση (MSc.) στή Διοίκηση Ὑπηρεσιῶν Ὑγείας ἀπό τό University of London καθώς καί διδακτορικοῦ διπλώματος (Ph.D) τοῦ Τομέα Κοινωνικῆς Ἰατρικῆς τοῦ Τμήματος Νοσηλευτικῆς του ΕΚΠΑ.
- Κωτσιόπουλος Ἰωάννης, Γενικός Γραμματέας Ὑπηρεσιῶν Ὑγείας τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας, σύμφωνα μέ τό βιογραφικό του σπούδασε Μαθηματικά στό ΕΚΠΑ καί εἶναι κάτοχος μεταπτυχιακοῦ διπλώματος (MSc) στίς Τεχνολογίες Λήψης Ἀποφάσεων ἀπό τό Πανεπιστήμιο τοῦ Μάντσεστερ καί διδακτορικοῦ στήν Πληροφορική ἀπό τό ἴδιο Πανεπιστήμιο.
-Καραούλη Βασιλική, Προϊσταμένη τῆς Γενικῆς Δ/νσης Δημόσιας Ὑγείας καί Ποιότητας Ζωῆς τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, ΜSc Ὑγιεινολόγος EPFLΜSc Ὑγιεινῆς  & Ἀσφάλειας Ἐργασίας RWTH-Aachen.
- Φιλίππου Δημήτριος, Πρόεδρος τοῦ Ἐθνικοῦ Ὀργανισμοῦ Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) Ἐπίκουρος Καθηγητής Ἀνατομικῆς καί Χειρουργικῆς Ἀνατομίας στήν Ἰατρική Σχολή τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.
- Ἀρκουμανέας Παναγιώτης, Πρόεδρος τοῦ Ἐθνικοῦ Ὀργανισμοῦ Δημόσιας Ὑγείας (ΕΟΔΥ) Οἰκονομολόγος – MBA στή Διοίκηση Ἐπιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Βοστώνης.
-Παπαευσταθίου Νικόλαος, Πρόεδρος τοῦ Ἐθνικοῦ Κέντρου Ἄμεσης Βοηθείας (Ε.Κ.Α.Β.) πτυχιοῦχος τοῦ Τμήματος Ἀγρονόμων-Τοπογράφων Μηχανικῶν τοῦ Ἐθνικοῦ Μετσόβιου Πολυτεχνείου ἐνῶ κατέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στή «Γεωπληροφορική-G.I.S» τοῦ Ε.Μ.Π.
-Γκογκόσης Κωνσταντῖνος, Προϊστάμενος τῆς Διεύθυνσης Ἐπιχειρησιακῆς Ἑτοιμότητας Ἐκτάκτων Καταστάσεων Δημοσίας Ὑγείας τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας, MSc (ἄνευ ἑτέρων στοιχείων).
-Τολούμης Γεώργιος, Ὑποπτέραρχος Διευθυντής Ὑγειονομικοῦ ΓΕΕΘΑ
-Χατζηγεωργίου Δημήτριος, Ὑποπτέραρχος, Λοιμωξιολόγος, Διευθυντής Ὑγειονομικοῦ Πολεμικῆς Ἀεροπορίας.

Δεδομένων τῶν ὁδηγιῶν τοῦ Π.Ο.Υ. καί τῆς UNICEF θά περίμενε κανείς νά συμμετέχει στή σύνθεση κάποιος παιδαγωγός ἤ εἰδικός πού θά στάθμιζε αἰτιολογημένα τήν ἀναγκαιότητα τῶν μέτρων ἔναντι τοῦ ἀντίκτυπού τους στήν εὐεξία καί τίς μαθησιακές ἰδιαιτερότητες τῶν νηπίων. Γιατί δέν συμμετεῖχε στήν ἐν λόγω σύνθεση ὁ κ. Τσιόδρας ἤ κάποιος ἄλλος ἐπιδημιολόγος ἤ ἔστω κάποιος παιδίατρος; Ἐλπίζουμε τά ἐρωτήματα αὐτά τῶν γονέων νά μήν μείνουν στό σκότος ὅπου παραμένουν καί οἱ εἰσηγήσεις τῶν ἀνωτέρω εἰδικῶν. Σέ κάθε περίπτωση πρόκειται γιά ὑψηλόβαθμα ὑπηρεσιακά ὀνόματα -ὑφιστάμενα βεβαίως τῶν ἁρμοδίων Ὑπουργῶν τους- πού ὅμως δέν παύουν νά εἶναι πολύ διαφορετικά ἀπό αὐτά πού ἔχει στό μυαλό του ὁ κόσμος ὅταν τοῦ λένε «ἀκοῦμε τούς εἰδικούς»

δ) Γιατί οἱ γονεῖς μαθητῶν τῆς Δημόσιας Παιδείας περίμεναν μέτρα πού θά ἀναβάθμιζαν τήν ποιότητα τῆς παρεχόμενης παιδείας καί ὄχι διαδικασίες πού θά τήν καταστήσουν πιό προβληματική. Μόλις πρίν λίγους μῆνες ἀνακοινώθηκαν τά ἀποτελέσματα τῶν διεθνῶν ἐξετάσεων PISA γιά τό 2018 καί τά ἀποτελέσματα ἦταν γιά ἄλλη μία φορά ἀπαξιωτικά γιά τούς 15χρονους μαθητές μας καί ὁδήγησαν τή χώρα μας πολύ κάτω ἀπό τόν παγκόσμιο μέσο ὄρο, στήν 43η θέση ἐν συνόλω 77 χωρῶν κάτω ἀπό τήν Τουρκία, τήν Οὐκρανία καί τή Μάλτα. Ἡ μισή περσινή χρονιά χάθηκε ἀφήνοντας σημαντικά κενά στούς μαθητές πού ἀποτυπώθηκαν καί στίς ἐπιδόσεις τους στίς πανελλαδικές ἐξετάσεις. Ἀντί ἄλλων μέτρων ὅμως πληροφορηθήκαμε ὅτι στή φετινή χρονιά θά δοθεῖ στά ἐκπαιδευτικά προγράμματα προτεραιότητα στήν ἐκπαίδευση τῶν μαθητῶν στή χρήση τῆς μάσκας! Λές καί τά παιδιά μας πρόκειται νά κάνουν καριέρα στή μασκοφορία ὡς κάποια χρήσιμη δεξιότητα. Θυμίζω ὅτι σύμφωνα μέ τό Σύνταγμά μας, ἄρθρο 16 πάρ. 2 καί 3 «H παιδεία ἀποτελεῖ βασική ἀποστολή τοῦ Κράτους καί ἔχει σκοπό τήν ἠθική, πνευματική, ἐπαγγελματική καί φυσική ἀγωγή τῶν Ἑλλήνων, τήν ἀνάπτυξη τῆς ἐθνικῆς καί θρησκευτικῆς συνείδησης καί τή διάπλασή τους σέ ἐλεύθερους καί ὑπεύθυνους πολίτες.

3. Τά ἔτη ὑποχρεωτικῆς φοίτησης δέν μπορεῖ νά εἶναι λιγότερα ἀπό ἐννέα.»
Τό πῶς μπορεῖ ἡ Κυβέρνηση νά ταυτίζει τή μάσκα μέ τήν ὑπευθυνότητα καί νά τήν προκρίνει ἐπιβαρυντικά ἔναντι τῶν λοιπῶν ἀποστολῶν τῆς Δημόσιας Παιδείας εἶναι κάτι πού ἐγείρει σοβαρά θέματα καταστρατήγησης τοῦ Συντάγματος. Σέ αὐτό θά πρέπει φυσικά νά προστεθεῖ καί ἡ πολύ σοβαρή παράμετρος ὅτι ἡ τουλάχιστον ἐννεαετής φοίτηση εἶναι ὑποχρεωτική τόσο γιά τούς πολίτες ὅσο καί γιά τό κράτος καί παράλληλα συνιστᾶ θεμελιῶδες δικαίωμα καί ὡς ἐκ τούτου δέν μποροῦν νά τίθενται ἐμπόδια στήν ὁλοκλήρωσή της, ὅπως μέ διατάξεις περί ἀποκλεισμοῦ ἀπό τή σχολικό περιβάλλον γιά ὅσους δέν φοροῦν μάσκα. Ὑφίσταται ἐξάλλου σχετικό νομικό προηγούμενο μέ τήν ἀπό 26 -5-2015 ἀπόφαση τῆς Ἐπιτροπῆς Βιοηθικῆς περί τοῦ ἐάν πρέπει νά ἀποκλείονται ἀπό τήν ἐκπαίδευση ὅσοι ἀρνοῦνται νά ἐμβολιάσουν τά παιδιά τους καί ἡ ὁποία ἔκρινε ὅτι «ἡ παρακολούθηση τοῦ προγράμματος τῆς ὑποχρεωτικῆς ἐκπαίδευσης δέν μπορεῖ νά ἐξαρτᾶται ἀπό τόν ὄρο ἐμβολιασμοῦ, ἀφοῦ τότε ἡ συμμόρφωση πρός μία δημόσια ὑποχρέωση θά προϋπέθετε τήν παραίτηση ἀπό τήν ἄσκηση θεμελιώδους δικαιώματος.»

ε) Γιατί στήν πραγματικότητα οἱ λόγοι πού ἡ Κυβέρνηση προέκρινε τή ὑποχρεωτική μασκοφορία τῶν παιδιῶν μας δέν ἔχουν νά κάνουν τόσο μέ τή ἀποτροπή τοῦ Κορωνοϊοῦ σέ αὐτά  ὅσο μέ λόγους οἰκονομικούς. Σέ προηγούμενο ἀπό τίς 20-5-2020 ἄρθρο μου μέ τίτλο «Ἡ μάσκα ὡς φίμωτρο» ἀναφέρθηκα διεξοδικά στίς πολιτικές – οἰκονομικές καί κοινωνικές προεκτάσεις τῆς ἐπιβολῆς τῆς μάσκας στήν καθημερινότητά μας. Στίς 29-6-2020 ἡ Τράπεζα Goldman Sachs, γνωστή σέ ὅλους γιά τό ρόλο της στήν Ἑλληνική κρίση δημοσίευσε ἔρευνα σχετικά μέ τό συσχετισμό τῆς ἐπιβολῆς μάσκας καί τήν οἰκονομική ἀνάπτυξη (μπορεῖ νά τή διαβάσει κανείς ἐδῶ). Σύμφωνα μέ τή μελέτη αὐτή ἡ ὑποχρεωτικότητα τῆς μάσκας σέ μία χώρα μπορεῖ νά ὁδηγήσει σέ μία βελτίωση τοῦ ΑΕΠ κατά 5%! Τί κι ἄν ἡ ἴδια ἡ ἔρευνα σπεύδει νά ἐπισημάνει ὅτι ἡ συγκεκριμένη ἐκτίμηση εἶναι ἀρκετά ἀβέβαιη καθώς βασίζεται σέ στατιστικούς συσχετισμούς πού μετροῦνται σέ ἀπόκλιση. Μία καταγραφή τῶν χωρῶν πού ἔχουν ἐμπεδώσει τήν ὑποχρεωτικότητα τῆς μάσκας στόν πληθυσμό τούς μπορεῖ νά δείξει ὅτι οἱ πιό ἐνθουσιώδεις στή χρήση τῆς μάσκας κυβερνήσεις εἶναι κυρίως αὐτές πού τελοῦν σέ ἰδιαίτερη σχέση – ἐξάρτηση μέ τήν ἐν λόγω Τράπεζα. Προφανῶς ὁ ΠΟΥ τίθεται σέ δεύτερη μοίρα σέ σχέση μέ τήν Goldman Sachs.

στ) Γιατί οὔτε οἱ ἐκπαιδευτικοί ἔχουν πειστεῖ γιά τήν ἀναγκαιότητα τοῦ μέτρου καί οὔτε μποροῦν νά ἀστυνομεύσουν τήν ἐφαρμογή του. Οἱ ἐκπαιδευτικοί ὅπως καί οἱ γονεῖς γνωρίζουν ὅτι μέσα στό σχολικό περιβάλλον τά παιδιά θά ἔρθουν κοντά, θά παίξουν, θά ἀγκαλιαστοῦν, θά μοιραστοῦν πράγματα καί ἀθώα μυστικά. Δέν μποροῦν καί δέν ἐπαρκοῦν οἱ ἐκπαιδευτικοί γιά νά ἐξασφαλίσουν τήν ἀποστασιοποίηση μεταξύ τους στό διαλλειμα ἤ μέχρι τή στιγμή πού ὁ ἐκπαιδευτικός θά καθίσει στήν ἕδρα. Ἀλλά ἀκόμη καί τότε δέν μποροῦν νά διακόπτουν διαρκῶς τό μάθημά τους γιά νά ἐπιβάλλουν τήν ὀρθή ἐφαρμογή τῆς μάσκας ὅπως αὐτή προβλέπεται ἀπό τούς «εἰδικούς». Ξέρουν πολύ καλά ὅτι ἀκόμη καί ἄν ὅλα αὐτά τά τυραννικά γιά τή φύση τῶν παιδιῶν πετύχαιναν, ἔξω ἀπό τό σχολεῖο, μόλις σχολάσουν, τό ἀπόγευμα στήν πλατεία, αὐτά τά παιδιά ξαναβρίσκονται καί φυσικά δέν τηροῦν μέτρα καί ἀποστάσεις. Γνωρίζουν λοιπόν ὅτι αὐτή τή στιγμή ἐπωμίζονται ἕνα ἀκατόρθωτο ἔργο γιά τό ὁποῖο ὅμως εἶναι πολύ εὔκολο νά τούς ἀναζητηθοῦν εὐθύνες. Οἱ μεγαλύτερες γενιές τῶν Ἑλλήνων ἀπό τό «Ψωμί - Παιδεία - Ἐλευθερία» πού φωνάζαν, πολύ εὔκολα τό γύρισαν νά λένε «Στήν Ὑγειά μας». Τά παιδιά ὅμως δέν κινοῦνται ἀπό ἰδεολογίες, συμφέροντα καί οἰκονομικές προοπτικές ὅπως κάνουμε ἐμεῖς οἱ μεγάλοι. Τά παιδιά ἀκοῦν τήν καρδιά τους καί τό ἔνστικτό τους γιά παιχνίδι, ἐλευθερία, φιλία καί ξενοιασιά. Ἐκεῖ εἶναι ἡ ἐλπίδα μας ἐκεῖ καί ἡ χαρά μας.

Μόλις τελειώσει ὁ Ἁγιασμός καί φύγουν οἱ δημοσιογράφοι τρέχοντας νά δείξουν στήν Κοινή Γνώμη τί καλά μασκοφορέθηκαν οἱ μαθητές μας, ἀκριβῶς τότε θά ἀρχίσει ἡ μάχη. Ὄχι ὅμως ἀνάμεσα στήν Κυβέρνηση καί τούς «ψεκασμένους» ὅπως αὐτή ὑπεροπτικά νομίζει. Ἡ μάχη θά εἶναι ἀνάμεσα στή Νέα Τάξη καί τή φύση τῶν παιδιῶν μας. Καί τά Ἑλληνόπουλα θά εἶναι ἀμείλικτα…

Κάποτε θά ‘ρθοῦν
Κάποτε θά ‘ρθοῦν νά σοῦ ποῦν
πῶς σέ πιστεύουν, σ’ ἀγαποῦν
καί πῶς σέ θένε
Ἔχε τό νοῦ σου στό παιδί,
κλεῖσε τήν πόρτα μέ κλειδί
ψέματα λένε
Κάποτε θά ‘ρθοῦν γνωστικοί,
λογάδες καί γραμματικοί
γιά νά σέ πείσουν
Ἔχε τό νοῦ σου στό παιδί
κλεῖσε τήν πόρτα μέ κλειδί,
θά σέ πουλήσουν
Καί ὅταν θά ‘ρθοῦν οἱ καιροί
που θά ‘χει σβήσει τό κερί

Τραγούδι: Παῦλος Σιδηροπουλος, Μουσική: Μίκης Θεοδωράκης, Στίχοι Λευτέρης Παπαδόπουλος

1 σχόλιο:

 1. Κύριε Θανάσουλα: ΕΥΓΕ!!! Είμαι μαχόμενος (κυριολεκτικά πλέον) εκπαιδευτικός.
  Σας συγχαίρω εκ βάθους καρδίας για την καθαρότητα των θέσεών σας που τεκμηριωμένα καταθέτετε.

  Πρέπει να βρεθούν ομαδικοί τρόποι αντίδρασης.
  Μου έρχεται στο μυαλό ο ειρηνικότερος και γνωστός από την Ιαπωνία τρόπος να φορέσουμε όσοι αντιδρούμε στο φασισμό μαύρο περιβραχιόνιο σε ένδειξη διαμαρτυρίας και αντίδρασης σε όλους τους χώρους.
  Πριν κάποιος βιαστεί να διαφωνήσει ή να λοιδορήσει ας σκεφτεί ότι μια μαζική τέτοια αντίδραση είναι πιθανό να λειτουργησει ως αντίβαρο στο σημειολογικό φορτίο που φέρει η μάσκα ως αποδοχή της αυθαιρεσίας και της δουλικότητας. Χρειαζόμαστε ένα κίνημα και ένα αντί "σύμβολο".
  Ευχαριστώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.